Katılım bankacılığında yeni standartlar...
Yenilikçi, kolay kullanılabilen ürün ve hizmetler, kolay erişim
ve etkin hizmet prensiplerimizle katılım bankacılığında yeni
standartlar belirliyoruz.
01.01.2014 - 30.09.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
İçindekiler
1
2
2
3
3
Kısaca Türkiye Finans
Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal
Bilgiler
Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve
Nedenleri
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu ve Yöneticilerin Banka’da
Sahip Oldukları Paylar
4
5
6
7
8
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Genel Müdür’ün Mesajı
Makroekonomik Görünüm ve Bankacılık
Sektöründe Gelişmeler
2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Dönem
Değerlendirmeleri
Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme
Gücüne İlişkin Değerlendirme
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Raporun Ait Olduğu Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014
Bankanın Ticaret Unvanı
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük Adresi
Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No:131 Yakacık Kartal / İSTANBUL
Genel Müdürlük Telefon
0216 586 70 00 (pbx)
Genel Müdürlük Faks
0216 586 63 26
Web
www.turkiyefinans.com.tr
E-posta
[email protected]
SWIFT Kod:
AFKBTRIS
Kısaca Türkiye Finans
The National Commercial Bank (Suudi Arabistan), Boydak Grubu ve Ülker
Grubu’nun ortak bir girişimi olan Türkiye Finans, ülkemiz katılım bankacılığının
köklü bilgi birikimi ve deneyimi üzerinde yükselmektedir.
1991 yılında Kayserili girişimciler tarafından kurulan %100 yerli sermayeli
ilk özel finans kurumu Anadolu Finans, Temmuz 1999’da Boydak Ailesi’nin
kontrolüne geçmiştir.
Diğer taraftan, Ülker Grubu ülkemizde 1985’ten beri hizmet sunan Faisal
Finans Kurumu’nun çoğunluk hisselerini 2001 yılında almış ve adını Family
Finans olarak değiştirmiştir.
Birleşmeyle birlikte katılım bankacılığında yeni bir soluk
Birleşmeyi takiben yeni bir kurumsal kimliğe bürünen Türkiye Finans, hedef
kitlesi giderek büyüyen katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmiştir.
Türkiye Finans için büyük değişim ve atılım dönemi %60 hissesinin 31 Mart
2008 tarihinde The National Commercial Bank (NCB) tarafından satın
alınması ile başlamıştır. Ülkemizin önde gelen sanayi gruplarından Boydak
Grubu ve Ülker Grubu ile Orta Doğu’nun en büyük sermayeli bankasının
güçlerini birleştiren bu ortaklık, katılım bankacılığına sermaye yapısıyla ve
vizyonuyla öne çıkan bir oyuncu kazandırmıştır.
Yeni projelerle daha güçlü bir Türkiye Finans
Boydak Grubu ve Ülker Grubu, 2005 yılında katılım bankacılığı hizmeti
sunan bu iki kurumu tek çatı altında birleştirerek büyük bir ekonomik
güce dönüştürmüşler; Türkiye için daha fazla değer yaratmak ve rekabet
üstünlüklerini pekiştirmek misyonuyla güç birliğine gitmişlerdir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 28 Aralık 2005
tarihinde Anadolu Finans ile Family Finans’ın birleşmesini tescil etmiş ve
30 Aralık 2005 tarihinde Banka’nın unvanının Türkiye Finans Katılım Bankası
A.Ş. olarak değiştirilmesini onaylamıştır.
Beş Yıllık Plan doğrultusunda hedeflerini ve büyüme planlarını şekillendiren
Türkiye Finans, müşteri odaklı bir anlayışla; teknolojik altyapısını, iş süreçlerini
ve hizmet yaklaşımını daha da geliştirebilmek üzere önemli projeler
gerçekleştirmektedir. Mükemmel müşteri deneyimini temel çıkış noktası
olarak belirleyen Türkiye Finans’ın 2013 yılında başlattığı Müşteri Deneyimi
ve Çoklu Kanal Stratejisi Projesi, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde de hedefler
doğrultusunda başarıyla sürdürülmüştür.
yenilikçi
kolay
erişim
etkin
hizmet
1
müşteri
memnuniyeti
kolay
kullanılabilen
ürün ve
hizmetler
Türkiye Finans 01.01.2014 - 30.09.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Sürdürülebilir büyüme yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye Finans, 2014
yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 4.493 çalışanı, 280 şubesi ve etkin alternatif
dağıtım kanallarından oluşan güçlü hizmet platformuyla ticari/kurumsal
bankacılık, girişimci bankacılık ve bireysel bankacılık segmentlerinde geniş bir
müşteri kitlesine yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün, hizmet ve çözümler
sunmaktadır.
Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler
2
Türkiye Finans 01.01.2014 - 30.09.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
30.09.2014 Dönemine Ait Özet Finansal Göstergeler (Bin TL)
Aktif Hesaplar
NAKİT DEĞERLER VE BANKALAR
MENKUL DEĞERLER
KREDİLER
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SABİT KIYMETLER (NET)
DİĞER AKTİFLER
31.553.813
6.264.768
2.072.660
21.125.333
1.105.075
414.302
571.675
Pasif Hesaplar
TOPLANAN FONLAR
- ÖZEL CARİ HESAPLAR
- KATILMA HESAPLARI
ALINAN KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
ÖDENMİŞ SERMAYE
DİĞER PASİFLER
31.553.813
18.127.544
3.686.814
14.440.730
7.641.985
2.809.287
1.775.000
2.974.997
GAYRİ NAKDİ KREDİLER
9.983.303
Gelir / Gider Hesapları
KÂR PAYI GELİRLERİ
KÂR PAYI GİDERLERİ NET KÂR PAYI GELİRİ
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
DİĞER KÂR PAYI DIŞI GELİRLER
KÂR PAYI DIŞI GİDERLERİ VERGİ ÖNCESİ KAR
VERGİ KARŞILIĞI
NET DÖNEM KÂRI
1.563.095
(784.625)
778.470
110.631
180.730
(746.749)
323.082
(68.258)
254.824
TOPLAM ŞUBE SAYISI
TOPLAM PERSONEL SAYISI
SERMAYE YETERLİLİK ORANI
ÖZKAYNAK KARLILIĞI (YILLIK)
KREDİLER / AKTİF TOPLAMI
CARİ HESAPLAR / TOPLANAN FONLAR
TAKİPTEKİ KREDİLER (BRÜT) / TOPLAM KREDİLER
280
4.493
%12,35
%12,75
%70,45
%20,34
%2,17
Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
29/08/2014 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermaye artırım kararı alınması sebebiyle Ana Sözleşmede Sermayeye ilişkin 7. madde
değiştirilmiştir.
29 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Genel Kurul toplantımızda sermaye artırım kararı alınmış, 1 milyar 775 milyon TL tutarındaki
sermayemiz 2 milyar 600 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Artırılan sermayenin 600 milyon TL’si bedelsiz olarak Genel Kurul kararınca ayrılan yedek akçeden, 225
milyon TL’si ise ortaklar tarafından nakden karşılanacaktır. Nakit olarak taahhüt edilen 225 milyon TL’nin tamamı 31 Ekim 2014 tarihine kadar ödenmiş
olacaktır.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı (*)
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
NATIONAL COMMERCIAL BANK
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
(HACI) MUSTAFA BOYDAK (1934)
BOYDAK HOLDİNG A.Ş.
BEKİR BOYDAK
MEMDUH BOYDAK
MUSTAFA BOYDAK (1963 - Sami oğlu)
YUSUF BOYDAK
ŞÜKRÜ BOYDAK
HACI BOYDAK
Toplam
Pay Tutarları (Bin TL)
1,176,369
205,405
41,173
39,213
33,269
33,269
33,250
31,308
27,730
26,678
1,775,000
Pay Oranları (%)
66.27
11.57
2.32
2.21
1.87
1.87
1.87
1.76
1.56
1.50
100.00
(*) Tabloda %1 ve üzeri pay sahiplerine yer verilmiştir, %1’in altında yer alan 130 adet diğer hissedarların toplam payı %7,2’dir.
29 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Genel Kurul toplantımızda sermaye artırım kararı alınmış, 1 milyar 775 milyon TL tutarındaki
sermayemiz 2 milyar 600 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Artırılan sermayenin 600 milyon TL’si bedelsiz olarak Genel Kurul kararınca ayrılan yedek
akçeden, 225 milyon TL’si ise ortaklar tarafından nakden karşılanacaktır. Nakit olarak taahhüt edilen 225 milyon TL’nin tamamı 31 Ekim 2014
tarihine kadar ödenmiş olacaktır.
Adı ve Soyadı
Tahsil Durumu
Sorumluluk Alanları
Yönetim Kurulu
Mustafa Boydak
Saeed Mohammed A. Alghamdi
Oğuz Kayhan
Halil Cem Karakaş
Alsharif Khalid AlGhalib
Lama Ahmad M Ghazzaoui
Veysel Derya Gürerk
Oğuz Kayhan
Lama Ahmad M Ghazzaoui
Osman Çelik
İkram Göktaş
Zuhal Ulutürk
Erol Görgün
Menduh Kara
Fahri Öbek
Semih Alşar
Abdüllatif Özkaynak
Ali Güney
Dursun Arslan
Lisans
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Y. Lisans
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Lisans
Lisans
Y. Lisans
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Ticari Bankacılık
Dağıtım ve Hizmet
İnsan Kaynakları
Krediler
Girişimci Bankacılık
Bilgi Sistemleri
Bireysel Bankacılık
Finans
Hazine
Operasyon ve Strateji
Denetim Komitesi
Genel Müdür Yardımcıları
Sahip Oldukları
Pay (%)
1,90
-
3
Unvanı
Türkiye Finans 01.01.2014 - 30.09.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Yasal Denetçiler ve Bankada Sahip Oldukları Paylar
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Türkiye Finans,
gerek yurt
içinde, gerekse
yurt dışında
hissedarlarımızın
ve profesyonel
ekibimizin
vizyonuyla,
sağladığı
başarılarla adından
söz ettirmeye
devam etmektedir.
Küresel ekonomide büyüme hala desteğe ihtiyaç
duymaktadır.
4
Türkiye Finans 01.01.2014 - 30.09.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Dünya ekonomisi 2014’ün ilk yarısında büyüme açısından
kırılgan bir görünüm çizerek hayal kırıklığı yaratmıştı. Üçüncü
çeyrekte bazı ekonomilerde bu eğilim devam ederken
bazılarında da hızlanma işaretleri gözlemlenmektedir. ABD
Merkez Bankası (FED) destekleyici para politikalarından çıkışa
hazırlanırken Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi
ekonomilerinde enflasyonda düşüşü durdurmak ve büyümeyi
desteklemek üzere genişlemeci aksiyonları almaya devam
etmektedir. Jeopolitik riskler sürerken dünya ekonomisinde
bölgesel performans farklılıklarının derinleşebileceği
kaygıları artmaya başlamıştır. Bu nedenlere bağlı olarak
küresel büyümenin desteklere olan ihtiyacının devam ettiği
görülmektedir.
Ekonomilerin farklılaşan performanslarının bir sonucu da
üçüncü çeyrekte para politikaları açısından bir ayrışmanın
önümüzdeki döneme damgasını vuracağı beklentisiydi.
Ancak son günlerde gerek açıklanan veriler, gerekse politika
yapıcılardan gelen mesajlar bazı ekonomilerde yaşanabilecek
bir yavaşlamanın küresel ekonomiyi tehdit edebilecek bir
sonuca yol açabileceği kaygılarını bir kez daha gündeme
getirmiştir. Bütün bu gelişmeler dünya ekonomisinde hepmizin
aynı gemide olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlamamızı
sağlamaktadır.
OVP risklerin farkında ve gerçekçi hedeflerle yola devam
edeceğimizin altını çizmektedir.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan, 2015-2017 dönemi Orta Vadeli
Program (OVP) belirsizliklerle karşı karşıya olan ekonomik
birimlere ışık tutma noktasında büyük bir katkıda bulunmuştur.
Hedefler ve ortaya konan yol haritası genel olarak gerçekçi
ve küresel ekonomi ile ilgili risklerin farkında bir çerçeve
sunmaktadır. Özellikle makroekonomik istikrarı güçlendirecek
ve ekonomimizin potansiyelini artıracak yapısal reformların
kararlılıkla hayata geçirileceğine inanmaktayız.
Dünya ekonomisindeki gelişmelerin yanında jeopolitik risklerin
de etkisi ile yurt içi finansal piyasalarda oynaklık yüksek
seyretmektedir. Para birimimizin rekabetçi konumu dış
talepten gelen desteğin sürmesi açısından önemli olurken iç
talepteki yavaşlamanın da sona ermiş olabileceğine dair gelen
sinyaller büyüme açısından umut vermektedir. Bu noktada
OVP’deki yol haritası ekonomimizdeki bu dengelenmenin
sağlamlaştırılması ve büyümenin hızlandırılması açısından
büyük önem taşımaktadır.
Her zaman yanında olduğumuz müşterilerimizle artı
değer oluşturmaya devam ediyoruz...
Müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaç ve beklentilerine
süratle ve başarıyla uyum sağlayan Bankamız, ürün
çeşitliliğini, yaygınlığını ve müşteri adedini sağlıklı ve yenilikçi
biçimde geliştirmeye devam etmektedir. Hizmetlerimizin
sürdürülebilirliği noktasında, güçlü finansal ve sermaye yapımız
en önemli avantajımızdır.
Türkiye Finans, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında
hissedarlarımızın ve profesyonel ekibimizin vizyonuyla,
sağladığı başarılarla adından söz ettirmeye devam etmektedir.
Bu yönüyle de kendi gelişimini sektöre ve ülkemizin
geleceğine katkı yapmak üzere sürdürmektedir.
İlkelerimize bağlılığımızı koruyacağız...
Katılım bankacılığı prensiplerine bağlı olarak sürdürdüğümüz
faaliyetlerimiz sonucu oluşan artı değeri fon kullanan ve fon
yatıran müşterilerimiz başta olmak üzere çalışanlarımız ve
hissedarlarımız ile adil ve şeffaf bir şekilde dağıtmaya devam
edeceğiz. Bu noktada ilkelerimizden taviz vermeyip itibarımızı
koruyacağımızı hatırlatır, Bankamızın başarısında emeği geçen
herkese teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla,
Mustafa BOYDAK
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür’ün Mesajı
Güç odaklarımızdan
faydalanarak
varlıklarımızı en
doğru şekilde
yönetmeye,
geliştirmeye
ve ürettiğimiz
değeri bütün
paydaşlarımızla
paylaşmaya
kararlıyız.
Bankamız vergi öncesi kârı, 323 milyon TL’ye, net dönem kârı
ise geçen yılın aynı dönemine göre %7,6 artarak 255 milyon
TL’ye ulaşmıştır. Geçmiş yıl kârlarının bünyede tutulması
politikasıyla Bankamız özkaynakları 2,8 milyar TL seviyesine
ulaşırken, 29 Ağustos 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında 1. 775 milyon TL tutarındaki sermayemizin
2.600 milyon TL’ye çıkarılması kararı alınmıştır.
Yılın üçüncü çeyrek döneminde de KOBİ’ler başta olmak üzere
finansman desteğine ihtiyaç duyan firmalarımızı fonlamak
ve ekonomimize tam desteğimizi sürdürmek üzere yabancı
kaynak sağlama çalışmalarımızda önemli başarılar elde etmiş
bulunmaktayız.
Türkiye Finans, son iki yıldır katılım bankacılığındaki en
yüksek tutarlı murabaha sendikasyonlarına imza atmaktadır.
Bankamız, Haziran 2014’te, 253,5 milyon dolar ve 72 milyon
Euro olmak üzere toplamda 350 milyon dolar tutarında
murabaha sendikasyonu temin etmiştir. Bir yıl vadeli
imzalanan sendikasyona 12 ülkeden 21 banka katılmıştır.
Türkiye Finans ile The Saudi Fund for Development (SFD)
arasında 2009 yılında başlayan işbirliği, 5 Eylül 2014’te
imzalanan anlaşma ile pekiştirilmiş, Bankamızın Saudi Export
Program (SEP) altında aracılık ettiği ithalat işlemleri için
mevcut limitinde önemli oranda artış sağlanmıştır. Böylelikle
Türkiye Finans’ın SEP’teki limiti, işlem hacmine paralel olarak
5 yıl içerisinde 12 katına çıkartılmıştır. Türkiye Finans,
önümüzdeki dönemlerde de SEP işlemlerinde Türkiye’de
en yüksek hacimli işlem yapan öncü banka olmaya devam
edecektir.
Faaliyet sonuçlarımızı şeffaf şekilde paylaştığımız Türkiye
Finans 2013 Faaliyet Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri
Ligi - LACP tarafından düzenlenen alanının en prestijli
yarışmalarından 2013 Vision Awards’da altı farklı kategoride
birden ödüle layık görülmüştür. Öte yandan, iyi bir kurumsal
vatandaş olma hedefiyle şekillendirdiğimiz sürdürülebilirlik
stratejimiz doğrultusunda faaliyet dönemi içinde
yayımladığımız ilk Sürdürülebilirlik Raporumuz ile, Türkiye’de
mevduat toplama izni bulunan bankalar arasında GRI
tarafından A+ notu alan ilk Türk bankası olarak bu konudaki
çalışmalarımızın karşılığını da almış bulunmaktayız.
Ürün ve hizmet geliştirmedeki yetkinliğimiz, uluslararası
kredibilitemiz, fon çeşitlendirmedeki başarımız ve teknolojik
yatırımlarımızla organik büyümemize hedeflerimiz
doğrultusunda emin adımlarla devam etmekteyiz.
Varlıklarımızı en doğru şekilde yönetmeye, geliştirmeye ve
ürettiğimiz değeri bütün paydaşlarımızla paylaşmaya kararlıyız.
Bunun için Türkiye Finans çalışanları olarak faaliyetlerimizi
heyecan ve özveriyle sürdürüyoruz. Ulaştığımız başarılı
sonuçlarda en büyük pay sahibi olan başta müşterilerimiz
ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm çalışanlarımıza ve
hissedarlarımıza şükranlarımızı sunarım.
Derya GÜRERK
Genel Müdür
Türkiye Finans 01.01.2014 - 30.09.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
2014 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, Bankamızın aktif
büyüklüğü önceki yılsonuna göre %25,6 artarak 32 milyar
TL’ye yükselmiştir. Bankamız Toplanan Fonları, önceki
yılsonuna göre %19,7 artarak 18,1 milyar TL’ye yükselirken,
bilanço içindeki payı %57 seviyesinde olup bunun %61’i
TL, %39’u döviz hesaplarından oluşmaktadır. Leasing dahil
Kullandırılan Fon toplamımız geçen yıl sonuna göre %22 artış
kaydederek 22 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Bankamızın Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda gösterdiği
üstün performans saygın platformlarda takdir görmeye
devam etmektedir. Türkiye Finans, 2013 yılında olduğu gibi
2014 yılında da Global Banking&Finance Review tarafından
“Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Ticari Bankası”, “Türkiye’nin En
Hızlı Büyüyen KOBİ Bankası”, “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen
Perakende Bankası” ve “Türkiye’nin En İyi Ortak Markalı Kredi
Kartı” ödüllerinin sahibi olmuştur.
5
Türkiye Finans 2014 yılının üçüncü çeyreğinde de hedefleri
doğrultusunda başarılı performans sonuçları elde etmiş ve
büyüme çizgisini devam ettirmiştir.
Makroekonomik Görünüm ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler
Üçüncü çeyrek
Türk bankacılık
sektörü ve
katılım bankacılığı
açısından, geçen
yılın aynı dönemine
göre yavaşlamanın
kademeli olarak
devam ettiği bir
çeyrek oldu.
Global makroekonomik görünüm
Üçüncü çeyrek genelinde dünya ekonomisinde ana tema,
ekonomilerin performanslarının farklılaşması nedeniyle
gelişmiş ekonomi merkez bankalarının para politikalarının
ayrışacağı beklentileriydi.
ABD’de açıklanan veriler ekonomik aktivitenin güçlendiğini
ortaya koyarken Avrupa ekonomileri jeopolitik risklerin
de tetiklemesi ile ivme kaybetmeye başladı. Euro Bölgesi
ekonomileri görünümündeki bozulma üçüncü çeyrekte
belirginleşirken Avrupa Merkez Bankası (ECB) olağanüstü
genişlemeci adımlar atmak zorunda kaldı. İngiltere
Merkez Bankası (BoE) ise güçlenen ekonomik görünüm ile
piyasaları bu yıl sonuna doğru olmak üzere faiz artırımlarına
başlayabileceğine hazırlıyordu. Japonya’da vergi artışları
nedeniyle iç talep baskı altında kalırken ekonomide dönemsel
olarak belirgin bir yavaşlama kaydedildi. Çin ise uzun vadeli
sorunlarını çözmek için ekonomiyi soğutmaya devam ederken
yavaşlamanın kontrolsüz olma riski nedeniyle piyasalar
tarafından kaygı ile izleniyor.
6
Türkiye Finans 01.01.2014 - 30.09.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Finansal piyasalarda ise ABD Merkez Bankası’nın (FED)
gelecek yıl piyasaların beklediğinden daha fazla faiz
artırımına gidebileceği beklentilerini fiyatlıyordu. Bu nedenle
Dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin
para birimlerine karşı değer kazanıyordu. Jeopolitik risklerin
yol açtığı güvenli liman arayışı, ECB’nin ve Japon Merkez
Bankası’nın (BoJ) destekleyici para politikası duruşları
nedeniyle tahvil getirileri ise sakin bir seyirle gerileme
eğiliminde oldu. Hisse senetleri piyasaları ise ekonomilerdeki
ayrışmanın sonucu olarak farklı performanslar sergiliyorlardı.
Ancak son günlerde, bazı ekonomilerde devam eden
yavaşlamanın diğer ekonomilerin büyüme oranlarında da
ivme kaybına neden olabileceği endişeleri daha çok ön
plana çıkmaya başladı. Bu noktada pozitif yönde ayrışan
ekonomilerden gelen zayıf verilere de büyük önem
atfedilirken dünya ekonomisinde son çeyrekte büyüme
kaygılarının hakim olabileceği düşünülüyor. Bu beklentiler
emtia fiyatlarını ve emtia üreticisi ekonomilerin finansal
piyasalarını olumsuz etkilerken emtia ithalatçısı ekonomiler
ve bunların piyasalarında ise görece daha güçlü bir görünüm
söz konusu olmaktadır.
Türkiye ekonomisinin görünümü
Türkiye ekonomisinde ise ikinci çeyrekte yıllık bazda
büyüme %2,1 ile hayal kırıklığı yaratırken iç talepteki ivme
kaybı güçlü dış talep ile telafi edilebildi. Dış talepten ikinci
çeyrekte büyümeye 2,9 puanlık katkı gelirken stoklar hariç iç
talebin büyümeyi 0,4 puan aşağı çektiği görüldü. İlk çeyrek
büyümesinin yukarı revize edilmesi sayesinde ilk yarıda yine
de büyüme oranı %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan
üçüncü çeyreğe ilişkin üretim ve tüketime yönelik öncü
veriler ekonomideki yavaşlamanın sona ermiş olabileceğine
işaret ediyorlar. İkinci çeyrekte yıllık bazda %2,6 büyüyen
sanayi üretimi Temmuz-Ağustos döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre %4’lük bir ortalama büyümeye yükseldi.
Tüketim malları ithalatı ise yıllık bazda Ağustos’ta güçlü
bir toparlanma kaydetti. Tüketici güven endeksine yönelik
veriler jeopolitik riskler ve finansal piyasalardaki çalkantılar
nedeniyle kırılgan yapısını koruyorlar.
Enflasyon ise yüksek seviyesini korurken üçüncü çeyrekte
ikinci çeyrek sonundaki %9,2’den %8,9’a geriledi. Döviz
kurundaki yükselişin birikimli etkilerinin hafiflediği görülürken
gıda fiyatları çift haneli artışlarını sürdürerek enflasyon
görünümündeki iyileşmenin yavaş gerçekleşmesine
neden oluyor. TCMB ise Temmuz ayından sonra küresel
koşullardaki bozulma nedeniyle faiz indirimlerine ara verdi.
Haziran sonunda %8,75 olan politika faizi Ağustos ve
Eylül aylarında %8,25’te sabit tutulurken faiz koridorunun
üst bandı Ağustos’ta 75 baz puanlık indirimle %11,25’e
çekildi. Gösterge tahvilin bileşik getirisi ise ikinci çeyrekte
%8’li seviyelere indikten sonra üçüncü çeyrekte küresel
gelişmelere paralel yeniden çift hanelere yaklaştı. TL ise
üçüncü çeyrek boyunca nominal olarak Dolar karşısında %2,4
değer kaybederken Euro karşısında %1 değer kazandı. Reel
olarak ise TL üçüncü çeyrekte ikinci çeyrek sonuna göre
%0,2’lik sınırlı bir değer kaybetti. Türk bankacılık sektörü ve katılım bankacılığı
Üçüncü çeyrek Türk bankacılık sektörü ve katılım bankacılığı
açısından, geçen yılın aynı dönemine göre yavaşlamanın
kademeli olarak devam ettiği bir çeyrek oldu. Bankacılık
sektörü aktiflerinin yıllık büyüme oranı Eylül sonunda Haziran
sonuna göre %19,8’den %17’ye inerken katılım bankacılığı
sektöründe büyüme oranı %21’den %13’e geriledi. Bankacılık
sektörü finansal kiralama alacakları dahil nakdi kredilerinin
yıllık büyüme oranı Haziran’daki %22’den Eylül’de %20’ye
inerken katılım bankacılığında büyüme hızı aynı dönemde
%11,8’den %7,4’e düştü. Sektörde mevduatların büyüme
oranı ikinci çeyrek sonunda %16,4’ten Eylül’de %13’e
düşerken katılım bankacılığında toplanan fonların artış hızı
söz konusu dönemde %13,3’ten %9,3’e yavaşladı. 2014
Eylül itibarıyla dönem net kârında bir önceki yılın aynı
dönemine göre bankacılık sektöründe %5, katılım bankacılığı
sektöründe ise %33 düşüş meydana geldi. İlk yarıdaki yüksek
faiz ortamının ve finansal piyasalardaki oynaklığın gecikmeli
etkilerinin hafiflemesi ile karlılıkta sektörde toparlanma
devam edebilir. Ayrıca TCMB’nin önümüzdeki günlerde
başlatabileceği zorunlu karşılıklara telafi faizi ödemesinin
sektörü sınırlı da destekleyebileceği söylenebilir.
2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Dönem Değerlendirmeleri
Sonuçlanan projeler, sunulan yeni ürün/hizmetler, alınan
ödüller ve kampanyalarla ilgili bilgiler
• M
üşteri İletişim Merkezi Sesli Yanıtlama Sistemi (IVR)
yenilenmiştir. Yeni Sesli Yanıtlama Sisteminde biyometrik
ses imzası (vocal password) ile daha hızlı ve güvenli
hizmet sunulmaktadır. Ayrıca İngilizce ve Arapça hizmet
almak isteyen müşterilerimiz için özel IVR’lar tasarlanmıştır.
• SMS kanalı aracılığıyla anında FİNANSÖR başvurusu
alınması hizmeti başlanmıştır.
• Müşteri deneyiminin artırılması ve bireysel bankacılık çoklu kanal pazarlama stratejileri kapsamında, www.happycard.com.tr ve www.turkiyefinans.com.tr
kurumsal web sitelerimiz üzerinden online kredi kartı
başvurusu alınabilmesi sağlanmıştır.
• Müşterilerimizin alışverişlerini güvenli, hızlı ve kolaylıkla
yapabilmeleri için SANAL KART ürünü sunulmaya
başlanmıştır.
• Karaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile işbirliği
sözleşmesi imzalanmıştır.
• B
ankamızdan finansman kullanan müşterilerimizin
limitlerini ve işyerlerini güvence altına almak için Limit
Güvence Sigortası ve İşyerim Güvende Sigortaları ile ilgili
Kampanya düzenlenmiştir.
• Turizme tam destek ve eczacı paketleri müşterilerimize
sunulmuştur.
• Edirne Sanayi ve İş Fuarı (ETSİF), Lüleburgaz Tarımtech
Fuarı ve Çorlu Tarımtech Fuarına Gülen Çiftçi Tarım Paketi
kapsamında katılım sağlanmıştır.
• Eğitim Finansmanı için eğitim kurumlarına özel blokeli
fiyatlama modelleri sunulmaya başlanmıştır.
2014 üçüncü
çeyreğinde 13
yeni şube ile
toplam şube
ağımız 280 şubeye
yükselmiştir, ATM
sayımız ise 483’ye
ulaşmıştır.
Türkiye Finans ile ilgili önümüzdeki döneme ilişkin
beklenti ve öngörüler
Türkiye Finans uyguladığı beş yıllık stratejisi doğrultusunda,
her yıl bankacılık sektör ortalamasının %20 üzerinde bir
büyüme ile 2017 sonunda yaklaşık 50 milyar TL aktif
büyüklüğe ulaşmayı hedeflemektedir. Bankanın 2014 yılı için
stratejik öncelikleri toplanan fonlarda büyümenin sağlanması,
kullandırılan fonlarda pazar payı artışının sağlanması, yeni
ürünlerin çıkarılması ve satış yetkinliğinin artırılması, dağıtım
ağının güçlendirilmesi, verimliliğin artırılması, müşteri
deneyiminin iyileştirilmesi ve BS altyapı dönüşümünün
yapılmasıdır.
Türkiye Finans 01.01.2014 - 30.09.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Türkiye Finans’ın aktif büyüklüğü 2014 Eylül itibarıyla 2013
yılsonuna göre %25,6 artışla 32 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Kiralama işlemlerinden alacaklar dahil kullandırılan fonlarda
2013 yılsonuna göre %22 artışla 22 milyar TL elde edilmiştir.
Toplanan fonlarda 2014 üçüncü çeyreğinde 2013 yılsonuna
göre %19,7 artışla 18,1 milyar TL’e ulaşılmıştır. Bankamız
vergi öncesi kârı 323 milyon TL’ye, net dönem kârı ise geçen
yılın aynı dönemine göre %7,6 artarak 255 milyon TL’ye
ulaşmıştır. 2013 yıl sonunda %12,81 olan sermaye yeterlilik
standart rasyomuz, 2014 Eylül dönemi itibarıyla ise %12,35
olarak gerçekleşmiştir. 2014 üçüncü çeyreğinde 13 yeni
şube ile toplam şube ağımız 280 şubeye yükselmiştir, ATM
sayımız ise 483’ye ulaşmıştır.
Tamamlanan başlıca kampanyalar
7
Türkiye Finans’ın strateji ve hedefleri ile sonuçlarına
göre dönem sonu durum değerlendirmesi
Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme
Bankamızın aktif
büyüklüğü 2014
Eylül dönemi
itibarıyla önceki
yılsonuna göre
%25,6 artarak
32 milyar TL’ye
ulaşmıştır.
Seçilmiş Aktif / Pasif Hesaplar (Bin TL)
31.12.2012
31.12.2013
30.09.2014
12.971.058
18.172.359
22.069.364
96.711
117.251
161.044
Aktif Toplamı
17.616.504
25.126.629
31.553.813
Toplanan Fonlar
11.429.536
15.141.718
18.127.544
2.125.162
2.522.381
2.809.287
1,82
1,54
1,20
Özkaynak Getirisi (ROAE %)
15,17
14,17
12,75
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%)
14,76
12,81
12,35
30.09.2012
30.09.2013
30.09.2014
218.339
236.771
254.824
Kullandırılan Fonlar
TGA (Net)
Özkaynaklar
Aktif Getirisi (ROAA %)
Net Kâr (Bin TL)
Net Dönem Kârı
Aktif Kalitesi ve Kârlılık
Toplanan Fonlar ve Özkaynaklar
Bankamızın aktif büyüklüğü 2014 Eylül dönemi itibarıyla
önceki yılsonuna göre %25,6 artarak 32 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Bankamız vergi öncesi kârı 323 milyon TL’ye, net
dönem kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre %7,6 artarak
255 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Bankamızın en önemli fon kaynağı olan toplanan fonlar
2014 Eylül dönemi itibarıyla önceki yılsonuna göre %19,7
artarak 18,1 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Toplanan
fonların bilanço içindeki payı %57 seviyesinde olup %61’i
TL, %39’u döviz hesaplarından oluşmaktadır. Bunun yanında
geçmiş yıl kârları bünyede tutularak özkaynaklar 2,8 milyar
TL seviyesine ulaşmıştır.
8
Türkiye Finans 01.01.2014 - 30.09.2014 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu 2013 yıl sonunda
%12,81 iken 2014 Eylül dönemi itibarıyla ise %12,35 olarak
gerçekleşmiştir.
Produced by Tayburn
Tel: (90 212) 227 04 36
www.tayburnkurumsal.com
www.turkiyefinans.com.tr
Download

2014 Yılı 3. Ara Dönem Faaliyet Raporu