BASIN AÇIKLAMASI
Sayı: 2015/15
28 Aralık 2015
Bilindiği üzere, Ülkemizde Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (Regulatory
Consistency Assessment Programme - RCAP) süreci 2015’in son çeyreğinde başlamış ve devam
etmektedir. Bu süreçte 15 adet İyi Uygulama Rehberi Kurum İçi ve Kurum dışı görüşe açılmış ve
akabinde gelen görüşler ve RCAP değerlendirmeleri çerçevesinde sözkonusu metinlere Kurul
Kararı ile nihai halleri verilmiştir.
RCAP çalışmaları kapsamında gelinen aşamada daha evvel Kurul kararı ile çıkarılan ve
kamuoyu ile paylaşılan Likidite Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber’de ve Bankaların Sermaye
ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testi Hakkında Rehber’de değişiklik ihtiyacı
ortaya çıkmış ve bu rehberlerde değişiklik taslakları hazırlanmıştır.
Kurumumuz internet sitesi “Mevzuat/Düzenleme Taslakları” bölümünden ulaşılabilecek
olan söz konusu taslaklara ilişkin görüş ve öneriler 04/01/2016 tarihine kadar
[email protected] adresine gönderilebilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BDDK Atatürk Bulvarı No:191 B Blok 06680 Kavaklıdere/ANKARA Tel: (312) 455 65 00 Faks: (312) 424 17 33
İnternet adresi: www.bddk.org.tr e-Posta: [email protected]
Download

BASIN AÇIKLAMASI Bilindiği üzere, Ülkemizde Düzenleme