T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015
EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
DERS PROGRAMI
150
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM III (8 Eylül 2014 – 5 Haziran 2015)
Kurul 1
HALK SAĞLIĞI
5 hafta / 139 saat
Ders kurulunun başlaması
8 EYLÜL 2014
Ders kurulunun bitimi
9 EKİM 2014
Ders kurulu sınavı
10 EKİM 2014
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ, NEOPLAZİ ve BAKT.
4 hafta / 106 saat
Ders kurulunun başlaması
13 EKİM 2014
Ders kurulunun bitimi
6 KASIM 2014
Ders kurulu sınavı
7 KASIM 2014
İNFEKSİYON HASTALIKLARI, VİROLOJİ, İMMÜNOLOJİ VE
GENETİK
5 hafta / 117 saat
Ders kurulunun başlaması
10 KASIM 2014
Ders kurulunun bitimi
11 ARALIK 2014
Ders kurulu sınavı
12 ARALIK 2014
LENFO-HEMATOPOETİK SİSTEM ve SOLUNUM SİSTEMİ
5 hafta / 102 saat
Ders kurulunun başlaması
15 ARALIK 2014
Ders kurulunun bitimi
15 OCAK 2015
Ders kurulu sınavı
16 OCAK 2015
TATİL
Dönem İçi Yarıyıl Tatili
19 OCAK–8 ŞUBAT 2015
Kurul 5
DOLAŞIM SİSTEMİ
3 hafta / 66 saat
Ders kurulunun başlaması
9 ŞUBAT 2015
Ders kurulunun bitimi
26 ŞUBAT 2015
Ders kurulu sınavı
27 ŞUBAT 2015
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM-ENDOKRİN SİSTEM ve MET.
5 hafta / 135 saat
Ders kurulunun başlaması
2 MART 2015
Ders kurulunun bitimi
2 NİSAN 2015
Ders kurulu sınavı
3 NİSAN 2015
ÜROGENİTAL SİSTEM
4 hafta / 104 saat
Ders kurulunun başlaması
6 NİSAN 2015
Ders kurulunun bitimi
29 NİSAN 2015
Ders kurulu sınavı
30 NİSAN 2015
NÖROLOJİK BİLİMLER, PSİKİATRİ VE KAS-İSKELET SİST.
5 hafta / 132 saat
Ders kurulunun başlaması
4 MAYIS 2015
Ders kurulunun bitimi
4 HAZİRAN 2015
Ders kurulu sınavı
5 HAZİRAN 2015
TOPLAM
36 Hafta / 901 saat
Dönem İçi Yarıyıl Tatili
19 OCAK – 8 ŞUBAT 2015
Dönem Sonu Genel Sınav PRATİK
25 HAZİRAN 2015
Dönem Sonu Genel Sınav TEORİK
26 HAZİRAN 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı PRATİK
19 AĞUSTOS 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı TEORİK
18 AĞUSTOS 2015
Kurul 2
Kurul 3
Kurul 4
Kurul 6
Kurul 7
Kurul 8
151
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM III
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
(08 Eylül 2014 – 05 Haziran 2015)
Dersler
Patoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Çocuk Sağlığı ve Hast
Halk sağlığı
Aile Hekimliği
Enfeksiyon Hast.
Üroloji
Parazitoloji
Göğüs Hastalıkları
Kardiyoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Gastroenteroloji
Aktif Eğitim
Nefroloji
Nöroloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Psikiyatri
Hematoloji
Endokrinoloji
Dermatoloji
Beyin Cerrahisi
Genel cerrahi
KBB
Deontoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Medikal Onkoloji
Radyasyon Onkolojisi
İmmünoloji
Adli Tıp
Romatoloji-İç Hastalıkları
Anestezi ve Reanimasyon
Kalp Damar Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Toplam
Beceri uygulaması
DEKAN
DEKAN YARDIMCISI
DEKAN YARDIMCISI
BAŞKOORDİNATÖR
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
DÖNEM III KOORD. YRD.
DÖNEM III KOORD. YRD.
DÖNEM III AKTİF EĞİTİM KOORD.
Teorik
135
97
74
77
56
38
25
24
23
20
20
18
18
17
16
16
15
14
14
12
12
12
11
10
10
8
8
8
6
6
5
5
3
2
835
-
36 hafta / 901 Saat
Pratik Toplam Soru oranı
38
173
37
14
111
24
10
84
18
77
18
56
13
38
8
25
6
24
5
4
27
5
20
5
20
4
18
4
18
4
17
4
16
4
16
4
15
3
14
3
14
3
12
3
12
3
12
3
11
2
10
2
10
2
8
2
8
2
8
2
6
1
6
1
5
1
5
1
3
2
2
1
66
901
200
23
23
Prof. Dr. Ahmet Faik ÖNER
Prof. Dr. M. Çetin RAĞBETLİ
Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL
Prof. Dr. Mehmet KARA
Prof. Dr. İrfan BAYRAM
Yrd. Doç. Dr. Remzi ERTEN
Doç. Dr. Yasemin BAYRAM
152
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM – III DERSLERİ GENEL ve DERS KURULLARINA GÖRE
AKTS KREDİLERİ
Yarıyıl 5 ve 6 (Dönem III)
Ders
Kodu
TFPAT330
TFFAR311
TFMIB325
TFPED306
TFHSA317
TFAIH302
TFPRZ329
TFURO334
TFENF310
TFGOH316
TFKAR322
TFAKE303
TFGAE313
TFFTR312
TFNEF326
TFNOR327
TFPSK331
TFHEM318
TFKHD320
TFEND309
TFDER308
TFBSC305
TFGEC314
TFKBB323
TFORT328
TFMEO324
TFIMM319
TFKDC321
TFADT301
TFROM333
TFANR304
TFDEO307
TFGOC315
TFRAO332
Toplam
Dersin Adı
Patoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Çocuk Sağlığı ve Hast
Halk sağlığı
Aile Hekimliği
Enfeksiyon Hast.
Üroloji
Parazitoloji
Göğüs Hastalıkları
Kardiyoloji
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Gastroenteroloji
Aktif Eğitim
Nefroloji
Nöroloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Psikiyatri
Hematoloji
Endokrinoloji
Dermatoloji
Beyin Cerrahisi
Genel cerrahi
KBB
Deontoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Medikal Onkoloji
Radyasyon Onkolojisi
İmmünoloji
Adli Tıp
Romatoloji-İç Hastalıkları
Anestezi ve Reanimasyon
Kalp Damar Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Ders
Kategorisi
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
TFURG323
TFNPK324
Toplam
18
-
18
18
17
16
16
15
14
14
12
12
12
11
10
10
8
8
8
6
6
5
5
3
2
834
-
18
17
16
16
15
14
14
12
12
12
11
10
10
8
8
8
6
6
5
5
3
2
898
64
AKTS
11
6
5
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60
Komite
Toplam
AKTS
Kategorisi Saat (T, U, Tp)
Halk Sağlığı
Zorunlu 135 4 139
8
Hastalıkların Biyolojik Temeli, Neoplazi ve Bakt.
Zorunlu
94 12 106
7
İnfeksiyon Hastalıkları, Virol.,İmmünoloji ve Genetik Zorunlu 107 10 117
8
Lenfo-Hematopoetik Sist. ve Sol. Sist.
Zorunlu
96 6
102
7
Dolaşım Sistemi
Zorunlu
62 4
66
5
Gastrointestinal Sistem-Endokrin Sistem ve Met.
Zorunlu 125 10 135
9
Ürogenital Sistem
Zorunlu
90 14 104
7
Nörolojik Bilimler, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sist.
Zorunlu 126 6 132
9
834 64 898
60
Komite Kodu Komite Adı
TFHSA311
TFHBN312
TFHBG313
TFHLD314
TFHSD321
TFGEM322
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Toplam
Saat (T, U, Tp)
135
38
173
97
14
111
74
10
84
77
77
56
56
38
38
25
25
24
24
23
4
27
20
20
20
20
153
YUZUNCU YIL UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE, COURSES OF THE THIRD YEAR
IN GENERAL, AND ACCORDING TO COURSE COMMITTEES
ECTS CREDITS
Semesters 5 and 6 (Third Year)
Course Total Hours
ECTS
Category (T, P, Total)
Course Code Course Title
TFPAT330
TFFAR311
TFMIB325
TFPED306
TFHSA317
TFAIH302
TFENF310
TFURO334
TFPRZ329
TFGOH316
TFKAR322
TFFTR312
TFGAE313
TFAKE303
TFNEF326
TFNOR327
TFKHD320
TFPSK331
TFHEM318
TFEND309
TFDER308
TFBSC305
TFGEC314
TFKBB323
TFDEO307
TFORT328
TFMEO324
TFRAO332
TFIMM319
TFADT301
TFROM333
TFANR304
TFKDC321
TFGOC315
Total
Pathology
Required
Pharmacology
Required
Microbiology
Required
Pediatrics
Required
Public Health
Required
Family Medicine
Required
Infectious Diseases
Required
Urology
Required
Parasitology
Required
Chest Diseases
Required
Cardiology
Required
Physical Medicine and Rehabilitation
Required
Gastroenterology
Required
Active Learning
Required
Nephrology (Internal Medicine)
Required
Neurology
Required
Obstetrics and Gynecology
Required
Psychiatry
Required
Hematology (Internal Medicine)
Required
Endocrinology (Internal Medicine)
Required
Dermatology
Required
Brain Surgery
Required
General Surgery
Required
Otorhinolaryngology
Required
Deontology
Required
Orthopedics and Traumatology
Required
Medical Oncology (Internal Medicine) Required
Radiation Oncology
Required
Immunology (Internal Medicine)
Required
Forensic Medicine
Required
Rheumatology (Internal Medicine)
Required
Anesthesia and Intensive Care
Required
Cardiovascular Surgery
Required
Thoracic Surgery
Required
Committee
Committee Title
Code
TFHSA311
TFHBN312
TFHBG313
TFHLD314
TFHSD321
TFGEM322
TFURG323
TFNPK324
Total
135 38 173
97 14 111
74 10 84
77 - 77
56 - 56
38 - 38
25 25
24 24
23 4 27
20
- 20
20
20
18
- 18
18
- 18
17
17
16
- 16
16
- 16
15
- 15
14
- 14
14
- 14
12
- 12
12
- 12
12
- 12
11
- 11
10
- 10
10
- 10
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
5
5
5
5
3
3
2
2
835 66 901
11
6
5
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60
Committee Total Hours
ECTS
Category (T, P, Total)
Public Health
Bio. Basis of Disease, Neoplasia and Bacteriology
İnfectious disease, Virol.,İmmünology and Genetic
Lympho-Hematopoietic and Respiratory Systems
Cardiovascular Systems
Gastrointestinal Sys-Endoc System and Metabolism
Urogenital System
Neuro Sci, Psychiatry and Muscle-Skeletal System
154
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
135
94
107
96
62
125
90
126
835
4
12
10
6
4
10
14
6
66
139
106
117
102
66
135
104
132
901
8
7
8
7
5
9
7
9
60
DİKKAT!
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN “ULUSAL ÇEP-2014” TARAFINDAN ÖNERİLEN,
AŞAĞIDAKİ
TABLODA
BELİRTİLEN
ÖĞRENME
DÜZEYLERİ
AÇIKLAMALARINI DİKKATE ALARAK DERSLERİ HAZIRLAMALARI
ÖNERİLMEKTEDİR.
(Ders programında ders konularının karşısında bu kodlar belirtilmiştir).
Tablo . Öğrenme (Performans) Düzeyleri:
Mezunlar,
A
ÖnT
T
TT
İ
K
Acil durumu tanımlayarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana
yönlendirebilmeli
Ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli
Tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak,
uzmana yönlendirebilmeli
Tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli
Birinci basamak şartlarında uzun süreli takip (izlem) ve kontrolünü yapabilmeli
Korunma önlemlerini (birincil, ikincil ve üçüncül korunmadan uygun olan/olanları)
uygulayabilmeli
Öğrenme düzeyi: Öğrenme (Perfromans) düzeyi tıp fakültesinden mezun olan hekimin bir hastalık veya
klinik durum karşısında sergilemesi gerekenperformansın asgari düzeyini belirtir. Asgari düzey çekirdek
hastalık ve klinik problem listesindeki her bir hastalık ve klinik problem için ayrı ayrı belirlenir. Bunlar aynı
zamanda her bir hastalık ve klinik problemin öğrenme düzeyini gösterir ve tıp fakülteleri uyguladıkları
eğitim süresi içinde, söz konusu hastalık veya klinik problem içinbelirlenen asgari düzeydeki kazanımı her
bir öğrenci için sağlamaya çalışırlar. MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM
PROGRAMI‐2014 (ULUSAL ÇEP‐2014)
155
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
HALK SAĞLIĞI (I.) DERS KURULU
(08 Eylül 2014 – 10 Ekim 2014)
Dersler
Teorik Pratik
5 Hafta/ 139 Saat
Toplam
Soru oranı
Halk sağlığı
51
-
51
38
Aile Hekimliği
38
-
38
27
Parazitoloji
23
4
27
18
Deontoloji
10
-
10
7
Adli Tıp
6
-
6
4
Dermatoloji
5
-
5
4
Çocuk Sağlığı ve Hast.
2
-
2
2
135
4
139
Toplam
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
DERS KURULU BAŞK. YRD.
Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL
Prof. Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN
Prof. Dr. Hasan YILMAZ
Doç. Dr. Zeynep CENGİZ
KURULDA DERSİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Halk sağlığı
Aile Hekimliği
Parazitoloji
Dermatoloji
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Deontoloji
Adli Tıp
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. Sinemis Çetin DAĞLI
Prof. Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN
Prof. Dr. Hasan YILMAZ
Doç. Dr. Zeynep CENGİZ
Yrd. Doç. Dr. Y. Emre Beyhan
Doç. Dr. Serap Güneş BİLGİLİ
Yrd. Doç. Dr. Hatice UCE ÖZKOL
Yrd. Doç. Dr. Nesrin CEYLAN
Yrd. Doç. Dr. Şükran SEVİMLİ
Prof. Dr. Mahmut AŞIRDİZER
156
DÖNEM III
1. DERS KURULU (HALK SAĞLIĞI)
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ:
Bu kurulda,
Halk Sağlığı, Aile hekimliği, Adli hekimlik ve Çocuklarda aşılama ile ilgili temel ilke ve
uygulamalarının öğrenilmesi; ayrıca dermatoloji ile ilgili temel kavramların ve Tıp etiği dersleri ile
ilgili olarak, tıbbi eylemleri içeren süreci ve hastalıklarla ilgili yapılan araştırmaların uygulanışında
ortaya çıkan etik sorunları tanıtmak, bu sorunların çözülmesi için gereken etik duyarlılığı
kazandırmak, etik yaklaşım ve etik akıl yürütmeyi sistematik olarak öğretmek ve metodunu vermek;
tıbbi önemi olan protozoonların morfolojik yapıları ile bu etkenlerin yaşayış, evrim ve bulaşma
yolları, sebep oldukları hastalıklar ve hastalıkların oluş mekanizmaları, insan organizmasının bunlara
verdikleri yanıtlar, insanda oluşturdukları belirtiler ve yapı bozuklukları, yol açtıkları hastalıkların
tanımı ve tedavisi ile bu hastalık etkenlerinden korunma yollarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER: Bu kurul sonunda öğrencilerin ;
1. Halk Sağlığı ile ilgili temel kavramları belirtebilmeleri,
2. Koruyucu hekimlik tanım ve ilkelerini sayabilmeleri,
3. Toplumun sağlık düzeyini değerlendirmek, o toplumda var olan ya da olabilecek sağlık
sorunlarını belirlemek, bunların en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık
düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulmak, önermek ve uygulamak konularını
belirtebilmeleri,
4. Dünyada ve Türkiye’de Halk sağlığının gelişimi, Sağlık yönetimi, Epidemiyoloji, Sağlık sistemleri
ve ekonomisi, Araştırma yöntemleri, Ana-cocuk Sağlığı ve aile planlaması, Bağışıklama, Bulaşıcı ve
cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Çevre sağlığı, İş Sağlığı ve meslek hastalıkları, Demografi, Sağlığın
geliştirilmesi, Okul sağlığı ve olağanüstü durumlarda sağlık yönetimi konularındaki temel bilgileri
kavrayabilmeleri,
5. Aile hekimliğinin gelişimi, tanımı ve ilkelerini; aile hekimliğinde biyopsikososyal yaklaşımı;
Ailenin sağlığa etkisi; Hasta hekim ilişkisi; fizik muayene; hasta değerlendirmesi; aile dinamikleri;
şiddet; evde bakım ve ölmekte olan hastaya yaklaşım konularındaki temel bilgileri kavrayabilmeleri,
6. Adli tıbbın tanımı, diğer bilimler ile ilişkisi, ölüm sonrası görülen değişiklikler, adli rapor
düzenlenmesi için birinci basamakta olguya yaklaşım ve adli raporlarda sık kullanılan kavramlar, ölü
muayenesi, adli otopside karşılaşılan kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları, 5. ve 6. Dönem adli tıp
stajına hazırlanması hedeflenmektedir.
7. Tıbbi önemi olan ve vücudun değişik bölgelerinde parazitlenen protozoonların neden oldukları
hastalıkların tanım ve tedavileri ile bu hastalık etkenlerinden korunma yollarını belirtebilmeleri,
8. Derinin yapısı ve fonksiyonları, dermatolojide temel lezyonlar ve güneşin deri üzerindeki etkileri
hakkında bilgi sahibi olmaları,
9. Dünya tabipler birliği tarafından kabul edilen ortak evrensel değerlere uygun anlayış, çağdaş
hizmet, sorumluluk ve bilgi birikimine sahip hekimler yetiştirmek hedeflenmektedir.
157
KURUL I : HALK SAĞLIĞI
Tarih
Ders adı
8 Eylül 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Koordinatörlük
10.10-11.00
Aile Hekimliği
11.10-12.00
Aile Hekimliği
Ders programının tanıtımı
Aile hekimliğinin gelişimi.
Aile hekimliğinin gelişimi.
Koordinatör
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Aile hekimliğinin tanımı ve ilkeleri
Aile hekimliğinin tanımı ve ilkeleri
Aile hekimliğinde biyopsikososyal yak.
Aile hekimliğinde biyopsikososyal yak.
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Ailenin sağlığa etkisi
Ailenin sağlığa etkisi
Aile hekimliğinde hasta hekim ilişkisi
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Aile hekimliğinde hasta hekim ilişkisi
Aile hekimliğinde hasta değerlendirmesi
Aile hekimliğinde hasta değerlendirmesi
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
10 Eylül 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Aile Hekimliği
10.10-11.00
Aile Hekimliği
11.10-12.00
Aile Hekimliği
Aile hekimliğinde fizik muayene
Aile hekimliğinde fizik muayene
Genogram
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Genogram
Aile dinamikleri – evlilik öncesi dönem
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Aile dinamikleri – evlilik öncesi dönem
Aile dinamikleri – okul öncesi dönem
Aile dinamikleri – okul öncesi dönem
Aile dinamikleri – okul dönemi
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Aile dinamikleri – okul dönemi
Aile dinamikleri – çocuksuz dönem
Aile dinamikleri – çocuksuz dönem
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Aile dinamikleri – Evlilik dönemi
Aile dinamikleri – Evlilik dönemi
Aile dinamikleri – emeklilik dönemi
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Aile dinamikleri – emeklilik dönemi
Kadın ve yaşlılara yönelik şiddet
Kadın ve yaşlılara yönelik şiddet
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
9 Eylül 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Aile Hekimliği
10.10-11.00
Aile Hekimliği
11.10-12.00
Aile Hekimliği
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
11 Eylül 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
Aile Hekimliği
9.10-10.00
Aile Hekimliği
10.10-11.00
Aile Hekimliği
11.10-12.00
Aile Hekimliği
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
12 Eylül 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Aile Hekimliği
10.10-11.00
Aile Hekimliği
11.10-12.00
Aile Hekimliği
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Konu
158
Öğretim üyesi
Tarih
Ders adı
15 Eylül 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
Aile Hekimliği
9.10-10.00
Aile Hekimliği
10.10-11.00
Aile Hekimliği
11.10-12.00
Aile Hekimliği
Aile içi şiddet
Aile içi şiddet
Evde bakım
Evde bakım
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Parazitoloji
Yaşlı hastaya yaklaşım
Yaşlı hastaya yaklaşım
Patojen ve apatojen amipler
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. Yılmaz
16.10-17.00
Parazitoloji
Patojen ve apatojen amipler
Dr. H. Yılmaz
Ölmekte olan hastaya yaklaşım
Ölmekte olan hastaya yaklaşım
UÇEP Halk Sağ. Eğt. Prog. Öğren. Hedef Prog. Tanı.
Türkiye’de Sağ. Hizm. Örg.- Sağlık Hizm.
Sosyalleş. ve Bugünkü Durum
Dr. H. A. Şahin
Dr. H. A. Şahin
Dr. A. Yüksel
Dr. A.Yüksel
16 Eylül 2014 Salı
8.10 – 9.00
Aile Hekimliği
9.10-10.00
Aile Hekimliği
10.10-11.00
Halk Sağlığı
Konu
Öğretim üyesi
11.10-12.00
Halk Sağlığı
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Parazitoloji
Dünyada ve Türkiye’de Halk Sağlığının Gelişimi
Temel Sağlık Hizmetleri ve Sağlığın Geliştirilmesi
Plasmodiumlar
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. H. Yılmaz
16.10-17.00
Parazitoloji
Plasmodiumlar
Dr. H. Yılmaz
17 Eylül 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Halk Sağlığı
10.10-11.00
Halk Sağlığı
11.10-12.00
Halk Sağlığı
Sağlıkta Dönüşüm Programı
Sağlıkta Dönüşüm Programı
Sağlıkta Dönüşüm Programı
Dr. A.Yüksel
Dr. A.Yüksel
Dr. A.Yüksel
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi
Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. A.Yüksel
Dr. A.Yüksel
Sağlık Sistemleri ve Ekonomisi
Sağlık Sistemleri ve Ekonomisi
Epidemiyolojiye Giriş
Dr. A. Yüksel
Dr. A. Yüksel
Dr. S. Çetin Dağlı
Epidemiyolojiye Giriş
Sağlık Düzeyi Ölçütleri – Türkiye ve Dünya’da Durum
Sağlık Düzeyi Ölçütleri – Türkiye ve Dünya’da Durum
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. A.Yüksel
Dr. A.Yüksel
19 Eylül 2014 Cuma
8.10 – 9.00
Halk Sağlığı
9.10-10.00
Halk Sağlığı
10.10-11.00
Halk Sağlığı
Çocuk Sağ veHast.
11.10-12.00
Erken Tanı ve Tarama Testleri
Bağışıklama- Ulusal Aşı Takvimi
Bağışıklama- Ulusal Aşı Takvimi
Çocuklarda aşılama (K)
Dr. A. Yüksel
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. N. Ceylan
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Çocuklarda aşılama (K)
Tıp Etiği Kavramı
Tıp etiği prensipleri
Tıp Etiği Uygulamaları
Dr. N. Ceylan
Dr. Ş. Sevimli
Dr. Ş. Sevimli
Dr. Ş. Sevimli
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
18 Eylül 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Halk Sağlığı
10.10-11.00
Halk Sağlığı
11.10-12.00
Halk Sağlığı
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Çocuk Sağ veHast.
Deontoloji
Deontoloji
Deontoloji
159
Tarih
Ders adı
22 Eylül 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
Halk Sağlığı
9.10-10.00
Halk Sağlığı
10.10-11.00
Halk Sağlığı
11.10-12.00
Halk Sağlığı
Adölesan Sağlığı
Okul Sağlığı
Güvenli Yaşam ve Güvenli Davranış
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. A.Yüksel
Dr. A.Yüksel
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Aydınlatılmış Onam
Aydınlatılmış Onam
Hasta Hakları
Hasta Hakları
Dr. Ş. Sevimli
Dr. Ş. Sevimli
Dr. Ş. Sevimli
Dr. Ş. Sevimli
DSÖ 21.yy Sağlık Hedefleri
Sıtma ve Babesialar
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. H. Yılmaz
Sıtma ve Babesialar
Dr. H. Yılmaz
Trypanosomalar
Olgu sunma
Olgu sunma
Araştırma Etiği
Dr. Y. Emre Beyhan
Dr. Ş. Sevimli
Dr. Ş. Sevimli
Dr. Ş. Sevimli
24 Eylül 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
Parazitoloji
B. hominis ve Cryptosporidium
Dr. Y. Emre Beyhan
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
Parazitoloji
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
B. hominis ve Cryptosporidium
Halk Sağlığı Yönüyle Anne Sütü
Yaşlılık sorunları ve korunma
Dr. Y. Emre Beyhan
Dr. A. Yüksel
Dr. A.Yüksel
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıbba Giriş
Hekimleirin Adli Görevleri ve Yasal Sorumlulukları
Dr.M.Aşırdizer
Dr.M.Aşırdizer
Deontoloji
Deontoloji
Deontoloji
Deontoloji
23 Eylül 2014 Salı
8.10 – 9.00
Halk Sağlığı
9.10-10.00
Halk Sağlığı
Parazitoloji
10.10-11.00
Parazitoloji
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Parazitoloji
Deontoloji
Deontoloji
Deontoloji
Konu
Bireysel ve Toplumsal Sağlık Gereksinimi Belirleme
Gebe İzlemi, Danışmanlık ve Doğum Sonrası Bakım
Öğretim üyesi
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
25 Eylül 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
Halk Sağlığı
9.10-10.00
Halk Sağlığı
10.10-11.00
Halk Sağlığı
11.10-12.00
Halk Sağlığı
Tütün kontrolü
Bulaşıcı Hastalıkların kontrolü
Bulaşıcı Hastalıkların kontrolü
İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Ölüm Bilgisi
Ölü Muayenesi ve Adli Otopsi
Adli Rapor Düzenlemede Olguya Yaklaşım
Adli Rapor Düzenlemede Kavramlar
Dr.M.Aşırdizer
Dr.M.Aşırdizer
Dr.M.Aşırdizer
Dr.M.Aşırdizer
İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
Üreme Sağlığı ve Aile Planlanması
Üreme Sağlığı ve Aile Planlanması
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Derinin yapısı ve fonksiyonları
Derinin yapısı ve fonksiyonları
Güneş ve deri
Dr. H. Uce Özkol
Dr. H. Uce Özkol
Dr. H. Uce Özkol
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
26 Eylül 2014 Cuma
8.10 – 9.00
Halk Sağlığı
9.10-10.00
Halk Sağlığı
10.10-11.00
Halk Sağlığı
11.10-12.00
Halk Sağlığı
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Dermatoloji
Dermatoloji
Dermatoloji
160
Tarih
Ders adı
29 Eylül 2014 Pazartesi
Halk Sağlığı
8.10 – 9.00
Halk Sağlığı
9.10-10.00
Halk Sağlığı
10.10-11.00
Halk Sağlığı
11.10-12.00
Konu
Öğretim üyesi
Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi
Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi
Çevre ve Sağlık etkileşmesi
Çevre ve Sağlık etkileşmesi
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dermatoloji
Dermatoloji
Dermatolojide temel lezyonlar (TT-İ-A)
Dermatolojide temel lezyonlar (TT-İ-A)
Dr. İ.H. Yavuz
Dr. İ.H. Yavuz
Parazitoloji
Toxoplasma gondii
Dr. H. Yılmaz
Parazitoloji
Toxoplasma gondii
Dr. H. Yılmaz
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Çevre ve Sağlık etkileşmesi
Aile Planlanması Danışmanlığı
Olağandışı Durumda Sağlık Hizmetleri
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Parazitoloji
Leishmanialar
Dr. H. Yılmaz
Parazitoloji
Leishmanialar
Dr. H. Yılmaz
Parazitoloji Lab.
Plasmodium, Leishm., Trypanos.
Yılmaz, Cengiz, Beyhan
Parazitoloji Lab.
Plasmodium, Leishm., Trypanos.
Yılmaz, Cengiz, Beyhan
Olağandışı Durumda Sağlık Hizmetleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği-Gender
Sağlam Çocuk İzlemi
Yerel Yönetimler ve Sağlık
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. A.Yüksel
Dr. A.Yüksel
Parazitoloji
Isospora ve Sarcocystisler
Z. Taş Cengiz
Parazitoloji
Trichomonas vaginalis
Z. Taş Cengiz
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
30 Eylül 2014 Salı
Parazitoloji
1 Ekim 2014 Çarşamba
Halk Sağlığı
8.10 – 9.00
Halk Sağlığı
9.10-10.00
Halk Sağlığı
10.10-11.00
Halk Sağlığı
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
2 Ekim 2014 Perşembe
Parazitoloji
8.10 – 9.00
Parazit hastalıklarında immunite
Dr. H. Yılmaz
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
Parazitoloji
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Parazit hastalıklarında immunite
Uluslararası Sağlık
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Dr. H. Yılmaz
Dr. A Yüksel
Dr. S. Çetin Dağlı
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Parazitoloji
G. intestinalis ve diğer kamçılı prot.
Z. Taş Cengiz
Parazitoloji
G. intestinalis ve diğer kamçılı prot.
Parazitoloji Lab.
Amipler, Giardia
Z. Taş Cengiz
Yılmaz, Cengiz, Beyhan
Parazitoloji Lab.
Amipler, Giardia
Yılmaz, Cengiz, Beyhan
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Sosyal Hastalıklar
Ağız Diş Sağlığı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. A. Yüksel
Dr. A. Yüksel
3 Ekim 2014 Cuma
Halk Sağlığı
8.10 – 9.00
Halk Sağlığı
9.10-10.00
Halk Sağlığı
10.10-11.00
Halk Sağlığı
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Parazitoloji
P. carinii
Dr. Y. Emre Beyhan
Parazitoloji
Naeglaria fowleri, Acanthamoeba
Dr. H. Yılmaz
Parazitoloji
Balantidium coli
Z. Taş Cengiz
Parazitoloji
Cyclosporiosis , Microsporidiosis
Dr. H. Yılmaz
161
Tarih
Ders adı
6 Ekim 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
7 Ekim 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
8 Ekim 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
9 Ekim 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
10 Ekim 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Konu
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
PRATİK SINAV (14.30)
TEORİK SINAV (09.30)
SINAV SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME
162
Öğretim üyesi
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ, NEOPLAZİ VE BAKTERİYOLOJİ
(II.) DERS KURULU
(13 Ekim 2014 - 7 Kasım 2014)
Dersler
4 Hafta/ 106 saat
Toplam
Soru oranı
Teorik
Pratik
Mikrobiyoloji
37
4
41
38
Patoloji
25
6
31
28
Medikal Onkoloji
8
8
8
Radyasyon Onkolojisi
8
-
8
8
Genel cerrahi
7
-
7
7
Farmakoloji
3
2
5
5
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3
-
3
3
Aktif Eğitim
3
-
3
3
Toplam
94
12
106
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
Doç. Dr. Yasemin BAYRAM
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Gülay BULUT
Doç. Dr. Özgür KEMİK
DERS KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Gökhan YILMAZER
KURULDA DERSİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yasemin BAYRAM
Prof. Dr. İrfan BAYRAM
Patoloji
Yrd. Doç. Dr. Gülay BULUT
Doç. Dr. Erkan DOĞAN
Medikal Onkoloji
Yrd. Doç. Dr. Alper CAN
Yrd. Doç. Dr. Özkan YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Abbas ARAS
Genel cerrahi
Yrd. Doç. Dr. Sebahattin ÇELİK
Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR
Farmakoloji
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OTO
Doç. Dr. Mesut GARİPARDIÇ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doç. Dr. Murat DOĞAN
Doç. Dr. Mustafa İZMİRLİ
Radyasyon Onkolojisi
Yrd. Doç. Dr. Gökhan YILMAZER
Doç. Dr. Salim BİLİCİ
Aktif Eğitim
Mikrobiyoloji
163
DÖNEM III
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ, NEOPLAZİ VE BAKTERİYOLOJİ
(II.) DERS KURULU
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ:
Bu kurulun sonunda; iltihap, bakteriler ile oluşan infeksiyon hastalıkları ve neoplazinin klinikopatolojik
özellikleri, laboratuar bulguları ve tedavileri ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER:
Bu kurul sonunda öğrencilerin;
1. Bakteriyel infeksiyonların temel laboratuar tanı yöntemleri ve klinik özellikleri hakkındabilgi
sahibi olmaları,
2. Bakteriyel enfeksiyon etkeni olan gram pozitif ve negatif kok ve basillerin mikrobiyolojik
özelliklerini bilmeleri,
3. Mikrobiyolojik tanı yöntemleri, temel boyama teknikleri, besiyerleri, ekim yöntemleri,
sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarını benimsemeleri,
4. Patolojide kullanılan teknikler ve çalışma prensipleri hakkında bilgilenmeleri,
5. Hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölümü ile ilgili temel kavramlar ve oluşum mekanizmaları
hakkında temel bilgileri öğrenebilmeleri,
6. İltihabın
tanımı,
tipleri,
oluşum
mekanizmaları
ve
klinikopatolojik
özelliklerini
kavrayabilmeleri,
7. Hemodinamik bozukluklar, şok ve tomboz ile ilgili temel kavramları, oluşum mekanizmalarını
ve klinikopatolojik özelliklerini öğrenebilmeleri,
8. Yara bakımı ve iyileşmesi, sepsis ve sıvı elektrolit tedavisi hakkında bilgi sahibi olabilmeleri,
9. Neoplazilerin tanımlanması ve sınıflandırılmasını, oluşum mekanizmalarını (karsinogenezi),
etyolojilerini ve patolojik tanı yöntemlerini temel düzeyde öğrenebilmeleri,
10. Benign ve malign tümörlerin patolojik özellikleri ve tümör immünolojisini temel düzeyde
açıklayabilmeleri,
11. Kemoterapötik
ve antineoplastik ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik
etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımlarını açıklayabilmeleri,
