OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU
Kasa
Bankalar Toplamı
TOPLAM 1
35,58 Gider Karşılıkları
300.133,68 Birikmiş Amortismanlar
Sabit Kıymet Karşılıkları
300.169,26
Bina
Demirbaş
1.383,00
48.296,81
TOPLAM 2
49.679,81
TOPLAM 1 + 2
349.849,07 TOPLAM
287.749,31
12.419,95
49.679,81
349.849,07
Download

Bilanço