TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
30/09/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO
AKTİF (VARLIKLAR)
PASİF (KAYNAKLAR)
(TL)
AÇIKLAMA
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
3-Bankalar
E-Stoklar
4-Ticari Mallar
5-Diğer Stoklar
H-Diğer Dönen Varlıklar
5-İş Avansları
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II-DURAN VARLIKLAR
D-Maddi Duran Varlıklar
6-Demirbaşlar
8-Birikmiş Amortismanlar (-)
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1-Haklar
7-Brikmiş Amortismanlar(-)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
GENEL TOPLAM
AÇIKLAMA
139.022,33
139.022,33
57.609,42
1.920,00
55.689,42
31.058,75
31.058,75
227.690,50
7.584,39
49.799,76
-42.215,37
4.191,26
11.777,12
-7.585,86
11.775,65
239.466,15
239.466,15
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
B-Ticari Borçlar
1-Satıcılar
C-Diğer Borçlar
4-Personele Borçlar
5-Diğer Çeşitli Borçlar
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
E-Borç ve Gider Karşılıkları
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
V-ÖZKAYNAKLAR
D-Geçmiş Yıllar Karları
1-Geçmiş Yıllar Karları
F-Dönem Net Karı (Zararı )
1-Dönem Net Karı
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
GENEL TOPLAM
30.000,00
30.000,00
30.937,81
3.300,82
27.636,99
20.421,09
18.685,65
1.735,44
81.358,90
7.714,17
7.714,17
7.714,17
85.932,84
85.932,84
64.460,24
64.460,24
150.393,08
239.466,15
239.466,15
Download

(30.09.2014 TAR\335HL\335 B\335LAN\307O.XLS)