BASIN AÇIKLAMASI
Sayı: 2014/29
10 Eylül 2014
BASIN AÇIKLAMASI
Son günlerde bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada bankalarla
ilgili olarak birtakım haberler yer almakta ve hukuka aykırı bir şekilde Kurumumuz
kaynak gösterilmektedir.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 89. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca
Kurumumuzun en üst yöneticisi olan Başkan, Kurumumuzun genel yönetim ve
temsilinden sorumludur. Bu itibarla, Kurumumuz adına yapılacak açıklamalar
Kurum Başkanı tarafından veya Kurumumuza ait resmi internet sitesinde “basın
açıklaması” şeklinde yapılmakta olup, bu yollar haricinde haber ve yorumların
Kurumumuza dayandırılması mümkün değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır.
Diğer yandan kamuoyu tarafından bilinmelidir ki, bir bankanın itibarının
korunmasında ve sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesinde öncelikli görev
banka yönetimine aittir. Ancak bunun aksine son dönemde, kurumsal yönetim
ilkeleri göz ardı edilerek sır kapsamında mütalaa edilebilecek bazı banka verilerinin
kamuoyu önünde üçüncü kişilerle kritik edildiği ve itibarın korunması konusunda,
gereken özen ve dikkatin gösterilmediği görülmektedir.
Kurumumuzdan hiçbir yetkili haberlere konu hususlara ilişkin olarak
herhangi bir basın-yayın organına açıklamada bulunmamış olup, konuyla ilgili
olarak gerekli hassasiyet ve özenin bankalarımızın bizzat yönetimleri ve basın yayın
organları tarafından da gösterilmesi gerekli görülmektedir. Söz konusu haberler
hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BDDK Atatürk Bulvarı No:191 B Blok 06680 Kavaklıdere/ANKARA Tel: (312) 455 65 00 Faks: (312) 424 17 33
İnternet adresi: www.bddk.org.tr e-Posta: [email protected]
Download

Basın Açıklaması