VETERİNER FAKÜLTESİ PATOLOJİ DOKTORA PROGRAMI
Enstitü Zorunlu Dersleri (I.YARI YIL)
Dersin
Kodu
Dersin adı
Haftalık Öğrenci ECTS
Ders Saati Kredisi
(T+U)
Bilim Etiği ve Tarihi
Bil. Arş. İstatiksel Yöntemlerin
Kullanımı
SZR 602 Bilimsel Araştırma Metodolojisi
SZR 604 Öğretimde Planlama ve
Değerlendirme
Enstitü Zorunlu Dersleri Kredi Toplamı
SZR 601
SZR 501
1+0
2+2
3
1+2
2+2
3
6
Öğretim
Üyesi
Önkoşul
(*)
Deontoloji ABD Öğr. Üy.
Biyoistatistik ABD Öğr.
Üy.
Her ABD’nın Öğr. Üy.
Eğitim Fak. Öğr. Üy.
6
Alan Zorunlu Dersleri (I. YARI YIL)
Haftalık Öğrenci ECTS
Ders saati Kredisi
(T+U)
VPA 601 Yangı
1+2
2
4
VPA 603 Nekroz ve Dejenerasyonlar
1+2
2
4
Dolaşım
Bozuklukları
VPA 605
2+2
3
6
VPA 607 İmmunopatoloji
2+0
2
4
VPA 609 Nekropsi
1+1
1.5
3
VPA 611 Laboratuvar Teknikleri
1+1
1.5
3
Alan Zorunlu Dersleri Toplamı
12
24
Dersin
Kodu
Dersin adı
Öğretim
Üyesi
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Önkoşul
(*)
Alan Seçmeli Dersleri (I. YARI YIL)
Dersin
Kodu
VH --VA ---
Dersin adı
İç Organların Sistemik
Anatomisi
Özel Histoloji
VPA 613 Veteriner Onkolojiye Giriş
VPA 615 Hastalık Sebepleri ve
Enfeksiyonlara Karşı yanıt
VPA 617 Hücresel Gelişim
bozuklukları
VPA 619 Pigmentler, Kristaller ve
Mineral Madde
Bozuklukları
VPA 621 Bakteriyel Hastalıklar
Patolojisi
VPA 623 Viral Hastalıklar Patolojisi
VPA 625 Mantar Hastalıları Patolojisi
VPA 627 Paraziter Hastalıklar
Patolojisi
Alan Zorunlu Dersleri Toplamı
Haftalık Öğrenci ECTS
Öğretim
Önkoşul
Ders saati Kredisi
Üyesi
(*)
(T+U)
Anatomi Anabilim Dalı
1+2
2
4
Öğr. Üyeleri
Histoloji
Anabilim Dalı
1+2
2
4
Öğr. Üyeleri
Tüm
Öğretim Üyeleri
2+0
2
4
Tüm Öğretim Üyeleri
2+0
2
4
2+0
2
4
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
2
Tüm Öğretim Üyeleri
2+0
2
4
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1+0
1+0
1
1
1
2
2
2
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
16
32
Alan Zorunlu Dersleri (II. YARI YIL)
Dersin
Kodu
VPA 600
VPA 602
VPA 604
VPA 606
VPA 608
Dersin adı
Sindirim Sistemi Patolojisi
Solunum Sistemi Patolojisi
Sinir Sistemi Patolojisi
Üriner Sistem Patolojisi
Kas ve Tendon Hastalıkları
Patolojisi
Alan Zorunlu Dersleri Toplamı
Haftalık Öğrenci ECTS
Öğretim
Önkoşul
Ders saati Kredisi
Üyesi
(*)
(T+U)
Tüm Öğretim Üyeleri
2+2
3
6
Tüm Öğretim Üyeleri
2+2
3
6
Tüm Öğretim Üyeleri
2+2
3
6
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
2
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
2
11
22
Alan Seçmeli Dersleri (II. YARI YIL)
Dersin
Kodu
Dersin adı
VPA 610 Göz ve Kulak Hastalıkları
Patolojisi
VPA 612 Balık Hastalıkları Patolojisi
VPA 614 Endokrin Sistem Patolojisi
VPA 616 Kemik ve Eklem
Hastalıkları Patolojisi
VPA 618 İmmuno Boyama Teknikleri
Alan Seçmeli Dersleri Toplamı
Haftalık Öğrenci ECTS
Öğretim
Önkoşul
Ders saati Kredisi
Üyesi
(*)
(T+U)
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
2
2+2
1+0
1+0
3
1
1
6
2
2
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
7
2
14
Tüm Öğretim Üyeleri
Alan Zorunlu Dersleri (III. YARI YIL)
Dersin
Kodu
Dersin adı
VPA 629 Derinin İnfeksiyöz
Hastalıkları
VPA 631 Hemopoietik Sistem
Patolojisi
VPA 633 Kardiyovasküler Sistem
Patolojisi
VPA 635 Karaciğer ve Biliyer Sistem
Patolojisi
Alan Zorunlu Dersleri Toplamı
Haftalık Öğrenci ECTS
Öğretim
Önkoşul
Ders saati Kredisi
Üyesi
(*)
(T+U)
Tüm Öğretim Üyeleri
2+0
2
4
2+0
2
4
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
2
Tüm Öğretim Üyeleri
2+2
3
6
Tüm Öğretim Üyeleri
8
16
Alan Seçmeli Dersleri (III. YARI YIL)
Dersin
Kodu
Dersin adı
VPA 637 Toksikolojik Patoloji
VPA 639 Moleküler Biyoloji
Teknikleri
VPA 641 Sitoloji
VPA 643 Veteriner Özel Onkoloji
VPA 645 Viral Kanatlı Hastalıkları
Patolojisi
Alan Seçmeli Dersleri Toplamı
Haftalık Öğrenci ECTS
Öğretim
Önkoşul
Ders saati Kredisi
Üyesi
(*)
(T+U)
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
2
Tüm Öğretim Üyeleri
2+2
3
6
1+0
1+0
1+0
1
1
1
2
2
2
7
14
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Alan Zorunlu Dersleri (IV. YARI YIL)
Dersin
Kodu
Dersin adı
Seminer
Klinik Patoloji
Fizyopatoloji
Viral Kanatlı Hastalıkları
Patolojisi
VPA 628 Erkek Genital Sistem
Hastalıkları Patolojisi
VPA 630 Dişi Genital Sistem
Hastalıkları Patolojisi
VPA 632 Elektron Mikroskobi
Teknikleri
Alan Zorunlu Dersleri Toplamı
VPA 620
VPA 622
VPA 624
VPA 626
Haftalık Öğrenci ECTS
Öğretim
Önkoşul
Ders saati Kredisi
Üyesi
(*)
(T+U)
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
2
Tüm Öğretim Üyeleri
2+0
2
4
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
2
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
2
1+0
1
2
Tüm Öğretim Üyeleri
2+0
2
4
Tüm Öğretim Üyeleri
2+2
3
6
Tüm Öğretim Üyeleri
11
22
Alan Seçmeli Dersleri (IV. YARI YIL)
Dersin adı
Dersin
Kodu
VPA 634 Metabolik Hastalıklar
Patolojisi
VPA 636 Laboratuvar Hayvan
Hastalıkları
VPA 638 Kongenital
Malformasyonlar
VPA 640 Hayvanlarda Beslenme
Hastalıkları Patolojisi
VPA 642 Pankreas hastalıkları
Patolojisi
Deri Tümörleri
VP 644
Yabani Hayvan Hastalıkları
VP 646
Alan Seçmeli Dersleri Toplamı
Haftalık Öğrenci ECTS
Öğretim
Önkoşul
Ders saati Kredisi
Üyesi
(*)
(T+U)
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
2
1+0
1
2
Tüm Öğretim Üyeleri
2+0
2
4
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
2
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
2
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1+0
1
1
8
2
2
16
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
VETERİNER FAKÜLTESİ PATOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Enstitü Zorunlu Dersleri (I.YARI YIL)
Dersin adı
Dersin
Kodu
Haftalık Öğrenci ECTS
Ders Saati Kredisi
(T+U)
SZR 601 Bilim Etiği ve Tarihi
SZR 501 Bil. Arş. İstatiksel Yöntemlerin
1+0
2+2
3
SZR 602 Bilimsel Araştırma Metodolojisi
SZR 604 Öğretimde Planlama ve
1+2
2+2
-
6
Kullanımı
Değerlendirme
Enstitü Zorunlu Dersleri Kredi Toplamı
3
Öğretim
Üyesi
Önkoşul
(*)
Deontoloji ABD Öğr. Üy.
Biyoistatistik ABD Öğr.
Üy.
Her ABD’nın Öğr. Üy.
Eğitim Fak. Öğr. Üy.
6
Alan Zorunlu Dersleri (I. YARI YIL)
Dersin
Kodu
Dersin adı
VPA 501
VPA 503
VPA 505
VPA 507
VPA 509
VPA 511
VPA 513
Seminer
Yangı
Nekroz ve Dejenerasyonlar
Dolaşım Bozuklukları
İmmunopatoloji
Nekropsi Teknikleri
Laboratuvar Teknikleri
Alan Zorunlu Dersleri Toplamı
Haftalık Öğrenci ECTS
Ders saati Kredisi
(T+U)
1+2
1+2
2+2
2+0
1+1
1+1
2
2
3
2
1.5
1.5
12
4
4
6
4
3
3
24
Öğretim
Üyesi
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Önkoşul
(*)
Alan Seçmeli Dersleri (I. YARI YIL)
Dersin
Kodu
VH --VA ---
Dersin adı
İç Organların Sistemik
Anatomisi
Özel Histoloji
VPA 515 Veteriner Onkolojiye Giriş
VPA 517 Hastalık Sebepleri ve
Enfeksiyonlara Karşı yanıt
VPA 519 Hücresel Gelişim
bozuklukları
Alan Zorunlu Dersleri Toplamı
Haftalık Öğrenci ECTS
Öğretim
Önkoşul
Ders saati Kredisi
Üyesi
(*)
(T+U)
Anatomi Anabilim Dalı
1+2
2
4
Öğr. Üyeleri
Histoloji Anabilim Dalı
1+2
2
4
Öğr. Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
2+0
2
4
Tüm Öğretim Üyeleri
2+0
2
4
1+0
1
2
9
18
Tüm Öğretim Üyeleri
Enstitü Zorunlu Dersleri (II.YARI YIL)
Dersin
Kodu
Dersin adı
Haftalık Öğrenci ECTS
Ders Saati Kredisi
(T+U)
SZR 601 Bilim Etiği ve Tarihi
SZR 501 Bil. Arş. İstatiksel Yöntemlerin
1+0
2+2
3
6
Kullanımı
1+2
SZR 602 Bilimsel Araştırma Metodolojisi
2+2
SZR 604 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Enstitü Zorunlu Dersleri Kredi Toplamı
3
6
Öğretim
Üyesi
Önkoşul
(*)
Deontoloji ABD Öğr. Üy.
Biyoistatistik ABD Öğr.
Üy.
Her ABD’nın Öğr. Üy.
Eğitim Fak. Öğr. Üy.
Alan Zorunlu Dersleri (II. YARI YIL)
Dersin
Kodu
VPA 500
VPA 502
VPA 504
VPA 506
VPA 508
Dersin adı
Sindirim Sistemi Patolojisi
Solunum Sistemi Patolojisi
Sinir Sistemi Patolojisi
Üriner Sistem Patolojisi
Hemopoietik Sistem
Patolojisi
Alan Zorunlu Dersleri Toplamı
Haftalık Öğrenci ECTS
Öğretim
Önkoşul
Ders saati Kredisi
Üyesi
(*)
(T+U)
Tüm Öğretim Üyeleri
2+2
3
6
Tüm Öğretim Üyeleri
2+2
3
6
Tüm Öğretim Üyeleri
2+2
3
6
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
2
Tüm Öğretim Üyeleri
2+0
2
4
12
24
Alan Seçmeli Dersleri (II. YARI YIL)
Dersin
Kodu
Dersin adı
VPA 510 Kas ve Tendon Hastalıkları
Patolojisi
VPA 512 Kardiyovasküler Sistem
Patolojisi
VPA 514 Endokrin Sistem Patolojisi
VPA 516 Kemik ve Eklem
Hastalıkları Patolojisi
VPA 518 İmmuno Boyama Teknikleri
VPA 520 Derinin İnfeksiyöz
Hastalıkları
Alan Seçmeli Dersleri Toplamı
Haftalık Öğrenci ECTS
Öğretim
Önkoşul
Ders saati Kredisi
Üyesi
(*)
(T+U)
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1
2
1+0
1
2
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
1+0
1
1
2
2
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
1+0
2+0
1
2
2
4
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
7
14
Download

Patoloji Anabilim Dalı Ders Programı