MARKA YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ
PEKİN
DALIAN
SHENZHEN
HONG KONG
13 - 22 Haziran 2014
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
TEMA
“KOBİ'lerin Geliştirilmesi, Girişimcilik ve Finansal Politikalar ile İlgili İyi
Uygulama Örnekleri”
TEMMUZ 2014
Sayfa 2/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................................. 3
SUNUŞ...................................................................................................................................................... 4
KATILIMCILAR .......................................................................................................................................... 5
PEKİN ....................................................................................................................................................... 6
PEKİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLER........................................................................................... 7
CASME (China Association of Small and Medium Enterprises) ........................................................... 7
Beijing CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) ............................................ 9
Yuan Long Silk Fabrikası Ziyareti........................................................................................................ 11
T.C. Pekin Büyükelçiliği ile Görüşme.................................................................................................. 12
DALIAN................................................................................................................................................... 13
DALIAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLER...................................................................................... 14
Jinzhou New District (Dalian Development Area), DALIAN ............................................................... 14
SHENZHEN ............................................................................................................................................. 16
SHENZHEN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLER ................................................................................ 17
BYD Otomotiv .................................................................................................................................... 17
HONG KONG .......................................................................................................................................... 20
HONG KONG’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLER ............................................................................. 21
Hong Kong Ticaret Ateşesi ile Görüşme ............................................................................................ 21
Hong Kong Başkonsolosluğu ile Görüşme ......................................................................................... 22
Hongkong International Terminals.................................................................................................... 22
SOSYAL PROGRAMLAR .......................................................................................................................... 25
Yasak Şehir, Pekin – 15.06.2014 ........................................................................................................ 25
Tiananmen Meydanı, Pekin – 15.06.2014 ......................................................................................... 25
Çin Seddi, Pekin – 16.06.2014 ........................................................................................................... 26
Viktorya Tepesi, HongKong – 22.06.2014 ......................................................................................... 26
TEMMUZ 2014
Sayfa 3/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
SUNUŞ
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın 29 Nisan 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim
Kurulu üyelerinin “KOBİ'lerin Geliştirilmesi, Girişimcilik ve Finansal Politikalar ile İlgili İyi Uygulama
Örnekleri” temasıyla yurtdışı teknik inceleme ziyareti gerçekleştirmesine karar verilmiştir.
1980’lerden sonra, Çin’de ve Türkiye’de ekonomik büyümeyi sağlamak için benzer kalkınma
politikaları uygulanmıştır. Son 30 yıllık süreç içinde hızla büyüyen ekonomisiyle Çin, bugün dünyanın
2. büyük ekonomisine sahiptir. Bu anlamda, ekonomik gelişmenin temelini oluşturan KOBİ’lerin
geliştirilmesi, girişimcilik ve finansal politikalar konusunda incelemelerde bulunmak için Çin Halk
Cumhuriyeti hedef olarak seçilmiştir. İnceleme kapsamında ülkenin önde gelen çeşitli KOBİ
kuruluşları, firmalar, yeni gelişim alanları ile dünyanın en büyük limanlarından biriyla görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. MARKA Yönetim Kurulu üyelerinin Çin ziyareti 13-22 Haziran tarihleri arasında
gerçekleşmiştir. 10 işgünü süren gezi süresince; Pekin, Dalian, Shenzhen ve Hong Kong kentleri
ziyaret edilmiştir.
Hareketlilik
Ziyaret Programı
Ziyaret temasıyla ilgili olarak Türkiye Pekin Ticaret Ataşeliği, Pekin Büyükelçiliği, CASME (Çin Küçük ve
Orta Ölçekli Girişimciler Derneği), Yuan Long Silk Fabrikasına, Beijing CCPIT (Uluslararası Ticaret
Teşviği Kurulu), Jinzhou New District (Dalian Yeni Gelişim Alanı), BYD Otomotiv, HIT (Hong Kong
Uluslararasi Terminal Firması), Hong Kong Başkonsolosluğu ve Ticaret Ateşeliğinde görüşmeler ve
incelemeler gerçekleştirilmiştir.
TEMMUZ 2014
Sayfa 4/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
KATILIMCILAR
 Ali İhsan SU, Düzce Valisi
 Alaaddin YILMAZ, Bolu Belediye Başkanı
 Mehmet KELEŞ, Düzce Belediye Başkanı
 Yaşar YÜCEER, Bolu il Genel Meclisi Başkanı
 Şinasi AKBULUT, Düzce il Genel Meclisi Başkanı
 Murat ÖZDAĞ, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı
 Türker ATEŞ, Bolu Ticaret ve Sanayi Odasi Başkanı
 Fahri ÇAKIR, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasi Başkanı
 Dr. Fatih AKBULUT, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
 Candan Umut ÖZDEN, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Birim Başkanı
 Merve ÇALHAN, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Uzmanı
 Hülya YORULMAZ, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Uzmanı
 Yüksel TAŞTAN, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Uzmanı
 Refik ÖZKORKMAZ, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Uzmanı
 Aslı ÖZLEN, Organizasyon Sorumlusu
 Can YOLAÇ, Rehber
TEMMUZ 2014
Sayfa 5/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
PEKİN
Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti
ve Şanghay'dan sonra ülkenin ikinci
büyük
metropol
alanıdır.
