2015 Ocak Enflasyon Raporu
Bilgilendirme Toplantısı
Erdem BAŞÇI
Başkan
27 Ocak 2015
Ankara
2015 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler
Genel Değerlendirme
Uluslararası Ekonomik Gelişmeler
Enflasyon Gelişmeleri
Arz ve Talep Gelişmeleri
Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılık
Kamu Maliyesi
Orta Vadeli Öngörüler
2
2015 Ocak Enflasyon Raporu: Kutular
Petrol Fiyatlarının Tüketici Fiyatları Üzerindeki Etkileri
Uluslararası Hububat Fiyatlarının Yurt İçi Fiyatlara Yansıması
2015 Yılı Tüketici Enflasyonunda Baz Etkilerinin Rolü
Türkiye’de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı
Uluslararası Enerji Fiyatlarının Makroekonomik Etkileri
Zorunlu Karşılıklara Faiz Ödenmesi
2014 Yıl Sonu Enflasyon Tahminlerindeki Değişimlerin Kaynakları
3
Portföy Akımları ve Risk Primleri
Gelişmekte Olan Ülkelere Portföy Akımları
(4 Haftalık Hareketli Ortalama, Milyar ABD Doları)
ve Döviz Kurları Oynaklık Endeksi (JPMVXYEM)(Yüzde)
Hisse Senedi Fonları
Borçlanma Senedi Fonları
JPMVXYEM (sağ eksen)
8
6
(Baz puan)
13
300
12
275
11
4
Seçilmiş GOÜ ve Türkiye CDS Gelişmeleri
Türkiye
Gelişmekte Olan Ülkeler*
Seçilmiş Ülkeler Ortalaması**
300
275
250
250
225
225
8
200
200
7
175
175
150
150
125
125
100
100
Kaynak: EPFR, Bloomberg.
0115
1014
0714
0115
1014
0714
0414
0114
1013
0713
3
0413
-10
0113
4
1012
-8
0712
5
0412
-6
0414
6
0114
-4
1013
-2
0713
0
0413
9
0113
10
2
*Brezilya, Çek C., Endonezya, G. Afrika, Kolombiya, Macaristan, Meksika, Polonya,
Romanya ve Şili.
** Brezilya, Endonezya ve G.Afrika.
Kaynak: Bloomberg.
Yakın dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları ve bu
ülkelerin risk primleri dalgalı bir seyir izlemeye devam etmiştir.
4
Para Politikası Uygulamaları ve
Parasal Koşullar
5
Para Politikası
TCMB Faizleri ve BIST Bankalararası Gecelik Repo Faizleri
TCMB Fonlaması*
(Yüzde)
(2 Haftalık Hareketli Ortalama, Milyar TL)
Marjinal Fonlama
Piyasa Yapıcılara Sağlanan Fonlama
Haftalık Repo (Miktar İhalesiyle)
Aylık Repo
BIST ve BPP Ters Repo ile Çekilen
Net APİ
15
60
13
13
50
11
11
40
40
9
9
30
30
7
7
20
20
5
5
10
10
3
3
0
0
1
1
-10
Kaynak: BIST, TCMB.
60
50
-10
0113
0213
0313
0413
0513
0613
0713
0813
0913
1013
1113
1213
0114
0214
0314
0414
0514
0614
0714
0814
0914
1014
1114
1214
0115
0711
0911
1111
0112
0312
0512
0712
0912
1112
0113
0313
0513
0713
0913
1113
0114
0314
0514
0714
0914
1114
0115
15
Gecelik Borç Alma -Verme Faiz Koridoru
Ortalama Fonlama Faizi (5 Günlük HO)
BIST Gecelik Repo Faizleri (5 günlük HO)
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı
*Marjinal Fonlama gecelik vadede faiz koridorunun üst bandından
sağlanan fonlamadır.
Enflasyon görünümündeki olumlu gelişmeleri değerlendiren TCMB, Ocak
ayında 1 hafta vadeli repo ihale faizinde ölçülü bir indirim yapmıştır.
6
Parasal Koşullar
Piyasa Faizleri ve TCMB Fonlama Faizi
Getiri Eğrisi
(Yüzde)
(Yüzde)
5 Yıl - BİST Faiz Farkı
5 Yıllık Piyasa Faizi
3 Kasım-23 Ocak Ortalama
BİST Bankalararası Gecelik Repo Faizleri (5 Gün Ort.)
