Türkiye Bankalar Birliği Sunumu
Erdem Başçı
Başkan
06 Nisan 2015
Ankara
Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası

Uygulanan temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makroihtiyati
önlemler enflasyonu, özellikle çekirdek enflasyon göstergelerini olumlu
yönde etkilemektedir.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve gıda fiyatlarındaki artışlar para
politikasındaki temkinli yaklaşımın sürdürülmesini gerektirmektedir.

Gıda Komitesi’nin alınmasını önereceği önlemler gıda enflasyonunun
düşürülmesine ilave katkı sağlayacaktır.
2
Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası

Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı
seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir. Dış talep zayıf seyrini
korurken iç talep büyümeye ılımlı düzeyde katkı vermektedir.

Bankalarımızın dış borçlanma vadelerini uzatmaya devam etmeleri
istikrarlı büyüme açısından faydalı olacaktır.
3
Sunum Planı
Enflasyon
2. İktisadi Faaliyet ve Dengelenme
3. Parasal ve Finansal Koşullar
4. Bankacılık Sektörü Gelişmeleri
1.
4
ENFLASYON
5
Türkiye dezenflasyon sürecindedir.
Enflasyon Gerçekleşmeleri ve Hedefler
(Yüzde)
80
Gerçekleşme
Hedef
70
60
50
40
30
20
10
0
Hedef
Gerçekleşme
2002
35
29,7
Kaynak: TÜİK, TCMB.
2003
20
18,4
2004
12
9,3
2005
8
7,7
2006
5
9,7
2007
4
8,4
2008
4
10,1
2009
7,5
6,5
2010
6,5
6,4
2011
5,5
10,4
2012
5
6,2
2013
5
7,4
2014
5
8,2
2015
5
-
2016
5
-
Son veri: Mart 2015.
6
Çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşme sürmektedir.
TÜFE ve Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri
(Yıllık Yüzde Değişim)
TÜFE
ÖKTG-H
ÖKTG-I
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: Mart 2015.
7
Temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makroihtiyati önlemler
çekirdek enflasyon göstergelerini olumlu yönde etkilemektedir.
Temel Enflasyon Göstergeleri H ve I
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Yıllıklandırılmış, 3 Aylık Ortalama, Yüzde)
16
14
12
H
I
10
8
6
4
2
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Mart 2015.
8
Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklık TÜFE enflasyonunu
olumsuz yönde etkilemiştir.
Yıllık Enflasyon
(Yüzde)
16
16
14.1
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
14.0
5.5
4
Gıda Enflasyonu
4
Gıda Dışı Enflasyon
2
Kaynak: TÜİK, TCMB.
4.8
Gıda ve Yemek Hizmetleri
Gıda ve Yemek Hizmetleri Hariç TÜFE
2
Son Veri: Mart 2015.
9
Gıda Komitesi’nin alınmasını önereceği önlemler gıda enflasyonunun
düşürülmesine ilave katkı sağlayacaktır.
TÜFE ve Gıda Fiyat Endeksleri
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Ocak 2005=100)
280
260
TÜFE
Gıda
240
220
200
180
160
140
120
100
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Mart 2015.
10
Enflasyon beklentileri henüz arzu edilen seviyelere ulaşmamıştır.
8.5
Enflasyon Beklentileri
8.5
(Yüzde)
8.0
7.5
8.0
12 aylık
7.0
6.5
7.5
7.0
24 aylık
6.5
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Mart 2015.
11
İKTİSADİ FAALİYET VE DENGELENME
12
GSYİH ılımlı bir artış eğilimi sergilemektedir.
GSYİH
34
35
32
30
30
25
28
26
20
24
15
22
20
Kaynak: TÜİK.
10
Son Veri: 2014 Ç4.
13
Millions
(1998 Sabit Fiyatlarıyla Milyar TL, Mevsimsellikten Arındırılmış)
Dış talepteki zayıflamaya rağmen net ihracat 2014 büyümesine katkı
sağlamıştır.
Yıllık GSYİH Büyümesine Katkılar
(Yüzde Puan)
25
Stok Değişimi
Net İhracat
Nihai Yurt İçi Talep
GSYİH
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
-20
-25
-25
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: 2014 Ç4.
14
Dış konjonktür 2015 yılında Türkiye için hem fırsatlar hem de
zorluklar barındırmaktadır.
Fırsatlar


Düşük emtia fiyatları
Düşük uzun vadeli faiz oranları
Zorluklar


Zayıf seyreden dış talep
Dolar/Euro paritesindeki oynaklıklar
15
Emtia fiyatlarındaki düşüş girdi maliyetlerini olumlu yönde
etkilemiştir.
S&P-GS Emtia Endeksleri
(01.01.2014=1)
1.4
1.2
1
0.8
0.6
Ana Endeks
Enerji
End. Metal
Tarım
0.4
0.2
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 2 Nisan 2015.
16
Gerek Euro bölgesinin uzun vadeli faizleri…
Almanya 10 Yıl Vadeli Tahvil Faizi
(Yüzde)
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Son Veri: 2 Nisan 2015.
17
… gerekse ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil faizleri enflasyon
beklentilerindeki düşüş ile birlikte gerilemektedir.
ABD 10 Yıl Vadeli Tahvil Faizi
(Yüzde)
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Son Veri: 2 Nisan 2015.
18
Avrupa’daki faiz oranlarının daha hızlı gerilemesi Dolar/Euro
paritesinin düşmesine neden olmuştur.
Dolar/Euro Paritesi ve ABD-Almanya Tahvil Faiz Farkı
1.7
Dolar/Euro Paritesi
ABD-Almanya 10 Yıllık Tahvil Faiz Farkı (Yüzde, sağ eksen)
5
1.6
1.5
4
1.4
1.3
1.2
3
1.1
1
2
0.9
0.8
1
0.7
0.6
0.5
0
0.4
0.3
Kaynak: Bloomberg.
-1
Son Veri: 2 Nisan 2015.
19
Son aylarda Avrupa’daki toparlanma beklenenden daha güçlü
seyretmektedir.
Sürpriz Endeksleri
100
ABD
Euro Bölgesi
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
Kaynak: Citigroup, Bloomberg.
Son Veri: 2 Nisan 2015.
20
Öncü göstergeler Türkiye’deki iktisadi faaliyetin ilk çeyrekte zayıf
seyrettiğine işaret etmektedir.
Yatırım Eğilimi ve İstihdam Beklentisi
Tüketici Güveni
CNBC-e
120
(Mevsimsellikten Arındırılmış)
TÜİK-TCMB (sağ eksen)
Yatırım Eğilimi
100
95
110
İstihdam Beklentisi
30
90
100
85
90
80
80
75
70
70
20
10
65
60
60
Kaynak: CNBC-e, TÜİK, TCMB.
Son Veri: Mart 2015.
Kaynak: TCMB İktisadi Yönelim Anketi.
01/15
09/14
05/14
01/14
09/13
05/13
01/13
09/12
05/12
01/12
09/11
05/11
01/11
09/10
05/10
0
01/10
01/15
09/14
05/14
01/14
09/13
05/13
01/13
09/12
05/12
01/12
09/11
05/11
01/11
09/10
05/10
55
01/10
50
Son Veri: Mart 2015.
21
İhracat siparişleri zayıf seyrini korurken, iç piyasa siparişlerindeki
kısmi yavaşlamada olumsuz hava koşullarının etkisi hissedilmiştir.
İmalat Sanayi Siparişleri
(Mevsimsellikten Arındırılmış)
Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı
(Mevsimsellikten Arındırılmış)
125
80
30
120
78
115
76
110
74
105
25
20
15
10
72
100
5
70
95
90
0
Sanayi Üretimi
KKO (sağ eksen)
68
-5
İhracat
85
Kaynak: TÜİK, TCMB.
66
Son Veri: Sanayi Üretimi, Ocak 2015.
KKO, Mart 2015.
Yurt İçi
-10
Kaynak: TCMB İktisadi Yönelim Anketi.
Son Veri: Mart 2015.
22
Taşıt satışları bu sektördeki iç talebin toparlandığına işaret
etmektedir.
Hafif Ticari Araç Satışları*
(12 Ay Birikimli, Bin Adet)
350
Yerli Hafif Ticari Satışları
İthal Hafif Ticari Satışları
Toplam Hafif Ticari Satışları
300
250
200
150
100
50
0
Kaynak: ODD.
* Otomobil satışları hariç
Son Veri: Mart 2015.
23
Taşıt satışları bu sektördeki iç talebin toparlandığına işaret
etmektedir.
Otomobil Satışları*
(12 Ay Birikimli, Bin Adet)
700
Yerli Otomobil Satışları
600
İthal Otomobil Satışları
Toplam Otomobil Satışları
500
400
300
200
100
0
Kaynak: ODD.
* Hafif ticari araç satışları hariç
Son Veri: Mart 2015.
24
52
51
Katılım Oranı (yüzde)
İstihdam (Milyon kişi, sağ eksen)
27
26
Thousands
İşsizlik oranları 2014 yılında belirgin bir artış göstermiştir.
15
İşsizlik Oranı (yüzde)
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)
50
25
13
49
24
48
47
23
46
11
22
45
21
9
44
20
43
42
19
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, TCMB.
7
Son Veri: Aralık 2014.
25
Dış ticaret göstergelerindeki yavaşlamada jeopolitik gelişmeler, fiyat
etkisi ve...
İhracat ve İthalat
(Nominal, yıllık yüzde değişim, 6-aylık hareketli ortalama)
60
İhracat (altın hariç)
İthalat (altın hariç)
40
20
0
-20
-40
-60
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: Şubat 2015.
26
...zayıf iç ve dış talep belirleyici olmuştur.
İmalat Sanayi PMI Endeksleri
(Mevsimsellikten Arındırılmış)
60
Küresel
Euro Bölgesi
Türkiye
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
Kaynak: MARKIT.
Son Veri: Mart 2015.
27
Jeopolitik gelişmelerin ihracat üzerindeki olumsuz etkileri Türkiye’nin
Avrupa ülkelerinde artan pazar payıyla dengelenmektedir.
AB İthalatı İçerisinde Türkiye’nin Payı
(Yüzde, 12 Aylık Kayan Pencereler)
3.3
3.1
3.07
3.11
2.9
2.7
2.5
2.3
2.1
1.9
1.7
1.5
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
*12 aylık toplam AB28 ülkelerinin AB28 dışı ithalatı/ 12 aylık Türkiye’nin AB’ye yaptığı toplam ihracat
28
Reel olarak bakıldığında, ihracattaki zayıflama daha sınırlı
görünmektedir.
Reel İhracat ve İthalat
(Mevsimsellikten Arındırılmış, 3 Aylık HO)
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
İthalat (altın hariç)
İhracat (altın hariç)
80
70
70
60
60
Kaynak: TÜİK
Son Veri: Ocak 2015.
29
Cari işlemler dengesi 2011 yılından beri iyileşmektedir.
Cari İşlemler Dengesi
-30
(12 Ay Birikimli, Milyar ABD Doları)
-35
CİD
CİD (altın hariç)
-40
-45
-50
-55
-60
-65
-70
-75
-80
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
30
Petrol fiyatlarındaki düşüş cari dengeye olumlu olarak yansımaya
başlamıştır.
Enerji İthalatı
(12-Aylık Birikimli, Milyar ABD Doları)
65
60
55
50
45
40
35
30
Kaynak: TÜİK
Son Veri: Şubat 2015.
31
Cari işlemler açığının finansmanı büyük ölçüde uzun vadeli borçlanma
ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile sağlanmaktadır.
Cari Açığın Finansmanı
(12-aylık birikimli, Milyar ABD doları)
Portföy ve Kısa Vadeli**
DYY ve Uzun Vadeli*
CA
85
75
65
55
45
35
25
15
5
-5
*Uzun vadeli sermaye hareketleri banka ve özel sektörün uzun vadeli net kredi kullanımlarını ve banka,
Kaynak: TCMB.
özel sektör ve Hazine’nin tahvil ihraçlarını kapsamaktadır.
**Kısa vadeli sermaye hareketleri banka ve özel sektörün net kısa vadeli kredi kullanımları ve
bankalardaki mevduatları kapsamaktadır.
Son Veri: Ocak 2015.
32
Dış Borçlanmanın Vade Boyutu
•
Reel Sektör: Uzun
•
Bankacılık Sektörü: Uzayabilir
Araçlar: Zorunlu Karşılıklar
33
Reel sektörün dış borçlarının vadesi oldukça uzundur.
Reel Sektörün Dış Borcunun Vade Dağılımı
(Yüzde Pay)
100
90
80
70
60
5+ YIL
50
5 YIL
40
30
4 YIL
3 YIL
1-2 YIL
20
10
0
Kaynak: TCMB.
34
Mevduat dışı yükümlülüklere dair zorunlu karşılık tedbirlerinin açıklandığı dönemden
sonra yükümlülüklerin vadesinde uzama eğilimi gözlenmektedir.
Mevduat-Dışı YP Yükümlülüklerin Vade Dağılımı
(Yüzde, Cari Kurlarla)
Finansal istikrar
Raporunda Zorunlu
Karşılık Tedbirlerinin
Açıklanması
60
55
1 yıla kadar
50
45
40
3 yıldan uzun
35
30
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 13 Mart 2015.
35
Bankalarımızın dış borçlanma vadelerini uzatmaya devam etmeleri
istikrarlı büyüme açısından faydalı olacaktır.
Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç Stoku*
(Milyar ABD doları)
Merkez Bankası
0,3
Genel Hükümet
0,0
Diğer Sektörler
35,4
Bankalar
97,3
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
* Orijinal vadeye göre, toplam 133 milyar ABD doları.
36
Borçlanmanın İstikrar Boyutu
•
İç Kaynaklar: Daha İstikrarlı
•
Dış Kaynaklar: Daha Oynak
Araçlar: Çekirdek Yükümlülüklerin Desteklenmesi

Rezerv Opsiyonları

Döviz Depo Piyasası

Döviz Alım Satımları

37
Yakın Dönemde Döviz Likiditesine Dair Alınan Önlemler

Daha esnek döviz satım ihaleleri
•
Kur oynaklığının azaltması amaçlanmıştır.
38
Yakın Dönemde Döviz Likiditesine Dair Alınan Önlemler

Rezerv Opsiyon Katsayılarında Değişiklik
•
Bankacılık sisteminin geçici
ihtiyacının karşılanması ve
•
TL cinsi aracılık
amaçlanmıştır.
döviz
maliyetlerinin
likiditesi
azaltılması
39
Yakın Dönemde Döviz Likiditesine Dair Alınan Önlemler

Kısa vadeli mevduat dışı yükümlülükler için yabancı para
cinsi zorunlu karşılık oranlarının artırılması
•
Çekirdek dışı yükümlülükler için vade uzatımının teşvik edilmesi,
çekirdek yükümlülüklerin desteklenmesi ve
•
ROM ayarlamasının döviz rezervi üzerindeki etkisinin telafi
edilmesi amaçlanmıştır.
40
Yakın Dönemde Döviz Likiditesine Dair Alınan Önlemler

Bankaların TCMB’den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz
depolarının faiz oranlarının düşürülmesi
•
Küresel faizlerdeki düşüşe uyum sağlanması amaçlanmıştır.
41
Parasal ve Finansal Koşullar
42
Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları oynak bir seyir
izlemektedir.
Gelişmekte Olan Ülkelere Hisse Senedi ve Tahvil Akımları
(Milyar ABD doları, 4 Haftalık Hareketli Toplam)
35
30
25
Tahvil Piyasaları
Hisse Senedi Piyasaları
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
Kaynak: EPFR.
Son Veri: 25 Mart 2015.
43
Risk primi göstergelerinde benzer şekilde oynaklık gözlenmektedir.
Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Kredi Temerrüt Swapı (CDS)
(5 Yıl Vadeli, Baz Puan)
280
Türkiye
Seçilmiş Ülkeler Ortalaması**
Gelişmekte Olan Ülkeler*
280
260
260
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
Kaynak: TCMB, Bloomberg.
*Gelişmekte Olan Ülkeler arasında Brezilya, Çek C.,Endonezya, G. Afrika, Kolombiya, Macaristan, Meksika, Polonya, Romanya ve Şili yer almaktadır.
** Seçilmiş Gelişmekte olan ülkeler ortalaması hesaplanırken Brezilya, Endonezya ve G. Afrika CDS primleri kullanılmıştır.
Son Veri : 02 Nisan 2015.
44
TCMB son dönemde finansal piyasalardaki belirsizliği ve artan gıda
fiyatlarını göz önüne alarak faiz oranlarını değiştirmemiştir.
Faiz Koridoru
(Yüzde)
14
12
Gecelik Borç Alma-Verme Faiz Koridoru
TCMB Ortalama Fonlama Faizi (5 günlük HO)
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı
Toplam Fonlama Bakiyesi (Milyar TL, Sağ Eksen)
Bankalararası Gecelik Repo Faizleri (5 günlük HO)
250
200
10
8
6
150
100
4
50
2
0
Kaynak: TCMB.
0
Son Veri: 1 Nisan 2015.
45
Getiri eğrisinin yataya yakın olması TCMB’nin sıkı likidite politikasını
yansıtmaktadır.
Faiz Oranı
(Yüzde)
14
12
5 Yıl - 3 Ay Faiz Farkı
TCMB Ortalama Fonlama Faizi (5 Günlük HO)
5 Yıllık Piyasa Faizi
3 Aylık Piyasa Faizi
14
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 01 Nisan 2015.
46
Sıkı para politikası duruşu ve alınan makroihtiyati önlemlerin
etkisiyle kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyretmektedir.
Toplam Kredi Büyümesi
(Yıllık Değişim, Yüzde)
40
35
30
25
20
15
10
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 27 Mart 2015.
Toplam Bankacılık Sektörü (Katılım Bankaları dahil), TGA Hariç
Kur Etkisinden Arındırılmış.
47
İhracat reeskont kredileri hem döviz rezervlerine hem de ihracata
önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.
TCMB Rezervleri*
(Milyar ABD Doları)
TCMB diğer döviz rez.
140
TCMB diğer altın rez.
120
100
80
60
YP ZK için döviz
Kıym.mad. için altın
ROM döviz
ROM altın
Milyar ABD
doları
Döviz
Satışı
Net1
(-)
İhracat
Reeskont
Kredileri
(+)
2009
-3,41
1,04
2010
-14,87
1,10
2011
7,15
1,92
2012
2,46
8,30
2013
17,61
12,66
2014
14,35
13,0
2015
7,202
15,53
40
20
0
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 27 Mart 2015.
* Toplam 123,4 milyar ABD doları.
Milyar ABD doları
ROM Döviz
30,5
Döviz ZK
38,1
TOPLAM
68,6
1Kamu
enerji şirketlerine yapılan döviz satışlarını da içermektedir.
2Mart 2015 itibarıyla.
32015 yıl sonu tahmini.
48
Rezerv Yeterliliği Göstergeleri
•
Rezervlerin İthalatı Karşılama Oranı
•
Kapsamlı Göstergeler
•
Rezervlerin Kısa Vadeli Borçları Karşılama Oranı
49
Rezervlerin ithalatı karşılama oranı iyileşmeye devam etmektedir.
Rezervlerin İthalatı Karşılama Oranı
(Ay)
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
50
TCMB rezervleri uluslararası ölçütlerin gerektirdiği yeterli koşulları
sağlamaktadır.
Rezerv Yeterlilik Göstergesi*
(Yüzde)
150
140
130
120
110
100
90
80
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
* Rezerv Yeterlilik Göstergesi, 2011 yılında IMF tarafından geliştirilmiş yeni bir ölçüttür.
Konu hakkında daha detaylı bilgi için bakınız: Ödemeler Dengesi Raporu 2012-IV, Kutu 5, sayfa 27.
51
TCMB rezervleri uluslararası ölçütlerin gerektirdiği yeterli koşulları
sağlamaktadır.
Uluslararası Rezervler / Kalan Vadeye Göre Kısa Vadeli Dış Borç Stoku
(Yüzde)
150
Uluslararası Rezervler (Brüt)/KVDB
Uluslararası Rezervler (Brüt)/Yurtdışı Şube ve İştirakler Hariç KVDB
140
130
120
110
100
90
80
70
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
52
ABD doları son bir yıllık dönemde tüm para birimlerine karşı
değişen oranlarda değer kazanmıştır.
ABD Dolarına Karşı Yıllık Değişim
(03 Nisan 2014 – 03 Nisan 2015)
70
60
50
40
30
20.4
20
10
0
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
53
Küresel para politikalarındaki belirsizliklerin artması risk
primlerinde ve …
EMBI Avrupa
EMBI Türkiye
EMBI Latin Amerika
EMBI Asya
700
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 25 Mart 2015.
54
…kur oynaklarında artışlara neden olmuştur.
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kur Oynaklığı
(1 ay vade)
35
35
30
30
Türkiye
25
Gelişmekte olan ülkeler*
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Kaynak: Bloomberg.
*Gelişmekte olan ülkeler arasında Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, G.
Afrika, Kolombiya, Meksika, Polonya,, Romanya ve Şili yer almaktadır.
Son Veri: 25 Mart 2015.
55
Risk primlerindeki artış farklı vadelerdeki DİBS getirilerine
yansımıştır.
DİBS Getirileri
(Yüzde)
0.5 yıl
1 yıl
2 yıl
4 yıl
10 yıl
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 25 Mart 2015.
56
Ülke kapsamı genişletilmiş ve zincirleme ağırlık metodu kullanılarak hesaplanan
yeni Reel Efektif Kur Endeksi bugünden itibaren yayımlanmaya başlayacaktır.
Eski ve Yeni Yöntemle Hesaplanmış Reel Efektif Döviz Kuru
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
57
Bankacılık Sektörü Gelişmeleri
58
Tüketici kredileri ticari kredilere göre daha yavaş büyümekte ve bu gelişme
dengelenme sürecine ve finansal istikrara katkı yapmaktadır.
Ticari ve Tüketici Kredileri
(Yıllık Büyüme, Yüzde)
Ticari Krediler
Tüketici Kredileri
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Kaynak: TCMB.
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil)
TGA Hariç
Son Veri: 27 Mart 2015.
59
Ticari krediler geçmiş yıllar ortalamalarıyla uyumlu büyürken tüketici
kredilerinin büyüme hızı geçtiğimiz yıllara kıyasla daha yavaş seyretmektedir.
Ticari Kredi Büyümesi*
Tüketici Kredi Büyümesi
(13 Haftalık HO, Yıllıklandırılmış, Kur
Etkisinden Arındırılmış, Yüzde)
(13 Haftalık HO, Yıllıklandırılmış, Yüzde)
40
Tüketici Kredileri -2015
Tüketici Kredileri (2007-2014)
40
Ticari Krediler (2007-2014)
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Hafta
Kaynak: TCMB.
Ticari Krediler (2015)
Hafta
Son Veri: 27 Mart 2015.
Toplam Bankacılık Sektörü (Katılım Bankaları dahil), TGA Hariç.
* Kur Etkisinden Arındırılmıştır.
60
Toplam kredilerin TGA oranı ve…
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
(Yüzde)
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
Son Veri: 20 Mart 2015.
Kaynak: TCMB.
61
…karşılıksız çek oranları yatay bir seyir izlemektedir.
Karşılıksız Çekler
(Yüzde)
12
12
Karşılıksız Çek Dönüşüm Oranı (Adet)
Karşılıksız Çek Dönüşüm Oranı (Tutar)
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Kaynak: TCMB.
*Karşılıksız çek dönüşüm oranları, takas odalarına ibraz edilen ve karşılıksız kalan
çek adet ve tutarının toplam takasa ibraz edilen çek adet ve tutarı içindeki oranıdır.
Son Veri: Şubat 2015.
62
Kredi faiz oranları yatay bir seyir izlemektedir.
Kredi Faiz Oranları
(Akım Veriler, Yıllık Faizler, Yüzde, 4 Haftalık Hareketli Ortalama)
26
Taşıt
Konut
Ticari
Nakit
26
23
23
20
20
17
17
14
14
11
11
8
8
5
5
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 13 Mart 2015.
63
Bankacılık sektörümüzün sermaye yeterlilik göstergeleri oldukça
yüksek seviyelerdedir.
G20 Ülkelerinde Sermaye Yeterlilik Oranları
(Yüzde)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Kaynak: IMF
64
Türkiye’de kaldıraç oranları alınan tedbirler neticesinde kayda
değer bir iyileşme sergilemiştir.
Ana Sermaye/ Toplam Yükümlülük (Risk) Tutarı
(Yüzde)
7.9
7.8
7.7
7.6
7.5
7.4
7.3
7.2
7.1
7
2013Ç1
2013Ç2
2013Ç3
2013Ç3
2014Ç1
2014Ç2
2014Ç3
Kaynak: TCMB
65
Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası

Uygulanan temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makroihtiyati
önlemler enflasyonu, özellikle çekirdek enflasyon göstergelerini olumlu
yönde etkilemektedir.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve gıda fiyatlarındaki artışlar para
politikasındaki temkinli yaklaşımın sürdürülmesini gerektirmektedir.

Gıda Komitesi’nin alınmasını önereceği önlemler gıda enflasyonunun
düşürülmesine ilave katkı sağlayacaktır.
66
Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası

Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı
seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir. Dış talep zayıf seyrini
korurken iç talep büyümeye ılımlı düzeyde katkı vermektedir.

Bankalarımızın dış borçlanma vadelerini uzatmaya devam etmeleri
istikrarlı büyüme açısından faydalı olacaktır.
67
Türkiye Bankalar Birliği Sunumu
Erdem Başçı
Başkan
06 Nisan 2015
Ankara
Download

Türkiye Bankalar Birliği Sunumu