Ocak-Temmuz 2014
Sayı: 1
www. http://gumushane.meb.gov.tr/
İÇİNDEKİLER
Eğitimde İyi Örnekler…………………………….
Stratejik plan Çalışmaları……………………..
Yerel Projeler…………………………………………
SAYFA
3,4
5,6
7,8
Gümüşhane Eğitimi Konuşuyor
Eğitim Çalıştayı………………………………………
9
Avrupa Birliği Projeleri…………………………. 10,11,12
TKY Çalışmaları…………………………………....
13
İYİ ÖRNEKLER
ŞİDDETİ ÖNLEME EKİBİ
Muay Tai Çalışmaları
Okulumuzda öğrenciler arasında artan şiddet eğilimleri nedeniyle kurban-zorba ilişkisi
göz önünde bulundurularak öğrencilerin şiddet eğilimlerinin bilimsel yöntemler ışığında
azaltılması çalışmaları yapılmıştır.
Yapılan Çalışmalar
- Muay Tai Kursu
- Atılganlık eğitimi
- Pozitif kart-Negatif kart uygulaması
- Çevremizde şiddet ve şiddete farkındalığın artırılması semineri.
Bilim Ve Sanat Merkezi İki Projesiyle Türkiye Matematik Fuarında
Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimiz fuara dört proje ile katılmış
olup; öğrencilerimizden Beyzanur Selvi ve Begüm Bozalan tarafından
hazırlanan “Birler basamağı 9 olan sayılarda bölünebilme kuralı” ve
Ömer Faruk BOSTAN tarafından hazırlanan “Pisagor’un uygulamaları:
Zigana Tüneli” projeleri ilk elli proje arasında değerlendirilme hakkı
kazandılar
Erzurum’da sergilenen 2014 Yılı Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması Bölge Sergisine katılan Gümüşhane Fatih Anadolu
İmam Hatip Lisesi’nin “Katı Atık Alanlarının Bitkilerle Islah Edilmesi”
konulu TÜBİTAK projesi birinciliğe layık görüldü.
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Bakanlığımız Strateji
Geliştirme Başkanlığınca
yayınlanan 2013/26 sayılı
genelge ve eki Hazırlık
Programı çerçevesinde İl
Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde 03.10.2013 tarih
ve 2819033 sayılı olurla
Stratejik Plan Üst Kurulu, ,
Stratejik Plan Koordinasyon
ekibi ve Stratejik Planlama
Ekibi oluşturulmuştur.
Müdürlüğümüz İnsan kaynakları
Birimi tarafından 09.01.2014 tarih
ve 111468 sayılı olurla Gümüşhane
Merkez okul/kurumlarında görevli
birer idareci ve öğretmene (13-17
/01/2014 tarihlerinde toplam 52
katılımcı) SP Hazırlama eğitimi
verilmiş, seminerde yapılan
uygulamalar SP durum analizinde
kullanılmak üzere arşivlenmiştir.
SP Eğitimleri, 10-14/02/2014
tarihleri arasında Kelkit İlçesinde
39 katılımcıyla, 31/03/201404/04/2014 tarihleri arasında
Torul ilçesinde 22 katılımcı ile 0509/05/2014 tarihleri arasında
Kürtün ilçesinde 40 katılımcı, 0307/03/2014 tarihlerinde Köse
ilçesinde 18 ve 11-14/03/2014
tarihlerinde Şiran ilçesinde 21
katılımcı ile toplam 122 katılımcı
ile SP hazırlama eğitimleri
verilmiştir.
Milli Eğitim Müdürlüğü Üst Kuruluyla
16/12/2103 Pazartesi günü saat 13.30 da
toplantı salonunda toplantı yapılmış bu
toplantıda Strateji Geliştirme Birimi SP
Koordinasyon ekibi tarafından yapılan ve
yapılacak
olan
çalışmalar
hakkında
paylaşımda bulunulmuş toplantıda alınan
kararlar tutanak halinde düzenlenmiştir.
SP Hazırlama Ekibi (Her Birimden temsilci olmasına dikkat edilerek SP Koordinasyon
ekibiyle birlikte görevli şef ve memurlardan oluşturulmuştur) 18/12/2013 saat
133/02/02/2014 saat 14 de ve 23/12/2013 – 27/12/2013 tarihler arasında çalışma
yapmış bu çalışmalar neticesinde;
a.
b.
c.
d.
Tarihsel Gelişim,
Mevzuat analizi,
Ürün Hizmet çalışması ve
Paydaş analizi çalışmaları yapılmıştır.
Durum Analiz çalışması tamamlanarak Bakanlığımız
sunulmuştur.
