VALİ YARDIMCISI İSMAİL ÖZKAN TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER
BAŞBAKANLIK
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Mili İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
İl Müftülüğü
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
Hazine Müsteşarlığı
T. C. Merkez Bankası
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
ADALET BAKANLIĞI
Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilişkiler
Adli Yargı ve Adalet Komisyonu ile ilişkiler
İl ve İlçe Seçim Kurulu ile ilgili işler
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
EKONOMİ BAKANLIĞI
Rekabet Kurumu Başkanlığı
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gümüşhane Yurdu Müdürlüğü
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurt Müdürlüğü
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
İl Jandarma Komutanlığı
İl Merkez Jandarma Komutanlığı
VALİ YARDIMCISI İSMAİL ÖZKAN TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Trafik Komisyonu ile ilgili işler
İl Emniyet Komisyonu ile ilgili işler
İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı
İl Özel İdaresi
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
Kamu Görevlileri Etik Komisyonu
İl Dernekler Müdürlüğü
İl İdare Kurulu Müdürlüğü
İl İdare Kurulu Başkanlığı
İl Disiplin Kurulu Başkanlığı
Disiplin Cezalarına İtiraz Edilmesine İlişkin İşlemlerin Yürütülmesi
3091 sayılı Kanuna Göre Yapılan Müracaatların Kabulü, Soruşturma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Karara Bağlanması
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
İl Göç İdaresi Müdürlüğü
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Posta İşletme Başmüdürlüğü
Karayolları 101. Şube Şefliği
VALİLİK
Yurt Denetleme Kurulu Başkanlığı
SODES Proje Koordinasyon Birimi
Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Birimi
Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Tören ve Protokol işleri
Download

VALİ YARDIMCISI İSMAİL ÖZKAN TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK