TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU
31/10/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO
AKTİF (VARLIKLAR)
(TL)
AÇIKLAMA
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
3-Bankalar
D-Diğer Alacaklar
6-Diğer Çeşitli Alacaklar
E-Stoklar
5-Diğer Stoklar
H-Diğer Dönen Varlıklar
1-Devreden KDV
5-İş Avansları
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II-DURAN VARLIKLAR
D-Maddi Duran Varlıklar
6-Demirbaşlar
8-Birikmiş Amortismanlar (-)
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1-Haklar
8-Birikmiş Amortismanlar (-)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
GENEL TOPLAM
PASİF (KAYNAKLAR)
AÇIKLAMA
216.399,45
216.399,45
5.273,75
5.273,75
83.824,00
83.824,00
19.698,20
17.987,55
1.710,65
325.195,40
48.352,20
817.428,67
-769.076,47
2.323,57
-2.323,57
48.352,20
373.547,60
373.547,60
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
B-Ticari Borçlar
1-Satıcılar
4-Alınan Depozito ve Teminatlar
C-Diğer Borçlar
4-Personele Borçlar
5-Diğer Çeşitli Borçlar
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri
3-Ödenecek Diğer Yasal Yükümlülükler
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
E-Borç ve Gider Karşılıkları
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
V-ÖZKAYNAKLAR
D-Geçmiş Yıllar Karları
1-Geçmiş Yıllar Karları
F-Dönem Net Karı (Zararı)
2-Dönem Net Zararı
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
GENEL TOPLAM
605.535,81
601.285,81
4.250,00
112.221,53
8.395,92
103.825,61
8.135,68
4.022,23
3.904,85
208,60
725.893,02
6.289,32
6.289,32
6.289,32
240.171,17
240.171,17
-598.805,91
-598.805,91
-358.634,74
373.547,60
373.547,60
Download

türkiye atıcılık ve avcılık federasyonu