Strateji Geliştirme Başkanlığına
YEREL PROJELER
İl Milli Eğitim Müdürlüğü SODES tarafından yürütülen “SODES’le Geleceğe Emin Adımlar” Projesi
kapsamında Eğitimci Yazar Selim GÜNDÜZALP tarafından ilk ve ortaöğretim öğrencilerine
Motivasyon semineri verildi.
SEMİNER, KONFERANS, PANEL VE BENZERİ ÇALIŞMALAR
“GÜMÜŞHANE
EĞİTİMİ KONUŞUYOR”
EĞİTİM ÇALIŞTAYI
Dört farklı üst kurulun oluşturulduğu
çalıştayda Mesleki Teknik Eğitim ve
Hayat
Boyu
Öğrenme
Komisyonu
çalışmalarını Gümüşhane Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Kaya, Ortaöğretim
Komisyonu Çalışmalarını İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Maarif Müfettişi Abdurrahim
Erdoğdu, Özel Eğitim-Özel Öğretim
Komisyonu Çalışmalarını İl Milli Eğitim
Şube Müdürü Aynur Bilgin ve Temel
Eğitim Komisyon Çalışmalarını Kent
Konseyi Başkanı Hasan Pir hazırlayarak
sunumlarını yaptı.
AB POJELERİ
BÖLGESEL UYUM VE İŞBİRLİĞİ İÇİN GENÇLİK EYLEMİ PROJESİ
PROJE SONRASI GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ
“YARCC” Projesinin üçüncü unsuru olarak, Karadeniz Havzasından dört ortak
ülke gençlik merkezleri arasında, gençlerin birbirleriyle iletişim kurma imkânlarına
ulaşmalarını sağlamak ve işbirliğini sürdürmeleri için gençliğe uygun teknolojik araç
ve kanalları sağlamak olarak belirlenmiştir.
BÖLGELERARASI GENÇLİK KONFERANSI
15 Şubat 2014 tarihinde, Gürcistan-Tiflis’te “YARCC” Projesi çerçevesinde
Bölgelerarası Gençlik Konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferansa Türkiye,
Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan’dan gençlik temsil heyetleri katılmışlardır.
Sonuç olarak Karadeniz Havzası Bölgesi’nin Bölgesel Gençlik Ağı (BGA) oluşturuldu
ve BGA için koordinasyon heyeti seçildi. Heyet BGA stratejisi ve işbirliği için
Karadeniz Havzası Gençlik Ağı Eylem Ağı Eylem Planını geliştirdiler. Konferansta
Bölgesel Gençlik Ağı Beyanı, dört ortak ülke temsilcileri tarafından imzalandı.
WEB-SİTE DESTEK ORGANİZASYONU
5 Mayıs 2014 tarihinde Gümüşhane’de web-site tanıtımı yapıldı. Web-site
tanıtımı sırasında sitenin tüm bölümleri ve işlevleri gençlere, basın mensuplarına ve
diğer katılımcılara aktarıldı.
YARCC çerçevesinde geliştirilen projenin web-sitesi (www.yarcc.org) Şubat
2014’te aktif hale gelmiştir.Web-sitesi, dört ortak ülkeden gençlerin çevrimiçi
münazara ve tartışma oturumları düzenleyebilecekleri, ortak kültürel etkinlikler
başlatabilecekleri ve Karadeniz Havzası Bölgesindeki gençlik merkez ve kulüplerinin
etkinliklerine birbirlerini katabilecekleri internet üzeri bir forum olarak hizmet
verecektir.
YENİLİKÇİ KIRSAL TURİZMİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
Yenilikçi Kısal Turizmin Desteklenmesi Projesi Karadeniz havzasındaki
proje ortağı dört ülkede (Ermenistan, Bulgaristan, Türkiye ve Gürcistan)
ortak kaynaklar çerçevesinde turizm ağları yaratmayı ve bu ağlar sayesinde
yöresel ürünler ve bölge turizmi alanında girişimciliği teşvik ederken sosyal
ve ekonomik gelişim için de bölgesel ve sınır ötesi işbirliğini
amaçlamaktadır.
Proje fiziki ve insan kaynaklarının entegre kullanımı yoluyla, iyi
uygulama örneklerinin transferi, turistik ürünler ve servis sağlayıcılarının
standartlarını yükselterek daha güçlü bölgesel ortaklık ve işbirliği tesis etme
hedefindedir. Ve tüm bunların Karadeniz havzası bölgesinde ekonomik ve
sosyal gelişime katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Yenilikçi Kısal Turizmin Desteklenmesi Projesi kırsal turizm alanında
yerel servis sağlayıcılarının hatta uzman seyahat acentelerinin kendi
pazarlarını yaratarak ve yeni ürünler satarak bölgelerarası ziyaretçi akışını
sağlayacakları etkin ve kolay ulaşılabilir bir ağ oluşturacaktır. Bu sayede
bölgedeki ulusal ve yerel yetkililer arasında da eşine rastlanmamış bir
işbirliğine dikkat çekilirken, kırsal turizmin sınır ötesi etkilerine ve
sürdürülebilirliliğine vurgu yapılacaktır.
Proje 3 ana unsurdan oluşmaktadır;
A-Servis sağlayıcılar arasında ulusal ve bölgesel bir ağ kurarak, bilgi
ve ekipman tedariki yoluyla kırsalda da konuksever bir turizm işletme
anlayışı oluşturmak.
B-Tamamen yeni ve yenilikçi bölgesel turistik bir ürün (Tek Sınır ötesi
Gezi Paketi)
geliştirilmesi ve bunun amaçlanan doğru acentelere
ulaştırılması.
C-Ülke içinde veya ülkelerarası düzeyde irtibat kurulacak yerlerle
temasın kolaylaştırılması ve geliştirilen bölgesel turistik ürüne rahat ulaşım
sayesinde ülke tabanlı ağları karşılıklı olarak işlevsel hale getirmek.
DOĞRU KARİYER MUTLU BİREYLER PROJESİ
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Portekiz Miranda do Corvo
Belediyesi ortaklığında yürüttüğü ‘Doğru Kariyer Mutlu Bireyler Projesi’
kapsamında meslek lisesi öğrencilerine kariyerle ilgili seminer verildi.
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Portekiz Miranda do Corvo
Belediyesi ortaklığında yürüttüğü ‘Doğru Kariyer Mutlu Bireyler Projesi’
kapsamında meslek lisesi öğrencilerine kariyerle ilgili seminer verildi.
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa İl Milli Eğitim
Müdürü Murat Şükrü Baş, Şube Müdürleri Nüsret Bulut, İsmail Hayal, Abidin
Merdan, Kemalettin Karabulut, Garanti Bankası Müdürü Ersin Erdem, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ARGE Uzmanları, okul müdürleri, rehber öğretmenler ve
öğrenciler katıldı.
Seminerde Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail
Akçay ile İşadamı Zekai Araz iş ve hayat tecrübelerini ile kariyer konusunda
ki deneyim ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.
TKY ÇALIŞMALARI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kapsamında yılın
kaliteli ekibi ve kaliteli okullarına ödülleri törenle verildi. Tören sonunda Okul
Öncesi Eğitim ve İlkokul/Ortaokul kurumları kategorisinde; Birinci; Fevzipaşa
İlkokulu/Ortaokulu/Merkez, İkinci: Şiran Anaokulu/Şiran, Üçüncü: Uluköy
YİBO/Kürtün, Kirazlık Cumhuriyet/Torul, Teşvik / Kelkit 75. Yıl İMKB YBO, Tekke
Cumhuriyet İlkokulu/Merkez, Genel Ortaöğretim Kurumları kategorisine, Birinci
Mareşal çakmak Anadolu Öğretmen Lisesi, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları
kategorisine Birinci Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Kurumlar kategorisinde, Birinci
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ekip Kategorisinde Birinci Torul YİBO/Torul İkinci:
Atatürk İlkokulu /Şiran Günyüzü İlkokulu /Kürtün, Üçüncü: Şehit Turgay Türkmen /
Merkez Anaokulu, Köse 60. Yıl YİBO ve Teşvik; Salyazı İlkokulu /Köse ile ödülleri İl
Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat
Şükrü Baş, Maarif Müfettişleri Başkanı Şahmettin Kaya ve şube müdürleri
tarafından verildi.
Sahibi
İletişim:
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adına
Telefon:00904562131077
İl Milli Eğitim Müdürü
E-Posta: [email protected]
Muhammet ŞAHİNKAYA
Yayın Kurulu:
Hüseyin ERDEN (Şube Müdürü)
Gürsoy ÇAVUŞOĞLU (ASKE)
İlhan SİVRİ (ASKE)
Serdar Serhat SALANTUR (PEK)
Sibel SEZER (PEK)
Mehtap İSKENDER (PEK)
Fotoğraflar: M. Yücel ERGİN
Faks:00904562131017
Web:www.gumushanemem.com
Bu bülten Gümüşhane il Milli Eğitim Müdürlüğü
Ar-Ge birimi faaliyetleri arasından hazırlanmıştır
ve altı ayda bir yayınlanır. Bültende yer alan
haberler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Download

Ocak-Temmuz 2014 - Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü