2014 Ekim Enflasyon Raporu
Bilgilendirme Toplantısı
Erdem BAŞÇI
Başkan
31 Ekim 2014
İstanbul
2014 Ekim Enflasyon Raporu: Ana Bölümler
Genel Değerlendirme
Uluslararası Ekonomik Gelişmeler
Enflasyon Gelişmeleri
Arz ve Talep Gelişmeleri
Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılık
Kamu Maliyesi
Orta Vadeli Öngörüler
2
2014 Ekim Enflasyon Raporu: Kutular
Gelişmekte Olan Ülke Tahvil Piyasalarına Yönelen Fon Akımlarının
Belirleyicilerinin Zamana Göre Değişimi
Enflasyonun Çıktı Açığı ve Kredilere Duyarlılığı
Cari Denge Dalgalanmaları ve Cari Açık Düzeltmeleri
Çekirdek Olmayan Yükümlülükler
Uluslararası Sermaye Akımları ve Yurt İçi Kredi Büyümesi
Sermaye Hareketleri ve Kredi Büyümesi: Makroihtiyati Önlemlerin
Etkisi
3
Portföy Akımları
Gelişmekte Olan Ülkelere Portföy Akımları
(4 Haftalık Hareketli Ortalama, Milyar ABD Doları)
Hisse Senedi Fonları
Borçlanma Senedi Fonları
8
6
8
6
-6
-8
-8
1014
-6
0714
-4
0414
-4
0114
-2
1013
-2
0713
0
0413
0
0113
2
1012
2
0712
4
0412
4
Kaynak: EPFR.
Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları oynak bir seyir
izlemektedir.
4
Risk Primi
Seçilmiş GOÜ ve Türkiye CDS Gelişmeleri
(Baz puan)
Türkiye
Gelişmekte Olan Ülkeler*
Seçilmiş Ülkeler Ortalaması**
300
275
300
275
1014
0914
0814
0714
0614
0514
0414
0314
0214
100
0114
100
1213
125
1113
125
1013
150
0913
150
0813
175
0713
175
0613
200
0513
200
0413
225
0313
225
0213
250
0113
250
*Brezilya, Çek C., Endonezya, G. Afrika, Kolombiya, Macaristan, Meksika, Polonya, Romanya ve Şili.
** Brezilya, Endonezya ve G.Afrika.
Kaynak: Bloomberg.
Türkiye’nin risk primi göstergeleri diğer gelişmekte olan ülkelerinkilere
benzer bir seyir izlemektedir.
5
Para Politikası Uygulamaları ve
Parasal Koşullar
6
Para Politikası
TCMB Faizleri ve BIST Bankalararası Gecelik Repo Faizleri
TCMB Fonlaması*
(Yüzde)
(2 Haftalık Hareketli Ortalama, Milyar TL)
Gecelik Borç Alma -Verme Faiz Koridoru
Ortalama Fonlama Faizi (5 Günlük HO)
BIST Gecelik Repo Faizleri (5 günlük HO)
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı
Marjinal Fonlama
Piyasa Yapıcılara Sağlanan Fonlama
Haftalık Repo (Miktar İhalesiyle)
Aylık Repo
BIST ve BPP Ters Repo ile Çekilen
Net APİ
15
60
13
13
50
50
11
11
40
40
9
9
30
30
7
7
20
20
5
5
10
10
3
3
0
0
1
1
-10
Kaynak: BIST, TCMB.
60
-10
0113
0213
0313
0413
0513
0613
0713
0813
0913
1013
1113
1213
0114
0214
0314
0414
0514
0614
0714
0814
0914
1014
0811
1011
1211
0212
0412
0612
0812
1012
1212
0213
0413
0613
0813
1013
1213
0214
0414
0614
0814
1014
15
* Marjinal Fonlama gecelik vadede faiz koridorunun üst bandından
sağlanan fonlamadır.
TCMB fonlamayı ağırlıklı olarak bir hafta vadeli repo işlemleri ile
sağlamaktadır.
7
Parasal Koşullar
Uzun ve Kısa Vadeli Faiz Farkı
(Yüzde)
(Yüzde)
5 Yıl - BİST Faiz Farkı
5 Yıllık Piyasa Faizi
BİST Bankalararası Gecelik Repo Faizleri (5 Gün Ort.)
TCMB Ortalama Fonlama Faizi
5 Yıl - 3 Ay Vadeli Faiz Farkı
3,0
3,0
12
12
2,5
2,5
10
10
2,0
2,0
8
8
1,5
1,5
6
6
1,0
1,0
0,5
0,5
4
4
0,0
0,0
2
2
-0,5
-0,5
0
0
-1,0
-1,0
-2
-2
-1,5
-1,5
-4
-4
-2,0
-2,0
Kaynak: BIST, TCMB.
0110
0410
0710
1010
0111
0411
0711
1011
0112
0412
0712
1012
0113
0413
0713
1013
0114
0414
0714
1014
14
0611
0811
1011
1211
0212
0412
0612
0812
1012
1212
0213
0413
0613
0813
1013
1213
0214
0414
0614
0814
1014
14
Piyasa Faizleri ve TCMB Fonlama Faizi
* Kaynak: Bloomberg.
Para politikasında, getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle sıkı duruş
sürdürülmektedir.
8
Finansal İstikrar
Tüketici Kredilerinin Büyüme Hızlarının Geçmiş Yıllarla
Karşılaştırılması
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama, Yüzde)
Ticari Kredilerin Büyüme Hızlarının Geçmiş Yıllarla
Karşılaştırılması
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama, Kur Etkisinden
Arındırılmış, Yüzde)
2007-2013 Ortalaması
2014
2007-2013 Ortalaması
2014
10
10
10
10
5
5
5
5
0
0
0
0
Kaynak: TCMB
Ara
15
Kas
15
Eki
15
Eyl
15
Ağu
20
Tem
20
Haz
20
May
20
Nis
25
Mar
25
Şub
25
Oca
25
Ara
30
Kas
30
Eki
30
Eyl
30
Ağu
35
Tem
35
Haz
35
May
35
Nis
40
Mar
40
Şub
40
Oca
40
Kaynak: TCMB.
Ticari krediler tüketici kredilerine göre daha hızlı büyümektedir.
9
Makroekonomik Gelişmeler ve Temel
Varsayımlar
10
Temmuz Enflasyon Raporu Tahminleri ve
Gerçekleşmeler
Temmuz 2014 Tüketici Enflasyon Tahmini ve
Gerçekleşmeler
İşlenmemiş Gıda ve Tütün Dışı Enflasyon İçin
Temmuz Tahminleri ve Gerçekleşmeler
(Yüzde)
(Yüzde)
Gerçekleşme
Temmuz 2014 Tahminleri*
Gerçekleşme
Temmuz 2014 Tahminleri*
12
12
10
10
10
10
8
8
Yüzde
12
4
4
4
0914
4
0614
6
0314
6
1213
6
0914
6
0614
8
0314
8
1213
Yüzde
12
* Enflasyonun tahmin aralığı içinde kalma olasılığı yüzde 70 olarak verilmiştir.
Kaynak: TÜİK, TCMB.
2014 yılının üçüncü çeyreğinde işlenmemiş gıda ve tütün dışı enflasyon Temmuz
Enflasyon Raporu tahminleri ile büyük ölçüde uyumlu gerçekleşmiştir.
11
Enflasyon
Temel Enflasyon Göstergeleri H ve I
Gıda ve Yemek Hizmetleri Dışı Fiyatlar ile TÜFE
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Yıllıklandırılmış Üç Aylık Ortalama
Yüzde Değişim)
(Yıllık Yüzde Değişim)
17,5
17,5
I
7
6
6
5
5
0914
7
0614
8
0314
2,5
0714
2,5
0114
5,0
0713
5,0
0113
7,5
0712
7,5
0112
10,0
0711
10,0
8
1213
12,5
9
0913
12,5
9
0613
15,0
0313
15,0
0111
10
TÜFE
1212
H
Gıda ve Yemek Hizmetleri Hariç TÜFE
10
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Alınan makroihtiyati önlemlerin ve sıkı para politikası duruşunun olumlu
etkileriyle çekirdek enflasyon eğilimi düşmeye başlamıştır.
12
Toplam Talep Gelişmeleri
Sanayi Üretimi ve GSYİH
(Reel, Mevsimsellikten Arındırılmış, Milyar TL)
(Yıllık Yüzde Değişim)
32
GSYİH
32
Nihai Yurt İçi Talep
30
Millions
GSYİH ve Nihai Yurt İçi Talep
SÜE
16
GSYİH
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
30
28
28
26
26
24
24
22
22
123412341234123412341234123412
2007
2008
Kaynak: TÜİK, TCMB.
2009
2010
2011
2012
2013 14
0
0
1
2
3
2011
4
1
2
3
2012
4
1
2
3
4
1
2013
2 3*
14
*Üçüncü çeyrek verisi Temmuz-Ağustos dönemini kapsamaktadır.
İkinci çeyrekte milli gelir büyümesi tarım hasılasındaki düşüş nedeniyle
sanayi üretimi büyümesinin altında gerçekleşmiştir.
13
Finansal İstikrar
İhracat ve İthalat Miktar Endeksleri
Cari İşlemler Dengesi (CİD)
(Mevsimsellikten Arındırılmış, 2010=100)
(12-Aylık Birikimli, Milyar ABD Doları)
Altın Hariç İhracat
CİD
CİD (altın hariç)
CİD (enerji ve altın hariç)
-30
-30
-50
-50
-70
-70
-90
-90
100
90
90
80
80
70
70
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 23*
0614
110
100
30
1213
110
0613
-10
1212
-10
0612
120
1211
120
0611
10
1210
10
0610
130
1209
130
Altın Hariç İthalat
0609
30
1208
140
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 14
* Üçüncü çeyrek verisi Temmuz-Ağustos ayları gerçekleşmeleri ile Eylül ayı tahminini içermektedir.
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Cari dengedeki iyileşme süreci devam etmektedir.
14
Petrol ve İthalat Fiyatları
Petrol Fiyatları*
İthalat Fiyatları*
(ABD Doları/Varil)
(ABD doları, 2010=100)
130
130
Ekim 2014
120
120
Ekim 2014
Temmuz 2014
Temmuz 2014
120
120
110
115
115
110
110
105
105
110
100
100
Gerçekleşme
* Taralı alan tahmin dönemini ifade etmektedir.
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Gerçekleşme
1215
0915
0615
0315
1214
0914
0614
0314
1213
0913
0613
0313
1212
0912
0612
100
0312
100
1211
1215
0915
0615
0315
1214
0914
0614
0314
1213
0913
0613
0313
1212
0912
80
0612
80
0312
90
1211
90
* Taralı alan tahmin dönemini ifade etmektedir.
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Yılın üçüncü çeyreğinde petrol ve ithalat fiyatları görünümü Temmuz
Enflasyon Raporu’nda öngörülen patikanın altında gerçekleşmiştir.
15
Para Politikası Duruşu
Orta vadeli tahminler oluşturulurken getiri eğrisini yataya
yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşun
sürdürüleceği varsayılmıştır.
Alınan makroihtiyati tedbirlerin de katkısı ile yıllık kredi
büyüme oranının 2014 yılının sonunda yaklaşık yüzde 15
düzeyinde olacağı ve geldiği makul seviyelerde istikrar
kazanacağı bir çerçeve esas alınmıştır.
16
Enflasyon Görünümü
Enflasyon ve Çıktı Açığı Tahminleri
Tahmin Aralığı*
Belirsizlik Aralığı
Yıl Sonu Enflasyon Hedefleri
Çıktı Açığı
Bu çerçevede enflasyonun %70
olasılıkla
12
12
10
Kontrol
Ufku
0917
0617
0317
-4
1216
-4
0916
-2
0616
-2
0316
0
1215
0
0915
2
0615
2
0315
4
1214
4
0914
6
0614
6
0314
8
1213
8
0913
Yüzde
10
2014 yılı sonunda % 8,4 ile
% 9,4 aralığında (orta
noktası % 8,9),
2015 yılı sonunda % 4,6 ile
% 7,6 aralığında (orta
noktası % 6,1),
Orta vadede ise % 5
düzeyinde
gerçekleşeceği öngörülmektedir
* Enflasyonun tahmin aralığı içinde kalma olasılığı yüzde 70’tir.
17
2014 Ekim Enflasyon Raporu
Bilgilendirme Toplantısı
Erdem BAŞÇI
Başkan
31 Ekim 2014
İstanbul
Download

2014 Ekim Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı