TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU 31.08.2014 YILI BİLANÇOSU
AKTİF
1
10
100
102
103
108
12
120
126
127
128
129
13
135
136
137
15
153
157
158
159
18
180
181
19
190
191
192
193
195
196
198
199
2
22
220
221
222
224
226
229
25
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
26
260
261
262
263
264
267
268
269
28
DÖNEN VARLIKLAR
Hazır Değerler
Kasa
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)
Diğer Hazır Değerler
Ticari Alacaklar
Alıcılar
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)
Diğer Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)
Stoklar
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Verilen Sipariş Avansları
Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.
Gelecek Aylara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
İndirilecek KDV
Diğer KDV
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
İş Avansları
Personel Avansları
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Maddi Duran Varlıklar
Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Verilen Avanslar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Haklar
Şerefiye
Kuruluş ve Örgütleme Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Özel Maliyetler
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Verilen Avanslar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve
Gelir Tahakkukları
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler
281 Gelir Tahakkukları
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
2012
2.010.706,30
1.316.766,38
14.014,68
1.302.751,70
2013
2.849.424,12
1.476.318,00
10.306,75
1.084.738,15
0,00
381.273,10
19.779,10
-8.188,15
27.967,25
285.947,82
1.755,34
284.192,48
0,00
263.661,08
166.488,08
94.738,57
231.434,59
1.185,69
230.248,90
0,00
461.013,61
342.409,55
116.169,63
120.303,73
0,00
2.434,43
0,00
0,00
2.434,43
39.780,51
39.780,51
432.717,89
432.717,89
539.151,48
532.575,34
6.183,68
-21.783,57
27.967,25
263.946,37
-263.946,37
171,45
171,45
254.866,90
85.372,63
49.190,54
103,04
6.473,10
353.933,64
535,50
406.399,42
535,50
535,50
535,50
334.750,73
369.497,82
2.518,00
2.518,00
2.925,69
126.458,04
202.849,00
9.831,35
126.458,04
230.690,43
10.585,78
9.166,65
36.262,68
34.843,55
1.419,13
1.419,13
8.061,63
103,42
8.061,63
103,42
PASİF
31.8.2014
2.112.496,25
1.018.864,91
1.629,96
899.275,72
0,00
117.959,23
4.870,96
-23.096,29
27.967,25
3
30
309
32
320
326
329
33
331
333
335
336
337
34
340
349
35
350
358
36
360
361
368
621.098,31
599.855,21 369
822,98 39
391
103,04 392
20.317,08 393
397
414.386,27 4
535,50 42
420
421
422
426
535,50 429
43
377.588,09 431
432
2.518,00 433
436
9.831,35 437
126.458,04 438
238.780,70 44
440
449
47
472
36.262,68 479
34.843,55
5
57
570
1.419,13 58
580
59
0,00 590
591
353.933,64
406.399,42
414.386,27
2.364.639,94
2.518.895,67
3.263.810,39
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
2012
2013
31.8.2014
137.608,24
94.082,87
163.245,56
Mali Borçlar
Diğer Mali Borçlar
Ticari Borçlar
Satıcılar
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Ortaklara Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Personele Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
Alınan Avanslar
Alınan Sipariş Avansları
Alınan Diğer Avanslar
Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.
Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri
Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı
Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.
Ödenecek Vergi ve Fonları
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Hesaplanan KDV
Diğer KDV
Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
Sayım ve Tesellüm Fazlaları
1.636,23
1.636,23
87.793,52
87.793,52
0,00
0,00
36.501,87
36.501,87
0,00
0,00
28.424,55
28.424,55
27.828,62
18.532,09
89.128,13
27.828,62
0,01
18.532,08
23.141,51
65.986,62
4.753,00
3.613,00
1.140,00
0,00
4.969,52
3.829,52
1.140,00
0,00
4.863,00
3.723,00
1.140,00
0,00
15.596,87
7.343,04
8.253,83
32.197,65
15.254,01
16.943,64
40.829,88
11.348,38
29.481,50
0,00
1.881,74
0,00
1.881,74
0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Ticari Borçlar
Satıcılar
Borç Senetleri
Borç Senetleri Reeskontu (-)
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar
Alınan Avanslar
Alınan Sipariş Avansları
Alınan Diğer Avanslar
Borç ve Gider Karşılıkları
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR TOPLAMI
ÖZKAYNAKLAR
Geçmiş Yıllar Karları
Geçmiş Yıllar Karları
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Dönem Net Karı (Zararı)
Dönem Net Karı
Dönem Net Zararı (-)
67.206,92
0,00
67.206,92
0,00
67.206,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.206,92
67.206,92
67.206,92
67.206,92
67.206,92
67.206,92
67.206,92
67.206,92
67.206,92
2.159.824,69
1.749.412,85
1.749.412,85
-122.437,54
-122.437,54
532.849,38
532.849,38
2.357.605,88
2.282.262,23
2.282.262,23
-122.437,54
-122.437,54
197.781,19
197.781,19
3.033.357,91
2.480.043,42
2.480.043,42
-122.437,54
-122.437,54
675.752,03
675.752,03
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
2.159.824,69
2.357.605,88
3.033.357,91
2.364.639,85
2.518.895,67
3.263.810,39
Download

2014 Bilanço