ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim Yılı
Dönem III 2. Ders Kurulu
“Neoplazi”
Eğitim Programı
Eğitim Başkoordinatörü:
Dönem Koordinatörü:
Koordinatör Yardımcısı:
Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ULUDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Adem BEKLER
Yrd. Doç. Dr. Hacer ŞEN
Ders kurulu başkanı
Başkan Yardımcısı
:Yrd. Doç. Dr. Hakan TÜRKÖN
:Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEKİN
Ders Kurulu Tarihleri
: 22 Eylül- 17 Ekim 2014
Eğitim Süresi
AKTS kredisi:
: 4 Hafta
: 7 kredi
Pratik sınav
Teorik sınav
: 16 Ekim 2014
: 17 Ekim 2014
Komitede
dersleri
Prof. Dr. H.E. AKSULU
Prof. Dr. Ö.ÖZDEMİR
Prof. Dr. Y. AKGÜN
Doç. Dr. N. KILINÇ
Doç. Dr. D.Ü. ÇAKIR
Doç. Dr. C. SILAN
Yrd. Doç. Dr. H. TÜRKÖN
Yrd. Doç. Dr. E.BİNNETOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ö. ÇIKMAN
Yrd. Doç. Dr. M.TEKİN
olan
öğretim
üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. A.B.ARAS
Yrd. Doç. Dr. H. ŞEN
Yrd. Doç. Dr. Y. ERTEKİN
Yrd. Doç. Dr. A. ULUDAĞ
Yrd. Doç. Dr. S. ÖZDEMİR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
Dersin Adı
AİLE HEKİMLİĞİ (Ah)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (Ped)
FARMAKOLOJİ (Far)
GENEL CERRAHİ (G.Cer)
GENETİK (Gen)
İÇ HASTALIKLARI (Dah)
KLİNİK BİYOKİMYA (Bk)
NÖROŞİRÜRJİ (B.Cer)
NÜKLEER TIP (Nt)
PATOLOJİ (Pat)
Toplam
Kuramsal Uygulama
TOPLAM
3
9
22
2
4
17
8
1
1
8
3
-
3
9
25
2
4
17
8
1
1
8
75
3
78
SORU SAYISI
TEORİK
Uygulama
4
12
28
4
3
5
22
10
1
1
10
96
4
Ders Kurulunun Amacı:
Bu kurulun amacı: 3. sınıf öğrencilerinin kanser ve hematopoetik sistem hastalıkları
örneğin; pediatrik tümörler, epitelyal ve mezenkimal tümörler, demir eksikliği anemisi,
hemolitik anemi, megaloblastik anemi, hemoglobinopatiler, porfiria, lenfoadenopati,
lenfomalar, lösemiler, hemofili, trombositopenik purpura ve suda ve yağda eriyen vitaminler
gibi konuların etiyolojisi, fizyopatolojisi, klinik bulguları, tanı, ayırıcı tanısı ve tedavisini
öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Ders Kurulunun Öğrenim Hedefleri :





Kanser genetiği, biyokimyası ile fizyopatoloji, klinik bulgular, radyolojik bulgular ve
antikanser tedavisi hakkında teorik bilgi sahibi olmak.
Anemi, demir eksikliği anemisi, hemolatik anemi, megaloblastik anemi,
hemoglobinopatiler hakkında teorik bilgi sahibi olmak, Fizyopatoloji, klinik bulgular,
radyolojik bulgular, biyokimyasal özellikler ve yetişkin ve çocuklardaki hemofilik
anemilerin tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında teorik bilgi sahibi olmak.
Lenfoadenopati, lenfomalar, lösemiler: fizyopatoloji, tanı, lenfoadenopatilerin ayırıcı
tanısı, çocuklar ve erişkinlerde görülen lösemi ve lenfomalar, hematolojik
malignitelerin antikanser tedavisi hakkında teorik bilgi sahibi olmak.
Hemofili, trombositopenik purpura ve trombozlar: Fizyopatolojisi, klinik bulguları,
çocuk ve erişkinlerde görülen hemofili ve purpuraların ayırıcı tanısı, antikoagülan ve
antitrombotik tedavi hakkında teorik bilgi sahibi olmak.
Vitaminler, yağda ve suda eriyen vitaminlerin fazlalığının ve eksikliğinin klinik ve
laboratuar bulgularını öğrenmek.
Ölçme değerlendirme:
Ders kurulu sonunda her biri 1 puan değerinde ve kuramsal ders içeriklerine dengeli
dağıtılmış 96 çoktan seçmeli sorudan oluşan bilgi sınavı yapılır. Soruların dağılımı üstteki tabloda
verilmiştir. Farmakoloji uygulamaları için 4 puanlık uygulama sınavı düzenlenir.
DÖNEM III
NEOPLAZİ DERS PROGRAMI
1. HAFTA 22 EYLÜL – 26 EYLÜL 2014
22 Eylül 2014
Pazartesi
8.30 - 9.20
9.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 -12.20
23 Eylül 2014
Salı
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
25 Eylül 2014
Perşembe
Ped_03
Ped_01
Çocukluk çağı malign
Çocukluk çağının bening
hastalıkları genel
tümörleri
kavramlar
Dr.M.Tekin
Dr.M.Tekin
Gen_02
Ped_02
Gen_04
Dah_2
Gelişim genetiği ve
Çocukluk çağının bening
Kanser genetiği
Tümor markırları
Epigenetik kalıtım
tümörleri
Dr. Ö. Özdemir
Dr. E.Binnetoğlu
Dr. Ö. Özdemir
Dr.M.Tekin
Far_03
Far_05
Dah_1
Far_01
Antikoagulanlar,
Antikoagulanlar,
Onkolojiye giriş ve temel
İnflamasyon mediatörleri Antitrombositik ilaçlar, Antitrombositik ilaçlar,
kavramlar
Dr. HE. Aksulu
Trombolitik ilaçlar
Trombolitik ilaçlar
Dr. E.Binnetoğlu
Dr. HE. Aksulu
Dr. HE. Aksulu
G.Cer_01
Far_04
Far_06
Far_02
Kanser gelişiminde
Antikoagulanlar,
Antikoagulanlar,
Prostaglandinler
fizyopatolojik
Antitrombositik ilaçlar, Antitrombositik ilaçlar,
Dr. HE. Aksulu
mekanizmalar
Trombolitik ilaçlar
Trombolitik ilaçlar
Dr. Ö. Çıkman
Dr. HE. Aksulu
Dr. HE. Aksulu
Gen_01
Gelişim genetiği ve
Epigenetik kalıtım
Dr. Ö. Özdemir
ÖĞLE ARASI
Ah-01
Ölümcül hastalığı olan
(ölmekte olan) hastaya
yaklaşım ve terminal
dönem bakım ilkeleri
Dr. Y. Ertekin
Ah-02
Ölümcül hastalığı olan
(ölmekte olan) hastaya
yaklaşım ve terminal
dönem bakım ilkeleri
Dr. Y. Ertekin
26 Eylül 2014
Cuma
Gen_03
Kanser genetiği
Dr. Ö. Özdemir
12.30 -13.20
13.30 - 14.20
24 Eylül 2014
Çarşamba
Ah-03
Zor haber verme
Dr. A.Uludağ
Pat_01
Neoplazinin tanımıetiyolojisi
Dr. N. Kılınç
Pat_02
Kanser tanısında
kullanılan yöntemler
Dr. N. Kılınç
Pat_03
Karsinogenezis
Dr. N. Kılınç
Pat_04
Karsinogenezis
Dr. N. Kılınç
Bk_01
Hemostatik Testler
Dr. H. Türkön
Bk_02
Hemostatik Testler
Dr. H. Türkön
DÖNEM III
NEOPLAZİ DERS PROGRAMI
2. HAFTA 29 EYLÜL– 03 EKİM 2014
29 Eylül 2014
Pazartesi
30 Eylül 2014
Salı
01 Ekim 2014
Çarşamba
08.30 - 09.20
Dah_03
Lösemiler
Dr. H.Şen
Dah_05
Akciğer Kanseri
Dr. E.Binnetoğlu
Dah_07
Anemiler
Dr. H.Şen
09.30 - 10.20
Dah_04
Lenfomalar
Dr. H.Şen
Dah_06
Kolon Tümorleri
Dr. E.Binnetoğlu
Dah_08
Anemiler
Dr. H.Şen
10.30 - 11.20
Ped_04
Hematolojik parametreler
Dr.M.Tekin
Pat_05
Epitelyal-mezankimal
tümörler
Dr. N. Kılınç
11.30 -12.20
Ped_05
Hematolojik parametreler
Dr.M.Tekin
Ped_06
Çocukluk çağı
lösemi/lenfomaları
Dr.M.Tekin
Ped_07
Çocukluk çağı
lösemi/lenfomaları
Dr.M.Tekin
Dah_09
Kanama diatezleri ve
hemofililer
Dr. H.Şen
Dah_10
Yaygın damar içi
pıhtılaşma
Dr. H.Şen
Pat_07
Beyaz küre hastalıkları
patolojisi
Dr. N. Kılınç
Pat_08
Kırmızı küre hastalıkları
patolojisi
Dr. N. Kılınç
03 Ekim 2014
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
12.30 -13.20
13.30 - 14.20
Far_20
NSAI ilaçlar
Dr. HE. Aksulu
Bk_03
Kanser Biyokimyası
Dr. DÜ. Çakır
14.30 - 15.20
Far_21
NSAI İlaçlar
Dr. HE. Aksulu
Bk_04
Kanser Biyokimyası
Dr. DÜ. Çakır
15.30 - 16.20
Far_22
NSAI İlaçlar ve Gut
tedavisi
Dr. HE. Aksulu
16.30 – 17.20
Pat_06
Pediatrik tümörler
Dr. N. Kılınç
02 Ekim 2014
Perşembe
Far_11
Rasyonel
farmakoterapötik
uygulamalar
Dr. HE. Aksulu
Far_12
Rasyonel
farmakoterapötik
uygulamalar
Dr. HE. Aksulu
Far_13
Rasyonel
farmakoterapötik
uygulamalar
Dr. HE. Aksulu
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
DÖNEM III
NEOPLAZİ DERS KURULU DERS PROGRAMI
3. HAFTA 06 EKİM– 10 EKİM 2014
06 Ekim 2014
Pazartesi
07 Ekim 2014
Salı
08 Ekim 2014
Çarşamba
08.30 - 9.20
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
9.30 - 10.20
KURBAN
BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
Serbest Çalışma
10.30 -11.20
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
11.30 -12.20
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Dah_11
Meme Kanser
Dr. E.Binnetoğlu
Nt_01
Onkoloji ve
hemotolojide Nükleer
Tıp
Dr. S. Özdemir
Dah_12
Koagülasyon
sisteminin ilerleyişi
Dr. H.Şen
Dah_13
Koagülopatiler
Dr. H.Şen
10 Ekim 2014
Cuma
B.Cer_01
İntraserebral tümörler
Dr. A.B.ARAS
G.Cer_02
Hipovolemik şokta
fizyopatolojik
mekanizmalar
Dr. Y. Akgün
Dah_14
Myeloproliferatif
hastalıklar-KML
Dr. H.Şen
Dah_15
Myeloproliferatif
hastalıklar-PSV, PT, MF
Dr. H.Şen
ÖĞLE ARASI
12.30 -13.20
13.30 - 14.20
09 Ekim 2014
Perşembe
TATİL
14.30 - 15.20 KURBAN BAYRAMI
TATİL
Serbest Çalışma
KURBAN BAYRAMI
Serbest Çalışma
15.30 - 16.20
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
16.30 – 17.20
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Ped_08
Lenfadenopati/Organom
egali
Dr.M.Tekin
Ped_09
Lenfadenopati/Organom
egali
Dr.M.Tekin
Far_07
Otokoidler
Dr. HE. Aksulu
Far_08
Otokoidler
Dr. HE. Aksulu
DÖNEM III
NEOPLAZİ DERS KURULU DERS PROGRAMI
4. HAFTA 13 EKİM – 17 EKİM 2014
13 Ekim 2014
Pazartesi
08.30 -09.20
Far_14
Kininler
Dr. C. Sılan
Far_15
Hemostatik ilaçlar, plazma
09.30 - 10.20 hacmini genişleten solüsyonlar,
kan ve plazma ürünleri
Dr. C. Silan
14 Ekim 2014
Salı
Far_16
Antineoplastik ilaçlar-1
Dr. C. Silan
Far_17
Antineoplastik ilaçlar-2
Dr. C. Silan
10.30 - 11.20
Far_09
Histamin ve Antihistaminikler
Dr. C. Silan
Far_18
Antineoplastik ilaçlar-3
Dr. C. Silan
11.30 -12.20
Far_10
Histamin ve Antihistaminikler
Dr. C. Silan
Far_19
Antineoplastik ilaçlar-4
Dr. C. Silan
13.30 - 14.20
Dah_14
Plazma hücre diskrezileri
Dr. H.Şen
14.30 - 15.20
Dah_15
Lenfoproliferatif hastalılkar
Dr. H.Şen
16.30 – 17.20
16 Ekim 2014
Perşembe
17 Ekim 2014
Cuma
PRATİK SINAV
(10.00)
TEORİK SINAV (10:00)
Bk_07
Tümör Belirteçleri
Dr. DÜ. Çakır
Bk_08
Tümör Belirteçleri
Dr. DÜ. Çakır
Far_23
Hemapoetik ilaçlar
Büyüme faktörleri,
Mineraller, Vitaminler-1
Dr. C. Silan
Far_24
Hemapoetik ilaçlar
Büyüme faktörleri,
Mineraller, Vitaminler-2
Dr. C. Silan
ÖĞLE ARASI
12.30 -13.20
15.30 - 16.20
15 Ekim 2014
Çarşamba
Far_25
Bk_05
Hemapoetik ilaçlar
Anemilerde Laboratuar
Büyüme faktörleri,
Testleri
Mineraller, Vitaminler-3
Dr. H. Türkön
Dr. C. Silan
Bk_06
Anemilerde Laboratuar
Testleri
Dr. H. Türkön
Download

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP