Proje Bilgi Notu
PROJENİN
ADI
Promoting Innovative Rural Tourism in Black Sea Basin Region Project
KAPSAMI/PROGRAMI
Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2. Teklif Çağırısı Dönemi
PROJE NO
TR09C1.01-02/285
PROJE SAHİBİ KURUM
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE ORTAKLARI
UYGULAMA SÜRESİ
Heifer Armenia – Ermenistan
Heifer Georgia - Gürcistan
Varna Economic Development Agency- Bulgaristan
18 Ay
PROJE KAPSAMINDA
YAPILAN / DEVAM
EDEN FALİYETLER
 Başlangıç Toplantısı (Kurumumuzdan 4 proje personeli Aralık 2013’te
Gümüşhane’deki toplantıya katılmıştır)
PROJE KAPSAMINDA
YAPILACAK
FAALİYETLER
 Değişim Ziyareti (Mayıs 2014’te Ermenistan’da yapılacak toplantıya 5
yerel servis sağlayıcısı ve 1 proje personeli katılacaktır)
 Çalışma Ziyareti (Temmuz 2014’te Bulgaristan’da yapılacak 12 yerel
servis sağlayıcısı ve servis acentesi, 2 proje personeli katılacaktır)
 Çalışma ziyareti (Ekim 2014’te Gürcistan’da yapılacak toplantıya 4 yerel
servis sağlayıcısı ve 1 proje personeli katılacaktır)
 Çalışma ziyareti (Kasım 2014’te Gürcistan’da yapılacak toplantıya 2
proje personeli katılacaktır)
 Çalışma ziyareti (Eylül 2014’te Gümüşhane’de diğer ülkelerden gelecek
25 katılımcı ile yapılacaktır)
 Çalışma ziyareti (Ekim 2014’te Gümüşhane’de diğer ülkelerden gelecek
40 katılımcı ile yapılacaktır)
 Çalışma ziyareti (Şubat 2015’te Ermenistan’da yapılacak toplantıya 6
yerel servis sağlayıcısı ve servis acentesi, 1 proje personeli katılacaktır)
 Çalışma ziyareti (Mart 2015’te Gümüşhane’de diğer ülkelerden gelecek
50 katılımcı ile yapılacaktır)
 Kapanış toplantısı (Nisan 2015’te Bulgaristan’da yapılacak, 2 proje
personeli katılacaktır)
PROJE BÜTÇESİ
PROJE DURUMU
121.313,00 €
[ ] TAMAMLANDI
[ X ] DEVAM EDİYOR
PROJE KOORDİNATÖRÜ BİLGİLERİ
ADI SOYADI
Serdar Serhat SALANTUR -Proje Koordinatörü
Selçuk ORAL – Mali İşler
Mehtap İSKENDER – PKE Üyesi
İlhan SİVRİ - PKE Üyesi
____________________________________________________________________________________________________________
Bilgi İçin: Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi
T: +90 456 213 1077 (d134) | F: +90 456 213 1017 | [email protected] | [email protected]
Proje Bilgi Notu
____________________________________________________________________________________________________________
Bilgi İçin: Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Koordinasyon Birimi
T: +90 456 213 1077 (d134) | F: +90 456 213 1017 | [email protected] | [email protected]
Download

Promoting Innovative Rural Tourism (PIRT)