14
TCMB Ortalama Fonlama Faizi
14
10,0
10,0
2-23 Ocak Ortalama
6
6
8,0
8,0
4
4
7,5
7,5
2
2
7,0
7,0
0
0
6,5
6,5
-2
-2
-4
-4
6,0
6,0
Kaynak: BIST, TCMB.
Vade (Yıl)
10,00
8,5
9,00
8,5
8,00
8
7,00
8
5,00
9,0
4,00
9,0
3,00
10
2,00
10
1,00
9,5
0,50
9,5
0,25
12
0511
0711
0911
1111
0112
0312
0512
0712
0912
1112
0113
0313
0513
0713
0913
1113
0114
0314
0514
0714
0914
1114
0115
12
Taralı alan her vade için 3 Kasım-23 Ocak dönemindeki en düşük ve en yüksek
getirilerin arasında kalan alanı göstermektedir. Kaynak: Bloomberg.
Para politikasında, getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle sıkı duruş
sürdürülmektedir.
7
Finansal İstikrar
Tüketici Kredilerinin Büyüme Hızlarının Geçmiş Yıllarla
Karşılaştırılması
Ticari Kredilerin Büyüme Hızlarının Geçmiş Yıllarla
Karşılaştırılması
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama, Kur Etkisinden
Arındırılmış, Yüzde)
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama, Yüzde)
2007-2013 Ortalaması
2014
2007-2013 Ortalaması
2014
10
10
10
5
5
5
5
0
0
0
0
Kaynak: TCMB
40
Ara
10
Kas
15
Eki
15
Eyl
15
Ağu
15
Tem
20
Haz
20
May
20
Nis
20
Mar
25
Şub
25
Oca
25
Ara
25
Kas
30
Eki
30
Eyl
30
Ağu
30
Tem
35
Haz
35
May
35
Nis
35
Mar
40
Şub
40
Oca
40
Kaynak: TCMB.
Ticari krediler tüketici kredilerine göre daha hızlı büyümektedir.
8
Makroekonomik Gelişmeler ve Temel
Varsayımlar
9
Ekim Enflasyon Raporu Tahminleri ve Gerçekleşmeler
Ekim 2014 Tüketici Enflasyon Tahmini ve
Gerçekleşmeler
İşlenmemiş Gıda ve Tütün Dışı Enflasyon İçin
Temmuz Tahminleri ve Gerçekleşmeler
(Yüzde)
(Yüzde)
Gerçekleşme
Ekim 2014 Tahminleri*
Gerçekleşme
Ekim 2014 Tahminleri*
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
1214
0914
0614
0314
0314
Yüzde
10
1214
11
0914
11
0614
11
Yüzde
11
* Enflasyonun tahmin aralığı içinde kalma olasılığı yüzde 70 olarak verilmiştir.
Kaynak: TÜİK, TCMB.
2014 yıl sonunda enflasyon Ekim Enflasyon Raporu tahminin altında
gerçekleşmiştir.
10
Enflasyon
Petrol Fiyatları (ABD Doları/Varil)
ve Enerji Enflasyonu (Yıllık Yüzde Değişim)
Temel Enflasyon Göstergeleri H ve I
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Yıllıklandırılmış Üç Aylık Ortalama
Yüzde Değişim)
17
17
H
I
Enerji Enflasyonu
18
16
15
15
13
13
140
Petrol Fiyatları (sağ eksen)
120
14
12
100
10
11
11
9
9
8
80
6
4
7
7
5
5
60
2
0
40
-2
0115
1014
0714
0414
0114
1013
0713
0413
0113
1012
0712
20
0412
-4
0112
1014
0714
0414
0114
1013
0713
0413
0113
1012
0712
0412
3
0112
3
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin olumlu
etkileriyle çekirdek enflasyon eğiliminde belirgin bir iyileşme yaşanmıştır.
11
Toplam Talep Gelişmeleri
GSYİH ve Nihai Yurt İçi Talep
GSYİH Yıllık Büyümesi ve Üretim Yönünden
Katkılar (Yüzde Puan)
(Reel, Mevsimsellikten Arındırılmış, Milyar TL)
32
8
32
GSYİH
7
Nihai Yurt İçi Talep
30
30
28
Net Vergi
Tarım
8
İnşaat
Sanayi
7
Hizmetler
GSYİH
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
28
26
26
24
24
22
22
-1
1234123412341234123412341234123
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kaynak: TÜİK, TCMB.
-1
4
14
1
2
3
2012
4
1
2
3
2013
4
1
2
3
2014
.
2014 yılı ilk çeyreğinden sonra büyümede bir miktar ivme kaybı yaşanmıştır.
12
Dış Denge
İhracat ve İthalat
Cari İşlemler Dengesi (CİD)
(Nominal, yıllık yüzde değişim, 6-aylık hareketli
ortalama)
(12-Aylık Birikimli, Milyar ABD Doları)
60
İhracat (altın hariç)
60
50
İthalat (altın hariç)
50
40
CİD
CİD (altın hariç)
CİD (enerji ve altın hariç)
30
20
30
20
10
10
0
0
40
30
30
20
-10
-10
20
-20
-20
10
10
-30
-30
0
0
-40
-40
-50
-50
-60
-60
1114
-90
0514
-90
1113
-40
0513
-40
1112
-80
0512
-80
1111
-30
0511
-30
1110
-70
0510
-70
1109
-20
0509
-20
1108
-10
0108
0508
0908
0109
0509
0909
0110
0510
0910
0111
0511
0911
0112
0512
0912
0113
0513
0913
0114
0514
0914
-10
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Zayıf seyreden dış talebe rağmen, makroihtiyati tedbirler ve petrol
fiyatındaki düşüşler dış dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir.
13
Petrol ve İthalat Fiyatları
Petrol Fiyatları*
İthalat Fiyatları*
(ABD Doları/Varil)
(ABD doları, 2010=100)
Ocak 2015
Ekim 2014
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
Ocak 2015
120
115
110
110
105
105
100
100
Gerçekleşme
* Taralı alan tahmin dönemini ifade etmektedir.
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
1215
0615
1214
0614
90
1213
90
1212
95
0612
95
1211
1215
0615
1214
40
0614
40
1213
50
0613
50
1212
60
0612
120
Gerçekleşme
60
1211
Ekim 2014
115
0613
130
* Taralı alan tahmin dönemini ifade etmektedir.
Kaynak: TÜİK, TCMB.
2014 yılı son çeyreğinde petrol ve ithalat fiyatları görünümü Ekim Enflasyon
Raporu’nda öngörülen patikanın oldukça altında gerçekleşmiştir.
14
Para Politikası Duruşu
Orta
vadeli
tahminler
oluşturulurken
enflasyon
görünümünde sağlanan iyileşmenin kalıcı olması için
temkinli bir yaklaşım sergileneceği ve getiri eğrisini yataya
yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşun
sürdürüleceği bir çerçeve esas alınmıştır.
Alınan makroihtiyati tedbirlerin de katkısıyla yıllık kredi
büyüme oranının geldiği makul seviyelerin 2015 yılında
devam edeceği değerlendirilmektedir.
15
Enflasyon Görünümü
Enflasyon ve Çıktı Açığı Tahminleri
Tahmin Aralığı*
Belirsizlik Aralığı
Yıl Sonu Enflasyon Hedefleri
Çıktı Açığı
Bu çerçevede enflasyonun %70
olasılıkla
12
12
10
10
1217
0917
0617
-4
0317
-4
1216
-2
0916
-2
0616
0
0316
0
1215
2
0915
2
0615
4
0315
4
1214
6
0914
6
0614
8
0314
8
1213
Yüzde
Kontrol Ufku
2015 yılı sonunda % 4,1 ile
% 6,9 aralığında (orta
noktası % 5,5),
2016 yılı sonunda % 3,2 ile
% 6,8 aralığında (orta
noktası % 5,0),
Orta vadede ise % 5
düzeyinde
gerçekleşeceği öngörülmektedir
* Enflasyonun tahmin aralığı içinde kalma olasılığı yüzde 70’tir.
16
2015 Ocak Enflasyon Raporu
Bilgilendirme Toplantısı
Erdem BAŞÇI
Başkan
27 Ocak 2015
Ankara
Download

Enflasyon Raporu 2015-I