Ayrıca,
21.229.000 nüfusu ile Dünyanın en
yüksek nüfusa sahip kentlerinden biridir.
Merkezi yönetim tarafından, doğrudan
bir belediye olarak sınıflandırılan kent,
güneydoğusunda Tianjin iline
komşu
olması dışında etrafı Hebei ili ile çevrilidir.
Kentsel nüfus bakımından Şangay’dan
sonra Çin Halk Cumhuriyeti’nin 2. Büyük
kenti olan Pekin ayrıca ülkenin politika,
kültür ve eğitim merkezidir.
Moğol
İmparatoru ve
aynı
zamanda Çin'deki Yuan
Hanedanı'nın
kurucusu Kubilay Han'ın burayı siyasal
merkez edindiği 1272'den başlayarak,
kısa aralıklar dışında Çin'in sürekli
başkenti olmuştur. Ming Hanedanı (13681644) döneminde, "Kuzey Başkenti"
anlamına gelen bugünkü adını aldığı
1420'de resmi başkent oldu. Dünyanın en
eski başkentlerinden biri olarak sekiz yüzyıl boyunca Çin'in tarihinde belirleyici bir yer tutan Pekin,
zengin Çin tarihine ait birçok eseri barındırır.
Çin'in kuzeydoğusunda, Sarı Denizin Bo Hai Körfezinden yaklaşık 160 km içeride, üçgen biçimli Kuzey
Çin Ovasının kuzey ucunda yer alır. 14 kentsel semte ve 2 kırsal ilçeye ayrılan Pekin'in kentsel alanı
1.368,32 km², kırsal alanı 15.042,22 km²'dir.
Dünyadaki en büyük metropol alanlardan biri olan kent, Çin'in ulaşım merkezi olarak, birçok
demiryolu ve karayolunun merkezidir. Kent ayrıca ülkeye dışarıdan gelen uçuşların birçoğunun
gerçekleştiği bir merkezdir. Pekin, ülkenin siyaset, eğitim ve kültür merkezi olarak tanımlansa
da, Şanghay ve Hong Kong, ekonomik alanda kentin önündedir. Pekin, 2008 Yaz Olimpiyatları'na ev
sahipliği yapmıştır.
Kıta Çini'nin ilk sanayi sonrası kenti olan Pekin, hizmet sektörünün (üçüncül sektör) gayri safi yurtiçi
hasılasındaki (GSYİH) yüksek payıyla Çin'in en gelişmiş kentlerinden biridir. Fortune Global 500
listesindeki 41 şirkete ev sahipliği yapan Pekin, bu listede Tokyo'nun arkasından ikinci sıradadır.
Ayrıca en büyük Çin şirketlerinin 100'den fazlası Pekin'de yer alır.
Finans en önemli endüstrilerden biridir. 2007 sonu itibariyle Pekin'de bulunan 751 finans kuruluşu,
tüm ülkenin finans gelirinin yüzde 11.6'sına (aynı zamanda şehir GSYİH'sının yüzde 13.8'i) denk gelen,
20,5 milyar $ gelir yarattı. 2010 yılında Pekin'in nominal GSYİH'sı 220 milyar $ ‘a ulaşarak, bir önceki
TEMMUZ 2014
Sayfa 6/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
yıla oranla yaklaşık yüzde 10'luk artış gösterdi. 2009 yılında, Pekin'in birincil (tarım, madencilik), ikincil
(inşaat, imalat) ve üçüncül (hizmet) sektörleri sırasıyla 1,89 milyar $, 43,9 milyar $ ve 144,14 milyar $
değere ulaştı. Kişi başına düşen kentsel harcanabilir gelir, bir önceki yıla göre yüzde 8,1'lik reel artış
göstererek 4.286 $ oldu. Son yıllarda gayrimenkul ve otomotiv sektörlerindeki hızlı büyüme devam
etmektedir. Hızlı büyüme, hava kirliliği ve enerji sorunları gibi birçok problemi de beraberinde
getirmiştir.
Gelişmiş sanayisinin yanı sıra, Pekin’de UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesinde yer alan birçok alan
bulunmaktadır ve her yıl binlerce turist bu alanları ziyaret etmektedir. Bunlardan ilki, ülke sınırlarını
Hunlara ve Moğollara karşı korumak için insan eliyle yapılmış dünyanın en uzun savunma duvarı
(8850 km uzunluğunda) olan Çin Seddi’dir. Listede yer alan bir diğer önemli yer ise, Ming ve Quing
Hanedanlığı döneminde yaklaşık 500 yıl imparatorluğa hizmet etmiş 720.000 m2’lik bir alana yayılmış
olan Yasak Şehir’dir. Dünyada korunmuş en geniş antik ahşap yapılar bütünü olarak UNESCO
tarafından tescillenmiştir.
PEKİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLER
CASME (China Association of Small and Medium Enterprises)
(http://english.ca-sme.org/)
Görüşme Tarihi: 16 Haziran 2014 Pazartesi - 10:00
11 Aralık 2006 tarihinde Pekin’de kurularak kamuoyuna duyurulmuştur. Ulusal Kalkınma ve Reform
Komisyonu mali destek sağlamış, Eyalet Meclisi tarafından desteklenmiş ve onaylanmıştır.
CASME farklı sanayi kollarıyla ilgilenen ve kar amacı gütmeyen bir birliktir. Üyelerini ülkenin her
yerinden KOBİ’ler oluşturmaktadır.
Görüşme Notları
-
Pekin Ticaret Müşaviri Serah KEKEÇ’in heyete eşlilk ettiği toplantıda, CASME’nin Politika
Geliştirme Departmanında çalışan Dong TAO, birlikle ilgili heyete bilgi verdi.
-
Birliğin amacı, KOBİ’lerin devamlı büyüyerek etki alanlarını genişletmelerini sağlamaktır.
-
200.000 üyesi bulunmaktadır.
-
Girişimcilerin %99’unu, milli gelirin % 60’ını ve vergilerin % 50’sini KOBİ’ler oluşturmaktadır.
TEMMUZ 2014
Sayfa 7/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
-
Örgüt, KOBİ’lerle Hükümet arasında bir köprü görevi görmekte, KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ve
isteklerini hükümete iletmekte ve KOBİ’lerin yasal haklarını korumaktadır.
-
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin arttırılması için büyüme danışmanlığı sağlamaktadır.
-
KOBİ’lere iş dünyası eğitimi gibi eğitimler vermekte ve KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları bilgileri
toplayarak KOBİ’lere yardım etmektedir.
-
KOBİ’lere vergi indirimi gibi teşvikler sağlamaktadır.
-
KOBİ’lerin uluslararası düzeyde diğer KOBİ’lerle rekabet edebilirliğini değerlendirerek bu
yönde politikalar geliştirmektedir.
-
Devlet ve devlet kitleli işletmelerin bankalardan ve fonlardan yararlanmasını sağlamaktadır.
-
Merkezin dışında eyalet destekleri bulunmaktadır.
-
Ulusal politikalar çerçevesinde eyaletlere göre değişen yerel politikalar belirlenmektedir.
Yatırıma ilişkin irtifak hakkındaki vergi indirimleri eyaletlerin politikalarına göre
değişmektedir.
-
Yurt dışındaki KOBİ’lere vergi indirimi ya da muafiyeti yapılarak destek verilmektedir.
Ziyaret Görüntüleri
İşbirliği ve Ortak Çalışma Olanakları:
-
Birliğe üye işletmelerin sorunlarını çözmeye yönelik geliştirilen politikalar konusunda karşılıklı
bilgi alışverişinde bulunulabilir.
-
KOBİ’lerin uluslararası düzeyde diğer KOBİ’lerle rekabet edebilirliğini değerlendirme ve bu
yönde politika geliştirme konusunda karşılıklı işbirliği içinde bulunulabilir.
TEMMUZ 2014
Sayfa 8/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
Beijing CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade)
(http://english.ccpitbj.org)
Görüşme Tarihi: 17 Haziran 2014 Salı- 10:00
CCPIT işletmeler, dernekler ve Pekin’in ekonomi ve ticaret dairesi içinde yer alan gruplardan oluşan
bir ekonomik ve dış ticaret konseyidir. İşletmede çalışan firmalara hizmet vermek için bir kamu
kurumu olarak Pekin Hükümeti desteğiyle kurulmuştur. Üye ülkelerin, Çin dışına açılım sağladığı tek
örgüt konumundadır.
Görüşme Notları
-
Pekin Ticaret Müşaviri Serah KEKEÇ’in heyete eşlilk ettiği toplantıda, CCPIT’nin Yönetim
Kurulu Başkanı XION JIULING heyete konseyle ilgili bilgi verdi.
-
Konseyin hedefi uluslararası ticareti geliştirmek, yabancı yatırımcıları çekmek, ileri
teknolojilerin tanıtımını geliştirmek, Çin ile yabancı ülkelerin ekonomik ve teknolojik işbirliğini
artırmak ve farklı formlarda değişimlerin olmasını sağlamaktır.
-
36 yıldır Pekin Belediyesi’nin desteğiyle hizmet vermektedir.
-
Tüm sektörlere ait birimler konseyde yer almaktadır.
-
Pekin’in uluslararası ticaret ile alakalı politikaları, stratejileri, master planları ve yıllık
planlarının oluşturulma çalışmalarına katılım sağlamaktadır.
-
Pekin’de yapılan dış ekonomik ve teknolojik fuarların düzenlenmesi, koordine edilmesi ve
desteklenmesini sağlamaktadır.
-
Yabancı ekonomik ve ticari çevrelerden heyetleri davet edip ağırlamaktadır. Ayrıca, yabancı
ülkelere teknik ve ticari geziler düzenlemektedir.
-
Yabancı ülke ve bölgelerdeki fuar organizasyonu yapan şirketlerle ilişkiler geliştirerek,
Pekin’in ve bölgenin yurtdışında tanıtımını sağlamanın yanı sıra Belediye yönetimiyle büyük
ekonomik ve ticari aktiviteleri organize etmektedir.
-
Pekin ile Hong Kong, Macao Özel İdari Bölgeleri ve Tayvan arasındaki ekonomik ve ticari
ilişkileri desteklemek ve iş çevreleri arasında işbirliğini sağlamak için belediyenin ilgili
bölümlerine yardım etmektedir.
-
Ekonomik ve ticari verileri toplar, çözümler ve ilgililerine iletir.
TEMMUZ 2014
Sayfa 9/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
-
Politikalar ve kanunlar hakkında yerli ve yabancı işletmelere yol göstermek ve danışmanlık
yapmaktadır.
-
İş çevrelerinin belli konularda içinde bulundukları durumları ve fikirleri konuyla ilgili olan
hükümet departmanlarına bildirmektedir.
-
Uluslararası İş Dünyası Liderleri Danışma Konseyi’nin organizasyonunu Belediye Başkanı adına
yapmaktadır.
-
CCPIT, üyelerin menşe şahadetnamesi ve diğer sertifikasyon alımlarında yönlendirilmesi,
konsoloslukların sertifikasyon işlemlerine yardım edilmesi, iş anlaşmazlıklarına aracılık etmek,
işletmelerin anti-damping ve anti-sübvansiyon davalarında kendilerini savunmalarına yardım
etmektedir.
-
Ekonomik kaynakların büyük çoğunluğu Pekin’de olmakla birlikte, artık kentte ağır sanayiye
izin verilmiyor. Bu anlamda, girişimcilik ile bilim ve teknoloji ön plana çıkmaktadır.
İşbirliği ve Ortak Çalışma Olanakları:
-
Ağır sanayi yerine girişimcilik, bilim ve teknolojinin ön plana çıktığı Pekin’de yenilenebilir
enerji ve geri dönüşüm konularına ilişkin iş birliği çalışmaları yürütülebilir.
-
Uluslararası Fuarlara katılım ve fuarda yer alma konusunda karşılıklı iş birliği çalışmalarında
bulunulabilir.
-
MARKA ve CCPIT arasında bölgesel tanıtım stratejileri geliştirilmesinde karşılıklı
deneyimlerden faydalanılması için irtibat tesis edilecektir.
-
2016 yılında Çin-Pekin Uluslararası Girişimcilik Fuarı konusunda işbirliği çalışmaları yapılabilir.
Ziyaret Görüntüleri
TEMMUZ 2014
Sayfa 10/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
Yuan Long Silk Fabrikası Ziyareti
Ziyaret Tarihi: 17 Haziran 2014 Salı- 10:00
Pekin Yuan long Silk Corporation Şirketi heyet tarafından ziyaret edilmiştir. Geçmişi 100 yıl
öncesine dayanan firmanın çalışma alanları arasında nakış, işleme, duvar halısı, ipek kumaş,
kaşmir ve %100 ipek tekstil ürünleri yer almaktadır. Firma aynı zamanda deniz aşırı
ülkelerden aldığı siparişleri de yerine ulaştırmaktadır. Dolayısıyla ipek kumaş üretimi
noktasında ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren en önemli firmalardan birisidir.
Ziyaret esnasında, heyete ipek böcekçiliği üretiminin aşamaları demonstrasyon yöntemiyle
aktarılmıştır.
Yuan Long Silk Ziyaretinden Görüntüler
TEMMUZ 2014
Sayfa 11/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
T.C. Pekin Büyükelçiliği ile Görüşme
Görüşme Tarihi: 19 Haziran 2014 Perşembe, Saat:16.00
T.C. Pekin Büyükelçiliği, 8 Ağustos 1971 tarihinde Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında
diplomatik ilişkilerin tesis edilmesiyle, 3 Temmuz 1972 tarihinden bu yana faaliyet göstermektedir.
T.C. Pekin Büyükelçiliği bünyesindeki Askeri Ataşelik, Ticaret Müşavirliği, Ekonomi Müşavirliği ve
Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin yanı sıra, Hong Kong, Şanghay ve Guangzhou Başkonsoloslukları da
Büyükelçiliğe bağlı olarak görev yapmaktadır.
2000’den fazla vatandaşımızın yaşadığı ülkede, 23 eyalet bulunmaktadır. Çin’de 5 adet özerk bölge
(Sincan-Uygur, İç Moğolistan, Ningxia Hui, Tibet, Guangxi) bulunmaktadır. Ayrıca, ülkede 2 adet geniş
özerkliğe sahip özel idari bölgeler (Hong Kong ve Makau) bulunmaktadır.
Görüşme Notları
- Görüşmede Pekin Büyükelçisi Ali Murat ERSOY ile Pekin Büyükelçiliğinde Siyasi Müsteşar
olarak görev yapan Tolga UÇAK, Büyükelçiliğin çalışmaları ve Pekin-Türkiye ticari ilişkileri
hakkında heyete bilgi verilmiştir.
Ziyaret Görüntüleri
TEMMUZ 2014
Sayfa 12/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
DALIAN
Dalian, Çin Halk Cumhuriyeti'nin
kuzeydoğusunda,Liaoning
eyaletinde bulunan, Kuzey Çin’in en
güney
noktasındaki
şehirdir.
Eyaletin 2. Büyük şehri olan Dalian
ekonomi ve kanun yönünden özerk
statüye
sahiptir.
Günümüzde
Kuzeydoğu Asya için bir lojistik,
nakliye
ve
finans
şehri
konumundadır. Dalian China Daily
gazetesi tarafından Çin Halk
Cumhuriyeti’nin en yaşanılabilir
şehri seçilmiştir.
1992 yılından bu yana şehir
GSYİH’sını yüzde olarak iki
basamaklı sayılarla yükseltmeyi
başarmış, 2009 yılında %15’lik
artışla GSYİH’sı 70,7 Milyar $’a ve
kişi başına düşen geliri de 11.500 $
seviyesine yükseltmiştir. Çin’in
Ulusal İstatistik Bürosuna göre
Çin’in her konuda güçlü şehirleri arasında Dalian 8. sırada yer almaktadır. Şehrin ana sanayi kolları
makine imalatı sanayi, petrokimyasal sanayi, petrol rafine sanayi ve elektronik sanayidir.
TEMMUZ 2014
Sayfa 13/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
DALIAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLER
Jinzhou New District (Dalian Development Area), DALIAN
Görüşme Tarihi: 18 Haziran 2014 Çarşamba- 10:00
Ekim 1984 yılında kurulan Dalian Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi (DDA) Devlet Konseyi
tarafından onaylanan ilk devlet düzeyinde ekonomik ve teknolojik gelişme alanıdır. 25 yıllık gelişimin
ardından izole bir bölge halinde olan ve küçük balıkçı köyleri ve çiftliklerden oluşan DDA yeni dinamik
bir kentsel alan haline gelmiştir.
Görüşme Notları
-
Dalian Ekonomik ve Ticaret Yeni Gelişme Bölgesinin Genel Sekreter Yardımcısı Wang MİNG
KUN ile Amerika ve Ocenia Proje Yöneticisi olarak görev yapan Ming XİNYU, heyete bölgeye
ilişkin bilgilendirme sunumu yapmıştır.
-
Dalian Ekonomik ve Ticari Yeni Gelişme Bölgesinin yüzölçümü 1039,8 km2 olup 285 km kıyı
bandına sahiptir.
-
Dalian’ın da içinde bulunduğu 6 şehirden oluşan 3000 km’lik Liaoning Kıyı Ekonomik Kemer
uygulanması, bölgeyi Çin’in Kuzeydoğu Asya ile ekonomik geçidi haline getirerek bölgeyi
ekonomik açıdan kalkındırmayı amaçlamaktadır.
-
Dalian Yeni Gelişme Bölgesinde 900.000 kişi çalışmakta olup, 200.000 kişi yabancı sermaye
yatırımıyla istihdam edilmektedir. 900.000 kişinin 250.000’ini teknik elemanlar
oluşturmaktadır.
-
Nüfus ve lojistik açısından önemli bir bölge olmasının sonucu olarak ekonomik hacmi giderek
büyümektedir. 1984 yılında ilk kurulduğunda 5,76 Milyon $ olan GSYİH, 2008 yılına
gelindiğinde 13,33 Milyon $ olmuştur.
-
Sağlam sanayi temelleri ve kapsamlı tedarik zincirinin yanı sıra yüksek teknolojinin
yaygınlaşmasıyla birlikte Dalian Yeni Gelişme Bölgesi, alt yapısı tamamlanmış modern bir
sanayi merkezi haline gelmiştir.
-
Hâlihazırda uluslararası 1 hava alanı ve Dalian’dan Shenyang iç limanına ulaşan raylı sistemi
bulunmakta olup, yeni bir hava alanı inşa edilmesi ve Harbin’den Shangai’ya uzanacak raylı
sistemin güzergâhının buradan geçmesi planlanmaktadır.
-
Bölgede 300 bilimsel araştırma enstitüsü, 10 üniversite ve 12 kolej bulunmakta olup her yıl
bu okullar yaklaşık 39.000 mezun vermektedir. Bölgede yaşayan yabancılar için alternatif
olarak Amerikan ve Kanada okulları bulunmaktadır.
-
9 adet 5 yıldızlı otel, 25 adet hastane, 8 yabancı banka bulunmaktadır.
-
10 adet endüstriyel teknopark bulunmaktadır.
TEMMUZ 2014
Sayfa 14/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
-
Bölgede mevcut olarak faaliyet gösteren sektörler; Petrokimya Sanayi, Otomobil ve
Bileşenleri, Ekipman İmalatı, Elektronik ve Bilgi, Gemi İnşa ve Bileşenleri, Biyomühendislik ve
İlaç, Malzeme ve Hafif Sanayidir.
-
Bölgede, 47 ülkeden 2300’den fazla yabancı şirketin yer almakta olup, bunların 42’si global
ölçekte ilk 500 firma arasındadır.
-
1999 yılında ISO 14001 Çevre Standardı Sistemi belgelendirmesine hak kazanmış ve SEPA
(Eyalet Çevre Koruma İdaresi) tarafından 2000 yılında ‘’ISO14000 Ulusal Demonstrasyon
Bölgesi’’ unvanı verilmiştir. 2005 yılında, ISO9001 Kalite Yönetim Standart Sistemi
sertifikasına layık görülmüştür.
İşbirliği ve Ortak Çalışma Olanakları:
-
Bölgemizde kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesinin mekansal ve ekonomik yapısı
hakkında işbirliği çalışmaları yürütülebilir.
-
Ekonomi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki yatırımlar konusunda bilgi alışverişinde
bulunulabilir.
Ziyaret Görüntüleri
TEMMUZ 2014
Sayfa 15/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
SHENZHEN
Shenzhen, Hong Kong'un kuzeyinde ve
Hong Kong'la çok sıkı ekonomik
ilişkilere sahip bir şehirdir. Şehir
dünyanın
en
hızlı
büyüyen
yerleşkelerinin
başında
gelmektedir. Çin ekonomisinin
liberalleşmesi sonucu uygulanmaya
başlanan "Özel Ekonomik Bölge"
politikasının ilk ve en başarılı örneği
olan Shenzen, yabancı yatırımcıların
yatırımları sayesinde hızla büyümüştür.
Günümüzde dünyanın en kalabalık 15.
şehridir. 12 milyon civarında nüfusa
sahiptir.
2007'de, kenti Hong Kong'a bağlayan
bir köprü yapılmış, bu bağlantı hem
ekonomi hem de yaşama şartlarını
olumlu yönde değiştirmiştir.
Şehirde, en yüksekleri Kingkey Finance
Tower (439 m), Seg Plaza (356 m) ve
Hua Qiang Bei (292 m) olmak üzere toplamda 200 metrenin üzerinde 23 kadar gökdelen vardır.
Shenzhen ve çevresi, 1986 ile 1996 yılları arasında, dağlık ve ormanlık araziden yoğun bir kente
dönüşmüştür.
Shenzhen
limanı
dünyanın
en
işlek
limanlarındandır.
Shenzhen,
2011
yılında Universiade oyunlarına ev sahipliği yapmıştır.
TEMMUZ 2014
Sayfa 16/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
SHENZHEN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLER
BYD Otomotiv
(www.bydeurope.com)
Görüşme Tarihi: 19 Haziran 2014 Perşembe- 10:00
BYD Auto Co Ltd Shenzhen, Guangdong Eyaleti merkezli Çinli otomobil üreticisi ve BYD Company’nin
tamamına sahip olduğu iştirakidir. Batarya üretimiyle başladıkları üretim faaliyetlerine 2003 yılında
Tsinchuan Automobile Company’yi satın almasıyla BYD Otomotiv firmasını kurarak devam etmiştir.
Hızlı büyüyen ve yenilikçi bir şirket olan BYD Auto Co Ltd‘nin ürün yelpazesinde yakıtla ve elektrikle
çalışan araçların dışında kalıplama ve araba parçaları üretimi mevcuttur.
Görüşme Notları:
-
Guangzhou Ticaret Ateşesi Hasan KÖSE’nin heyete eşliğik ettiği toplantıda, BYD Otomotiv
firmasının Avrupa Bölgesi Dış Ticaret Departmanında İş Geliştirme Yöneticisi olarak görev
yapan Patrick ZHOU ve İnsan Kaynakları Departmanında Başkan Yardımcısı olarak görev
yapan Liu HUAN-ming firma hakkında bilgi vermişlerdir.
-
Ana faaliyet konusu BYD markası altında batarya, yolcu arabaları ve otobüsleri dizayn etmek,
geliştirmek, üretmek ve satmaktır.
-
Aynı zamanda Daimler AG ile ortak girişimleri olan Shenzhen BYD Daimler New Technology
Co. Ltd ile DENZA markası altında lüks elektrikli yolcu arabaları geliştirmesi ve üretmesi
planlanmaktadır.
-
BYD Otomotiv 2013 yılında Çin’de toplam 506.189 yolcu arabası satarak Çin’de satılan
markalar arasında 10. ve satılan Çin’li markalar arasında 1. olmuştur.
-
BYD Omotmotiv,15 Aralık 2008’de Dünya’nın ilk özel şarj istasyonlarından bağımsız
çalışabilen çift modlu elektrik motorlu arabası olan F3DM modeli Shenzhen’de piyasaya
sürmüş, Hibrid (elektrikle ve yakıtla çalışan) araç satışına başlamıştır. Hızlı büyüyen ve
yenilikçi bir şirket olan BYD Auto Co Ltd ‘nin ürün yelpazesinde yakıtla ve elektrikle çalışan
araçların dışında kalıplama ve araba parçaları üretimi mevcuttur.
-
2009 yılında sadece elektrikli araç üretmeye başladılar. 2010 yılı Ocak ayında BYD Auto Co Ltd
saf elektrikli otobüsü K9’u başarılı bir şekilde gelişirmiş ve global yeni enerji araç sektöründe
TEMMUZ 2014
Sayfa 17/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
lider pozisyonunu korumayı başarmıştır. Araçların, enerji şarj istasyonlarına erişim zor
olduğundan elektrikli araçlarda toplu taşımaya ağırlık verilmektedir.
-
Sürdürülebilir gelişmede çevrecilik konusunda 3 temel üretim hedefleri bulunmaktadır.
Bunlar: elektrikli araçlar, solar paneller ve enerji depolama tesisleridir.
-
Elektrikli araç üretimi konusunda Çin’de 7 kentle iş birliği içinde bulunmalarının yanı sıra,
Amerika ve Avrupa ülkelerine satışları başlamıştır.
-
Türkiye’de ise Şanlıurfa Belediyesinden 30 toplu taşıma aracı siparişi alınmış, Ankara’da
gerçekleştirilen otobüs fuarına katılım sağlanmış ve İETT’ye (İstanbul Elektrik Tramvay ve
Tünel işletmeleri Genel Müdürlüğü) elektrikli toplu taşıma araçları ile ilgili tanıtım yapılmıştır.
İşbirliği ve Ortak Çalışma Olanakları:
- Sürdürülebilir gelişmenin ön planda olduğu günümüzde, çevreye duyarlı ve enerji maliyeti
düşük araç üretimiyle otomotiv sektöründe iş birliği çalışmaları yürütülebilir.
-
Enerji sektöründe güneş panelleri, akıllı binalar vb. konularda iş birliği çalışmaları
yürütülebilir.
TEMMUZ 2014
Sayfa 18/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
Ziyaret Görüntüleri
TEMMUZ 2014
Sayfa 19/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
HONG KONG
Hong Kong, Çin'in güney kıyısında
bulunan, 1 Temmuz 1997 tarihine
kadar Britanya Krallığına
bağlı
sömürge ve adalar grubuyken, bu
tarihten
itibaren Çin
Halk
Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim
bölgesi olmuştur. Hong Kong; Hong
Kong Adası, Kowloon Yarımadası ve
235 kadar küçük adadan meydana
gelmiştir. Hong Kong, Asya'nın en
büyük serbest pazarı ve limanı, en
işlek ticaret, endüstri ve turizm
merkezidir.
Hong-Kong, 1842 yılında Nanking
Antlaşmasıyla Çinlilerden İngilizlere
geçmiş, 1949'da Birleşik Krallık'ın
Çin'i tanımasıyla ekonomik hayatı
çok
gelişmiştir.
II.
Dünya
Savaşı esnasında
(24
Aralık
1941'de) Japonların eline geçen
Hong-Kong,
1945'te
yeniden
İngilizlere
verilmiştir.
Yapılan
anlaşma neticesinde 1 Temmuz
1997'de Çin'e geri verilmiştir. Nüfusun hemen hepsi Çinlidir ve büyük bir kısmı Budisttir. Bunun
yanında Konfiçyüscüler, Müslümanlar, Hindular, Museviler, Hıristiyanlar ve Taoistler de bulunur.
Nüfus yoğunluğu bakımından km² başına 1108 kişi ile dünyada 27. sırayı alır. Hong-Kong'a başlayan
göç hareketleri, 1942 yılında Pekin Hükumeti izin verince daha da hızlanmıştır. Ayda 70.000 kişiye
çıkınca Hong-Kong'un imkânlarını aşmış ve çözüm olarak da göçmenler Çin'e geri gönderilmeye
başlanmıştır. En büyük meselesi gayet çok olan nüfus yoğunluğu ve tatlı su ihtiyacıdır. İçme suyu,
Çin'den borularla getirilir. Ülke topraklarının % 13'ü ekime müsait alandır. Buralarda Hong-Kong'un
fazla nüfusunun ihtiyacını karşılamak için meyve ve sebze ekimi yapılmaktadır. Bir adalar sömürgesi
olduğu için balıkçılık çok gelişmiştir.
Hong-Kong'da ticaret ve sanayi II. Dünya Savaşından sonra çok gelişmiştir. HongKong; tekstil endüstrisi hafif sanayi (oyuncak, radyo, elektronik), sinema endüstrisi, az da olsa ağır
sanayi (gemi inşası, çimento ve demir sanayi) ve özellikle bankacılıkta büyük bir ticaret merkezidir.
Son zamanların gelişen ve değişen dünyasında hem Hong Kong para birimi olan Hong Kong Doları 'nın
Çin para biriminden düşük olmasıyla hem de Hong Kong içinde vergi olmamasıyla da
desteklenmesiyle birlikte daha çok elektronik alanında ihracatın kalbini oluşturmaktadır. Çin Halk
Cumhuriyeti ile bu ülkeyi tanımayan ülkeler arasındaki ticari trafik Hong-Kong'dan geçmektedir.
Hong-Kong büyük bir ticaret merkezi olması dolayısıyla sanayi hızla gelişmektedir. İhracatının en
önemli kısmı (giyecek ve çeşitli sanayi ürünleri) özellikle ABD ve İngiltere ile yapılır.
TEMMUZ 2014
Sayfa 20/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
HONG KONG’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLER
Hong Kong Ticaret Ateşesi ile Görüşme
Görüşme Tarihi: 18 Haziran 2014 Çarşamba- 10:30
Ticaret Ateşesi Şükran ÖĞÜN, Teknik İnceleme Heyetine Hong Kong’un Dış Ticaret ve Ekonomisi ile
ilgili sunum gerçekleştirilmiştir.
Görüşme Notları:
-
Hong Kong siyasi ve askeri açıdan Çin’e bağlı olmakla birlikte özel idare bölgesidir.
-
Ayrıca, Hong kong off-shore, lojistik ve gıda merkezidir.
-
İmalatın GSYH’ye oranı % 1,5’tur.
Ziyaret Görüntüleri
TEMMUZ 2014
Sayfa 21/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
Hong Kong Başkonsolosluğu ile Görüşme
Görüşme Tarihi: 18 Haziran 2014 Çarşamba- 10:30
Görüşme Notları:
Gerçekleştirilen görüşmede, Hong Kong Başkonsolosu Haldun TEKNECİ’yle birlikte Türkiye ile Çin
arasındaki ticari ilişkiler değerlendirildi.
Ziyaret Görüntüleri
Hongkong International Terminals
(http://www.hit.com.hk)
Görüşme Tarihi: 19 Haziran 2014, Perşembe-Saat:10.00
1969 yılında kurulan HIT, Singapur’da listelenen dünyanın ilk konteyner liman işletmelerinden birisidir
ve dünyanın en işlek konteyner limanlarından biri olan Hong Kong Kwai Tsing limanında faaliyet
TEMMUZ 2014
Sayfa 22/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
göstermektedir. Hong Kong International Terminals Limited (HIT) Singapur’da listelenen Dünya’nın ilk
konteynır liman işletmesi olan HPH (Hutchison Port Holdings Limited) Tröstünün bir üyesidir.
Görüşme Notları:
-
HIT Firmasının Kurumsal İlişkiler Uzmanı Saul SYMONDS, heyete firmanın operasyonel işleyişi
hakkında bilgi vermiştir.
-
HIT Dünya’nın en işlek konteynır limanlarından biri olan Hong Kong Kwai Tsing konteynır
limanında faaliyet göstermektedir.
-
HIT endüstride üretkenlik, verimlilik ve katma değerli servislerde kalite kriterini devamlı
belirleyen şirket olmuştur.
-
Modern yönetim teknikleri, son teknoloji ürünü bilgisayar sistemleri ve ödüllü IT
uygulamalarıyla HIT endüstride mükemmellik konusunda bir doruk noktası olmuştur. HIT
Hong Kong limanında konteynır kargolarının verimli ve doğru bir şekilde nakledilmesinin
doğru kaynaklarla, tesislerle ve iş gücüyle yapılmasını sağlayarak limanın devamlı
gelişmesinde kilit bir rol oynamıştır.
-
Küresel ticaret ve lojistik zinciri yönetimine olan ihtiyacın artması ile HIT operasyonlarını
farklılaştırarak geleneksel konteynır liman operatörlüğü rolünün çok ötesine taşımıştır. HIT
HPH Holding’den aldığı güç ile İnci Nehri Deltası ve Güney Çin’in geri kalanını kapsayan bir
lojistik ağına ulaşmıştır.
-
HIT’ nin nihai hedefi tüm lojistik yönetimi servisleri ile tedarik zinciri ağının entegre olduğu bir
sistem yaratmaktır.
-
Dış İlişkiler Bölümü editörü Saul Symonds tarafından limanın operasyonel yapısı hakkında
heyete yapılan bilgilendirmenin ardından limanda kısa bir saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.
İşbirliği ve Ortak Çalışma Olanakları:
-
Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan çeşitli büyüklük ve ölçekteki limanların gelişimi ve
iyileştirilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunulabilir.
-
Limanlarda operasyonel işleyiş ve lojistik konusunda bilgi alışverişinde ve işbirliği
çalışmalarında bulunulabilir.
TEMMUZ 2014
Sayfa 23/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
Ziyaret Görüntüleri
TEMMUZ 2014
Sayfa 24/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
SOSYAL PROGRAMLAR
Yasak Şehir, Pekin – 15.06.2014
Tiananmen Meydanı, Pekin – 15.06.2014
TEMMUZ 2014
Sayfa 25/27
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
YÖNETİM KURULU ÇİN ZİYARETİ BİLGİ NOTU
Çin Seddi, Pekin – 16.06.2014
Viktorya Tepesi, HongKong – 22.06.2014
TEMMUZ 2014
Sayfa 26/27
Download

Çin Gezisi Sonuç Raporu 2014 - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı