Školní akademie 2013
květen – červen 2013
Základní škola Bratrství Čechů a Slováků
Bystřice pod Hostýnem
Jen tak na okraj
A je to tady! Vytoužené prázdniny, na které se všichni tolik těšíme, přicházejí. Za pár
dnů se za námi na dva dlouhé měsíce zavřou dveře naší školy, za námi deváťáky vlastně
nadobro. Všechno jednou končí a právě tímto letním vydáním Clicku i naše práce školních
redaktorů. Byly to skvělé tři roky, s bezva spolužáky – žurnalisty, pod perfektním vedením.
Příprava časopisu nám dala občas pořádně zabrat, ale zároveň nás obohatila o zkušenosti,
které se mohou v budoucnu hodit. Zkusili jsme zase něco jiného a troufám si tvrdit, že na sebe
můžeme být i pyšní.
Nebojte se, Click se však neloučí, jen my, ostřílení novináři ☺, předáme štafetu svým
mladším kolegům. Už se leccos naučili a budou v příštím roce určitě s nadšením pokračovat.
I proto jsme se ze všech sil snažili, aby to naše poslední číslo bylo neobyčejné. Příspěvků jsme
nakonec nashromáždili tolik, že by vydaly na dvojčíslo, některé jsme museli dokonce oželet.
Tak dost už povídání a raději se pusťte do čtení. Nebo si Click třeba přibalte s sebou
na první prázdninový výlet… a hlavně si léto hezky užijte!
P. S.
Ještě jednou bych chtěla moc poděkovat svým spolužákům ze základů žurnalistiky za to,
že mi dali možnost být jejich šéfredaktorkou. Chci vám říct, že to vůbec není jednoduché, ale
byla to pro mne mimořádná zkušenost. Jsem tomu moc ráda. Za všechny velmi děkuji také paní
učitelce J. Mikeškové, která nám s tvorbou Clicku hodně pomáhala, velké díky patří také paní
učitelce J. Goczolové a učebně informatiky, kde Click přicházel na svět. Poděkování směřuje
samozřejmě i k Vám, našim milým čtenářům. A někdy opět na viděnou!
Martina Janečková, IX. C
3
Ohlednutí za letošním školním rokem
Vážení a milí čtenáři,
přála bych si, abyste už téměř uplynulý školní rok hodnotili jako pestrý a zajímavý.
Určitě byl naplněn novými poznatky, množstvím úkolů, zodpovědností, testováním,
sdílením školních úspěchů i neúspěchů…
(Úplně nejvíc bych chtěla, aby vás škola bavila.)
Ovšem jen vzdělávání rozhodně nestačí. Chceme, aby pro vás škola byla bezpečným
místem, abyste se učili v přátelském prostředí. Dlouhodobě o to programově usilujeme. Jsem
ráda, že se nám za toto úsilí dostalo významného ocenění. Zlínský kraj z 265 preventivních
programů vybral 17 nejkvalitnějších a naší škole udělil pamětní medaili za přínos k prevenci
rizikového chování.
Přemýšlím, jak vlastně školu vnímáte vy. Jako každodenní povinnost, jako místo
setkávání s kamarády, či dokonce jako významné místo nového poznání, které nějak i v dalším
životě uplatníte?
Prvňáčci si zanedlouho přinesou svá první vysvědčení, která jim už zůstanou doma.
To budoucí studenti středních škol naše školní prostředí dokonale znají. Ještě je čeká
slavnostní převzetí závěrečného vysvědčení i s pamětním listem. Museli zvládnout přijímací
zkoušky, což bylo jistě stresující, ale čekaly je také hodiny společenské výchovy a tance. Mnozí
využili nabídky výběrového lyžařského a snowboardového kurzu, exkurze do Prahy i do polské
Osvětimi. Zažili, doufám, pocit smysluplné práce při úklidu Hostýnských vrchů.
Žáci 6. a 7. ročníků se svými rodiči řešili výběr druhého cizího jazyka, který se
rozhodnutím ministerstva školství bude povinně vyučovat na všech základních školách. U nás
se budou od 1. září 2013 kvalifikovaně učit hned dva cizí jazyky: jazyk německý a jazyk ruský.
Daří se, aby škola byla i komunitním centrem – aby byla otevřená i odpoledne pro různé
věkové a zájmové skupiny. Budoucí prvňáčci i se svými rodiči navštěvovali přípravu pro první
třídu, tzv. edukativně stimulační skupiny. Škola navázala spolupráci s občanským sdružením
a nabídla prostory pro vzdělávání seniorů.
V červnu se uskuteční i vzdělávací seminář pro naše rodiče. Škola tak reaguje na podnět
některých rodičů z podzimního dotazníkového šetření. Seminář interaktivně povedou školní
psycholožka a metodička prevence.
Jistě víte, že jméno naší školy zaznělo i v Bruselu, reprezentovala jako Evropský finalista
2012 naši republiku za úspěchy v soutěži Zlínská CO2 liga.
Pro každého školáka je asi nejkrásnějším měsícem červen, protože po něm přicházejí
prázdniny. U nás ve škole má ještě jednu podivuhodnou příchuť. Vždyť nás čeká školní
akademie, některé jako aktivní účastníky, jiné jako nadšené diváky. Určitě i letos bude
nápaditá, překvapivá, prostě nezapomenutelná.
V závěru bych chtěla poděkovat členům redakční rady za skvělou úroveň časopisu Click,
každé nové číslo je očekávané s velkým zájmem a je přečteno „do posledního písmenka“. První
místo v celostátní soutěži školních časopisů za obsah a druhé místo za časopis roku to jen
stvrzuje.
Všem vám přeji krásné a pohodové prázdniny.
Mgr. Blanka Moráčková
4
Na slovíčko
Tuto rubriku považujeme v naší redakci za vlajkovou loď. Proto dlouho o výběru hostů
přemýšlíme, společně se radíme a hledáme další zajímavá témata. V dnešním rozhovoru vás
zavedeme do zákulisí příprav grandfinále letošního roku, tedy školní akademie. Má to malý
háček, pro naše hosty budeme tentokrát potřebovat křesla tři! Pod pokličku své režisérské práce
nás totiž nechaly nahlédnout paní učitelky: Mgr. Olga Barotová, Mgr. Blanka Battová
a Mgr. Ivana Pagáčová, které mají realizaci všemi očekávané školní akademie na starosti.
1. Jste stálými organizátorkami školní akademie?
O. Barotová: Ano, naše režie je dlouhodobá tradice. Jsme sehraný tým, který přesně ví, co
chce a co musí. Za ty roky, kdy akademii v tomto obsazení nacvičujeme, jsme se skvěle
sehrály a vzájemná spolupráce je výborná.
2. Jak náročná je příprava akademie?
B. Battová: Příprava je opravdu velmi náročná, hlavně časově, zpočátku se zdá, že máme
dostatečnou rezervu, po měsíci už nám to tak nepřijde. Velice těžké je vyrobit kulisy, sehnat
některé kostýmy. S přípravami včetně scénáře se začíná od března.
3. Co pro Váš tým představuje nejtvrdší oříšek?
I. Pagáčová: Nejtěžší je vymyslet koncepci a skloubit jednotlivá vystoupení do celku, který
se bude líbit.
4. O představení přicházíte jako diváci, jaký je ten druhý pohled?
O. Barotová: Je pravda, že já akademii vidím jen „zezadu.“ Jsem po celou dobu v zákulisí
a moc toho nevidím, což mě mrzí. Jen párkrát jsem dění na scéně viděla z hlediště a bylo to
něco úplně jiného.
5. Kolik času zaberou samotné nácviky jednotlivých vystoupení?
I. Pagáčová: Začínáme zhruba v dubnu, ale někdy i dříve. Čím více se termín akademie
blíží, tím jsou zkoušky intenzivnější a vyžadují nejen čas, ale i trpělivost.
5
6. Odkud získávají žáci tak rozmanité kostýmy?
B. Battová: Většinu mají z vlastních zdrojů. Těm menším s nimi pomáhají rodiče. Posloužily
nám už i kostýmy z Chvalčova, čerty jednou oblékli hasiči z Rychlova a jiné nám poskytla
třeba mateřská školka.
7. A opomenout nemůžeme ani velké množství kulis…
B. Battová: To je asi v přípravě nejtěžší. Na jejich výrobě se podílejí ti nejšikovnější kreslíři
a malíři v hodinách výtvarky. Část kulis se uchovává na školní půdě.
8. Které číslo se Vám nejvíce vrylo do paměti a čím Vás děti vždycky znovu překvapí?
O. Barotová: Nedokážu posoudit, které číslo bylo nejhezčí, a to především proto, že
akademii nevidím jako divák, nýbrž jako pořadatel. Děti mě překvapují tím, že pokaždé mají
elán k nacvičování a každé vystoupení dovedou k dokonalosti.
B. Battová: Všechny akademie byly úžasné. Nejdojemnější byla ta, na níž jsme se loučili
s mou bývalou třídou, to na mě zapůsobilo nejvíc.
I. Pagáčová: Nejvíce se mi líbí vystoupení, která děti nacvičují letos. Překvapují mě tím, jak
jim všechno na začátku příliš nejde, ale ve finále to stojí za to.
Děkujeme za rozhovor.
Martina Janečková a Karel Mikulčák, IX. C
6
Anketa
Zatímco většina žáků netrpělivě vyhlíží prázdniny, deváťáci si zatím spokojeně užívají
své poslední dny na základní škole. Na léto se sice těší jako každý jiný rok, přece však mají v
koutku duše obavy z toho, co přijde po prázdninách. Rozprchnou se na nejrůznější střední školy
a budou si muset zvykat na nové prostředí, učitele a spolužáky, někteří se odstěhují na internát.
Naše anketní otázka proto mířila právě k vycházejícím žákům, kterých jsme se maličko
osobně zeptali:
Na kterou školu nastoupíš po prázdninách, jaké máš pocity a co očekáváš?
Tereza, 9.B
Přijali mě na Střední pedagogickou školu v Přerově – obor předškolní a mimoškolní
pedagogika. Seznámím se s novými lidmi, rozšířím si své znalosti. Netěším se ale na
každodenní dojíždění autobusem. Po naší škole se mi bude stýskat.
Aneta, 9.B
Vybrala jsem si velmi netypicky: COPT Kroměříž – obor automechanik. Očekávám, že se
naučím rozumět autům. Částečně se těším, tak padesát na padesát.
Filip, 9.B
Nastoupím na Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově. Očekávám přípravu na vysokoškolská
studia, super kolektiv, spoustu kamarádů i kamarádek a nadějné vyhlídky.
Barbora, 9.C
Bude to Arcibiskupské gymnázium Kroměříž. Doufám, že atmosféra ve škole bude stejně
přátelská jako tady, že se tam rychle a bez sebemenších problémů zabydlím. Nevím, jestli se dá
říct, že se těším. Asi ano.
Markéta, 9.A
Studovat budu na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově. Jsem plná očekávání! Očekávám
hlavně nové zkušenosti. Ale na druhou stranu mám smíšené pocity.
Šárka. 9.A
Dostala jsem se na Obchodní akademii Přerov. Bojím se. Bude to něco nového. Uvidím, zatím
nevím, co můžu očekávat.
Patricie, 9.C
Odcházím do Prahy na Střední školu dostihového jezdectví a sportu. Je to daleko, přesto se
těším, že vypadnu z domu. Chtěla bych se zdokonalit v jízdě na koni a možná přijde i možnost
zahraniční stáže.
Karel, 9.C
Budu studentem Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově. Moc se těším na novou školu, nové
učitele a nové spolužáky. Myslím si, že to bude dobrá příprava na vysokou školu.
Otto, 9.B
Jsem sice rád, že jsem se dostal na COPT – obor obráběč kovů, ale radši bych zůstal tady. Čeká
mě určitě hodně učení, snad příjemný kolektiv. Nikoho tam bohužel neznám.
Veronika, 9.A
Čeká mě studium Tauferovy střední odborné školy veterinární v Kroměříži. Těším se, navíc
tam nebudu sama, přijata byla i moje spolužačka. Nechce se mi opustit tuto školu.
Veronika Křiváková a Nikola Chmelařová, IX. B
7
Pod lupou
Jméno: Oldřich Herman
Znamení: Blíženci
Děti: Lukáš (26), Jan (13)
Vašich 5 „nej“:
– Kniha: knihy M. Viewegha, např. Biomanželka
– Film: Slavnosti sněženek
– Sport: tenis, sjezdové lyžování
– Jídlo: řízek s bramborovým salátem
– Historická postava: Karel IV.
Životní motto: Chtěj po druhých to, co sám děláš.
• Které předměty jste jako žák měl nejraději, v čem jste vynikal?
Přírodopis, chemii, matematiku, tělocvik. Dobré výsledky jsem měl v chemii a ve sportu.
• Bylo učitelství Vaším vysněným povoláním?
Když jsem se ve 3. ročníku gymnázia rozhodoval, co budu dál studovat, zvolil jsem
pedagogickou fakultu, na které jsem spojil zájem o práci s dětmi a sport s biologií.
• Je nějaký sport, který jste ještě nezkusil, a přesto Vás láká?
Např. vodní lyžování, potápění, skialpinismus.
• Zažil jste nějakou kuriózní situaci při výuce?
Samozřejmě jsem během své pedagogické praxe zažil spoustu humorných situací. Vtip
vyplýval z momentální situace, např. při mikroskopování mi žák tvrdil, že nic nevidí, na
okuláru samozřejmě ponechal krytku. V tělocviku při hodu míčkem jiný z žáků házel tak
„daleko“, že míček dopadl za něj.
• Také si myslíte, že jsou dnešní děti pohodlnější a pohyb jim schází?
Když jsem začal učit, byli z mého pohledu žáci zdatnější, obratnější a vytrvalejší než dnes.
V současné době je mezi žáky ve skupinách výrazný rozdíl. Vytrácí se průměr.
• Můžete uvést pouhých šest slov pro svou vlastní charakteristiku?
Komunikativní, spravedlivý, zásadový, dochvilný, odpovědný, kamarádský.
8
Jméno: Veronika Zicháčková
Znamení: Vodnář
Děti: Viktorie Adriana (4 roky)
Vašich 5 „nej“:
– Kniha: Saturnin od Zdeňka Jirotky
– Film: Jak dostat tatínka do polepšovny
– Sport: cyklistika, turistika, lyžování, snowboarding
– Jídlo: valašská kyselica, těstoviny na tisíc způsobů
– Historická postava: Tomáš Garrigue Masaryk
Životní motto: „Dokud máš své sny, pořád se máš na co těšit.“
• Které předměty jste jako žákyně měla nejraději, v čem jste vynikala?
Asi bych čtenáře hodně překvapila, kdybych neuvedla tělesnou výchovu jako
nejoblíbenější předmět ☺. Byly tu však i další, které jsem měla velmi ráda. Zejména
dějepis, český i německý jazyk a hudební výchovu. Naši školu jsem jako žákyně
reprezentovala ve sportovních, pěveckých a recitačních soutěžích.
• Bylo učitelství Vaším vysněným povoláním?
Musím přiznat, že ano. Vzpomínám si na svoji kresbu z první třídy na téma moje
budoucí povolání. Ta rozevlátá osoba před tabulí s ukazovátkem v ruce jsem byla já.
A vlastně jsem ani nikdy neuvažovala o jiné práci. Sen se mi tedy splnil a beru jako
velikou životní výhru to, že mě práce ve škole s dětmi naplňuje a mám ji ráda.
• Je nějaký sport, který jste ještě nezkusila, a přesto Vás láká?
Je několik sportovních aktivit, které bych si chtěla vyzkoušet, mezi nimi např. potápění.
Také bych si přála vyrazit na alpské cyklostezky a kochat se fascinujícími výhledy do
krajiny.
• Zažila jste nějakou kuriózní situaci při výuce?
Ano, zážitků z výuky mám asi jako každý pedagog tak na malou knížku. Naštěstí mají
společný dobrý konec a s odstupem času vyvolávají úsměv na rtech. Např. před několika
dny na cyklokurzu odbočil žák z trasy a já ho jako závodník dostihla až po čtyřech
kilometrech sjezdu...
• Také si myslíte, že jsou dnešní děti pohodlnější a pohyb jim schází?
Doba se změnila a žije se jiným životním stylem, ale mám pocit, že si lidé v poslední
době častěji uvědomují hodnotu svého zdraví. Pozitivním překvapením je, že vidím stále
více lidí jezdit na kole a vybíhat do terénu. Na takové sebeuvědomění je ale potřeba
dozrát. U nás ve škole je spousta šikovných sportovců a dětí, které se hýbat chtějí. Přála
bych jim lepší podmínky, které by je dostatečně motivovaly a přilákaly k pohybovým
aktivitám.
• Můžete uvést pouhých šest slov pro svou vlastní charakteristiku?
Optimistická, usměvavá, temperamentní, otevřená , zbrklá, citlivá.
Anna Nesvadbová VIII. A, Romana Srníková VIII. C
9
Ekostránky
Rorýsi na naší škole
Představte si, že je naše škola domovem rorýsů! Tento malý ptáček, dorůstající
do 16–17 cm, je stěhovavý a patří mezi nejlepší letce. Poznáte ho podle černohnědého zbarvení,
malého zobáčku a zakrslých končetin. Občas můžete zaslechnout jeho hlas, pronikavé „sríí“.
Živí se hmyzem a téměř stále se zdržuje ve vzduchu, za letu dokonce i spí! V ČR je zvláště
chráněný jako ohrožený druh. Rorýs obecný byl Českou společností ornitologickou vybrán za
Ptáka roku 2004. Paní uč. Vašinová a žáci ekologicko-biologického praktika se zapojili do
celoevropského projektu pozorování příletu stěhovavých ptáků. Pomáhají tak vědcům zjistit
více informací o migraci ptáků v Evropě.
Na severní stěně naší tělocvičny
můžete najít dvě budky pro rorýse. Doufáme,
že se v nich zahnízdí. Protože si rorýsi
stavějí svá hnízda často v betonových
škvírách, zalíbilo se jim i poblíž učebny
informatiky. A to už (podle ujištění paní
uč. Horyanské) osm let. Své mladé krmí
jen jednou denně, střídají se sameček
i samička. Tak ať se jim u nás líbí!
Nikola Chmelařová IX. B
Živá zahrada (vskutku živě)
Jsou volitelky a nás v ekologicko – biologickém praktiku čeká jarní mapování. Sraz
máme v učebně chemie, odkud se odebereme na školní zahradu, tady nám paní učitelka
Vašinová udělí bojový úkol: chodit po májem vonící zahradě a hledat rozmanité hmyzáky, to
vše v rámci projektu Živá zahrada, jehož je naše škola hrdým členem. K tomu dostáváme
moudré knížky, abychom poznali, o jaký živočišný druh se jedná, také plastové krabičky
s lupou a papíry, kam si budeme jednotlivé broučky zapisovat.
Úkoly přijímáme s nadšením a hned se na ně vrháme. Naše kroky vedou ze všeho
nejdříve k hmyzímu hotelu, kde by mělo být podle všech zákonů logiky nejvíce zástupců této
třídy. Jenže, ouha! Kromě včel, které si udělaly úl v plastových slámkách, pilných mravenců
a škvora tam žádné jiné obyvatele nevidíme. Tedy aspoň já ne, ale to vlastně není nic divného,
mé oči nejsou zrovna bystrozraké... Ale to jsem odbočila.
Běháme po zahradě, hledáme, zkoumáme... A nacházíme! Například motýla, který
chvilku neposedí, pořád před námi prchá, takže s ním brzy ztrácíme trpělivost a přenecháváme
ho paní učitelce, která, jakožto zuřivá fotografka, začne nebohého motýlka pronásledovat.
Chvilku se bavíme pohledem na paní učitelku, jak poletuje
po paloučku, ehm, tedy zahradě, jako víla Amálka a nahání
motýla Emanuela, potom se znovu pouštíme do pátrání.
Objevujeme dva zlatohlávky a přerušujeme jim jejich akt
lásky, to když uvězníme samečka v krabičce a usmyslíme si ho
pozorovat. A také tím překazíme podívanou mravenci – voyerovi, jenž vše
sledoval z bezprostřední blízkosti.
Hodina nám končí a mně nezbývá, než se těšit na příští rok a doufat, že bude
stejně nebo ještě více zábavná, jako ta letošní...
Veronika Stančíková, VIII. B
10
Great interview with Black pearls
Jejich jméno je již téměř značkou. Přestože se na školní akademii objevily teprve
potřetí, získaly si srdce všech diváků. Využili jsme možnosti nakouknout ještě před letošní
premiérou za pomyslnou oponu, poněvadž jsme stejně jako vy zvědaví, čím nás Černé perly
opět překvapí. Velký rozhovor vznikal na jednom z přípravných tréninků a nabízí vám, kromě
jiného, četné perličky o Perlách, skupině taneční, gymnastické i akrobatické.
1. Jak Perly vůbec vznikly?
Mgr. V. Zicháčková: Perly vznikly před
třemi lety. Vyvinuly se ale z takového
cvičení, které jsem organizovala já
s mým manželem. Žáci v něm předváděli
akrobatické prvky. K Perlám pak byl už
jen krůček.
Petra S.: Pojmenování souvisí s naším
prvním kostýmem. Černý základ a bílá
mašle.
Denisa H.: Navíc Černé perly v sobě
skrývají určité tajemno. A to je
podstatné.
2. Co vás k Perlám přilákalo?
Karla S.: Přináší mi radost, adrenalin a pobyt s úžasnou partou bláznů. Moc mě baví.
Denisa H.: Souhlasím, máme tu super kolektiv.
Dominik H.: Prostě se mi tu líbí.
Tereza K.: Protože mám ráda ladné pohyby, akrobacii a tanec a Perly mi vše nabízejí.
Martin P.: Chtěl jsem si užít ten poslední rok na základce.
3. V čem byla příprava vystoupení nejnáročnější?
Martina R.: Abychom se někdy vůbec shodli.
Aneta H.: V akrobatických prvcích.
Martin P.: Perly jsou celkově náročné na soustředění.
Tereza K.: Určitě nejtěžší jsou zvedačky a rovnovážné prvky.
Dana K.: Je nutné naučit se věřit partnerovi.
4. Kolik času jste věnovali nácvikům?
Martina R.: Trénink probíhal každé pondělí a každý pátek. Holky začaly už v lednu
v podobném složení jako loni. Na kluky se konal casting (smích) a přidali se v březnu.
5. A tvůrci choreografie?
Dana K.: Autorství všech čísel patří paní učitelce V. Zicháčkové. Jinak drobné úpravy se
řeší při secvičování, každý může něco přidat, vylepšit.
6. Vaše sestavy vždy doprovází nádherná hudba. Shodnete se na výběru?
Mgr. V. Zicháčková: V minulých letech jsem písně vybrala já a dívky mi to odsouhlasily.
11
Letos mi samy nosily tipy a nakonec se konalo velké hlasování.
Ladislav R.: Stejně jsme nakonec tančili na jinou píseň, než která vyhrála ☺.
7. Skupina zvládla dost obtížné prvky. Objevily se i úrazy?
Mgr. V. Zicháčková: Stávají se nám. Loni jsme jich měli hodně. Většinou sice menšího
charakteru, ale přesto ohrozily vystoupení. Proto nás bylo letos víc.
8. Nemusí Perly do odvážných figur a precizního provedení nikdo nutit?
Všichni: NÉÉÉÉÉÉÉÉ!
Mgr. V. Zicháčková: To trpím spíš já. Když jsem některý z náročných cviků opatrně
navrhla, ujalo se to, ale následně při nacvičování jsem pak hořce litovala, protože jsem
měla obrovský strach.
9. Perly tentokrát nebyly jen ryze dívčí záležitostí. Proč ta změna?
Karla S.: Chtěly jsme překvapit něčím novým.
Petra S.: Vzhledem k dobrým vztahům s kluky. (sborový smích)
Martina R.: Kvůli novému náboji, který kluci přinesli.
Mgr. V. Zicháčková: Jako taková nezapomenutelná perlička na závěr.
10. Kluci, otázka na vás, proč jste vlastně do Perel šli?
David H.: Ani nevím. Ale nelituju toho.
Dominik H.: Pro lásku ke sportu. A jsem spokojený.
Martin P.: Protože chci jedničku z tělocviku (hahaha). Ne, vážně, baví mě gymnastika.
Taky se mi tu líbí.
Dana K.: Ještě aby ne, když si občas můžou sáhnout tam, kam normálně ne.
(Martin se řehtá, mečí a leze po čtyřech.)
11. A pánové, upřímně, v čem to bylo nejtěžší?
Ladislav R.: Nezklamat partnerku, protože většina cviků je o tom, že jsem její opora.
Martin P.: Hlavně ji nezranit. Třeba z nepozornosti.
Dominik H.: Pro mě je to celé těžké! (naoko fňuká) Ale zvládli jsme to, i když někteří
museli odstoupit, třeba ze zdravotních důvodů.
12. Kdo z vás měl trému, byla-li vůbec?
Karla S.: Já ji měla. Šílenou.
Mgr. V. Zicháčková: Já taky. Za všechny.
Dana K.: Bála jsem se, aby všechno vyšlo. Ale nacpala jsem se sladkým a nervy se
trochu utišily.
13. Na závěr otázka: uvidíme Černé perly na akademii i příští rok?
Mgr. V. Zicháčková: Myslím, že příběh Perel letos končí. Děvčata, která před třemi roky
stála u jejich zrodu, jsou v devítce a ve škole končí. Takže přichází i loučení s Perlami.
Něco takového se neopakuje. Pokud ale noví žáci přijdou, že chtějí natrénovat nějakou
sestavu, ráda se toho zúčastním. Perly to už ale nebudou.
Během našeho rozhovoru, jsme se hodně nasmáli. Trvalo nám to déle, zpočátku bez
hlavy a paty, nakonec však všechno vyšlo na jedničku. Posuďte sami. Salvy smíchu potvrdily,
že Perly jsou parta veselá a správně praštěná. Díky!
Dana Koblihová, IX. B
12
Clickytipy
Letošní jaro je opravdu uplakané. Jen prší a prší. Máme pak mizernou náladu a nic nás
nebaví. Ale od toho jsou tu naše Clickytipy, které se pokusí zahnat nudu a všechny chmury.
Přičarovat nebe bez mráčku bohužel neumíme.
Hitparáda
Nedrží se předních příček hitparád, nejsou to nejnovější pecky, ale ZARUČENĚ potěší
i pohladí.
Adele – Skyfall
Iné kafe – Růžová zahrada
Raego – Down
Justin Bieber feat. Ludacris – All Around The World
Ben Cristovao feat. Supa – Tělo
Iné kafe – Záverečná
Reago – Psychopat
Prázdninové čtení
Nejsou to zrovna příznivé zprávy, léto prý bude deštivé a chladné. Držme si palce, aby se
takový scénář nenaplnil, sedět celé dny doma se nikomu nechce. Knížka by mohla být
příjemným společníkem v případě psího počasí, a tak zkuste třeba tyhle:
Létem políbená
Lenka Lanzcová
Čtyři roky strávené na střední hotelové škole jsou pro sympatickou Jarku,
hlavní hrdinku, už minulost. Následující studium na vyšší odborné škole se zdá
být hodně vzdálená budoucnost, ale tři měsíce prázdnin jsou blízko. Jarka je
tráví pracovně – v kempu, kde šéfuje její otec, je takovou „holkou“ pro
všechno. Z původních plánů, jak si prázdniny užije se svým klukem, dost
bolestivým způsobem sešlo a svoboda ji zaskočí. Neví, zda má velkoryse
odpustit či udělat za předešlým vztahem tlustou čáru a začít dohánět to, co
zanedbala, příležitostí je v kempu i v jeho okolí nečekaně hodně a ti kluci, co
kolem brousí, by stáli za prázdninový hřích!
13
Prokleté město
Lisa McMann
Městečko Cryer's Cross je nenápadné místo, kde se nic zvláštního
neděje... Až do chvíle, kdy beze stopy zmizí jedna ze studentek místní školy.
Kendall Fletcherová ji vlastně ani moc neznala. Po dalším případu ale začne
slyšet hlasy zmizelých studentů. Jde z toho strach. V Cryer's Cross je ukryto
dávné tajemství a nad všemi obyvateli se vznáší děsivé prokletí. Podaří se
Kendall odhalit pravdu a nezešílet při tom?
Co takhle na výlet?
ZOO Lešná
ZOO Lešná je klasikou, která nikdy nezklame. Příjemná procházka v malebném areálu,
vždy roztomilá zvířata, zajímavé informace. Navíc se v rámci rozšiřování ZOO v posledních
letech řada pavilonů mění a modernizuje, čímž zahrada získává novou, velmi přitažlivou
podobu. Pokud jste tam ještě letos nebyli, není co řešit.
Lednicko-valtický areál
Jižní Morava100% stojí za návštěvu. A ne jednodenní. Nabízí toho tolik, že nemáte šanci
vidět vše během jediné krátké cesty. Začít můžete na moravské Hluboké, tedy na zámku
Lednice, který nově zpřístupnil pokoj princů a princezen, neopomeňte zámecký skleník plný
vzácných rostlin a také jízdárnu. Pokračujte přes nádherný park se spoustou starých stromů,
které jsou domovem mnoha druhů brouků a motýlů. Pokud netrpíte závratí, vyšlapejte
302 schodů na minaret a budete odměněni úžasným výhledem do širokého okolí.
Za návštěvu stojí romantická zřícenina Janův hrad, Apollónův chrám s dórskými sloupy a další
pozoruhodné stavby, rozeseté v malebné krajině o rozloze 300km, která je nazývána Zahradou
Evropy a zapsána na Seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. A minout nelze ani
perlu barokní architektury, zámek Valtice. A sportovcům doporučujeme, projeďte si areál na
kole, je to nádhera.
Hrad Děvičky
Pro vyznavače tajemné historie i pěší turistiky máme ještě jeden skvělý tip. Zříceninu
hradu Děvičky. Tyčí se nad Novomlýnskými nádržemi na příkré, ze tří stran nepřístupné skále,
asi 1 km od nejvyššího vrchu Pálavy, Děvína. Hrad byl postaven v roce 1222, ale už koncem
13. století byl zničen. Dochovaly se 2 m silné obvodové zdi a početná část zdí vnitřních s
polozasypanými sklepy. Z otvorů po oknech a po střílnách je krásný výhled na Pavlov a
Novomlýnskou nádrž, z druhé strany na Dolní Věstonice. Zajímavé je rovněž torzo původní
dělostřelecké věže při jihozápadní straně vápencové skály, která je z dochovaných ruin asi
nejlépe zachovalým kusem původní stavby. Před hradem stojí tři skalní útesy, což jsou podle
pověsti zkamenělé dívky. Odtud pochází i název hradu. V jedné z pověstí to byla tatarská
princezna a její družky, v jiné tři dcery pána hradu Arnulfa, které chtěl zneuctít ďábelský
Trabaccio, v jiné opět tři neposlušné zámecké dcery zakleté svou matkou. Za tichých nocí se
prý od těchto kamenů ozývá tichý nářek.
Připočtěte si ještě nádhernou přírodu zdejší CHKO a zážitek z cest je dokonalý.
14
Punkevní jeskyně
Nedaleko Blanska v Moravském krasu na vás čeká neméně zajímavá prohlídka v
Punkevních jeskyních, které jsou nejnavštěvovanějším jeskynním systémem v ČR. Trasa vede
mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou až na dno propasti Macocha a
pokračuje projížďkou na motorových člunech po vodách podzemní říčky Punkvy. Plavba je na
jednom místě přerušena prohlídkou Masarykova dómu, který patří mezi nejkrásnější podzemní
prostory Moravského krasu. Po návštěvě jeskyní se můžete nechat vyvézt lanovkou k hornímu
okraji propasti Macocha. Její hloubka dosahuje více než 138 metrů a není v ní započtena
čtyřicetimetrová hloubka Dolního jezírka, které spatříte na dně. Na horním okraji propasti jsou
dva vyhlídkové můstky.
Tak co, necháte se zlákat?
Dana Koblihová, IX. B
Reportáže
aneb byli jsme při tom
Úspěch s Vlnou
Nejraději ze všeho píšeme v Clicku o našich úspěšných spolužácích, kteří se ani v silné
konkurenci na nejrůznějších soutěžích neztratí a svou školu skvěle reprezentují.
Počátkem května proběhlo v Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze vyhlášení a
slavnostní předání cen, jehož se zúčastnila i Karla Slouková z IX. B. Její fotografie VLNA
byla totiž vybrána do finále celorepublikové soutěže PhotoCONTEST (pod záštitou
MŠMT). Vítězné snímky finalistů můžete najít např. v červnovém čísle odborného časopisu
FotoVideo.
Zvědavost nám nedala a naší usměvavé Káji jsme jako její dlouholeté spolužačky
položily pár otázek:
1. Byla jsi spokojená s konečným výsledkem?
Určitě ano, přestože jsem se nakonec neumístila přímo na stupních vítězů. Už jen to, že jsem se
dostala do celostátního kola soutěže, je pro mě velký úspěch.
2. Kdy a proč ses rozhodla pro účast v soutěži?
Rozhodla jsem se poslední možný den, kdy se měla fotografie odeslat. Vlastně jsem to jen tak
zkusila, nic jsem od toho neočekávala. Termín mi paní uč. Horyanská naštěstí připomněla.
3. Za jakých okolností tato fotografie vznikla?
V létě 2012, když jsem byla u babičky. S tetou
jsme tehdy dělaly společné fotky.
4. Chtěla by ses věnovat fotografování
profesionálně?
Fotit mě baví, ale beru to pouze jako koníček.
Veronika Křiváková a Nikola Chmelařová, IX. B
15
Jak se rozhodnout?
Na vlakovém nádraží jsem jako jedna z prvních. Teprve po hodné chvíli se začnou trousit
spolužáci. O něco později pohodlně uložím své tělo na sedadlo u okna a znuděně čekám, až se
vlak konečně rozjede. Nutno říci, že mu to trvá hodnou dobu, během které se málem upeču, ve
vlaku je opravdu nesnesitelné vedro. Naším cílem je malebné okresní město Kroměříž
a návštěva poradenského střediska pro volbu povolání.
Přejdeme most přes řeku Moravu a vzápětí vstupujeme do vyšší modré budovy na jejím
břehu. Ocitli jsme se poprvé v životě na úřadu práce. Tady nás přivítá sympatická žena, která se
hned ujímá slova. Na začátek nám položí několik zahřívacích otázek, potom se rozhovoří
o volbě povolání, důležitém to životním kroku, který nás brzy čeká. Nabádá nás k tomu,
abychom se pořádně zamysleli nad několika otázkami a kritérii, abychom svého rozhodnutí
později nelitovali. Po přednášce následuje praktická část programu, v pořadačích se šanony si
můžeme vyhledávat informace o jednotlivých studijních a učebních oborech, o příslušných
školách, pustit si instruktážní videofilmy, probrat letáčky apod. Ze střediska však odcházím
s pocitem, že stále nevím, kam bych chtěla po základce jít…
Kroměříž ještě neopouštíme. Míříme k Arcibiskupskému zámku, neboť hodláme spojit
příjemné s užitečným. Je to nádherná stavba, vychutnávám si její kouzlo, i když zatím stojíme
jen na nádvoří. Jakmile přijde průvodkyně, všichni se hned hrneme za ní. Při vstupu do
interiérů si nazouváme papuče velikosti menších lodí a ocitáme se v Loveckém sále. Na stěnách
se skví několik set trofejí a také obrazy s motivy lovu. I ve všech následujících pokojích
a saloncích mě uchvátí nádherné zdobení, většinou zlaté štukování, krásné křišťálové lustry
a velké množství obrazů. Ty nejcennější uchovává obrazárna v jiné části zámku. Nádherná
freska na stropě v Manském sále a úctyhodné rozměry Sněmovního sálu představují další
překvapení. Doslova tam na nás dýchla historie, hlavně tedy ve Velké knihovně, která obsahuje
kolem devadesát tisíc knih...
Na zpáteční cestě si ve vláčku plánuji, že se do starobylé Kroměříže znovu vrátím.
Veronika Stančíková, VIII. B
Dálný východ
po stopách ussurijského tygra, žluté rasy a československých legionářů
Zpráva, že nás čeká další z programů agentury Pohodáři, mě potěšila. Jejich
vyprávění mě ještě nikdy nezklamalo. Když v kinosále Sušil zhasla světla
a ozval se hrdelní zpěv, zatajil se nám dech. Vousatou tvář cestovatele
Martina Dufka jsme ale poznali hned. Tentokrát nás pozval hodně daleko.
Za třeskuté zimy se sám vypravil do země Nanajců, Ulčů, Negidalů,
Oročů, Udehejů, Korjaků a Jakutů, dále Číňanů, kterým zde říkají
Kitájci, a Korejců i Japonců, jež zde od nepaměti prosazovali své zájmy,
a od šedesátých let 19. století i Rusů, kteří nakonec její území z velké
části kolonizovali. Ano, až na Dálný východ!
1. ledna 2012 nastoupil průvodce do letadla, aby se
vydal po stopách ussurijského tygra, ale i historie
a současnosti této pro nás téměř neznámé části světa, s níž
jsou spojeny také osudy československých legionářů. O tom
16
i mnohých dalších zážitcích jsme se v poutavém audiovizuálním pořadu bezprostředního
a zapáleného cestovatele s duší dobrodruha dovídali spoustu podrobností.
Přesto mě více oslovil program Pohodářů z loňského roku, Island byl nepřekonatelně
barevný, mystický, kontrastní, oheň i led…
Viktorie Horyanská, VIII. A
V Osvětimi…
Právě v květnových dnech si lidé na celém světě připomínají konec nejstrašnější války
naší historie. I v této souvislosti se žáci devátého ročníku zúčastnili dějepisné exkurze, která je
zavedla na místa nejsmutnější, do Osvětimi.
Největší koncentrační a vyhlazovací tábor 2. světové války Auschwitz-Birkenau
znamenal smrt pro více než milion mužů, žen a dětí. Stal se tak symbolem zrůdnosti nacismu,
jeho brutality a nelidskosti. Každý z návštěvníků památníku si klade otázku PROČ? Odpověď
však nenachází.
Pochopit nemůžeme, zapomenout nesmíme.
• Byl to pro mě velmi silný zážitek. Tolik lidských
životů, které tam vyhasly.
• Nejhorší, co jsem kdy viděl.
• Kruté, jak to mohli udělat?
• Stále na to myslím, strašné pocity, už se tam
nikdy nechci vrátit.
• Život v Osvětimi neměl žádnou cenu.
• Nemůžu uvěřit.
• Nechápu, copak neměli svědomí?
• Jak může člověk člověku tak ublížit?
• Hrůza, pořád vidím ty dětské botičky.
• Měla jsem hlavně pocit bezmoci. Uvědomila jsem si, jak málo si dnes vážíme všeho, co
máme.
• Všechno se mi vrylo do paměti, mám teď jiný pohled na svět.
Kamila Halešová a spolužáci z IX. C
Zlatá srnčí trofej 2013
V sobotu 8. června 2013 se žáci z přírodopisného kroužku při Základní škole Bratrství
Čechů a Slováků z Bystřice pod Hostýnem zúčastnili okresního kola soutěže „O zlatou srnčí
trofej“, které probíhalo na myslivecké střelnici Hvězda v Kotojedech. Soutěž je určena všem
dětem, které mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu. Je rozdělena na teoretickou
a praktickou část, skládá se z vědomostního testu a praktické poznávací stezky, což vyžaduje
znalosti a dovednosti v oblasti zoologie, myslivosti, botaniky, kynologie, ochrany
životního prostředí, součástí zkoušky je i střelba ze vzduchovky a první pomoc.
Naši mladí reprezentanti obsadili v kategorii mladších žáků (1.–5. r.) první,
druhé i třetí místo. Gratulujeme!
17
Zprava: 1. místo Tadeáš Sladký, 2. místo Petr Volek, 3. místo Tomáš Hlobil
Podle zprávy Ing. M. Glíže (MěU BpH)
Co jste možná nevěděli
O mrakodrapech
Mrakodrap, význam tohoto slova není snad ani potřeba vysvětlovat. Nejvyšší budova je
jen jedna, ale úplně každá země na světě má svůj mrakodrap. Třeba u nás v České republice je
tím mrakodrapem brněnská AZ Tower. Měří 111 m a svou výškou přesahuje pražskou City
Tower o pouhé 2 m. Víte, že i zlínská „jednadvacítka“ byla ve své době nejvyšší u nás? Takže
můžeme začít, tady máte přehled nejvyšších budov světa a něco málo o nich. Poznámka: Za pět
let vedení převezme Královská věž v Saudské Arábii v Džiddě a má měřit dokonce 1km.
Burdž Chalífa
Kde: Dubaj (Spojené arabské emiráty)
Rok dostavění: 2010
Výška: 828 m
Počet pater: 162
Zajímavost: Finální výška byla až do konce
výstavby přísně tajná!
1 World Trade Center
Kde: New York (USA)
Rok dostavění: 2013 (10. května)
Výška: 541 m
Počet pater: 105
Zajímavost: Stojí na místě „dvojčat“, jeden
z ocelových sloupů je popsán vzkazy
k připomenutí teroristického útoku.
Abrádž Al-Bajt
Kde: Mekka (Saudská Arábie)
Rok dostavění: 2012
Výška: 601 m
Počet pater: 95
Zajímavost: V Hodinové věži je hotel-nejvyšší
na světě.
Tchaj-pej 101
Kde: Tchaj-pej (Tchaj-wan)
Rok dostavění: 2004
Výška: 509 m
Počet pater: 101
Zajímavost: Připomíná výhonek bambusu,
čínský symbol dlouhověkosti.
18
Světové finanční centrum
Kde: Šanghaj (Čína)
Rok dostavění: 2008
Výška: 492 m
Počet pater: 101
Zajímavost: Ve vyhlídkové plošině pod
střechou se chodí po 12mm silném skle.
Petronas Twin Towers
Kde: Kuala Lumpur (Malajsie)
Rok dostavění: 1998
Výška: 452 m
Počet pater: 88
Zajímavost: Vstupenky do mostu spojujícího
budovy se musí zarezervovat dlouho dopředu.
Willis Tower
Kde: Chicago (USA, Illinoois)
Rok dostavění: 1973
Výška: 442 m
Počet pater: 108
Zajímavost: Od roku 1973 do roku 1998 byl
nejvyšší budovou světa, předčily jej právě
Petronas Twin Towers.
Mezinárodní obchodní centrum
Kde: Hongkong (Čína)
Rok dostavění: 2010
Výška: 484 m
Počet pater: 118
Zajímavost: V nejvyšším 118. patře se nachází
nejvýše položený bazén na světě.
Zifeng Tower
Kde: Nanking (Čína)
Rok dostavění: 2010
Výška: 450 m
Počet pater: 69
Zajímavost: Výhled bohužel velice často kazí
smog.
Kingkey 100
Kde: Šen-čen (Čína)
Rok dostavění: 2011
Výška: 439 m
Počet pater: 98
Zajímavost: V horní čtvrtině je hotel
s luxusními pokoji, dostanete tam iPad,
kterým můžete ovládat veškeré vybavení (TV,
závěsy a topení.)
Zdroje: Junior 6/2013 a Wikipedia
Viktorie Horyanská, VIII. A
O Mezinárodním dnu dětí
1. červen je svátkem všech dětí. Jeho historie sahá až do 20. let
minulého století, které je dokonce označováno jako století dítěte, poněvadž
byla přijata celá řada dokumentů včetně Deklarace práv dětí. Péče o blaho a
zdraví dětí se spolu s právem na život v míru dostávala do popředí
celosvětového zájmu.
Poprvé se oslavy MDD konaly v roce 1950 ve
více než 50 zemích světa,
pevné datum svátku bylo stanoveno o dva roky
později. I dnes má za úkol
upozorňovat na práva a potřeby těch nejmenších,
na nutnost ochrany dětí
před válečnými konflikty, násilím, týráním,
zanedbáváním.
Pro děti je 1. červen především dnem her,
zábavy, atrakcí, soutěží
a hlavně legrace, sladkých odměn i drobných dárků.
Navíc začíná poslední měsíc
školy, červen má tak jedinečnou příchuť blízkých prázdnin. To se nám líbí!
Barbora Olivíková, IX. C
19
20
Aneta Luhanová, VII. C
21
Pro volnou chvilku
Vtípky (pro letní náladu)
• Zastaví policajt auto a říká: „Pane řidiči, už vám popáté říkám, že vám teče chladič!“
„A já vám už popáté opakuji, že je to kropicí vůz!“
• Na silnici tlačí zpocený muž auto a od plic přitom nadává.
Žena za volantem se ho ptá: „Už můžu povolit tu ruční brzdu?“
• V hotelové hale visí na zdi upozornění: Nerušte noční klid našich hostů.
Ráno je pod nápisem připsáno: „Naučte šváby číst, prosím.“
• Přijel si kupec pro auto a vzteká se: „Ale vždyť ten vůz je bouraný!“
„Jo, to vidím,” povzdechne si majitel, „ale než jste do něj třískl, tak s ním nic nebylo, vy
pitomče!“
• Co je pro cestovatele největší trapas?
Když si slovenský horolezec vezme na výpravu místo mačky kočku.
• Jaký je rozdíl mezi zablešeným psem a paní odnaproti?
Ani ten nejzablešenější pes nestráví celý den drbáním!
• „Kdo jste?“
„Zloděj.“
„A proč jste takový malý?“
„Já jsem kapesní zloděj!“
• Dva Mayové skládají kamenný kalendář a jeden říká:
„Hele, došlo nám kamení!“
Druhý:
„Ty jo, to jednou někoho hodně vyděsí!“
• Víte, jak poznáte, že máte slona pod postelí?
Strop je hrozně blízko...
Daniela Janásková a Marek Nedbal, VII. A
Do you speak english?
Aby vám ten zbývající čas do prázdnin rychleji ubíhal, připravili jsme pro vás v redakci
příjemné poluštěníčko ☺.
M
M
Ch
W
22
Testík pro chytré hlavičky – světová NEJ
1. Nejvyšší hora světa:
P) Mt. Everest
L) Ural
Š) Mt. Blanc
4. Nejdelší řeka světa:
L) Mississippi
R) Nil
Z) Amazonka
7. Největší poušť světa:
J) Karakum
I) Sahara
M) Gobi
2. Největší město světa:
É) New York
R) Tokio
O) Madrid
5. Největší ostrov světa:
D) Grónsko
K) Nová Guinea
O) Madagaskar
8. Největší jezero světa:
H) Viktoriino j.
K) Aralské j.
N) Kaspické moře
Tajenka: __ __ __ __ __ __ __ __ __ !
3. Největší savec na světě:
Á) Plejtvák obrovský
B) Slon indický
A) Žralok velrybí
6. Nejhlubší příkop světa:
N) Mariánský příkop
S) Panama
L) Ghana
9. Největší vodní rostlina na světě:
Y) Viktorie královská
E) Opuncie
I) Drobnička bezkořenná
Lenka Rotterová a Markéta Šťastná IX. A
Recepty pro letní osvěžení
Fresh juice
Znáte takové ty ovocné bary v nákupních centrech, kde si můžete nechat namixovat džus
podle své chuti nebo si vybrat z denní nabídky? S naším návodem si něco podobného můžete
klidně přichystat i doma. Stačí mít po ruce stolní nebo tyčový mixér a zásoby ovoce.
Potřebujeme:
o ovoce různých druhů (i z konzervy nebo mražené, ale čerstvé je nejlepší)
o vodu, perlivou i neperlivou (podle chuti), jablečný džus
Postup:
Pokud je potřeba, ovoce oloupeme (jahody a maliny néééééé), vhodíme do nádobky,
zalijeme džusem z krabice (ti skromnější vodou), nažhavíme vrtuli mixéru a vrrrrrrrrrrrrr.
Máte vynikající voňavý juice, mňam! V parných dnech si můžete do nápoje přidat
i ledovou tříšť. Co nevypijete, nalijte do formiček na zmrzlinu a zamrazte. Ale bude to
chtít přisladit.
Různé kombinace:
o jahoda – borůvka – jablko
o jahoda – jablko – broskev
o pomeranč (i samotný je výborný)
o jablko – banán – pomeranč
o fantazie – chuť – fantazie (vlastní zkušenost:
s melounem nic moc, je to totiž zelenina)
Blesková zmrzlina
Ideální recept pro letní odpoledne na zahradě! Z mrazáku vylovíme
sáček malin nebo jahod, chvilku necháme povolit, nasypeme do mixéru (ještě
lépe do robotu) a mixujeme na kaši. Pak pramínkem přiléváme kondenzované
slazené mléko (salko) a našleháme krémovou dobrotu. Papáme hned! Pro velké
mlsounky přisladíme (medem, moučkovým cukrem) v první fázi mixování.
Neváhejte!
Viktorie Horyanská, VIII. A
23
Listování
Ideální učitel
Jak by měl vypadat ideální učitel? Měl by to být
hlavně člověk s velkým srdcem. Vím, že s námi žáky to
není vždy snadné. Je dobré, pokud se učitel dokáže vcítit
do našich problémů, pochopí a podá nám pomocnou ruku.
Podle mě je dokonalý ten učitel, který má rád legraci, umí
být kamarádský a je vždy tam, kde je potřeba pomoct nebo
poradit. Blíží se prázdniny, a tak bychom si měli vzít
k srdci,že napomínání k opatrnosti není kárání, ale důkaz
toho, že na nás učitelům záleží.
Bronislav Sehnálek, VII. B
Takový učitel přece nemůže existovat. Každý si ho představuje jinak! Ano, většina lidí
by řekla: hlavně ať nezkouší, nedává testy a domácí úkoly atd. To se skutečnosti ale moc
nepodobá. Já se radši budu držet při zemi. Podle mě by měl být hodný a spravedlivý, rozumět
svému předmětu a taky by ho to mělo bavit. Protože kdyby to nebavilo jeho, jak by to potom
mohlo bavit nás. Ne? A je pravda, že těch prověrek a úkolů by nemusel dávat zase tak moc.
Dominik Kachmaryk, VII. B
Posuzovat své pedagogy můžeme z různých hledisek. Pro mě jsou základním pilířem
kladného hodnocení jeho znalosti a samozřejmě dovednost předávat je dál, bez toho může
člověk jen stěží učit, ačkoliv… Učitel však potřebuje i mnoho jiných ušlechtilých vlastností,
nejvíce trpělivost a nezdolný optimismus. Například v momentě, kdy si žák pravděpodobně
sedí na vedení a učitel je bezradný, zbývá jen jediná možnost, zkusit to znovu a vytrvat v naivní
představě, že to bystrý studentík snad časem pochopí. Shovívavost učitele je naší jedinou, často
nečekanou spásou.
Asi každý z nás má své favority a méně oblíbené učitele. Avšak tak jako my hodnotíme
jiné, mohou i ostatní posuzovat nás, možná si to neuvědomujeme, ale všichni jsme v jistém
slova smyslu učiteli, ať už učíme jiné nebo sami sebe, a ani o tom nevíme.
Marek Sedlařík, IX. C
Chtěla bych být učitelkou, a tak není co řešit. Proč hodnotit druhé, když se můžu
zamyslet sama nad sebou? Jsem přesvědčená, že žádný učitel není dokonalý, lidé přece
dokonalí nejsou, zvolila bych raději výraz oblíbený. Určitě pro mě bude důležité, abych byla
u dětí oblíbenou učitelkou. Chtěla bych mít však u dětí i respekt, nedovolit jim vše, být trpělivá,
důsledná a originální, mít dobrou slovní zásobu a umět vysvětlit učivo srozumitelně i zábavně.
Naučit tak, aby věci měly svůj systém a řád. Také bych nechtěla mít vůči dětem předsudky.
Vyjmenovávat všechny přednosti bych mohla ještě dlouho. Důležitější pak bude uvést je do
praxe. Určitě by mi také hrálo do karet, kdybych měla ve třídě samé hodné a snaživé děti, vím,
vždy se nějaký rošťák najde. A ostatně i s tím si dobrý učitel umí poradit. Uvidíme.
Tereza Holíková, VIII. B
24
Jak si představujeme učitele svých snů? O tom ve třídě diskutujeme často. Nikdy se ale
neshodneme. Jeden říká, že by neměl dávat úkoly. Druhý zas, že by měl být mladý, vtipný
a hodný. Já osobně ale ani s jednou z těchto podob nesouhlasím. Podle mě by měl hlavně umět
dobře vysvětlit učivo, do výuky zapojit knížky a filmy, aby byla pestřejší. Měl by mít alespoň
špetku smyslu pro humor a o některých věcech s námi klidně diskutovat. Ani by mi nešlo o to,
aby byl mladý nebo hezký, i když to by taky nebylo k zahození. Měl by prostě oplývat všemi
dobrými vlastnostmi učitelů, kteří nás už učí.
Daniela Janásková, VII. A
Po všech stánkách dokonalý učitel? Představujete si, že do třídy vejde mladík podobný
hvězdám filmového plátna? Přiznejme si, že by to vůbec nebylo špatné, ale obsah našich
hlavinek by nejspíš zůstal nezměněn. Na mysli nemám ani přísnou učitelku s drdolem
a kostěnými brýlemi na špičce nosu. Hledám jiný ideál. Hledám osobnost s přirozenou
autoritou a respektem, která každou situaci řeší s rozhodností a nadhledem, svým příkladem
dokáže strhnout ostatní a… Nechci vypisovat, jaký by učitel měl nebo neměl být, co smí a co
nesmí. Každý máme svou představu, ale věřte, že alespoň jeden „ideální učitel“ pro vás
ve škole opravdu je.
Anna Nesvadbová, VIII. A
Milujeme léto
Léto. Sladké slovo s vůní malin a lesních jahod. Jedno jediné slovo a evokuje tolik
příjemných pocitů – slunce, teplo, voda, volnost... Léto jednoduše miluji a není to jen kvůli
dvěma nejhezčím měsícům v roce. Je to období zážitků a netušených možností, které přímo
vybízejí k dobrodružství. Léto, to jsou cesty za poznáním a odpočinkem, toulky přírodou i po
památkách, trampování nebo rozpálené mořské pláže, jak se komu líbí. Každý má svou
představu o létě a prázdninách, někdo potřebuje luxusní hotel na pobřeží oceánu, někomu stačí
stan a karimatka, jinému raft či kánoe a hlavně parta dobrých kamarádů.
Veronika Stančíková, VIII. B
Ptáte se proč? Kdo by neměl rád tu pohodovou dobu bez školních povinností, učení
a domácích úkolů! Aktovky zůstanou na dva měsíce zastrčené v koutě a my si užíváme léta na
plné pecky. Na dlouhý čas si odpočineme od svých učitelů, oni si zase s radostí oddechnou od
nezbedných žáků. Léto je slastné období, užíváme si vodních radovánek, her v přírodě, turistiky
nebo cestujeme po světě. Stále je co objevovat. Zkrátka každý léto tráví podle svého gusta, ale
určitě budou všichni souhlasit, že léto je prostě BEZVA.
Marek Šrubař, VII. A
Ještě kousíček a je to tady! Vysvědčení, prázdniny, spousta milionových zážitků a hlavně
LÉTO! Miluju ho, protože je sluníčko, sice se hned spálím, ale od toho je voda. Hurá na
koupaliště! Opalováním nebudu zabíjet čas, to už se raději někde ve stínu zabořím do knížky,
lepší ale bude zůstat ve vodě, dokud mi úplně nezfialoví rty. Kvečeru by to chtělo projížďku na
kole nebo zajít na minigolf a pak třeba na pokec s kámoškou. Nejlepší místo je v parku na
houpačkách. Zavzpomínáme na minulé léto a mě to v myšlenkách přenese do Egypta, nádherná
vůně azurového moře mě lehce zašimrá pod nosem a já se znovu potápím v té modré nádheře,
krmím Nema, Doris a další rybičky… Paráda! Já se tak těším!!!
Viktorie Horyanská, VIII. A
25
Já osobně léto moc rád nemám, je to pro mě měsíc jako každý jiný. Nemusím totiž velké
vedro, což je asi hlavní důvod, proč léto nevyznávám. Říkáte, vždyť jsou prázdniny, ale i ty
bývají někdy nudné, bohužel. Zaplavat si v bazénu je samozřejmě v létě příjemné stejně jako
spousta dalších činností, pro které je tento čas jako stvořený. Zkrátka je to tak, léto nemám rád,
mnou milované období je zima.
Dominik Kachmaryk, VII. B
Nejlepší část roku. Celé dva měsíce prázdnin. Osm týdnů volna! Cvrlikání ptáků
v korunách stromů, sluníčko, prázdniny, mé narozeniny, to všechno se mi vybaví, sotva
pomyslím na léto.
Hned slyším smích dětí i dospělých z blízkého koupaliště. Jak já miluju všechny ty
legrácky ve vodě, jsem rozený vodník! Těším se na kraťasy, trička na ramínka, žabky na nohou.
Na čas bez domácích úloh a učení. Na čtení knížek, opalování, plavání. Na pozdní vstávání
i usínání. Budu jíst oblíbená letní jídla, teď mě zrovna napadá, že k mému létu neodmyslitelně
patří i jahodový koktejl. Už se vidím, jak nalévám do sklenice mléko, nasypu trochu cukru
a pořádnou hrst voňavých jahod a našlehám. Letní zázrak je na světě.
Už se nemohu dočkat těch dnů plných volna, odpočinku a zábavy i svých čtrnáctých
narozenin.
Nela Adámková, VIII. A
Ten úžasný pocit, když si v létě můžu lehnout do trávy, dívat se na modré nebe a jen tak
snít. Ten pocit klidu, uvolnění, svobody. To jsou přece prázdniny! Léto je odmalička mé
nejoblíbenější roční období. Miluji vůni květin a štěbetání ptáků. Miluji stanování, koupání,
zábavu a vše, co k létu patří. Při pomyšlení, že se blíží konec června a všechno vypukne, mám
husí kůži. Vlastně i malou obavu, pak mě čeká devátá třída.
Romana Srníková ,VIII. C
Poslední zvonění
Vždycky jsem se
těšila, až konečně odejdu ze základní školy
a přestoupím na střední.
Nyní je to právě naopak. Až v tomto posledním
školním roce jsem obrátila.
Zjistila jsem, jak nerada a těžce se budu loučit se
svými kamarády, které jsem
za těch devět let tak dobře poznala. Proto se
rozhodně netěším, až uslyším
poslední zvonění, zavřou se dveře naší třídy
a neodvratně na své milované škole skončím. Přitom zbývá už jen maličko. Někteří mí
spolužáci to vůbec neřeší, jiní, mezi něž patřím i já, se spíš bojí. A všichni mi můžete věřit, že
na naši základku budu s láskou vzpomínat a bude se mi hodně těžce odcházet.
Aneta Hrdličková, IX. B
Zvláštní, jak málo se změnilo od dob mého dětství. Stejně jako tehdy ta malá holka
odcházela ze školky, trochu smutná, ale plná očekávání, odcházím teď ze základní školy. Něco
je však přece jen jiné. Dítě vyrostlo, ze smutku se stala opravdová lítost a z očekávání strach.
Naštěstí brzy přijdou noví kamarádi, nové zážitky, situace, události a ano, taky nové starosti.
Poslední zvonění je tedy zároveň i tím prvním.
Markéta Šťastná, IX. A
26
Co znamená poslední zvonění? Co se nám, deváťákům, honí hlavou? Uvědomujeme si,
že první etapa našeho života je za námi, dětství pomalu končí a my se musíme začít stavět na
vlastní nohy? Každému asi přeběhne mráz po zádech a přepadne ho nervozita i strach z nového
začátku. Ocitneme se úplně někde jinde, v cizím městě, mezi cizími lidmi, všechno kolem nás
bude nové.
Já se snažím celou tuhle věc brát pozitivně. A jestli se mi nebude stýskat? Ano, bude!
A hodně! Trápením si ale nepomůžu, lepší je se těšit na všechno, co teprve přijde. Říká se
přece: Něco krásného končí, něco krásnějšího začíná.
Patricie Csémiová, IX. C
Nemáme sice před maturitou, ale i my za pár dnů naposled uslyšíme školní zvonek. Čas
loučení se základní školou a vlastně i bezstarostným dětstvím právě nadešel. Devět dlouhých let
jsme se spolužáky kráčeli věrně bok po boku a je těžké uvěřit, jak rychle to uteklo. Už nikdy
nepřijdu do této třídy a neřeknu obyčejné ČAU.
Do nové školy se na jednu stranu těším, na nové lidi a prostředí, ale na druhou stranu se
toho samého zároveň obávám. Bude to těžké, ale zvládnou se horší věci, ne?
Ať se ti daří, základko, děkuji za devět krásných let!
Veronika Křiváková, IX. B
Jako by to bylo včera, náš první den v šesté třídě. A přitom je to tak strašně dávno. Stala
jsem se součástí skvělého, i když převážně chlapeckého kolektivu a držela s ním po čtyři roky
basu. Hodně jsem se změnila, už nikdy nebudu stejná jako dřív. Jako všichni ostatní. Máme za
sebou kus cesty, dnes tedy nezbývá, než ji uzavřít a rázně vykročit do světa dospělých.
Znovu budu na startu. Trať bude těžká, ale věřím, že dorazím do cíle. Miluji změny, ať
jsou jakékoli. A nové začátky? Ty jsou nejlepší.
Abych nezapomněla! Děkuji spolužákům a učitelům, děkuji škole, vzpomínky mi
zůstanou!
Martina Janečková, IX. C
Tak to v životě chodí, i kdybychom stokrát chtěli, nic se nevrátí zpátky. Čas stejně jako
voda stále plyne. Člověk se dívá dopředu a jde za tím, co ho čeká. Nejsme raci a nechodíme
pozpátku. Cestu, kterou se dáme, si vybíráme sami, na nás bude záležet, jak se popereme
s překážkami a nástrahami. Procházka růžovou zahradou to asi nebude, ale samé masožravé
kytky v ní také nerostou. Zlatá střední cesta? Možná ji najdeme. Teď jsme si vybrali, tak hodně
štěstí.
Marek Sedlařík, IX. C
Itálie
V Itálii je krásně,
píšu romány a básně.
O hotelu božském
a taky salátu šopském.
V pátek jedem do Milána,
odjíždíme časně z rána.
K jídlu máme špagety
nebo obložené bagety.
Z Milána hned do Benátek,
kde slavím svůj velký svátek.
A nakonec z Benátek,
Jedem zase nazpátek.
Václav Heryán, VI. C
27
Ti nejlepší
Stejně jako v loňském roce chceme na stránkách Clicku představit ty z našich spolužáků,
kterým se během uplynulých deseti měsíců dařilo nejlépe ze všech. V nejrůznějších soutěžích,
olympiádách nebo utkáních totiž hájili barvy naší školy a obsazovali medailové pozice, a to
nejen díky svým schopnostem, dovednostem či znalostem, ale i houževnatosti, vytrvalosti, píli.
Stalo se tradicí, že slavnostní vyhlášení a předání odměn se koná právě na školní akademii.
GRATULUJEME!!!
Ocenění žáci:
Jakub Neradil – III. A, Tereza Kopřivová – IV. A,
Bořivoj Žákovský – VI. A, Petr Kašpárek – VI. C,
Hana Koblihová – VI. C, Adéla Zmrzlíková – VI. C,
Jan Herman – VII. A, Josef Hurt – VII. C, Kateřina
Bučková – VII. C, Hynek Kaňa – VII. A, Petra
Vašíková – VIII. A, Viktorie Horyanská – VIII. A
Dějepisci roku:
6. ročník: Václav Heryán – VI. C, 7. ročník: Kateřina Bučková – VII. C,
8. ročník: Michal Kyjovský – VIII. A, 9. ročník: Marek Sedlařík – IX. C
Oceněné týmy:
Redakce časopisu Click:
Martina Janečková – IX. C, Dana Koblihová – IX. B, Markéta Šťastná – IX. A, Anna
Nesvadbová – VIII. A, Viktorie Horyanská – VIII. A, Tereza Holíková – VIII. B,
Veronika Stančíková – VIII. B
Družstvo mladších žáků pro atletický čtyřboj:
Josef Hurt, Marek Šefčík, David Mrázek – VII. C, Jan Herman, Hynek Kaňa – VII. A
Družstvo pro minivolejbal:
Jan Herman a Jan Bubeník – VII. A, Pavel Gabriel a Josef Hurt – VII. C
Oceněná třída:
IX. C – vítězství
v celoroční soutěži tříd
vyhlášené žákovskou radou
28
Předáváme štafetu
Milí čtenáři, dovolte nám, abychom se s Vámi a naším školním časopisem rozloučili.
Většina redaktorů se po tři roky snažila, aby byl Click naplněný aktuálními informacemi,
chytrou zábavou a především původní tvorbou. Pokud mezi Vámi čtenáři máme své
příznivce, svůj úkol jsme splnili a můžeme ten štafetový kolík s klidným svědomím předat
našim nástupcům. Děkujeme.
Závěrečná přání pro Click:
Martina Janečková, IX. C
(vedoucí redakce)
Patricie Csémiová, IX. C
„I ta nejtěžší cesta za ideou
musí začít pouhým
krokem.“
„Milý Clicku, přeji Ti
hodně úspěchů i dalších
výher v soutěžích a ať
Tě naši nástupci ještě
vylepší.“
Kamila Halešová, IX. C
Aneta Hrdličková, IX. B
„Doufám, že si budeš
s novými žurnalisty
rozumět a své čtenáře bavit
jako doposud.“
„Clicku přeji, aby mu
i nadále patřily jen
stupně vítězů.“
Nikola Chmelařová, IX. B
Dana Koblihová, IX. B
„To štěstí jsem měla, že
v Clicku jsem byla.“
„Přála bych si, aby sis
udržel svou skvělou
kondici a čtenáři
nacházeli samé zajímavé
články.“
Veronika Křiváková, IX. B
Karel Mikulčák, IX. C
„Ať se tužka Tvým
budoucím redaktorům
nezadrhne!“
„Snad nám, milý Clicku,
odpustíš naši věčnou
nedochvilnost a lenost a
budeš i dál vzkvétat.“
29
Barbora Olivíková, IX. C
Lenka Rotterová, IX. A
„Za tři roky jsi mě mnohé
naučil, děkuji a hodně
štěstí!“
„Myslím, že ze mě
novinář nikdy nebude, i
přesto děkuji.“
Marek Sedlařík, IX. C
Markéta Šťastná, IX. A
„Alespoň jsem to zkusil,
snad jsem toho moc
nepokazil.“
„Přišel čas předat žezlo
mladším, starejte se proto
o Click s láskou
a nezlobte hodnou paní
učitelku ☺.“
Loučí se žurnalisté 9. ročníku.
A mladší žurnalisté se těší po prázdninách na viděnou.
30
Obsah
Jen tak na okraj ........................................................................................................................... 3
Ohlednutí za letošním školním rokem....................................................................................... 4
Na slovíčko.................................................................................................................................... 5
Anketa........................................................................................................................................... 7
Pod lupou...................................................................................................................................... 8
Ekostránky ................................................................................................................................. 10
Rorýsi na naší škole ............................................................................................................. 10
Živá zahrada (vskutku živě)................................................................................................. 10
Great interview with Black pearls ........................................................................................... 11
Clickytipy ................................................................................................................................... 13
Hitparáda.............................................................................................................................. 13
Prázdninové čtení................................................................................................................. 13
Co takhle na výlet? .............................................................................................................. 14
Reportáže aneb byli jsme při tom ............................................................................................ 15
Úspěch s Vlnou.................................................................................................................... 15
Jak se rozhodnout?............................................................................................................... 16
Dálný východ....................................................................................................................... 16
V Osvětimi… ....................................................................................................................... 17
Zlatá srnčí trofej 2013.......................................................................................................... 17
Co jste možná nevěděli.............................................................................................................. 18
O mrakodrapech................................................................................................................... 18
O Mezinárodním dnu dětí.................................................................................................... 19
Komix – Akademie a náš Kuk .................................................................................................... 20
Pro volnou chvilku..................................................................................................................... 22
Vtípky (pro letní náladu) ..................................................................................................... 22
Do you speak english? ......................................................................................................... 22
Testík pro chytré hlavičky – světová NEJ ........................................................................... 23
Recepty pro letní osvěžení................................................................................................... 23
Listování ..................................................................................................................................... 24
Ideální učitel......................................................................................................................... 24
Milujeme léto....................................................................................................................... 25
Poslední zvonění .................................................................................................................. 26
Itálie ................................................................................................................................... 27
Ti nejlepší ................................................................................................................................... 28
Předáváme štafetu ..................................................................................................................... 29
Více informací najdete na
www.zsbrat.cz
Download

Click... - Základní škola Bratrství Čechů a Slováků