Katılım bankacılığında yeni standartlar...
Yenilikçi, kolay kullanılabilen ürün ve hizmetler, kolay erişim
ve etkin hizmet prensiplerimizle katılım bankacılığında yeni
standartlar belirliyoruz.
01.01.2014 - 30.06.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
İçindekiler
1
2
2
3
3
Kısaca Türkiye Finans
Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal
Bilgiler
Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve
Nedenleri
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu ve Yöneticilerin Banka’da
Sahip Oldukları Paylar
4
5
6
7
8
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Genel Müdür’ün Mesajı
Makroekonomik Görünüm ve Bankacılık
Sektöründe Gelişmeler
2014 Yılı İkinci Çeyrek Dönem
Değerlendirmeleri
Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme
Gücüne İlişkin Değerlendirme
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Raporun Ait Olduğu Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014
Bankanın Ticaret Unvanı
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük Adresi
Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad. No: 139 Kartal 34876 İSTANBUL
Genel Müdürlük Telefon
0216 586 70 00 (pbx)
Genel Müdürlük Faks
0216 586 63 26
Web
www.turkiyefinans.com.tr
E-posta
[email protected]
SWIFT Kod:
AFKBTRIS
Kısaca Türkiye Finans
The National Commercial Bank (Suudi Arabistan), Boydak Grubu ve Ülker
Grubu’nun ortak bir girişimi olan Türkiye Finans, ülkemiz katılım bankacılığının
köklü bilgi birikimi ve deneyimi üzerinde yükselmektedir.
1991 yılında Kayserili girişimciler tarafından kurulan %100 yerli sermayeli
ilk özel finans kurumu Anadolu Finans, Temmuz 1999’da Boydak Ailesi’nin
kontrolüne geçmiştir.
Diğer taraftan, Ülker Grubu ülkemizde 1985’ten beri hizmet sunan Faisal
Finans Kurumu’nun çoğunluk hisselerini 2001 yılında almış ve adını Family
Finans olarak değiştirmiştir.
Birleşmeyle birlikte katılım bankacılığında yeni bir soluk
Birleşmeyi takiben yeni bir kurumsal kimliğe bürünen Türkiye Finans, hedef
kitlesi giderek büyüyen katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmiştir.
Türkiye Finans için büyük değişim ve atılım dönemi %60 hissesinin 31 Mart
2008 tarihinde The National Commercial Bank (NCB) tarafından satın
alınması ile başlamıştır. Ülkemizin önde gelen sanayi gruplarından Boydak
Grubu ve Ülker Grubu ile Orta Doğu’nun en büyük sermayeli bankasının
güçlerini birleştiren bu ortaklık, katılım bankacılığına sermaye yapısıyla ve
vizyonuyla öne çıkan bir oyuncu kazandırmıştır.
Yeni projelerle daha güçlü bir Türkiye Finans
Boydak Grubu ve Ülker Grubu, 2005 yılında katılım bankacılığı hizmeti
sunan bu iki kurumu tek çatı altında birleştirerek büyük bir ekonomik
güce dönüştürmüşler; Türkiye için daha fazla değer yaratmak ve rekabet
üstünlüklerini pekiştirmek misyonuyla güç birliğine gitmişlerdir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 28 Aralık 2005
tarihinde Anadolu Finans ile Family Finans’ın birleşmesini tescil etmiş ve
30 Aralık 2005 tarihinde Banka’nın unvanının Türkiye Finans Katılım Bankası
A.Ş. olarak değiştirilmesini onaylamıştır.
Beş Yıllık Plan doğrultusunda hedeflerini ve büyüme planlarını şekillendiren
Türkiye Finans, müşteri odaklı bir anlayışla; teknolojik altyapısını, iş
süreçlerini ve hizmet yaklaşımını daha da geliştirebilmek üzere önemli
projeler gerçekleştirmektedir. Mükemmel müşteri deneyimini temel çıkış
noktası olarak belirleyen Türkiye Finans’ın 2013 yılında başlattığı Müşteri
Deneyimi ve Çoklu Kanal Stratejisi Projesi, 2014 yılı ilk yarısında hedefler
doğrultusunda başarıyla sürdürülmüştür. yenilikçi
kolay
erişim
etkin
hizmet
1
müşteri
memnuniyeti
kolay
kullanılabilen
ürün ve
hizmetler
Türkiye Finans 01.04.2014 - 30.06.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Sürdürülebilir büyüme yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye Finans,
2014 yılı ilk yarısı itibarıyla 4.397 çalışanı, 267 şubesi ve etkin alternatif
dağıtım kanallarından oluşan güçlü hizmet platformuyla ticari/kurumsal
bankacılık, girişimci bankacılık ve bireysel bankacılık segmentlerinde geniş bir
müşteri kitlesine yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün, hizmet ve çözümler
sunmaktadır.
Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler
2
Türkiye Finans 01.04.2014 - 30.06.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
30.06.2014 Dönemine Ait Özet Finansal Göstergeler (Bin TL)
Aktif Hesaplar
NAKİT DEĞERLER VE BANKALAR
MENKUL DEĞERLER
KREDİLER
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SABİT KIYMETLER ( NET )
DİĞER AKTİFLER
30.013.484
6.714.114
2.008.044
19.337.890
1.006.086
404.016
543.334
Pasif Hesaplar
TOPLANAN FONLAR
- ÖZEL CARİ HESAPLAR
- KATILMA HESAPLARI
ALINAN KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
ÖDENMİŞ SERMAYE
DİĞER PASİFLER
30.013.484
17.240.904
3.338.703
13.902.201
7.267.657
2.734.517
1.775.000
2.770.406
GAYRİ NAKDİ KREDİLER
9.436.288
Gelir / Gider Hesapları
KÂR PAYI GELİRLERİ
KÂR PAYI GİDERLERİ NET KÂR PAYI GELİRİ
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
DİĞER KÂR PAYI DIŞI GELİRLER
KÂR PAYI DIŞI GİDERLERİ VERGİ ÖNCESİ KAR
VERGİ KARŞILIĞI
NET DÖNEM KÂRI
997.203
(497.315)
499.888
72.675
114.227
(471.838)
214.952
(44.321)
170.631
TOPLAM ŞUBE SAYISI
TOPLAM PERSONEL SAYISI
SERMAYE YETERLİLİK ORANI
ÖZKAYNAK KARLILIĞI (YILLIK)
KREDİLER / AKTİF TOPLAMI
CARİ HESAPLAR / TOPLANAN FONLAR
TAKİPTEKİ KREDİLER (BRÜT) / TOPLAM KREDİLER
Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
2014 yılı ikinci üç aylık dönem içinde ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
267
4.397
%12,23
%12,98
%67,78
%19,37
%2,60
Sermaye ve Ortaklık Yapısı (*)
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
NATIONAL COMMERCIAL BANK
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
(HACI) MUSTAFA BOYDAK (1934)
BOYDAK HOLDİNG A.Ş.
BEKİR BOYDAK
MEMDUH BOYDAK
MUSTAFA BOYDAK (1963 - Sami oğlu)
YUSUF BOYDAK
ŞÜKRÜ BOYDAK
HACI BOYDAK
Toplam
Pay Tutarları (Bin TL)
1,176,369
205,405
41,173
39,213
33,269
33,269
33,250
31,309
27,730
26,678
1,775,000
Pay Oranları (%)
66.27 11.57 2.32 2.21 1.87 1.87 1.87 1.76 1.56 1.50 100.00
(*) Tabloda %1 ve üzeri pay sahiplerine yer verilmiştir, %1’in altında yer alan 130 adet diğer hissedarların toplam payı %7,2’dir.
Adı ve Soyadı
Tahsil Durumu
Sorumluluk Alanları
Yönetim Kurulu
Mustafa Boydak
Saeed Mohammed A. Alghamdi
Oğuz Kayhan
Halil Cem Karakaş
Alsharif Khalid AlGhalib
Lama Ahmad M Ghazzaoui
Veysel Derya Gürerk
Oğuz Kayhan
Lama Ahmad M Ghazzaoui
Osman Çelik
İkram Göktaş
Zuhal Ulutürk
Erol Görgün
Menduh Kara
Fahri Öbek
Semih Alşar
Abdüllatif Özkaynak
Ali Güney
Dursun Arslan
Lisans
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Y. Lisans
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Lisans
Lisans
Y. Lisans
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Ticari Bankacılık
Dağıtım ve Hizmet
İnsan Kaynakları
Krediler
Girişimci Bankacılık
Bilgi Sistemleri
Bireysel Bankacılık
Finans
Hazine
Operasyon ve Strateji
Denetim Komitesi
Genel Müdür Yardımcıları
Sahip Oldukları
Pay (%)
1,87
-
3
Unvanı
Türkiye Finans 01.04.2014 - 30.06.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Yasal Denetçiler ve Bankada Sahip Oldukları Paylar
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Türkiye Finans 01.04.2014 - 30.06.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Gerek küresel
ekonomide gerekse
yurt içinde her
geçen gün değişen
koşullara hızlı
bir şekilde uyum
sağlayabilen
Bankamız
dalgalanmalardan
daha az
etkilenmekte
ve sağlıklı bir
büyüme patikası
yakalamaya
çalışmaktadır.
İkinci çeyrekte jeopolitik risklere rağmen oynaklık
geriledi...
Türkiye Finans değişen koşullara hızla uyum sağlayarak
sağlıklı büyümesini sürdürmektedir.
2014 yılına karamsar bir başlangıç yapan dünya
ekonomisinde ikinci çeyrekte önce Rusya-Ukrayna arasındaki,
sonrasında ise Ortadoğu’daki siyasi sorunlar kısa süreli
dalgalanmalara neden olmuştur. Her iki jeopolitik risk de şu
an için kısa vadede kontrol altında görünmekle birlikte küresel
ekonomideki toparlanmayı sekteye uğratabilecek unsurlar
olarak yakından takip edilmektedir. Dünya ekonomileri halen
gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının desteğine ihtiyaç
duymaktadır. Para politikasında dünya genelinde genişlemeci
duruş sayesinde jeopolitik risklerin finansal piyasalar
üzerindeki olumsuz etkileri sınırlanırken birçok piyasada
oynaklıklar tarihin en düşük seviyelerine inmiştir.
Gerek küresel ekonomide gerekse yurt içinde her geçen
gün değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilen
Bankamız dalgalanmalardan daha az etkilenmekte ve sağlıklı
bir büyüme patikası yakalamaya çalışmaktadır. Bu noktada
güçlü finansal ve sermayedar yapımız sürdürülebilirliğin
sağlanması yolundaki en önemli avantajımızdır. Güncel
gelişmeler doğrultusunda iş ortaklarımıza sunduğumuz
hizmetlerde ihtiyaçları doğru tespit ederek yenilikçi
konumumuzu sürdürme gayretindeyiz.
Merkez bankalarının destekleri sonuç vermeye başladı…
Dünya ekonomisinden ikinci çeyrek süresince gelen veriler
gelişmiş ekonomilerin ılımlı bir şekilde büyüdüklerini ortaya
koymaktadır. Özellikle ABD’de yakın dönemde yayınlanan
veriler, bugüne kadarki destekler sayesinde ekonominin
güçlü bir şekilde toparlandığına işaret etmektedir. Avrupa
Merkez Bankası (ECB) ise enflasyondaki düşüşü önlemek ve
ekonomideki toparlanmayı desteklemek üzere faiz indirimi
ve bir dizi genişlemeci likidite tedbiri almıştır. Söz konusu
tedbirlerin etkinliği konusunda soru işaretleri olmakla birlikte
Euro bölgesi ile ticari ilişkileri güçlü diğer ekonomileri de
destekleyici bir faktör olarak değerlendirilmektedir.
Türkiye’de ise küresel bazda genişlemeci politikaların devam
etmesi ve risk algılamasındaki iyileşme sayesinde ikinci
çeyrek belirsizliklerin azaldığı bir dönem olmuştur. Yurt içi
talepte kademeli bir yavaşlama gözlenmekle birlikte Avrupa
ekonomilerindeki toparlanma büyümeyi destekleyen bir
unsur olarak görülmektedir. Yılın kalan döneminde söz
konusu eğilimlerin devam etmesi beklenmekle birlikte dünya
ekonomisi kaynaklı riskler temkinli duruşun korunması
gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Türkiye Finans, hissedarlarının ve profesyonel ekibimizin
vizyonuyla, kendi gelişimini sektöre de katkı yapmak üzere
yönlendirmektedir. Bunun yanında Bankamız fonlama
kaynaklarında da uluslararası gündemde ön sıralarda yer
alan işlere imza atmış bulunmaktadır. Yenilikçiliği ile ön plana
çıkan Bankamızın yurt içinde ve yurt dışında bilinirliliğinin
artması katılım bankacılığının da gelişimini desteklemektedir.
Kararlılığımızı koruyoruz.
Bankamız, bugüne kadarki kazanımlarını korumak için
kararlı bir şekilde gelişimi sürdürmek konusunda hissedarları
ve çalışanları ile fikir birliği içerisindedir. Bu doğrultuda
ilkelerimizden taviz vermeden hedeflerimize ilerlerken emeği
geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla,
4
Mustafa BOYDAK
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür’ün Mesajı
Bankamız, yenilikçi ve farklı müşteri kitlelerine yönelik
çözüm odaklı ürün ve hizmet karmasını zenginleştirmekte
ve Türkiye’nin öncü katılım bankası kimliğini giderek
güçlendirmektedir.
2013 yılında Türkiye’nin en iyi çağrı merkezi ödülünü alan
Müşteri İletişim Merkezimiz, 2014 yılı 2. çeyreğinde Türkçe
ve İngilizce dışında Arapça olarak da hizmet vermeye
başladı. Arapça hizmet almak isteyen müşterilerimize kendi
dillerinde hizmet sunarak, hizmet kalitemizi daha da artırmayı
hedefliyoruz.
Dünya sermaye piyasalarında artarak devam eden sukuk
ihraçları, bu ürünün önemli finansman araçları arasındaki yerini
pekiştiriyor. Türkiye Finans olarak, 2013 yılı Mayıs ayında
500 milyon dolar ve 2014 yılı Nisan ayında 500 milyon dolar
tutarında uluslararası sukuk ihracı gerçekleştirdik. 800 milyon
Malezya Ringiti ihracımızla, şu ana kadar Malezya’daki yerel
yatırımcılara Malezya dışından bir bankanın gerçekleştirdiği
tek dilimde en yüksek meblağlı ihraca imza atmanın yanı
sıra, dünyanın en aktif ve en büyük sukuk piyasası olan
Malezya’daki ilk ve tek Türkiye menşeili ihracı gerçekleştirme
ayrıcalığını yaşıyoruz. Gurur verici başarımız Türkiye Finans’ın
uluslararası boyutta itibarını gösteriyor.
Oldukça rekabetçi maliyetle temin edilen bu kaynağın
ucuz finansman ihtiyacı bulunan KOBİ’lerimize ve Türkiye
Bankamız kültürel ve toplumsal katkılarıyla da farklı
konumunu korumaktadır. Geçmişi asırlara dayanan ata sporu
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni kurumsal olarak destekleyen ilk ve
tek finans kuruluşu olmanın haklı gururunu bu yıl da yaşadık
ve 653. defa düzenlenen etkinliğin coşkusunu halkımızla
paylaştık. Türkiye Finans festival boyunca Türkiye’nin her
bölgesinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler için bankacılık
hizmeti sundu, dev ekranlarla şehrin önemli meydanlarından
güreşlerin festival alanı dışında da izlenmesine olanak
sağladı. Türkiye Finans’ın şehir merkezinde kurduğu Kırkpınar
Sergi alanını ziyaret edenler yağlı güreşlerin tarihçesi ve
özellikleri hakkında bilgi sahibi oldu.
Farklı boyutlarıyla sürdürülebilirliği faaliyetlerinin önemli
bir ekseni olarak konumlayan Bankamız ilk sürdürülebilirlik
raporunu yayınlamak üzere hazırlıklarını tamamladı.
Önümüzdeki günlerde paylaşacağımız raporumuzla bu
alandaki hedeflerimizi ve stratejimizi de paydaşlarımıza
şeffaf bir şekilde sunacağız.
Ürün ve hizmet geliştirmedeki yetkinliğimiz, uluslararası
kredibilitemiz ve fon çeşitlendirmedeki başarımız ve
teknolojik yatırımlarımızla organik büyümemize hedeflerimiz
doğrultusunda emin adımlarla devam ediyoruz.
Tüm ekibimizle birlikte her dönem daha yüksek bir
performansa imza atma kararlılığıyla özverili çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Başta müşterilerimiz, hissedarlarımız ve
çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı
sunarım.
Derya GÜRERK
Genel Müdür
Türkiye Finans 01.04.2014 - 30.06.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
2014 yılı ilk yarı sonuçlarına göre, Bankamızın aktif
büyüklüğü önceki yılsonuna göre %19,4 artarak 30 milyar
TL’ye ulaşmıştır. Bankamızın en önemli kaynağı olan
Toplanan Fonlar, önceki yılsonuna göre %13,9 artarak 17,2
milyar TL seviyesine yükselmiş, bilanço içindeki payı ise %57
olmuştur. Leasing ve takipteki fonlar dahil Kullandırılan Nakdi
Fonlarımız %11,2 artış kaydederek 20,3 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. Nakdi ve gayri nakdi fon kullandırımlarımız
toplamda ise %9,5 artışla 29,8 milyar TL’ye yükselmiştir.
Geçmiş yıl kârlarının bünyede tutulması politikası sonucunda
Özkaynaklar %8,4 artışla 2,7 milyar TL’ye ulaşmıştır.
ekonomisine katma değer sağlamasını bekliyoruz. Bu
kaynakla özellikle leasing işlemlerimiz başta olmak üzere tüm
fon kullandırımlarımızı kaliteden ödün vermeden artırmaya
devam edeceğiz.
5
Türkiye Finans 2014 yılının ilk yarısında güçlü büyüme
trendini ve performansını hız kesmeden sürdürmüştür.
Ürün ve hizmet
geliştirmedeki
yetkinliğimiz,
uluslararası
kredibilitemiz
ve fon
çeşitlendirmedeki
başarımız ve
teknolojik
yatırımlarımızla
organik
büyümemize
hedeflerimiz
doğrultusunda
emin adımlarla
devam ediyoruz.
Makroekonomik Görünüm ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler
İlk yarıda, TCMB
tarafından izlenen
sıkı para politikası
ve yürürlükteki
makroihtiyati
tedbirlerin
etkisiyle sektörün
kredi büyüme
hızları makul
mertebelerde
seyretmeye devam
etmiştir.
Global makroekonomik görünüm
Küresel ekonomi 2014 yılının ilk çeyreğini belirsizliklerin
yüksek ve risk iştahının zayıf bir seyir izlediği bir dönem
olarak geride bırakırken ikinci çeyreğe toparlanarak başladı.
Bu toparlanmada gelişmiş ekonomi merkez bankalarının
destekleyici duruşlarını koruyacakları yönündeki sözle
yönlendirmeleri etkili oldu.
ABD Merkez Bankası (FED) varlık alımlarını azaltmaya devam
ederken faiz artırımlarının agresif olmayacağı mesajını
vererek küresel piyasalarda oynaklığın azalmasını sağladı.
Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyondaki
düşüşü önlemek ve ekonomideki toparlanmayı desteklemek
üzere faiz indirimlerine giderken bir dizi de genişlemeci
likidite tedbirleri aldı. Söz konusu unsurlar, gelişmekte
olan ekonomilere yönelik sermaye akımlarını desteklerken
Ukrayna-Rusya ve Ortadoğu’daki jeopolitik riskler, küresel
risk iştahında kısa süreli dalgalanmalara yol açtı. Orta vadede
ise birçok finansal piyasada oynaklık göstergelerinin tarihi
düşük seviyelerine indikleri görünmektedir.
6
Türkiye Finans 01.04.2014 - 30.06.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
ABD’de son dönemde açıklanan veriler, özellikle istihdam
piyasasının beklentilerden hızlı toparlandığına işaret
ederken FED’in gelecek yıl ortalarında politika faizlerinde
kademeli olarak artırımlara başlayabileceği beklentilerini
güçlendirmektedir. Avrupa’da ise genel olarak ılımlı büyüme
sürmektedir. ECB’nin tedbirlerinin, önümüzdeki dönemde Euro
Bölgesi ekonomilerinin ve ticaret ortaklarının büyümesine
katkı yapması tahmin edilmektedir. Çin başta olmak üzere
gelişmekte olan ekonomilerde aktivitenin endişe edildiği
kadar yavaşlamadığı görülmektedir.
Türkiye ekonomisinin görünümü
İlk çeyrekte TCMB’nin ve BDDK’nın aldığı tedbirler Türkiye
ekonomisinde iç talebi yavaşlatırken güçlü dış talep ile yıllık
bazda büyüme %4,3 ile beklentilerin üzerinde gelmişti. İkinci
çeyreğe dair öncü veriler ise yapılan sıkılaştırmaların gecikmeli
etkilerinin devam ettiğini gösterirken iç talebin zayıf seyrini
koruduğunu, dış talebin ise büyümeyi desteklediğini teyit
etmektedir. Yılın kalan döneminde Avrupa ekonomilerindeki
toparlanma ve TL’nin rekabetçi konumu sayesinde ihracat
güçlü seyrini koruyabilecekken zayıf iç talep ithalatı
sınırlayabilecektir. Bu sayede cari işlemler açığının milli gelire
oranında da belirgin bir gerileme beklenmektedir. TL’deki
değer kayıpları ve gıda fiyatlarındaki yüksek enflasyon
nedeniyle Mayıs ayında enflasyon %9,7 ile yakın dönemdeki
zirvesini görmüştür. Haziran ayında ise yüksek baz etkisinin
katkısı ve TL’nin toparlanması ile enflasyonda sınırlı bir
gerileme kaydedilmiştir. Yılın ikinci yarısında ise gerek talep
koşulları gerekse maliyet unsurlarındaki baskının hafiflemesi
ile enflasyonun gerilemeye devam etmesi beklenmektedir.
Küresel likidite koşullarındaki ve risk primindeki iyileşme
ile enflasyonda düşüşün başlamış olması TCMB’nin para
politikası faiz oranında indirim yapmasına olanak tanımıştır.
Bu sayede TCMB ikinci çeyrekte politika faizinde toplamda
125 baz puan indirime gitmiştir. Küresel ve yurt içi enflasyon
gelişmeleri izin verdiği ölçüde TCMB’nin para politikası
oranlarında indirimlere devam etmesi öngörülmektedir.
Türk bankacılık sektörü ve katılım bankacılığı
Türk bankacılık sektörü, 2014 yılının ilk çeyreğini çoğunlukla
yatay bir seyirde tamamladıktan sonra yılın ikinci çeyreği
olumlu gelişmelere sahne olmuştur.
İlk yarıda, TCMB tarafından izlenen sıkı para politikası ve
yürürlükteki makroihtiyati tedbirlerin etkisiyle sektörün
kredi büyüme hızları makul mertebelerde seyretmeye devam
etmiştir.
Toplam kredilerde izlenen artış devam ederken, tüketici
kredilerinde büyüme gözlenmiştir. Büyüme kaydeden
bir diğer kalem taksitli ticari krediler olmuştur. Kredi
hacimlerinde gözlenen olumlu gelişmenin en önemli
tetikleyicisi TCMB’nin son üç Para Politikası Kurulu
toplantısında politika faizini 175 baz puan indirmesi
olmuştur.
Yaşanan bu gelişmeler, bankaların fonlama maliyetlerinin
gerilemesine neden olmuş, ticari, taşıt, konut ve tüketici
kredi faiz oranlarının ortalama 150-200 baz puan düştüğü
gözlenmiştir. TCMB’nin faiz kararları mevduat faizini de
etkilemiş, TL cinsi mevduat faizi aşağı yönlü hareket etmeye
başlamıştır.
Katılım bankacılığı sektörü de 2014’ün ilk yarısını benzer
trendlerde tamamlamış, çoğu göstergede ılımlı büyüme
izlenmiştir.
2014 Yılı İkinci Çeyrek Dönem Değerlendirmeleri
Sonuçlanan projeler, sunulan yeni ürün/hizmetler
• M
obil şubemize yeni işlem setleri eklenmiştir.
• Türkiye Finans Müşteri İletişim Merkezi, İngilizce’ den sonra
artık Arapça dilinde de hizmet sunmaya başlamıştır.
• HDI Online İşyeri Yangın Sigortası ile mevcutta offline olan
ürün online’a çevrilerek bu ürün için banka sigortacılığında
bir ilk gerçekleştirilmiştir. KOBİ ve işletme segmenti
müşterilerimizin 2 milyon TL limite kadar işyerlerinde
oluşabilecek zararları teminat altına alınmaktadır.
• POS cihazlarına yangın, yıldırım, infilak/ emniyeti
suistimal/ makine kırılması ve terör/hırsızlık/ hukuksal
koruma teminatı veren POS Sigortası ürün yelpazemize
eklenmiştir.
• Cizre, Van, Karaman ile Ticaret ve Sanayi Odaları ile İşbirliği
sözleşmesi imzalanmıştır.
• KGF’de «Portföy Garanti Sistemi» geliştirilmiştir bu sayede
kredi tahsis süreçlerimiz hızlanmıştır.
• ID Safe (Kimliğim Güvende) ürünü ile; kimlik hırsızlığı
kapsamına giren müşterimizin tanımadığı kişilerin,
kendisinin bilgisi dışında müşteri yerine senet imzalaması,
şirket kurması, banka kredisi kullanması, internette işlem
yapması veya adli bir suça karışması sonucunda başına
gelebilecek olaylarda; müşterilerimiz olası risklere karşı
korunmaktadır.
• Bankamızın geliştirmiş olduğu dokunmatik ekranlı
masa üstü kiosk benzeri yeni bir ürün olan Hızlı NOKTA
sayesinde, bayiler tarafınca fatura tahsilatı ve birçok
finansal işlem (TL yükleme, bilet satış, katalog ürün satış,
Banka ürünleri başvuru toplama, kartlı dolum işlemleri vb.)
gerçekleştirilmektedir.
• T
icari müşterilerimizin firma ortaklarına BES kampanyası
düzenlenmiştir.
• Tam pansiyon turizm paketi , eczacı paketi müşterilerimize
sunulmuştur.
• Konya 12. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve
Tarla Teknolojileri Fuarı’na Gülen Çiftçi Paketi kapsamında
katılım sağlanmıştır.
• Bahar Taşıt Finansmanı Kampanyası ve Yaz Taşıt
Finansmanı Kampanyası
Önümüzdeki döneme ilişkin beklenti ve öngörüler
Türkiye Finans olarak uyguladığımız beş yıllık stratejimiz
doğrultusunda, her yıl bankacılık sektör ortalamasının
%20 üzerinde bir büyüme ile 2017 sonunda yaklaşık 50
milyar TL aktif büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz. 2014 yılı
için stratejik önceliklerimiz toplanan fonlarda büyümenin
sağlanması, kullandırılan fonlarda pazar payı artışının
sağlanması, yeni ürünlerin çıkarılması ve satış yetkinliğimizin
artırılması, dağıtım ağımızın güçlendirilmesi, verimliliğin
artırılması, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve BS altyapı
dönüşümünün yapılmasıdır. Yılın ilk yarısında olduğu gibi,
önümüzdeki dönemlerde de bu önceliklerle uyumlu olarak
çalışmalarımız devam edecektir.
2014 ilk yarısı,
2013 yılında
tamamladığımız
Müşteri Deneyimi
ve Çoklu Kanal
Stratejisi
projemizin
çıktılarına bağlı
olarak aldığımız
birçok aksiyon ile
başarılı bir dönem
olmuştur.
Türkiye Finans 01.04.2014 - 30.06.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
2014 ikinci çeyreğinde 8 yeni şube ile toplam şube ağımız
267 şubeye yükselmiştir, ATM sayımız ise 447’ye ulaşmıştır.
2014 ikinci çeyreği ilk çeyrekte de olduğu gibi hedeflerimizi
büyük oranda gerçekleştirdiğimiz bir dönem olmuştur.
Tamamladığımız başlıca kampanyalar
7
Türkiye Finans’ın aktif büyüklüğü 2014 Haziran itibarıyla
2013 yılsonuna göre %19,4 artışla 30 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Leasing ve takipteki fonlar dahil olarak
kullandırılan fonlarda 2013 yılsonuna göre %11,2 artışla
20,3 milyar TL elde edilmiştir. Toplanan fonlarda 2014
ikinci çeyreğinde 2013 yılsonuna göre %13,9 artışla 17,2
milyar TL’ye ulaşılmıştır. Bankamız vergi öncesi kârı 215
milyon TL’ye, net dönem kârı ise geçen yılın aynı dönemine
göre %13,7 artarak 171 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2013
yıl sonunda %12,81 olan sermaye yeterlilik standart
rasyomuz, 2014 Haziran dönemi itibarıyla ise %12,23 olarak
gerçekleşmiştir.
Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme
Bankamızın aktif
büyüklüğü 2014
Haziran dönemi
itibarıyla önceki
yılsonuna göre
%19,4 artarak
30 milyar TL’ye
ulaşmıştır.
Seçilmiş Aktif / Pasif Hesaplar (Bin TL)
31.12.2012
31.12.2013
30.06.2014
12.971.058
18.172.359
20.188.384
96.711
117.251
155.592
Aktif Toplamı
17.616.504
25.126.629
30.013.484
Toplanan Fonlar
11.429.536
15.141.718
17.240.904
2.125.162
2.522.381
2.734.517
%1,82
%1,54
%1,24
Özkaynak Getirisi (ROAE %)
%15,17
%14,17
%13,64
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%)
%14,76
%12,81
%12,23
30.06.2012
30.06.2013
30.06.2014
146.195
150.082
170.631
Kullandırılan Fonlar
TGA (Net)
Özkaynaklar
Aktif Getirisi (ROAA %)
Net Kâr (Bin TL)
Net Dönem Kârı
Aktif Kalitesi ve Kârlılık
Toplanan Fonlar ve Özkaynaklar
Bankamızın aktif büyüklüğü 2014 Haziran dönemi itibarıyla
önceki yılsonuna göre %19,4 artarak 30 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Bankamız vergi öncesi kârı, 215 milyon TL’ye, net
dönem kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre %13,7 artarak
171 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Bankamızın en önemli fon kaynağı olan toplanan fonlar,
2014 Haziran dönemi itibarıyla önceki yılsonuna göre %13,9
artarak 17.2 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Toplanan
fonların bilanço içindeki payı %57 seviyesinde olup %60’ı
TL, % 40’ı döviz hesaplarından oluşmaktadır. Bunun yanında
geçmiş yıl kârları bünyede tutularak özkaynaklar 2,7 milyar
TL seviyesine ulaşmıştır.
8
Türkiye Finans 01.04.2014 - 30.06.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu 2013 yıl sonunda
%12,81 iken 2014 Haziran dönemi itibarıyla %12,23 olarak
gerçekleşmiştir.
Produced by Tayburn
Tel: (90 212) 227 04 36
www.tayburnkurumsal.com
www.turkiyefinans.com.tr
Download

2014 Yılı 2. Ara Dönem Faaliyet Raporu