BAĞIMSIZ DENETÇİ MÜHRÜ İLE İLGİLİ DUYURU
Bilindiği üzere; 11/02/2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmi Gazetede Bağımsız Denetçi
Mühür Tebliği yayımlanmıştır.
Tebliğin, “Mührün Kullanımı” başlıklı 9’uncu maddesi uyarınca, Kurumumuzdan
Bağımsız Denetçi mührü alacak Bağımsız Denetçilerin;
Aşağıda yer alan banka Şubelerinden birine 2014 yılı için 500,00 TL. Bağımsız Denetçi
mühür bedeli yatırması,
Açıklama kısmına mutlaka T.C. Kimlik Numarası ve Adı - Soyadı ve Bağımsız Denetçi
Sicil Numarası yazılması,
gerekmektedir.
Bağımsız Denetçi Siciline Kayıtlı olanlar,
Mühür ve beratı şahsen alacaklar bir örneği ilişik dilekçe ve kimlik fotokopisiyle (T.C.
Kimlik Numarası bulunan),
Vekâleten alacaklar, noterce verilen vekâletname aslı (Mühür ve Beratı alabileceği
hususunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.) bir örneği ilişik dilekçe ve kimlik
fotokopisiyle (T.C. Kimlik Numarası bulunan),
Ortak olduğu veya istihdam edildiği denetim kuruluşlarınca alacak olanlar antetli bir üst
yazıyla (İmzalamaya yetkili olanların imza yetkilerini gösterir noterlerce verilen imza sirküsü)
Kurumumuz hizmet binasından (Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No 4 (Halk Bankası
Genel Müdürlüğü yanı) (3 Kat 303 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) Bağımsız Denetçi Mührü
ve Beratı elden teslim edilecektir.
BANKA HESAP NUMARALARI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBE TR 40 0001 0025 3305
4998 0350 16
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ TR 45 0001 2009 4520
0080 0000 18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KOLEJ ŞUBESİ TR 45 0001 5001 5800 7300
8223 75
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNA
ANKARA
T.C. Kimlik Numaralı,
sicil numaralı bağımsız
denetçiyim. Bağımsız denetçi mührü için 500 TL Kurumunuz hesabına ödenmiş olup, tarafıma
mühür ve berat verilmesi hususunda gereğini arz ederim. /
/2014
ADI SOYADI
CEP TEL NO :
EKLER :
Dekont (1 Adet)
Kimlik Fotokopisi (1 Adet)
Download

Bağımsız Denetçi Mührü İle İlgili Duyuru