12. Radyasyon onkolojisi konusunda temel bilgilere sahip olmaları hedeflenmektedir.
164
Tarih
Ders adı
13 Ekim 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
Patoloji
9.10-10.00
Patoloji
10.10-11.00
Patoloji
11.10-12.00
Patoloji
Neoplazinin tanımı ve sınıflandırılması
Tümörlerin adlandırılması
Onkogenez ve kanser (ÖnT-K)
Onkogenez ve kanser (ÖnT-K)
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Neoplazilerde etyoloji
Neoplazilerde etyoloji
Neoplazinin klinik özellikleri (ÖnT-K)
Kemoterapotiklere giriş
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. H. Özdemir
Antineoplastik ilaçlar
Antineoplastik ilaçlar
Karsinogenez
Kanser tarması, tanısı ve tedavi prensipleri (ÖnT-K)
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
Dr. A. Can
Dr. E. Doğan
Tümör antijenleri ve tümör belirleyicil.
Tümör immunolojisi
Radyasyon zedelenmesi (TT-A-K-İ)
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
15 Ekim 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Medikal Onkoloji
10.10-11.00
Medikal Onkoloji
11.10-12.00
Medikal Onkoloji
Jinekolojik kanserler (ÖnT-K)
Akciğer kanseri (ÖnT-K)
Gastrointestinal Kanserler (ÖnT-K)
Dr. A. Can
Dr. E. Doğan
Dr. E. Doğan
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Çocuklukta sık görülen tümörler
Çocuklukta sık görülen tümörler
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. M. Garipardıç
Dr. M. Garipardıç
Dr. M. İzmirli
Dr. E. Doğan
Dr. A. Can
Dr. G. Yılmazer
Dr. G. Yılmazer
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
14 Ekim 2014 Salı
8.10 – 9.00
Farmakoloji
9.10-10.00
Farmakoloji
10.10-11.00
Medikal Onkoloji
11.10-12.00
Medikal Onkoloji
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Çocuk Sağ. Hast.
Çocuk Sağ. Hast.
16 Ekim 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
Radyasyon Onk.
Konu
9.10-10.00
Radyasyon Onk.
10.10-11.00
Radyasyon Onk.
11.10-12.00
Medikal Onkoloji
Radyasyon Onk. Giriş ve Temel Radyoterapi
Malign hastalıkların evrelemesi, sınıflaması ve
prognostik faktörler
Onkolojide tanı ve tedavi yöntemlerinin
seçilmesi
Kanser epidemiyolojisi
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Medikal Onkoloji
Medikal Onkoloji
Radyasyon Onk.
Radyasyon Onk.
Ürogenital kanserler (ÖnT-K)
Baş-boyun kanserleri (ÖnT-K)
Meme kanserlerinde tedavi (ÖnT-K)
Akciğer kanserlerinde tedavi (ÖnT-K)
Öğretim üyesi
Dr. M. İzmirli
Dr. M. İzmirli
Dr. A. Can
17 Ekim 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Radyasyon Onk.
10.10-11.00
Radyasyon Onk.
11.10-12.00
Radyasyon Onk.
Dr. G. Yılmazer
Dr. G. Yılmazer
Radyterapinin erken ve geç etkileri ve etkileşim(TT-A-K-İ) Dr. M. İzmirli
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
Teknik ve fonksiyonlar
Hücre ve doku zedelenmesi
Hücre içi birikimler ve kalsifikasyon
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Özofagus kanserlerinde tedavi (ÖnT-K)
Mide kanserlerinde tedavi (ÖnT-K)
16.10-17.00
165
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Ders adı
Tarih
20 Ekim 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Genel Cerrahi
10.10-11.00
Genel Cerrahi
11.10-12.00
Genel Cerrahi
İnjuriye metabolizma ve endokrin yanıt(A-TT)
Yara bakımı ve yara iyileşmesi(TT--A)
Yanık (TT-A)
Dr. A.Aras
Dr. A.Aras
Dr. Ö. Yılmaz
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Hücresel adaptasyon bozuklukları (ÖnT)
Bulanık şişme, hidropik dej.
Gut, glikojen ve lipid met. boz. (ÖnT)
Nekroz ve apoptosis
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
21 Ekim 2014 Salı
8.10 – 9.00
Genel Cerrahi
9.10-10.00
Genel Cerrahi
10.10-11.00
Genel Cerrahi
11.10-12.00
Genel Cerrahi
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Konu
Sıvı elektrolit tedavisi (T-A-K)
Hemostaz –kanama- transfüzyon (ÖnT)
Şok (T-A)
Sepsis-sırs (T-A)
Çocuk Sağ. ve Hast. Glikojen depo hastalıkları (ÖnT)
Mikrobiyoloji
Yersinia cinsi bakteriler (TT-K)
Mikrobiyoloji
Klebsiella, entrobactr. hafnia(TT-K)
Öğretim üyesi
Dr. A.Aras
Dr. S. Çelik
Dr. S. Çelik
Dr. S. Çelik
Dr. M. Doğan
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
22 Ekim 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
Mikrobiyoloji
9.10-10.00
Mikrobiyoloji
10.10-11.00
Mikrobiyoloji
11.10-12.00
Mikrobiyoloji
Anaerob gr. negatif kokla(TT-K)
Streptococcus cinsi bakteriler (TT-K)
Staphylococcus cinsi bakteriler (TT-K)
Staphylococcus cinsi bakteriler (TT-K)
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
İltihap, tipleri ve belirtileri(TT-K)
Akut iltihap (TT-K)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Streptococcus cinsi bakteriler (TT-K)
Neisseria cinsi bakteriler (T-K)
Trepanoma pallidum (TT-K)
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Brucella cinsi bakteriler (TT-K)
Nonfermentatif gram negatif bakteriler(TT-K)
Bacterioides cinsi bakteriler(TT-K)
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Bacillus cinsi bakteriler ve enfeks.(T-K)
Clostridium cinsi bakteriler (T-A-K)
Gram pozitif sporsuz basiller (T-K)
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Akut iltihap (TT-K)
Kronik iltihap (TT-K)
Kronik iltihap (TT-K)
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Patoloji
Patoloji
23 Ekim 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Mikrobiyoloji
10.10-11.00
Mikrobiyoloji
11.10-12.00
Mikrobiyoloji
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
24 Ekim 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Mikrobiyoloji
10.10-11.00
Mikrobiyoloji
11.10-12.00
Mikrobiyoloji
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Patoloji
Patoloji
Patoloji
166
Tarih
Ders adı
27 Ekim 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Mikrobiyoloji
10.10-11.00
Mikrobiyoloji
11.10-12.00
Mikrobiyoloji
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji Lab
Mikrobiyoloji Lab
Mikrobiyoloji Lab
28 Ekim 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Mikrobiyoloji
10.10-11.00
Mikrobiyoloji
11.10-12.00
Mikrobiyoloji
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Borrelia cinsi bakteriler(T-K)
Antibiyotiklerin sınıf ve etki mkz.
Actinomycetes ve nocardia cinsi ba. (T-K)
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Spirochaetaceae familyası bakteriler(T-K)
Dr. Y. Bayram
Listeria cinsi bakteriler (T-K)
Leptospiraceae familyası bakteriler (T-K)
Rickettsiaceae familyası bakteriler(T-K)
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
30 Ekim 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Mikrobiyoloji
10.10-11.00
Mikrobiyoloji
11.10-12.00
Mikrobiyoloji Lab
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
31 Ekim 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Mikrobiyoloji
10.10-11.00
Mikrobiyoloji
11.10-12.00
Mikrobiyoloji
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Öğretim üyesi
SERBEST ÇALIŞMA
29 Ekim 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Konu
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Proteus, providencia, morganella(TT-K)
Chlamydiaceae familyası bakteriler (TT-K)
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Vibrio cholerae enfeksiyonları (TT-A-K)
Dr. Y. Bayram
Campylobacter cinsi bakteriler(A-K)
Dr. Y. Bayram
Helicobacter ve sprillum cinsi baktr.(TT-K) Dr. Y. Bayram
Chlamydiaceae familyası bakteriler (TT-K)
Rickettsiaceae familyası bakteriler(T-K)
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Hemodinamik bozukluklar(T-A-K)
Hemodinamik bozukluklar(T-A-K)
Hemodinamik bozukluklar(T-A-K)
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Mycoplasmataceae familyası bakteriler (TT-K)
167
Tarih
Ders adı
3 Kasım 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
Mikrobiyoloji
9.10-10.00
Mikrobiyoloji
10.10-11.00
Mikrobiyoloji
11.10-12.00
Mikrobiyoloji
Konu
Öğretim üyesi
Enterobacteri. familyası genel öz. (TT-A-K)
Enterobacteri. familyası genel öz. (TT-A-K)
E. Coli enfeksiyonları (TT-A-K)
Salmonella cinsi bakteriler (TT-K)
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Shigella cinsi bakteriler (TT-K)
Nekroz ve nekroz çeşitleri
Nekroz ve nekroz çeşitleri
Dr. Y. Bayram
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
4 Kasım 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Aktif Eğitim
10.10-11.00
Aktif Eğitim
11.10-12.00
Aktif Eğitim
Dikiş atma becerisi
Dikiş atma becerisi
Dikiş atma becerisi
Dr. S. Bilici
Dr. S. Bilici
Dr. S. Bilici
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Tümörler
Tümörler
Legionella cinsi bakteriler (TT-K)
Fakültatif anaerob gr. Negatif baktr. (TT-K)
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Mikrobiyoloji
Patoloji Lab
Patoloji Lab
Patoloji Lab.
Patoloji Lab.
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
5 Kasım 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10-10.00
Farmakoloji lab.
10.10-11.00
Farmakoloji lab.
Dr. G. Oto
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
Dr. H. Özdemir
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Patoloji Lab.
Patoloji Lab.
6 Kasım 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
7 Kasım 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
İltihap (TT-K)
İltihap (TT-K)
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
SERBEST ÇALIŞMA
PRATİK SINAV (14.30)
TEORİK SINAV (09.30)
SINAV SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME
168
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
İNFEKSİYON HASTALIKLARI, VİROLOJİ, İMMÜNOLOJİ VE GENETİK
(III.) DERS KURULU
(10 Kasım 2014 - 12 Aralık 2014)
Dersler
5 Hafta / 117 saat
Teorik Pratik Toplam Soru oranı
Mikrobiyoloji
37
6
43
37
Farmakoloji
19
2
21
18
Enfeksiyon Hast.
20
20
17
Patoloji
13
15
13
İmmünoloji
6
6
5
Dermatoloji
5
5
4
Çocuk Sağlığı ve Hast.
4
4
3
Aktif Eğitim
3
3
3
117
100
Toplam
107
2
10
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Doç. Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PARLAK
Yrd. Doç. Dr. Ali İrfan BARAN
Yrd. Doç. Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU
KURULDA DERSİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dersler
Mikrobiyoloji
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU
Doç. Dr. Yasemin BAYRAM
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PARLAK
Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL
Yrd. Doç. Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU
Enfeksiyon Hast.
Yrd. Doç. Dr. Ali İrfan BARAN
Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR
Farmakoloji
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OTO
Prof. Dr. İrfan BAYRAM
Yrd. Doç. Dr. Gülay BULUT
Patoloji
Yrd. Doç. Dr. Remzi ERTEN
Doç. Dr. Ramazan ESEN
İmmünoloji
Doç. Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ
Dermatoloji
Yrd. Doç. Dr. Hatice Uce ÖZKOL
Doç. Dr. Erdal PEKER
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Yrd. Doç. Dr. Nesrin CEYLAN
Yrd. Doç. Dr. M. Fatih GARÇA
Aktif Eğitim
169
DÖNEM III
İNFEKSİYON HASTALIKLARI, VİROLOJİ, İMMÜNOLOJİ VE GENETİK
(III.) DERS KURULU
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ:
Bu ders kurulu sonunda; İmmün sistem, Genetik hastalıklar ve İnfeksiyon hastalıklarının
klinikopatolojik özellikleri, laboratuar bulguları ve tedavileri ile ilgili bilgi verilmesi ve bu sistemlerin
hastalıkları ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER:
Bu kurul sonunda öğrencilerin;
1. Hücresel, hümoral immün sistemin çalışma esaslarını belirtebilmeleri,
2. Otoimmünite oluşum mekanizmalarını ve otoimmün hastalıkların klinik ve patolojik
özelliklerini açıklayabilmeleri,
3. İmmün sistem hastalıklarında kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını, farmakokinetiğini,
toksik etkilerini ve klinik kullanımını sayabilmeleri,
4. Genetik hastalıkların sınıflandırabilmeleri ve özelliklerini açıklayabilmeleri;
5. Bakteriyel enfeksiyonların patogenezini bilmeleri;
6. Bakteriyel
hastalıkların
tedavilerinde
kullanılan
antimikrobik
ajanları
ve
direnç
mekanizmalarını sayabilmeleri
7. Klinik
önemi
olan
mantarları
tanıyabilmeleri,
bunların
mikrobiyolojik
özelliklerini
sayabilmeleri,
8. Klinik önemi olan virüsleri tanıyabilmeleri, bunların mikrobiyolojik özelliklerini sayabilmeleri,
9. İnfeksiyon hastalıklarının klinikopatolojik özellikleri ve bu hastalıkların oluşum mekanizmaları
hakkında bilgi sahibi olabilmeleri,
10. Nedeni bilinmeyen ateş, ateş çeşitleri ve ateşli hastaya yaklaşım konularında bilgi sahibi
olmaları,
11. Sağlık kuruluşlarında infeksiyonların kontrolü ve organizasyonu ve infeksiyon hastalıklarından
korunma yöntemlerini öğrenebilmeleri hedeflenmektedir.
170
Tarih
Ders adı
10 Kasım 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Enfeksiyon Hast.
10.10-11.00 Enfeksiyon Hast.
11.10-12.00 Enfeksiyon Hast.
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
11 Kasım 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Enfeksiyon Hast.
10.10-11.00 Enfeksiyon Hast.
11.10-12.00 Enfeksiyon Hast.
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
Konu
Öğretim üyesi
Enfeksiyon hastalıklarına giriş (TT-K)
Enfeksiyon hastalıklarına giriş (TT-K)
Enfeksiyon oluşumu ve patogenezi (TT-K)
Dr. M. Sünnetcioğlu
Dr. M. Sünnetcioğlu
Dr. M. Sünnetcioğlu
Enfeksiyon hastalıklarına giriş (TT-K)
Bakteri enfeksiyonları patolojisi (TT-K)
Farmakogenetik
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. G. Oto
Nedeni bilinmeyen ateş (ÖnT-K)
Ateş çeşitleri- ateşli hastaya yaklaş. (TT-K)
Ateş çeşitleri-ateşli hastaya yaklaş. (TT-K)
Dr. M. Sünnetcioğlu
Dr. A.İ. Baran
Dr. A.İ. Baran
İmmunopatoloji
İmmunopatoloji
İmmunopatoloji
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
12 Kasım 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
10.10-11.00 Enfeksiyon Hast.
11.10-12.00 Enfeksiyon Hast.
Enfeksiyon hastalıklarından korunma yöntemleri
Dr. M. Sünnetcioğlu
(K)
Sağ. kuruluşlarında enf. kont. ve org
Dr. M. K. Karahocagil
Sağ. kuruluşlarında enf. kont. ve org
Dr. M. K. Karahocagil
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00
16.10-17.00
İmmunopatoloji
İmmunopatoloji
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
13 Kasım 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Farmakoloji
Doğuştan immün yetmezlikler (ÖnT-K)
Doğuştan immün yetmezlikler
Penisilinler
Dr. E. Peker
Dr. E. Peker
Dr. G. Oto
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Erişkin immünizasyonu
Fungal ve parazitik aj. patolojisi (TT-K)
Enfeksiyon hast. patolojisi (TT-K)
Enfeksiyon hast. patolojisi (TT-K)
Dr. A. İ. Baran
Dr. G. Bulut
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Humoral immün sistem ve hast. (ÖnT-K)
Hücresel immün sistem ve hast. (ÖnT-K)
Sefalosporinler
Dr. R. Esen
Dr. R. Esen
Dr. H. Özdemir
İmmün yetmezlikler (ÖnT-K)
İmmün yetmezlikler (ÖnT-K)
İmmunomodulatör ilaçlar
Dr. R. Esen
Dr. R. Esen
Dr. H. Özdemir
9.10-10.00
Enfeksiyon Hast.
Enfeksiyon Hast.
Patoloji
Patoloji Lab.
Patoloji Lab.
14 Kasım 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10-10.00 İmmünoloji
10.10-11.00 İmmünoloji
11.10-12.00 Farmakoloji
13.10-14.00 İmmünoloji
14.10-15.00 İmmünoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
171
Tarih
Ders adı
17 Kasım 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Mikrobiyoloji
10.10-11.00 Mikrobiyoloji
11.10-12.00 Mikrobiyoloji
Konu
Öğretim üyesi
Klinik mikolojiye giriş (TT-K)
Tıbbi yönden önemli mantar grupları (TT-K)
Mantarların sınıflandırılması (TT-K)
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
Fagositer sistem ve hastalıkları (ÖnT-K)
Kompleman sistem ve hastalıkları (ÖnT-K)
Makrolidler
Dr. R. Esen
Dr. R. Esen
Dr. G. Oto
Kutanöz mikozlar (TT-K)
Kutanöz mikozlar (TT-K)
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
Diğer beta laktam antibiyotikler
Antifungal antibiyotikler
Linkozamid, streptogr. ve linozolidler
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
19 Kasım 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Mikrobiyoloji Lab
10.10-11.00 Mikrobiyoloji
11.10-12.00 Mikrobiyoloji
Dermatofit enfeksiyonları (TT-K)
Dermatofit enfeksiyonları (TT-K)
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00
16.10-17.00
Genetik bozuklukların patolojisi (ÖnT-K)
Genetik bozuklukların patolojisi (ÖnT-K)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
20 Kasım 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Mikrobiyoloji
10.10-11.00 Mikrobiyoloji
11.10-12.00 Farmakoloji
Subkutanöz mikozlar (TT-K)
Subkutanöz mikozlar (TT-K)
Tetrasiklinler
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Özdemir
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Sistemik mikoz etkenleri (TT-K)
Opportunistik mikozlar (TT-K)
Aminoglikozidler
Amfenikoller
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
Mycobacteriaceae familyası bakteriler (TT-K-İ)
Mycobacteriaceae familyası bakteriler(TT-K-İ)
Sülfanamid, ko-trimoksazol, trimetoprim
Dr. Y. Bayram
Dr. Y. Bayram
Dr. H. Özdemir
Fluorokinolonlar
Polipeptid yapılı antibiyotikler
Dar spekt antistaf ve antianaer. İlaç.
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
13.10-14.00 İmmünoloji
14.10-15.00 İmmünoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
18 Kasım 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Mikrobiyoloji Lab
10.10-11.00 Mikrobiyoloji
11.10-12.00 Mikrobiyoloji
13.10-14.00 Farmakoloji
14.10-15.00 Farmakoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
21 Kasım 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Mikrobiyoloji
10.10-11.00 Mikrobiyoloji
11.10-12.00 Farmakoloji
13.10-14.00 Farmakoloji
14.10-15.00 Farmakoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
172
Tarih
Ders adı
24 Kasım 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Dermatoloji
10.10-11.00 Dermatoloji
11.10-12.00 Farmakoloji
Konu
Öğretim üyesi
Veneryan hast. (sifiliz ve diğer CYBH) (TT-K)
Veneryan hast. (sifiliz ve diğer CYBH) (TT-K)
Antimikrobiyel ilaçlar arasındaki etkil.
Dr. S.G. Bilgili
Dr. S. G. Bilgili
Dr. H. Özdemir
Sifiliz patolojisi (TT-K)
Atipik mycobacteriler ve lepra (TT-K)
Dr. İ. Bayram
Dr. H. Güdücüoğlu
Derinin mikobakterik hast. (tbc, lepra)
Derinin mikobakterik hast. (tbc, lepra)
Dr. S.G. Bilgili
Dr. S.G. Bilgili
Antitüberküloz ve antilepral ilaçlar
Antiseptikler ve dezenfektanlar
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
26 Kasım 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Mikrobiyoloji Lab
10.10-11.00 Mikrobiyoloji
11.10-12.00 Mikrobiyoloji
Viruslerin sınıflandırılması
Adenoviruslar (TT-K)
Dr. M. Parlak
Dr. M. Parlak
13.10-14.00 Enfeksiyon Hast.
14.10-15.00 Enfeksiyon Hast.
15.10-16.00
16.10-17.00
Rasyonel ant. kullan ve ant. direnci
Rasyonel ant. kullan. ve ant. direnci
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. M. K. Karahocagil
Dr. M. K. Karahocagil
27 Kasım 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Mikrobiyoloji
10.10-11.00 Mikrobiyoloji
11.10-12.00 Mikrobiyoloji
Adenoviruslar (TT-K)
Herpes virusler (TT-K)
Herpes virusler (TT-K)
Dr. M. Parlak
Dr. M. Parlak
Dr. M. Parlak
Viral enfeksiyonlar (TT-K)
Viral enfeksiyonlar (TT-K)
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Pox virusler (T-K)
Parvovirusler (ÖnT-K)
Stafilokok infeksiyonları (TT-K)
Dr. M. Parlak
Dr. M. Parlak
Dr. A.İ. Baran
Stafilokok infeksiyonları (TT-K)
Streptokok İnfeksiyonları(TT-K)
Streptokok İnfeksiyonları(TT-K)
Dr. A.İ. Baran
Dr. A.İ. Baran
Dr. A.İ. Baran
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Mikrobiyoloji
15.10-16.00
16.10-17.00
25 Kasım 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Dermatoloji
10.10-11.00 Dermatoloji
11.10-12.00
13.10-14.00 Farmakoloji
14.10-15.00 Farmakoloji
15.10-16.00
16.10-17.00
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Mikrobiyoloji
16.10-17.00
28 Kasım 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Mikrobiyoloji
10.10-11.00 Mikrobiyoloji
11.10-12.00 Enfeksiyon Hast
13.10-14.00 Enfeksiyon Hast
14.10-15.00 Enfeksiyon Hast
15.10-16.00 Enfeksiyon Hast
16.10-17.00
Lab
173
Tarih
Ders adı
1 Aralık 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Enfeksiyon Hast
10.10-11.00 Enfeksiyon Hast
11.10-12.00 Mikrobiyoloji
Konu
Öğretim üyesi
Hastane infeksiyonları (TT-K)
Hastane infeksiyonları (TT-K)
Papavavirusler (ÖnT-K)
Dr. M. K. Karahocagil
Dr. M. K. Karahocagil
Dr. M. Parlak
Picornavirusler (ÖnT-K)
Picornavirusler (ÖnT-K)
Rhabdovirus ve othomyxovirusler (ÖnT-K)
Dr. M. Parlak
Dr. M. Parlak
Dr. M. Parlak
Rhabdovirus ve othomyxovirusler(ÖnT-K)
Rotavirusler ve calicivirusler (TT-K)
Paramyxovirusler (TT-K)
Dr. M. Parlak
Dr. M. Parlak
Dr. M. Parlak
Paramyxovirusler (TT-K)
Sepsis ve Septik Şok
Sepsis ve Septik Şok
Dr. M. Parlak
Dr. M. Sünnetcioğlu
Dr. M. Sünnetcioğlu
3 Aralık 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Mikrobiyoloji Lab
10.10-11.00 Mikrobiyoloji
11.10-12.00 Mikrobiyoloji
Filovirusler (ÖnT-K)
Reovirus ve coronovirusler (ÖnT-K)
Dr. M. Parlak
Dr. M. Parlak
13.10-14.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
14.10-15.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
15.10-16.00
16.10-17.00
Viral döküntülü hastalıklar (TT-K)
Viral döküntülü hastalıklar (TT-K)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. N. Ceylan
Dr. N. Ceylan
4 Aralık 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Dermatoloji
10.10-11.00 Mikrobiyoloji
11.10-12.00 Mikrobiyoloji
AIDS’in deri bulguları (ÖnT-K)
Togovirusler (ÖnT-K)
Retrovirusler (ÖnT-K)
Dr. H. Uce Özkol
Dr. M. Parlak
Dr. M. Parlak
Echovirusler, norwalk virusler (ÖnT-K)
Onkojenik virusler (ÖnT-K)
Antiviral ilaçlar
Dr. M. Parlak
Dr. M. Parlak
Dr. H. Özdemir
Hepatit virusleri (ÖnT-K)
Hepatit virusleri (T-K)
Dr. H. Güdücüoğlu
Dr. H. Güdücüoğlu
13.10-14.00 Mikrobiyoloji
14.10-15.00 Mikrobiyoloji
15.10-16.00 Mikrobiyoloji
16.10-17.00
2 Aralık 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Mikrobiyoloji
10.10-11.00 Mikrobiyoloji
11.10-12.00 Mikrobiyoloji
13.10-14.00 Mikrobiyoloji
14.10-15.00 Enfeksiyon Hast
15.10-16.00 Enfeksiyon Hast
16.10-17.00
13.10-14.00 Mikrobiyoloji
14.10-15.00 Mikrobiyoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
5 Aralık 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Mikrobiyoloji
10.10-11.00 Mikrobiyoloji
11.10-12.00 Mikrobiyoloji Lab
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
13.10-14.00 Farmakoloji Lab
14.10-15.00 Farmakoloji Lab
15.10-16.00
16.10-17.00
174
Tarih
Ders adı
8 Aralık 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Aktif Eğitim
10.10-11.00 Aktif Eğitim
11.10-12.00 Aktif Eğitim
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
9 Aralık 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
10 Aralık 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
11 Aralık 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
12 Aralık 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00 .
15.10-16.00
16.10-17.00
Konu
Kulaktan yabancı cisim çıkarma becerisi
Kulaktan yabancı cisim çıkarma becerisi
Kulaktan yabancı cisim çıkarma becerisi
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
PRATİK SINAV (14.00)
TEORİK SINAV (9.30)
SINAV SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME
175
Öğretim üyesi
Dr. M. F. Garça
Dr. M. F. Garça
Dr. M. F. Garça
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
LENFO-HEMATOPOETİK SİSTEM ve SOLUNUM SİSTEMİ
(IV.) DERS KURULU
(15 Aralık 2014 - 16 Ocak 2015)
5 Hafta/ 102 saat
Dersler
Teorik Pratik Toplam Soru oranı
Patoloji
18
4
22
21
Göğüs Hastalıkları
20
-
20
20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
19
-
19
19
Farmakoloji
13
2
15
14
Hematoloji
14
-
14
14
KBB
9
-
9
9
Göğüs Cerrahisi
2
-
2
2
Anesteziyoloji
1
-
1
1
Toplam
96
6
102
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
Prof. Dr. İrfan BAYRAM
DERS KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Mesut GARİPARDIÇ
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Doç. Dr. M. Fatih GARÇA
Yrd. Doç. Dr. Gülay BULUT
KURULDA DERSİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dersler
Öğretim Üyesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Prof. Dr. Ahmet Faik ÖNER
Doç. Dr. Sinan AKBAYRAM
Doç. Dr. Mesut GARİPARDIÇ
Doç. Dr. Erdal PEKER
Patoloji
Hematoloji
Farmakoloji
KBB
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Cerrahisi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof. Dr. İrfan BAYRAM
Yrd. Doç. Dr. Gülay BULUT
Yrd. Doç. Dr. Remzi ERTEN
Doç. Dr. Cengiz DEMİR
Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OTO
Doç. Dr. M. Fatih GARÇA
Yrd. Doç. Dr. Mahfuz TURAN
Yrd. Doç. Dr. Nazım BOZAN
Doç. Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN
Yrd. Doç. Dr. Selami EKİN
Yrd. Doç. Dr. Hülya GÜNBATAR
Doç. Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU
Doç. Dr. Fuat SAYIR
Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEĞİN
176
DÖNEM III
LENFO-HEMATOPOETİK SİSTEM ve SOLUNUM SİSTEMİ
(IV.) DERS KURULU
AMAÇ:
Bu kurulda, hematopoetik ve lenfoid dokuların (kan, kemik iliği, dalak, timus, lenf nodu) neoplastik
ve non-neoplastik hastalıklarının klinikopatolojik ve laboratuar özellikleri, bunlara yönelik tedavide
kullanılan ilaçların özellikleri ve solunum sistemi hastalıklarının klinik özellikleri, laboratuar bulguları
ve tedavileri ile ilgili bilgi verilmesi ve bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel kavramların
öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER: Bu kurul sonunda öğrencilerin;
1. Kanın yapısı ve fonksiyonları, hematopoezin temel mekanizmasını belirtebilmeleri,
2. Cocuk ve erişkin anemilerinin klinik, laboratuvar bulguları, bunların tedavisine yönelik ilaçları
sayabilmeleri,
3. Çocuk ve erişkin çağda görülen, lenf nodu ve lökositleri tutan neoplastik ve non-neoplastik
hastalıkların klinik ve patolojik bulgularını belirtebilmeleri,
4. Koagulasyon mekanizmalarındaki bozukluklara bağlı hastalıkların klinik ve laboratuvar bulguları
ile bunlara yönelik (antikoagulan, hemostatik, antitombositik, trombolitik) ilaçların özelliklerini
sayabilmeleri,
5. Kemik iliği, dalak ve timus hastalıklarının patolojik özelliklerini belirtebilmeleri,
6. Solunum sistemi muayenesini yapabilmeleri,
7. Akut bronşit, pnömoni gibi alt solunum yolları enfeksiyonlarının fizyopatolojisini, tanısını, kliniğini
ve tedavisini belirtebilmeleri,
8. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının etkenlerini, bulaşma yollarını ve korunma yöntemlerini
açıklayabilmeleri,
9. Tüberkülozun kliniğini ve tedavisini belirtebilmeleri,
10. Akciğer ve plevra tümörlerini belirtebilmeleri,
11. Restriktif ve obstrüktif akciğer hastalıklarının patolojisi ve kliniğini açıklayabilmeleri,
12. Solunum sisteminin görüntüleme yöntemlerini açıklayabilmeleri,
13. Üst solunum yolu obstrüksiyonlarının nedenlerini sayabilmeleri,
14. Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçlar ile vitaminlerin etki mekanizmasını,
farmakokinetiği, yan etkileri ile ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını belirtebilmeleri,
15.Göğüs travmaları, spontan pnömotoraks ve acil havayolu açılması konularında bilgi sahibi olmaları
hedeflenmektedir.
177
KURUL IV: LENFO-HEMATOPOETİK SİSTEM VE SOLUNUM SİSTEMİ
Tarih
Ders adı
15 Aralık 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
Konu
Öğretim üyesi
Hematolojiye giriş
Hematolojiye giriş
Mikrositer anemiler
Dr. A. F. Öner
Dr. A. F. Öner
Dr. M. Garipardıç
Kemik iliği patolojisi
Kemik iliği patolojisi
Kemik iliği patolojisi
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Anemiler ve demir eksikliği (TT-K)
Anemiler ve demir eksikliği (TT-K)
Hemolitik anemiler (ÖnT)
Dr. C. Demir
Dr. C. Demir
Dr. C. Demir
Aplastik anemi - PNH (ÖnT)
Antianemik ilaçlar
Antianemik ilaçlar
Dr. C. Demir
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
17 Aralık 2014 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
Hemoglobinopatiler (ÖnT-K)
Hemoglobinopatiler (ÖnT-K)
Orak hücreli anemi (ÖnT-K)
Dr. M. Garipardıç
Dr. M. Garipardıç
Dr. M. Garipardıç
13.10-14.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00
16.10-17.00
Orak hücreli anemi (ÖnT-K)
Dalak, Timus (ÖnT)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. M. Garipardıç
Dr. İ. Bayram
18 Aralık 2014 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Hematoloji
10.10-11.00 Hematoloji
11.10-12.00 Hematoloji
Akut lösemiler –I (ÖnT)
Akut lösemiler –II (ÖnT)
Kronik lösemiler (ÖnT)
Dr. C. Demir
Dr. C. Demir
Dr. C. Demir
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Lösemiler (ÖnT)
Lösemiler (ÖnT)
Lenfoid ve hemotopoetik tümörler (ÖnT)
Lenfoid ve hemotopoetik tümörler (ÖnT)
Dr. S. Akbayram
Dr. S. Akbayram
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
19 Aralık 2014 Cuma
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Hematoloji
Lenfomalar (ÖnT)
Lenfomalar (ÖnT)
Multiple miyeloma (ÖnT)
Dr. S. Akbayram
Dr. S. Akbayram
Dr. C. Demir
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Myeloproliferatif hastalıklar -I (ÖnT)
Myeloproliferatif hastalıklar-II (ÖnT)
Lenfoid ve hemotopoetik tümörler (ÖnT)
Lenfoid ve hemotopoetik tümörler (ÖnT)
Dr. C. Demir
Dr. C. Demir
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
16 Aralık 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Hematoloji
10.10-11.00 Hematoloji
11.10-12.00 Hematoloji
13.10-14.00 Hematoloji
14.10-15.00 Farmakoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
Çocuk Sağ. ve Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast.
Patoloji
Patoloji
Hematoloji
Hematoloji
Patoloji
Patoloji
178
Tarih
Ders adı
22 Aralık 2014 Pazartesi
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Hematoloji
10.10-11.00 Hematoloji
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast
Konu
Öğretim üyesi
Myelodisplastik sendrom (ÖnT)
Myelodisplastik sendrom (ÖnT)
Yenidoğanın hematolojik problemleri(T-A-K)
Dr. C. Demir
Dr. C. Demir
Dr. O. Tuncer
Yenidoğanın hematolojik problemleri(T-A-K)
Hogkin lenfoma (ÖnT)
Non hodgkin lenfoma (ÖnT)
Dr. O. Tuncer
Dr. C. Demir
Dr. C. Demir
Koagülasyon bozuklukları (ÖnT)
Koagülasyon bozuklukları (ÖnT)
Histiositozis (ÖnT)
Dr. M. Garipardıç
Dr. M. Garipardıç
Dr. S. Akbayram
13.10-14.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
14.10-15.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
24 Aralık 2014 Çarşamba
8.10 - 9.00 Farmakoloji
9.10-10.00 Farmakoloji
10.10-11.00 Farmakoloji
11.10-12.00 Farmakoloji
Trombosit hastalıkları (ÖnT)
Trombosit hastalıkları (ÖnT)
Antikoagulan ilaçlar
Dr. M. Garipardıç
Dr. M. Garipardıç
Dr. H. Özdemir
Plasma hacmini genişleten solusyon.
Trombolitik ilaçlar
Hemostatik ve replasman ilaçları
Trombosit agregasyon inhibitörleri
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
13.10-14.00 KBB
14.10-15.00 KBB
15.10-16.00
16.10-17.00
Tonsil ve farenks hastalıkları (TT-İ-K)
Tonsil ve farenks hastalıkları (TT-İ-K)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. M. Turan
Dr. M. Turan
25 Aralık 2014 Perşembe
8.10 - 9.00 KBB
9.10-10.00 KBB
10.10-11.00 KBB
11.10-12.00 Farmakoloji
OSAS (ÖnT)
Sinüzitler (TT-İ-K)
Sinüzitler (TT-İ-K)
Histamin ve antihistaminikler
Dr. M. F. Garça
Dr. M. F. Garça
Dr. M. F. Garça
Dr. H. Özdemir
Alerjik-nonallerjik rinitler (TT-İ-K)
Alerjik-nonallerjik rinitler (TT-İ-K)
Hışıltılı çocuğa yaklaşım (TT-A-K)
Dr. M. Turan
Dr. M. Turan
Dr. E. Peker
Larenks hastalıkları (TT-İ-K)
Larenks hastalıkları (TT-İ-K)
Belirti ve bulgular (A-TT-K)
Dr. N. Bozan
Dr. N. Bozan
Dr. S. Ekin
Belirti ve bulgular (A-TT-K)
KOAH(TT-A-K-İ)
KOAH(TT-A-K-İ)
Dr. S. Ekin
Dr. H. Günbatar
Dr. H. Günbatar
13.10-14.00 Çocuk Sağ. ve Hast
14.10-15.00 Hematoloji
15.10-16.00 Hematoloji
16.10-17.00
23 Aralık 2014 Salı
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
13.10-14.00 KBB
14.10-15.00 KBB
15.10-16.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
16.10-17.00
26 Aralık 2014 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00 KBB
10.10-11.00 KBB
11.10-12.00 Göğüs Hastalıkları
13.10-14.00 Göğüs Hastalıkları
14.10-15.00 Göğüs Hastalıkları
15.10-16.00 Göğüs Hastalıkları
16.10-17.00
179
Tarih
Ders adı
29 Aralık 2014 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Farmakoloji
10.10-11.00 Göğüs Hastalıkları
11.10-12.00 Göğüs Hastalıkları
Konu
Öğretim üyesi
Seratonin resep agonist ve antag.
Astım(TT-İ-K-A)
Astım(TT-İ-K-A)
Dr. H. Özdemir
Dr.B. Sertoğullarından
Dr.B. Sertoğullarından
Solunum yolu enf. ve pnömoniler (TT-K)
Solunum yolu enf. ve pnömoniler (TT-K)
Solunum yolu enf. ve pnömoniler (TT-K)
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Tüberküloz (TT-K-İ)
Tüberküloz (TT-K-İ)
Antitussif ve ekspektoranlar
Dr. A. Sünnetçioülu
Dr. A. Sünnetçioülu
Dr. G. Oto
Mukolitikler ve sürfaktanlar
Obstrüktif akciğer hastalıkları (TT-A-K-İ)
Obstrüktif akciğer hastalıkları (TT-A-K-İ)
Dr. G. Oto
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
31 Aralık 2014 Çarşamba
8.10 - 9.00 Göğüs Hastalıkları
9.10-10.00 Göğüs Hastalıkları
10.10-11.00 Göğüs Hastalıkları
11.10-12.00 Patoloji
Pulmoner Hipertansiyon(ÖnT)
Akciğer Kanseri (ÖnT-K)
İnterstisyel akciğer hastalığı (ÖnT)
Tüberküloz (TT-K-İ)
Dr. H. Günbatar
Dr. B.Sertoğullarından
Dr. S Aşker
Dr. R. Erten
13.10-14.00 Patoloji Lab.
14.10-15.00 Patoloji Lab.
15.10-16.00
16.10-17.00
Obstrüktif akciğer hastalıkları (TT-A-K-İ)
Obstrüktif akciğer hastalıkları (TT-A-K-İ)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
30 Aralık 2014 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Göğüs Hastalıkları
10.10-11.00 Göğüs Hastalıkları
11.10-12.00 Farmakoloji
13.10-14.00 Farmakoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
1 Ocak 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
2 Ocak 2015 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
RESMİ TATİL
RESMİ TATİL
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
180
Tarih
Ders adı
5 Ocak 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00
Göğüs Hastalıkları
10.10-11.00 Göğüs Hastalıkları
11.10-12.00 Göğüs Hastalıkları
Konu
Öğretim üyesi
P Emboli (ÖnT-A-K)
Pnömoni (TT-K)
Pnömoni (TT-K)
Dr. S. Ekin
Dr. S Aşker
Dr. S Aşker
Uyku-apne sendromu (ÖnT)
Mesleksel ve çevresel akc. Hast.ları (ÖnT-İ-K)
Astım bronşiyale (TT-A-K-İ)
Dr. S Aşker
Dr. A. Sünnetçioğlu
Dr. E. Peker
Yenidoğanın solunum sıkıntısı (A)
Yenidoğanın solunum sıkıntısı (A)
Bronkodilatatörler ve antiastmatik ilaçlar
Dr. E. Peker
Dr. E. Peker
Dr. G. Oto
Plevra Effüzyon ve Ampiyem (ÖnT)
Bronşektazi (ÖnT-K-İ)
Oksijen ve diğer tedavi gazları
Dr. S. Ekin
Dr. A. Sünnetçioğlu
Dr. G. Oto
7 Ocak 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00
9.10-10.00
Göğüs Hastalıkları
10.10-11.00 Göğüs Hastalıkları
11.10-12.00 Patoloji
Solunum Yetmezliği (A)
Akciğer Ödemi ve ARDS (A)
Pnömokonyozlar (ÖnT-K-İ)
Dr. B.Sertoğullarından
Dr. H. Günbatar
Dr. G. Bulut
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Üst solunum yolları tümörleri (ÖnT-K)
Akciğer tümörleri (ÖnT-K)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Göğüs travmaları (A)
Spontan pnömotoraks (T-A)
Acil hava yolu sağlanması (A)
Dr. U.Çobanoğlu
Dr. F. Sayır
Dr. M. B. Çeğin
Plevra ve mediasten tümörleri (ÖnT)
Plevra ve mediasten tümörleri (ÖnT)
Plevra ve mediasten tümörleri (ÖnT)
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Çocuk Sağ. ve Hast.
6 Ocak 2015 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00
Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Farmakoloji
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Farmakoloji
Patoloji
Patoloji
8 Ocak 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00
Göğüs Cerrahisi
10.10-11.00 Göğüs Cerrahisi
11.10-12.00 Anesteziyoloji
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Patoloji
Patoloji Lab.
Patoloji Lab.
9 Ocak 2015 Cuma
8.10 - 9.00
Farmakoloji Lab
9.10-10.00
10.10-11.00
Dr. G. Oto,
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto,
Dr. H. Özdemir
Farmakoloji Lab
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
181
Tarih
Ders adı
12 Ocak 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Konu
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
13 Ocak 2015 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
SERBEST ÇALIŞMA
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
14 Ocak 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
SERBEST ÇALIŞMA
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
15 Ocak 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
PRATİK SINAV (Saat:14.00)
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
16 Ocak 2015 Cuma
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
TEORİK SINAV (Saat:09.30)
SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRME
182
Öğretim üyesi
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
DOLAŞIM SİSTEMİ
(V.) DERS KURULU
(9 Şubat 2015 - 27 Şubat 2015)
Dersler
Kardiyoloji
Farmakoloji
Patoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anestezi
Kalp Damar Cerrahisi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dermatoloji
Halk Sağlığı
Aktif Eğitim
TOPLAM
Beceri uygulaması
3 Hafta / 66 saat
Teorik Pratik Toplam
20
20
12
2
15
7
2
9
8
8
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
62
4
66
23
Soru oranı
29
22
14
12
6
5
3
3
3
3
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ECE
Yrd. Doç. Dr. Musa ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ECE
Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal GÜR
DERS KURULU BAŞKANI
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Dersler
KURULDA DERSİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Öğretim Üyesi
Kardiyoloji
Farmakoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doç. Dr. Mustafa TUNCER
Doç. Dr. H. Ali GÜMRÜKÇÜOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Müntecetep AŞKER
Yrd. Doç. Dr. Musa ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Hakkı ŞİMŞEK
Yrd. Doç. Dr. Serkan AKDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Aytaç AKYOL
Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OTO
Prof. Dr. Abdurrahman ÜNER
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ECE
Patoloji
Yrd. Doç. Dr. Remzi ERTEN
Kalp Damar Cerrahisi
Prof. Dr. Alper Sami KUNT
Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal GÜR
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dermatoloji
Halk Sağlığı
Doç. Dr. Uğur GÖKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Lokman SOYORAL
Prof. Dr. Hanım Güler ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Halil YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. Sinemis Çetin DAĞLI
Aktif Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal GÜR
Beceri Uygulaması
Yrd. Doç. Dr. S.Ç. Dağlı
Anestezi
183
DÖNEM III
DOLAŞIM SİSTEMİ
(V.) DERS KURULU
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ:
Dolaşım sistemi ders kurulu sonunda; dolaşım sistemi hastalıklarının klinikopatolojik özellikleri,
laboratuar bulguları ve tedavileri ile ilgili bilgi verilmesi ve bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel
kavramların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER: Bu kurul sonunda öğrencilerin;
1. Kardiyovasküler sistem muayenesini yapabilmeleri,
2. Kardiyovaskuler sistem hastalıklarında karşılaşılan semptomları değerlendirebilmeleri,
3. EKG analizini ve ritm bozukluklarını açıklayabilmeleri,
4. Koroner arter hastalığının risk faktörlerini, tanısını, klinik özelliklerini, tanı yöntemlerini
sayabilmeleri,
5. Kalp Kapak Hastalıklarının risk faktörlerini, tanısını, klinik özelliklerini, tanı yöntemlerini
sayabilmeleri,
6. Kalp yetmezliğinin fizyopatolojisini, risk faktörlerini ve klinik özelliklerini belirtebilmeleri,
7. Endokard, myokard ve perikard hastalıklarının patolojisini ve klinik özelliklerini
belirtebilmeleri,
8. Hipertansiyonun epidemiyolojisini, tanısını, komplikasyonlarını belirtebilmeleri ve tedavi
seçeneklerini sayabilmeleri,
9. İnfektif Endokardit’in fizyopatolojisini, risk faktörlerini ve klinik özelliklerini ve tanı
kriterlerini belirtebilmeleri amaçlanmıştır.
10. Otonom sinir sisteminin nörotransmiterleri ve ileti basamaklarını kavrayabilmeleri, otonom
sistem ilaçlarının etki mekanizmaları ve klinikte kullanılış yerleri ile yan etkilerini
belirtebilmeleri,
11. Gebelikte hipertansiyon ve hemodinamik değişikliklere tanı koyma ve acil yaklaşım hakkında
bilgi sahibi olabilmeleri,
12. Sistemik hastalıklar ile ilişkili deri bulgularını tanıma,
13. Bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi ve kontrolü hakkında bilgi sahibi olabilmeleri
hedeflenmektedir
184
Tarih
Ders adı
9 Şubat 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Kardiyoloji
10.10-11.00 Kardiyoloji
11.10-12.00 Kardiyoloji
Fizik muayene ve anamnez (T-A-K)
Fizik muayene ve anamnez (T-A-K)
Fizik muayene ve anamnez (T-A-K)
Dr.H.A.Gümrükçüoğlu
Dr.H.A.Gümrükçüoğlu
Dr.H.A.Gümrükçüoğlu
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Elektrokardiyografi (T-A-K)
Elektrokardiyografi (T-A-K)
Çocuk kalp hastalıklarında semptom. (T-A-K)
Kalp sesleri ve üfürümler (T-A-K)
Dr. M. Şahin
Dr. M. Şahin
Dr. A. Üner
Dr. A. Üner
10 Şubat 2015 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
Akut romatizmal ateş (T-K)
Akut romatizmal ateş (T-K)
Çocuklarda enfektif endokardit (ÖnT-K)
Dr. İ. Ece
Dr. İ. Ece
Dr. A. Üner
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Romatizmal ateş ve kalp hast. (T-K)
Nonbaktr. trmb. endkrd. inf. endk. (ÖnT-K)
Enfektif endokardit (ÖnT-K)
Enfektif endokardit (ÖnT-K)
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. A. Akyol
Dr. A. Akyol
11 Şubat 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Kardiyoloji
10.10-11.00 Kardiyoloji
11.10-12.00 Kardiyoloji
Kalp kapak hastalıkları (ÖnT-K)
Kalp kapak hastalıkları(ÖnT-K)
Kalp kapak hastalıkları(ÖnT-K)
Dr. S. Akdağ
Dr. S. Akdağ
Dr. S. Akdağ
13.10-14.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
14.10-15.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
15.10-16.00
16.10-17.00
Doğuştan kalp hastalıkları (ÖnT-K)
Doğuştan kalp hastalıkları (ÖnT-K)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. A. Üner
Dr. A. Üner
12 Şubat 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Kalp Damar Cerrahisi
10.10-11.00 Kardiyoloji
11.10-12.00 Kardiyoloji
Doğuştan kalp hastalıkları(ÖnT-K)
Koroner arter hastalığı (T-A-K)
Koroner arter hastalığı (T-A-K
Dr. A. S. Kunt
Dr. A. Akyol
Dr. A. Akyol
Koroner arter hastalığı (T-A-K
Koroner arter hastalığı (T-A-K
Ateroskleroz (ÖnT-K)
Dr. Alper Sami Kunt
Dr. A. K. Gür
Dr. R. Erten
Miyokardit ve kardiyomiyopatiler (ÖnT-K)
Miyokardit ve kardiyomiyopatiler (ÖnT-K)
Otonom sinir sistemine giriş
Dr. M. Aşker
Dr. M. Aşker
Dr. H. Özdemir
OSS. Nörotransmitterler ve İlaçları
Ateroskleroz dışı kalp hast. (ÖnT-K)
İskemik kalp hastalıkları (ÖnT-K)
Dr. H. Özdemir
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Çocuk Sağ. ve Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast.
Patoloji
Patoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
13.10-14.00 Kalp Damar Cerrahisi
14.10-15.00 Kalp Damar Cerrahisi
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
13 Şubat 2015 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Kardiyoloji
10.10-11.00 Kardiyoloji
11.10-12.00 Farmakoloji
13.10-14.00 Farmakoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
Konu
185
Öğretim üyesi
Tarih
Ders adı
16 Şubat 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Kardiyoloji
10.10-11.00 Farmakoloji
11.10-12.00 Farmakoloji
Aritmiler ve bloklar (ÖnT)
Antiaritmik ilaçlar
Betaadrenejik reseptör blokerleri
Dr. M. Şahin
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Antianjinal ilaçlar
Perikardiyal hastalıklar (ÖnT)
Kalp yetmezliği (T-A-K-İ)
Kalp yetmezliği (T-A-K-İ)
Dr. H. Özdemir
Dr. H.Şimşek
Dr. M. Tuncer
Dr. M. Tuncer
Glikozidler ve kalp yetmezliği ilaç.
Periferik vazodilatörler
Hipoksi ve oksijen tedavisi (TT-A-K-İ)
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
Dr. U. Göktaş
Dr. U. Göktaş
Pulmoner hipertansiyon (ÖnT)
Hipertansiyon (TT-A-K-İ)
Hipertansiyon (TT-A-K-İ)
Hipertansif kalp hast. kor pulmonale (ÖnT-A)
Dr. İ. Ece
Dr.H.Şimşek
Dr.H.Şimşek
Dr. R. Erten
Gebelikte hipertansiyon (T-A)
Gebelikte kvs hemodinamik değişk.(T-A)
Bulaşıcı olm. hst.ların epid. ve kont (TT-A-K-İ)
Bulaşıcı olm. hst.ların epid. ve kont (TT-A-K-İ)
Dr. G. Şahin
Dr. G. Şahin
Dr. S. Çetin Dağlı
Dr. S. Çetin Dağlı
Farmakoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
17 Şubat 2015 Salı
8.10 - 9.00 Farmakoloji
9.10-10.00 Farmakoloji
10.10-11.00 Anesteziyoloji
11.10-12.00 Anesteziyoloji
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Çocuk Sağ. ve Hast.
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Patoloji
18 Şubat 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00 Kadın H. ve Doğum
9.10-10.00 Kadın H. ve Doğum
10.10-11.00 Halk Sağlığı
11.10-12.00 Halk Sağlığı
13.10-14.00 Patoloji lab.
14.10-15.00 Patoloji lab.
15.10-16.00
16.10-17.00
19 Şubat 2015 Perşembe
8.10 - 9.00 Farmakoloji
9.10-10.00 Farmakoloji
10.10-11.00 Anesteziyoloji
11.10-12.00 Anesteziyoloji
13.10-14.00 Farmakoloji
14.10-15.00 Farmakoloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
20 Şubat 2015 Cuma
8.10 - 9.00 Dermatoloji
9.10-10.00 Dermatoloji
10.10-11.00 Farmakoloji
11.10-12.00 Aktif Eğitim
13.10-14.00 Aktif Eğitim
14.10-15.00 Beceri uygulaması
15.10-16.00 Beceri uygulaması
16.10-17.00
Konu
Hipoksi ve oksijen tedavisi (TT-A-K-İ)
Öğretim üyesi
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Antihipertansif ilaçlar-1
Antihipertansif ilaçlar-2
Kalp durması (T-A)
Kalp durması (T-A)
Dr. H.Özdemir
Dr. H.Özdemir
Dr. L. Soyoral
Dr. L. Soyoral
Sempatolitik ilaçlar
Sempatomimetik ilaçlar
Venöz hastalıklar ve vaskulitler (ÖnT-K)
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
Dr. R. Erten
Sistemik hast. deri bulguları(ÖnT)
Sistemik hast. deri bulguları (ÖnT)
Hipolipidemik ilaçlar
EKG okuma becerisi
Dr. H. Yavuz
Dr. H. Yavuz
Dr. H. Özdemir
Dr. A. K. Gür
EKG okuma becerisi
Pediatrik ölçümler
Pediatrik ölçümler
Dr. A. K. Gür
Dr. S. Kaba
Dr. S. Kaba
186
Tarih
Ders adı
23 Şubat 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00 Beceri uygulaması
9.10-10.00 Beceri uygulaması
10.10-11.00 Beceri uygulaması
11.10-12.00 Beceri uygulaması
Konu
Kardiopulmoner resüsitasyon
Kardiopulmoner resüsitasyon
Kardiopulmoner resüsitasyon
Kardiopulmoner resüsitasyon
Dr. H.A.Gümrükçüoğl
Dr. H.A.Gümrükçüoğl
Dr. M. Şahin
Dr. M. Şahin
13.10-14.00 Beceri uygulaması
14.10-15.00 Beceri uygulaması
Pediatrik ölçümler
Pediatrik ölçümler
Dr. N. Ceylan
Dr. N. Ceylan
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
24 Şubat 2015 Salı
8.10 - 9.00 Beceri uygulaması
9.10-10.00 Beceri uygulaması
10.10-11.00 Beceri uygulaması
11.10-12.00 Beceri uygulaması
Yenidoğan resüsitasyonu
Yenidoğan resüsitasyonu
Yenidoğan resüsitasyonu
Yenidoğan resüsitasyonu
Dr. İ. Ece
Dr. İ. Ece
Dr. N. Demir
Dr. N. Demir
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Çocuk ileri yaşam desteği becerisi
Çocuk ileri yaşam desteği becerisi
Erişkin resüsitasyonu
Erişkin resüsitasyonu
Dr. L. Üstyol
Dr. L. Üstyol
Dr. M.B. Çeğin
Dr. M.B. Çeğin
Erişkin ileri yaşam desteği becerisi
Erişkin ileri yaşam desteği becerisi
Maket üzerinde kulak ve göz muayenesi
Maket üzerinde kulak ve göz muayenesi
Dr. M.B. Çeğin
Dr. M.B. Çeğin
Dr. M. Batur
Dr. N. Bozan
Çevre sağlığı
Çevre sağlığı
Çevre sağlığı
Dr. S.Ç. Dağlı
Dr. S.Ç. Dağlı
Dr. S.Ç. Dağlı
15.10-16.00 Farmakoloji lab.
16.10-17.00 Farmakoloji lab.
Beceri uygulaması
Beceri uygulaması
Beceri uygulaması
Beceri uygulaması
25 Şubat 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00 Beceri uygulaması
9.10-10.00 Beceri uygulaması
10.10-11.00 Beceri uygulaması
11.10-12.00 Beceri uygulaması
13.10-14.00 Beceri uygulaması
14.10-15.00 Beceri uygulaması
15.10-16.00 Beceri uygulaması
16.10-17.00
26 Şubat 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
27 Şubat 2015 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
SERBEST ÇALIŞMA
PRATİK SINAV (Saat:14.00)
TEORİK SINAV (Saat:09.30)
SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRME
187
Öğretim üyesi
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014–2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM-ENDOKRİN SİSTEM ve METABOLİZMA
(VI.) DERS KURULU
(2 Mart 2015 – 3 Nisan 2015)
5 hafta / 135 saat
Dersler
Teorik Pratik Toplam Soru oranı
31
8
39
Patoloji
29
26
26
Çocuk Sağlığı ve Hast.
19
17
2
19
Farmakoloji
14
18
18
Gastroenteroloji
13
12
12
Endokrinoloji
9
7
7
Kadın H. ve Doğum
5
5
5
Enfeksiyon Hastalıkları
4
4
4
Genel Cerrahi
3
3
3
Aktif Eğitim
2
1
1
Beyin Cerrahi
1
1
1
Halk Sağlığı
1
Toplam
125
10
135
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Erdal PEKER
Doç. Dr. Mehmet ASLAN
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Doç. Dr. Habib EMRE
Yrd. Doç. Dr. Remzi ERTEN
KURULDA DERSİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dersler
Patoloji
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Gastroenteroloji
Farmakoloji
Endokrinoloji
Kadın Hast ve Doğum
Enfeksiyon Hastalıkları
Genel Cerrahi
Beyin Cerrahi
Halk Sağlığı
Aktif Eğitim
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İrfan BAYRAM
Yrd. Doç. Dr. R. ERTEN
Yrd. Doç. Dr. G. BULUT
Prof. Dr. Oğuz TUNCER
Doç. Dr. Murat DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Kaan DEMİRÖREN
Yrd. Doç. Dr. Lokman ÜSTYOL
Yrd. Doç. Dr. Nihat DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Nesrin CEYLAN
Yrd. Doç. Dr. Sultan KABA
Doç. Dr. Mehmet ASLAN
Doç. Dr. A. Cumhur DÜLGER
Yrd. Doç.Dr. Şehmus ÖLMEZ
Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OTO
Yrd.Doç.Dr. Murat ATMACA
Yrd. Doç. Dr. Rıfkı ÜÇLER
Prof. Dr. Abdül Aziz GÜL
Doç. Dr. Recep YILDIZHAN
Yrd. Doç. Dr. İsmet ALKIŞ
Yrd. Doç. Dr. Ali İrfan BARAN
Yrd. Doç. Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU
Yrd.Doç. Dr. Remzi KIZILTAN
Yrd. Doç. Dr. Özkan YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman AYCAN
Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. M. Bilal ÇEĞİN
188
DÖNEM III
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM-ENDOKRİN SİSTEM ve METABOLİZMA
(VI.) DERS KURULU
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ:
Bu kurulda, sindirim sisteminde ortaya çıkan hastalıkların patogenez, klinik yaklaşım, biyokimyasal
ve radyolojik bulguları, cerrahi ve farmakolojik tedavi prensipleri çerçevesinde bütünsel olarak
öğrenilmesi ve endokrin sistem ile ilgili hastalıkların klinik özellikleri, laboratuar bulguları ve
tedavileri ile ilgili bilgi edinmeleri ve bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel kavramların
öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER:
Bu kurul sonunda öğrencilerin;
1. Sindirim kanalı hastalıklarının patolojik, biyokimyasal, radyolojik ve klinik özellikleri ile temel
farmakolojik ve cerrahi tedavi ilkelerini belirtebilmeleri,
2. Karaciğer hastalıklarının patolojik, biyokimyasal, radyolojik ve klinik özellikleri ile temel
mikrobiyolojik yaklaşımı belirtebilmeleri,
3. Safra kesesi ve safra yolu hastalıklarının patolojik, biyokimyasal, radyolojik ve klinik
özellikleri ile cerrahi tedavi ilkelerini belirtebilmeleri,
4. Pankreas hastalıklarının patolojik, biyokimyasal, radyolojik ve klinik özelliklerini belirtebilmeleri,
5. Ön ve arka hipofiz hastalıklarının patolojileri, klinik özellikleri ve tanı yöntemlerini sayabilmeleri,
6. Tiroid ve paratiroid hastalıklarının klinik ve patolojik özelliklerini belirtebilmeleri,
7. Diyabetes Mellitus’un fizyopatolojisini, tanı ve tedavisini, tanıda kullanılan laboratuar testlerini
belirtebilmeleri,
8. Diyabetes Mellitus tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini,
toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını belirtebilmeleri,
9. Poliüri ve polidipsili hastalara yaklaşım ile puberte bozukluklarının klinik özelliklerini
belirtebilmeleri,
10. Böbrek üstü bezi hastalıklarının patoloji ve kliniği ile bu hastalıklarda kullanılan tanı
yöntemlerini belirtebilmeleri,
11. Kalsiyum ve fosfor metabolizması ve bunlarla ilgili patolojik durumlarda kullanılan tedavilerde
kullanılan ilaçları sayabilmeleri,
12. Endokrin hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini,
toksik etkilerini ve klinik kullanımlarını belirtebilmeleri,
13.Menstrüel siklüs, üreme fizyolojisi, premenstrüel sendrom ve infertilite konularında tanı, tedavi ve
korunma yöntemlerini öğrenebilmeleri hedeflenmektedir.
189
KURUL VI: GASTROİNTESTİNAL SİSTEM-ENDOKRİN SİSTEM ve METABOLİZMA
Tarih
Ders adı
2 Mart 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Gastroenteroloji
10.10-11.00 Gastroenteroloji
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
Konu
Öğretim üyesi
Gastrointestinal sist. hast. yaklaşım (TT-K-İ)
Gastroözefagial reflü (TT-K-İ)
Gastroözefagial reflü (TT-K-İ)
Dr. Ş.Ölmez
Dr. M. Aslan
Dr. K. Demirören
Ağız ve çene dokularının patolojisi (ÖnT)
Özofagus patolojisi (TT-K-İ)
Emetik ve antiemetik ilaçlar
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. G. Oto
3 Mart 2015 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Gastroenteroloji
10.10-11.00 Gastroenteroloji
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
Fonksiyonel dispepsi (TT-K-İ)
Peptik ülser (TT-K-İ)
Çocuklarda ak. karın - karın ağr. değ. (T-A)
Dr. M. Aslan
Dr. M. Aslan
Dr. K. Demirören
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Mide patolojisi(TT-K-İ)
Mide patolojisi(TT-K-İ)
Mide tümörleri(ÖnT-K)
Peptik ülsere etkili ilaçlar
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. G. Oto
4 Mart 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Gastroenteroloji
10.10-11.00 Gastroenteroloji
11.10-12.00 Gastroenteroloji
Gastrointestinal kanamalara yaklaşım (T-A)
Gastrit(TT-K-İ)
Kronik ishalli bir hastaya yaklaşım(ÖnT)
Dr. Ş.Ölmez
Dr. M.Aslan
Dr. M.Aslan
13.10-14.00 Patoloji Lab.
14.10-15.00 Patoloji Lab.
15.10-16.00
16.10-17.00
Özofagus ve mide patolojileri
Özofagus ve mide patolojileri
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
5 Mart 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00
Halk Sağlığı
10.10-11.00 Enfeksiyon Hast.
11.10-12.00 Enfeksiyon Hast.
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Gastroenteroloji
16.10-17.00
6 Mart 2015 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Gastroenteroloji
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
13.10-14.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
Birinci basamakta ishalli hastalıkların
epidemiyolojisi ve kontrolü (TT-A-K)
Gastroenteritler (TT-A-K)
Gastroenteritler(TT-A-K)
Dr. A.İ. Baran
Dr. A.İ. Baran
İnce barsak patolojisi (ÖnT-K)
İnce barsak patolojisi (ÖnT-K)
İrritabl barsak sendromu (ÖnT-K-İ)
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. M. Aslan
Malabsorbsiyonlu hastaya yaklaşım (ÖnT)
Malabsorpsiyon (ÖnT)
Glüten duyarlı enteropati (ÖnT)
Dr. Ş. Ölmez
Dr. K. Demirören
Dr. K. Demirören
Neonatal kolestaz (ÖnT)
Malabsorpsiyon patolojisi (ÖnT)
İltihabi barsak hast. patolojisi (ÖnT-K-İ)
Dr. N.Demir
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
190
Dr. A. Yüksel
Tarih
Ders adı
9 Mart 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Farmakoloji
11.10-12.00 Farmakoloji
Konu
Öğretim üyesi
Çocukluk çağında kabızlık (ÖnT)
Antidiyaretikler ve sindirime yard. İl.
Laksatif ve purgatif ilaçlar
Dr. K. Demirören
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
Kalın barsak patolojisi (ÖnT-A)
Kalın barsak patolojisi (ÖnT-A)
Antihelmintik ilaçlar
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. G. Oto
10 Mart 2015 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Farmakoloji
10.10-11.00 Farmakoloji
11.10-12.00 Gastroenteroloji
Antiamebeik ve antiprotozoal ilaçlar
Ektoparazitlere karşı kul. İlaçlar
İnflamatuar barsak hast.(ÖnT)
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
Dr. Ş.Ölmez
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
İnce bağırsak tümörleri (ÖnT)
Kalın bağırsak tümörleri (ÖnT)
İnce ve kalın bağırsak tümörleri (ÖnT)
İnce ve kalın bağırsak tümörleri ÖnT)
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Viral hepatitler (ÖnT) (Akut Hepatitler)
Viral hepatitler (ÖnT) (Kronik HepatitB)
Viral hepatitler (ÖnT) (Kronik Hepatit C ve
Diğer Hepatitler)
Dr. M. Sünnetcioğlu
Dr. M. Sünnetcioğlu
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
Patoloji
Patoloji
Patoloji Lab.
Patoloji Lab.
11 Mart 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Enfeksiyon Hast.
10.10-11.00 Enfeksiyon Hast.
11.10-12.00 Enfeksiyon Hast.
Dr. M. Sünnetcioğlu
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00
16.10-17.00
Karaciğer hastalıkları patolojisi (ÖnT)
Karaciğer hastalıkları patolojisi (ÖnT)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
12 Mart 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Gastroenteroloji
10.10-11.00 Gastroenteroloji
11.10-12.00 Gastroenteroloji
Kronik hepatitler (ÖnT)
Kc fonksiyon testleri (ÖnT)
Fulminan hepatit (ÖnT-A)
Dr. C. Dülger
Dr. C. Dülger
Dr. C. Dülger
Karaciğer hastalıkları patolojisi (ÖnT-K)
Karaciğer hastalıkları patolojisi (ÖnT-K)
Sindirim sist. etkileyen diğer ilaçlar
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. G. Oto
13 Mart 2015 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Gastroenteroloji
10.10-11.00 Gastroenteroloji
11.10-12.00 Gastroenteroloji
Karaciğer Sirozu (ÖnT-K)
Siroz komplikasyonları (ÖnT-A-K)
Sarılıklar (ÖnT)
Dr. C. Dülger
Dr. C. Dülger
Dr. C. Dülger
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Karaciğer hastalıkları patolojisi (ÖnT-K)
Karaciğer tümörleri (ÖnT-K)
Karaciğer hastalıkları patolojisi
Karaciğer hastalıkları patolojisi
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
Patoloji
Patoloji
Patoloji Lab.
Patoloji Lab.
191
Tarih
Ders adı
16 Mart 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Gastroenteroloji
10.10-11.00 Gastroenteroloji
11.10-12.00 Genel Cerrahi
Konu
Öğretim üyesi
Safra yolları hastalıkları (ÖnT)
Pankreas hastalıkları (ÖnT)
Safra sistemi hastalıkları semptom.
Dr. Ş.Ölmez
Dr. Ş.Ölmez
Dr. R. Kızıltan
Safra kesesi ve safra yolları (ÖnT)
Safra kesesi ve safra yolları (ÖnT)
Pankreas hastalıkları (ÖnT)
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Yenidoğan sarılıkları (T-K)
İlaç ve gıda alerjileri (TT-A-K-İ)
Kistik fibrozis (ÖnT)
Dr. O. Tuncer
Dr. N. Ceylan
Dr. S. Kaba
Endokrin Sist. Farmakolojisi. Giriş
Hipofiz ve hipotalamus hormonları
Hipofiz ve hipotalamus hormonları-2
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
18 Mart 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Beyin Cerrahisi
Hipofiz hastalıkları (ÖnT)
Hipofiz hastalıkları (ÖnT)
Hipofiz tümörleri (ÖnT)
Dr. S. Kaba
Dr. S. Kaba
Dr. A.Aycan
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
15.10-16.00
16.10-17.00
Hipofiz hastalıkları patolojisi (ÖnT)
Poliüri ve polidipsi ayırıcı tanısı (ÖnT)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. R. Erten
Dr. L.Üstyol
19 Mart 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
Diabetes insipidus (ÖnT)
Boy kısalığı, büyüme hormonu eksikl.(ÖnT)
Dr. M. Doğan
Dr. M. Doğan
Tiroid hastalıkları (TT-İ-K)
Tiroid hastalıkları (TT-İ-K)
Tiroid hastalıkları (TT-İ-K)
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
17 Mart 2015 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
13.10-14.00 Farmakoloji
14.10-15.00 Farmakoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
20 Mart 2015 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Endokrinoloji
10.10-11.00 Endokrinoloji
11.10-12.00 Genel Cerrahi
13.10-14.00 Endokrinoloji
14.10-15.00 Endokrinoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
Tiroid hormon fizyolojisi ve patolojileri(TT-İ-K) Dr. M. Atmaca
Tiroid hormon fizyolojisi ve patolojileri (TT-İDr. M. Atmaca
K)
Tiroid hastalıkları cerrahisi (ÖnT)
Dr. Ö. Yılmaz
Tiroidin benign hastalıkları (ÖnT)
Tiroid maligniteleri (ÖnT)
Tiroid hormonları ve antitiroid ilaç.
192
Dr. R. Üçler
Dr. M. Atmaca
Dr. H. Özdemir
Tarih
Ders adı
Konu
23 Mart 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Kadın Has. ve Doğum Menstrüel siklus ve üreme fizyolojisi
10.10-11.00 Kadın Has. ve Doğum Menstrüel siklus ve üreme fizyolojisi
11.10-12.00 Kadın Hast.ve Doğ.
İnfertiliteye giriş – yüt (ÖnT)
13.10-14.00 Kadın Hast.ve Doğ.
14.10-15.00 Kadın Hast.ve Doğ.
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
Öğretim üyesi
Dr. R. Yıldızhan
Dr. R. Yıldızhan
Dr. R. Yıldızhan
Premenstruel send. ve dismenore (ÖnT)
Puberte ve adolesan jinekoloji (ÖnT)
Vitaminler
Dr. İ. Alkış
Dr. A.A. Gül
Dr. H. Özdemir
Guatr (TT-İ-K)
Hipotiroidi (TT-İ)
Kalsiyotropik ilaçlar
Dr. M. Doğan
Dr. M. Doğan
Dr. H. Özdemir
Paratiroid hastalıkları ve men send. (ÖnT)
Hipofiz ve tiroid hastalıkları (ÖnT)
Hipofiz ve tiroid hastalıkları (ÖnT)
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
25 Mart 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00 Genel Cerrahi
9.10-10.00 Endokrinoloji
10.10-11.00 Endokrinoloji
11.10-12.00 Aktif Eğitim
Paratiroid hastalıkları cerrahisi (ÖnT)
Endokrin hipertansiyon (ÖnT-İ)
Kalsiyum metabolizması ve hast.’ları (T-A-K)
Temel yaşam desteği ve yab cis çıkrm (A)
Dr. Ö. Yılmaz
Dr. M. Atmaca
Dr. M. Atmaca
Dr. M. B. Çeğin
13.10-14.00 Aktif Eğitim
14.10-15.00 Aktif Eğitim
15.10-16.00
16.10-17.00
Temel yaşam desteği ve yab cis çıkrm (A)
Temel yaşam desteği ve yab cis çıkrm (A)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. M. B. Çeğin
Dr. M. B. Çeğin
26 Mart 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
Çocukluk çağı diabetes mellitusu (TT-K-İ)
Yenidoğan hipoglisemileri (T-A-K)
Yenidoğan beslenmesi
Dr. M. Doğan
Dr. O. Tuncer
Dr. O. Tuncer
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Endokrin pankreas hast. ve dm (TT-K-İ)
Endokrin pankreas hast. ve dm /TT-K-İ)
İnsülin, antidiabet. ilaçlar, glukagon
İnsülin, antidiabet. ilaçlar, glukagon
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
24 Mart 2015 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Farmakoloji
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji Lab.
15.10-16.00 Patoloji Lab.
16.10-17.00
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
27 Mart 2015 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Endokrinoloji
10.10-11.00 Endokrinoloji
11.10-12.00 Kadın Hast.ve Doğ.
Diabetes mellitus ve metabolik sendrom(TT-K-İ) Dr. R. Üçler
Diabetes mellitus ve metabolik sendrom(TT-K-İ) Dr. R. Üçler
Hiperprolaktin., amenore, galaktore (ÖnT)
Dr. İ.Alkış
13.10-14.00 Kadın Hast.ve Doğ.
PCOS (ÖnT-İ)
Dr. İ.Alkış
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
14.10-15.00 Farmakoloji Lab
15.10-16.00 Farmakoloji Lab
16.10-17.00
193
Tarih
Ders adı
30 Mart 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Endokrinoloji
10.10-11.00 Endokrinoloji
11.10-12.00 Endokrinoloji
13.10-14.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
14.10-15.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
15.10-16.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
16.10-17.00
31 Mart 2015 Salı
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Endokrinoloji
11.10-12.00 Genel Cerrahi
13.10-14.00 Farmakoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
1 Nisan 2015 Çarşamba
8.10 – 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
2 Nisan 2015 Perşembe
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
3 Nisan 2015 Cuma
8.10 – 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Konu
Öğretim üyesi
Diabetin akut komplikasyonları (A-TT-K-İ)
Diabetin kronik komplikasyonları (TT-K-İ)
Diabette tedavi modaliteleri (TT
Dr. R. Üçler
Dr. R. Üçler
Dr. R. Üçler
Çocuklarda şişmanlık (T-K-İ)
Doğumsal metab. hast. yaklaşım (T-K-İ)
Doğumsal metab. hast. yaklaşım (T-K-İ)
Dr. S. Kaba
Dr. O. Tuncer
Dr. O. Tuncer
Konjenital adrenal hiperplazi (ÖnT)
Adrenal korteks tümörleri ve Cushing
sendromu(ÖnT)
Adrenal bezin cerrahi hastalıkları (ÖnT)
Dr. M. Doğan
Dr. M. Atmaca
Kortikosteridler, antagonistl. , ACTH
Adrenal gland hastalıkları (ÖnT)
Adrenal gland hastalıkları (ÖnT)
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Ergenlik fizyolojisi
Erken ergenlik (ÖnT)
Gecikmiş ergenlik (ÖnT)
Dr. M. Doğan
Dr. M. Doğan
Dr. M. Doğan
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
PRATİK SINAV (Saat: 14.00)
TEORİK SINAV (Saat: 09.30)
SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRME
194
Dr. R. Kızıltan
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014–2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
ÜROGENİTAL SİSTEM (VII.) DERS KURULU
(6 Nisan 2015 – 30 Nisan 2015)
4 hafta / 104 saat
Dersler
Teorik Pratik Toplam Soru oranı
21
12
33
Patoloji
32
24
24
Üroloji
23
16
16
Nefroloji
15
10
2
12
Farmakoloji
11
9
9
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
9
6
6
Kadın Hastalıkları ve Doğum
6
3
3
Aktif Eğitim
3
1
1
Halk Sağlığı
1
Toplam
90
14
104
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Doç. Dr. Habip EMRE
Yrd. Doç. Dr. Lokman ÜSTYOL
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KABA
Yrd. Doç. Dr. Kerem TAKEN
KURULDA DERSİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dersler
Öğretim Üyesi
Patoloji
Yrd. Doç. Dr. Gülay BULUT
Yrd. Doç. Dr. Remzi ERTEN
Üroloji
Nefroloji
Farmakoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Kadın H. Ve Doğum
Halk Sağlığı
Aktif Eğitim
Doç. Dr. İlhan GEÇİT
Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ
Doç. Dr. Necip PİRİNÇÇİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KABA
Yrd. Doç. Dr. Kerem TAKEN
Doç. Dr. Yasemin USUL SOYORAL
Doç. Dr. Habip EMRE
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BEĞENİK
Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OTO
Yrd. Doç. Dr. Lokman ÜSTYOL
Prof. Dr. Abdül Aziz GÜL
Doç. Dr. Ali KOLUSARI
Doç. Dr. Recep YILDIZHAN
Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. Numan ÇİM
195
DÖNEM III
ÜROGENİTAL SİSTEM
(VII.) DERS KURULU
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ:
Ürogenital sistem ders kurulu sonunda;
Ürogenital sistem ve meme ile ilgili hastalıkların klinik özellikleri, laboratuar bulguları ile tanı
yöntemleri ve tedavileri ile ilgili bilgilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER:
Bu kurul sonunda öğrencilerin;
1. Glomerül hastalıkları ve böbreğin tubuler hastalıklarının patogenezi, semptom ve bulgularını
belirtebilmeleri,
2. Üriner sistem konjenital anomalilerini sayabilmeleri,
3. Akut ve kronik böbrek yetmezliğinin semptom ve bulgularını sayabilmeleri,
4. Üriner enfeksiyonların semptom ve bulguları ile tanı yöntemlerini ve tedavisini belirtebilmeleri,
5. Ürolojik tümörlerin semptom ve bulgularını belirtebilmeleri,
6. Prostatın nonneoplastik ve neoplastik hastalıklarının klinik özelliklerini açıklayabilmeleri,
7. Vulva, vagina ve serviksin hastalıklarının patolojik ve klinik özelliklerini belirtebilmeleri,
8. Üreme fizyolojisi ve seks hormonlarını belirtebilmeleri, seks hormonlarının tedavide kullanımları,
önemli yan etkileri ve antagonistlerinin farmakolojik özelliklerini tanımlayabilmeleri,
9. Kadın genital sistem tümörlerinin patolojisini ve tanı yöntemlerini belirtebilmeleri,
10. Sıvı-elektrolit dengesinin ve sıvı elektrolit bozuklukları tedavisinde kullanılan ilaçların etki
mekanizmalarını sayabilmeleri,
11. Gebeliğin oluşumu, gebelik tanısında kullanılan yöntemler ve gebelik takibi ile ilgili bilgileri
kavrayabilmeleri,
12. Ürogenital sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını,
farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını belirtebilmeleri,
13. Genitoüriner sistem ile ilgili pratik beceri yaklaşımları yapabilmeleri,
14. Meme ile ilişkili neoplastik ve nonneoplastik hastalıklara yaklaşım ile bunların patolojisini ve
meme hastalıklarında kullanılan tanı yöntemlerini açıklayabilmeleri hedeflenmektedir.
196
KURUL VII : ÜROGENİTAL SİSTEM
Tarih
Ders adı
6 Nisan 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00 Nefroloji
9.10-10.00 Nefroloji
10.10-11.00 Nefroloji
11.10-12.00 Nefroloji
Konu
Öğretim üyesi
Böbreğin yapısı ve fonksiyonlarının değerlendiril.
Böbreğin yapısı ve fonksiyonlarının değerlendiril.
Primer glomerüler hastalıklar (T-A)
Primer glomerüler hastalıklar (T--A)
Dr. H. Emre
Dr. H. Emre
Dr. Y. Soyoral
Dr. Y. Soyoral
Glomerüler hastalıklar (T-A)
Glomerüler hastalıklar (T-A)
Glomerüler hastalıklar (T-A)
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
7 Nisan 2015 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Nefroloji
Akut glomerulonefrit (T-A)
Nefrotik sendrom (T)
Poliüri (T-A)
Dr. L. Üstyol
Dr. L. Üstyol
Dr. H.Beğenik
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Proteinüri (T-A)
Sekonder glomerüler hastalıklar(ÖnT)
Glomerüler hastalıklar (T-A)
Glomerüler hastalıklar (T-A)
Dr. H.Emre
Dr. H. Emre
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
8 Nisan 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
9.10-10.00 Üroloji
10.10-11.00 Üroloji
11.10-12.00 Üroloji
İdrar yolu enfeksiyonları (TT-K)
Genitoüriner sist.hast.sempt.ve fm.(TT-K)
Üriner sist. nonspesifik enf. (TT-K)
Üriner sist. spesifik enf. (TT-K)
Dr. L. Üstyol
Dr. M. Güneş
Dr. M. Güneş
Dr. M. Güneş
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00
16.10-17.00
Böbreğin interstisyel hastalıkları (ÖnT)
Böbreğin interstisyel hastalıkları (ÖnT)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
9 Nisan 2015 Perşembe
8.10 - 9.00 Nefroloji
9.10-10.00 Nefroloji
10.10-11.00 Nefroloji
11.10-12.00 Farmakoloji
Tubulointerstisyel nefritler (ÖnT)
Sıvı elektrolit dengesi bozuklukları (T-A-K)
Sıvı elektrolit dengesi bozuklukları (T-A-K)
Üriner sist. enf. ilaçları
Dr. Y. Soyoral
Dr. H.Beğenik
Dr. H.Beğenik
Dr. G. Oto
Böbreğin vasküler hastalıkları (ÖnT)
Böbreğin interstisyel hastalıkları (ÖnT)
Böbreğin interstisyel hastalıkları (ÖnT)
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
10 Nisan 2015 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Üroloji
10.10-11.00 Üroloji
11.10-12.00 Üroloji
Ürotelial tümörler (ÖnT)
Ürotelial tümörler (ÖnT)
Böbrek tümörleri (ÖnT)
Dr. M. Güneş
Dr. M. Güneş
Dr. M. Kaba
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Üriner sistem tümörleri (ÖnT)
Üriner sistem tümörleri (ÖnT)
Üriner sistem tümörleri (ÖnT)
Üriner sistem tümörleri (ÖnT)
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
Nefroloji
Nefroloji
Patoloji
Patoloji
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji Lab.
15.10-16.00 Patoloji Lab.
16.10-17.00
Patoloji
Patoloji
Patoloji Lab.
Patoloji Lab.
197
Tarih
Ders adı
13 Nisan 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Nefroloji
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
Akut böbrek yetersizliği (T-A-K)
Çocuklarda akut böbrek yetmezliği (T-A-K)
Asid baz dengesi (T-A-K)
Dr. H. Emre
Dr. L. Üstyol
Dr. L. Üstyol
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Renin-anj s. farm.. ve anj. sis. ant.
Asit-baz dengesi bzk. kull. ilaçlar
Üriner sist.obstrük.fizyopatolojisi (ÖnT)
BPH (ÖnT)
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
Dr. M. Kaba
Dr. M. Kaba
14 Nisan 2015 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Nefroloji
11.10-12.00 Nefroloji
Böbreğin doğumsal anomalileri (ÖnT)
Kronik böbrek yetersizliği (T-A-K-İ)
Kronik böbrek yetersizliği (T-A-K-İ)
Dr. L. Üstyol
Dr. H. Beğenik
Dr. H. Beğenik
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Nörojen mesane disfonksiyonları (T-A)
Nörojen mesane disfonksiyonları (T-A)
Diüretikler
Vazopresin preperatları
Dr. İ. Geçit
Dr. İ. Geçit
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
15 Nisan 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00 Nefroloji
9.10-10.00 Nefroloji
10.10-11.00 Nefroloji
11.10-12.00 Üroloji
Renal replasman tedavileri (T-A-K)
Renal replasman tedavileri (T-A-K)
Crush sendromu (T-A-K)
Pediatrik üroloji (T-A-K)
Dr. Y. Soyoral
Dr. Y. Soyoral
Dr. Y. Soyoral
Dr. İ. Geçit
13.10-14.00 Üroloji
14.10-15.00 Üroloji
15.10-16.00
16.10-17.00
Pediatrik üroloji (T-A-K)
Pediatrik üroloji (T-A-K)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. İ. Geçit
Dr. İ. Geçit
16 Nisan 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
Veziko-üreteral reflü (T-A)
Kollajen doku hastalıkları (ÖnT)
Kollajen doku hastalıkları (ÖnT)
Dr. L. Üstyol
Dr. L. Üstyol
Dr. L. Üstyol
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Üriner sistem taş hastalığı (T-A)
Üriner sistem taş hastalığı (T-A)
Testis hastalıkları (ÖnT-A)
Testis hastalıkları (ÖnT-A)
Dr. N. Pirinçci
Dr. N. Pirinçci
Dr. N. Pirinçci
Dr. R. Erten
17 Nisan 2015 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Üroloji
10.10-11.00 Üroloji
11.10-12.00 Farmakoloji
Prostat ca (ÖnT)
Prostat ca (ÖnT-K)
Sıvı elektrolit ted. kull. diğer ilaçlar
Dr. N. Pirinçci
Dr. N. Pirinçci
Dr. G. Oto
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Kistik böbrek hastalığı (ÖnT)
Böbrek transplantasyonu (ÖnT)
Prostat hastalıkları (ÖnT)
Vulva ve vajen hastalıkları (T-K)
Dr. M. Kaba
Dr. M. Kaba
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Farmakoloji
Farmakoloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Patoloji
Üroloji
Üroloji
Patoloji
Patoloji
Konu
198
Öğretim üyesi
Tarih
Ders adı
20 Nisan 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Üroloji
10.10-11.00 Üroloji
11.10-12.00 Halk Sağlığı
Konu
Öğretim üyesi
Erektil disfonksiyon (T)
Ürolojik aciller (A)
Türkiye’de kadın sağlığının durumu
Dr. K. Taken
Dr. K. Taken
Dr. A. Yüksel
Uterus hastalıkları patolojisi (ÖnT)
Uterus hastalıkları patolojisi (ÖnT)
Uterus hastalıkları patolojisi (ÖnT)
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
21 Nisan 2015 Salı
8.10 - 9.00 Üroloji
9.10-10.00 Üroloji
10.10-11.00 Kadın H. ve Doğum
11.10-12.00 Kadın H. ve Doğum
İnfertilite (ÖnT)
İnfertilite (ÖnT)
Kadın Genital Sistem Anatomisi
Aile Planlaması
Dr. K. Taken
Dr. K. Taken
Dr. A.A. Gül
Dr. R. Yıldızhan
13.10-14.00 Patoloji Lab.
14.10-15.00 Patoloji Lab.
15.10-16.00 Farmakoloji
Uterus hastalıkları patolojisi (ÖnT)
Uterus hastalıkları patolojisi (ÖnT)
Antiandrojenik ilaçlar
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. G. Oto
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
Jinekolojik malignitelere genel bakış (ÖnT)
Jinekolojik malignitelere genel bakış (ÖnT)
Östrojenler ve antagonistleri
Dr. A. Kolusarı
Dr. A. Kolusarı
Dr. H. Özdemir
Trofoblastik hastalıklar (ÖnT)
Trofoblastik hastalıklar (ÖnT)
Trofoblastik hastalıklar (ÖnT)
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
16.10-17.00 Farmakoloji Lab
22 Nisan 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Kadın H. ve Doğum
10.10-11.00 Kadın H. ve Doğum
11.10-12.00 Farmakoloji
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji Lab.
15.10-16.00 Patoloji Lab.
16.10-17.00
23 Nisan 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK
BAYRAMI
ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK
BAYRAMI
24 Nisan 2015 Cuma
8.10 - 9.00
10.10-11.00 Farmakoloji
11.10-12.00 Farmakoloji
Oral kontraseptifler, oksitosik ilaçlar
Projestinler ve antagonistleri
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Over tümörleri (ÖnT)
Over tümörleri (ÖnT)
Over ve testis tümörleri (ÖnT)
Over ve testis tümörleri (ÖnT)
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
9.10-10.00
Farmakoloji Lab
Patoloji
Patoloji
Patoloji Lab.
Patoloji Lab.
199
Tarih
Ders adı
27 Nisan 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Kadın H. ve Doğum
10.10-11.00 Kadın H. ve Doğum
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Patoloji
Patoloji
Patoloji Lab.
Patoloji Lab.
28 Nisan 2015 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Aktif Eğitim
10.10-11.00 Aktif Eğitim
11.10-12.00 Aktif Eğitim
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
29 Nisan 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
30 Nisan 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
1Mayıs 2015 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Konu
Öğretim üyesi
Preinvaziv lezyonlar ve Bethesta sist (ÖnT-K)
Preinvaziv lezyonlar ve Bethesta sist (ÖnT-K)
Dr. A. Kolusarı
Dr. A. Kolusarı
Meme hastalıkları (ÖnT-K)
Meme hastalıkları (ÖnT-K)
Meme hastalıkları (ÖnT-K)
Meme hastalıkları (ÖnT-K)
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Normal doğum yaptırma becerisi (A)
Normal doğum yaptırma becerisi (A)
Normal doğum yaptırma becerisi (A)
Dr. N. Çim
Dr. N. Çim
Dr. N. Çim
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SE PRATİK SINAV (Saat: 14.00)RBEST
ÇALIŞMA
TEORİK SINAV (Saat: 09.30)
SINAV SONUÇ DEĞERLENDİRME
RESMİ TATİL
RESMİ TATİL
200
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014–2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
NÖROLOJİK BİLİMLER, PSİKİYATRİ ve KAS-İSKELET SİSTEMİ
(VIII.) DERS KURULU
(4 Mayıs 2015 – 5 Haziran 2015)
5 hafta / 132 saat
Dersler
Teorik Pratik Toplam Soru oranı
23
2
25
Farmakoloji
19
20
4
24
Patoloji
18
18
18
Fizik Tedavi Rehabilitasyon
14
16
16
Nöroloji
12
14
14
Psikiyatri
10
11
11
Beyin Cerrahisi
8
8
8
Ortopedi ve Travmatoloji
6
6
6
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
5
5
5
Romatoloji (İç Hastalıkları)
4
3
3
Aktif Eğitim
2
1
1
Halk Sağlığı
1
1
1
Kulak Burun Boğaz
1
Toplam
126
6
132
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
DERS KURULU BAŞKAN YRD.
Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OTO
Yrd. Doç. Dr. Osman ÖZDEMİR
Yrd.Doç. Dr. Mahmut ALPAYCI
KURULDA DERSİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dersler
Farmakoloji
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OTO
Patoloji
Prof. Dr. İrfan BAYRAM
Yrd. Doç. Dr. Gülay BULUT
Yrd. Doç. Dr. Remzi ERTEN
Nöroloji
Prof.Dr. Temel TOMBUL
Doç.Dr. Refah SAYIN
Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU
Yrd.Doç. Dr. Vedat ÇİLİNGİR
Fizik Tedavi Rehabilitasyon
Doç. Dr. Levent EDİZ
Yrd. Doç. Dr. Murat TOPRAK
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ALPAYCI
Psikiyatri
Yrd. Doç. Dr. Osman ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Pınar ÖZDEMİR
Beyin Cerrahisi
Doç. Dr. Mehmet ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜLŞEN
Yrd. Doç. Abdurahman Aycan
Ortopedi ve Travmatoloji
Doç. Dr. Savaş GÜNER
Yrd. Doç. Dr. M. Ata GÖKALP
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Prof. Dr. Oğuz TUNCER
Doç. Dr. Mesut GARİPARDIÇ
Doç. Dr. Erdal PEKER
Yrd. Doç. Dr. Nesrin CEYLAN
Romatoloji (İç Hastalıkları)
Kulak Burun Boğaz
Halk Sağlığı
Aktif Eğitim
Doç. Dr. Ramazan ESEN
Doç. Dr. Hüseyin BEĞENİK
Doç. Dr. Habib EMRE
Yrd. Doç. Dr. M. Fatih GARÇA
Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. Dolunay ODABAŞI
201
DÖNEM III
NÖROLOJİK BİLİMLER, PSİKİYATRİ ve KAS-İSKELET SİSTEMİ
(VIII.) DERS KURULU
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ:
Bu kurulda, cocuk ve erişkinde santral sinir sistemi ve lökomotor sistemin neoplastik ya da non-neoplastik
hastalıklarının klinik, patolojik ve laboratuvar özellikleri; psikiyatrik hastalıkların temel özellikleri ile bunlara
yönelik tedavilerde kullanılan ilaçların temel özelliklerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER:
Bu kurulda öğrencilerin;
1. Santral sinir sisteminin kongenital, gelişimsel, travmatik, demyelinizan, dejeneratif , metabolik, vaskuler
hastalıklarının patolojik ozellikleri ile bu hastalıklarla ilgili biyokimyasal belirteçleri belirtebilmeleri,
2. Santral sinir sistemi ve periferik sinir tümörlerinin patolojisini acıklayabilmeleri,
3. Kranial sinir hastalıkları, piramidal ve ekstrapiramidal sistem hastalıkları, motor son plak ve motor nöron
hastalıklarının klinik ve radyolojik özellikleri ile bu hastalıklarda kullanılan ilaçların temel özelliklerini
belirtebilmeleri,
4. Santral sinir sistemi ve periferik sinir sitemini tutan enfektif hastalıkların (menenjit, ansefalit, kuduz,
poliomyelit, tetanoz, botilismus) klinik, mikrobiyolojik ve patolojik özelliklerini acıklayabilmeleri,
5. Medulla spinalis hastalıklarının klinik ve radyolojik özelliklerini belirtebilmeleri,
6. Pediyatrik dönem ve erişkinde nörolojik muayenenin temel prensiplerini yapabilmeleri,
7. Optik sinir, retina ve görme yollarının anatomik ve fizyolojik özellikleri ile nörooftalmolojik muayeneyi
açıklayabilmeleri,
8. Kulak anatomisi, fizyolojisi ile otolojik, odyolojik muayene ve denge muayenesinin temel prensiplerini
belirtebilmeleri, vertigo ve işitme kaybı, koku ve tat bozukluklarına yaklaşımın temel prensiplerini
belirtebilmeleri,
9. Ağrıya klinik yaklaşımın ve başağrısına yaklaşımın temel prensiplerini belirtebilmeleri,
10. Cocukluk çağı ve erişkin dönemin epileptik, konvulzif hastalıklarına ve KİBAS’a yaklaşımın temel
prensiplerini ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan antiepileptik ilaçların özelliklerini belirtebilmeleri,
11.Genel ve lokal anestezinin temel prensipleri ile genel ve lokal anestezide kullanılan ilaçların özelliklerini
sayabilmeleri,
12. Etil alkol ve diğer alkoller, metabolik etkileri ile ilgili farmakolojik ve biyokimyasal temel özellikler ile
alkol ve madde kullanım bozukluklarının klinik özelliklerini belirtebilmeleri,
13. Psikiyatrik muayene, psikiyatrik görüşmenin temel özellikleri ile psikiyatrik hastalıkların (anksiyete,
depresyon, bilişsel bozukluklar, bipolar bozukluk, şizofreni, somatoform bozukluklar) klinik özelliklerini
belirtebilmeleri, bunların tedavisinde kullanılan ilaçların özelliklerini sayabilmeleri,
14. Kemik dokunun olağan yapısı ve gelişimini, radyolojik özelliklerini acıklayabilmeleri,
15. Kas- iskelet sistemine ait temel kavram ve terminoloji belirtebilmeleri,
16. Kemiğin kongenital, travmatik, metabolik, enfeksiyoz ve neoplastik hastalıklarının klinik, radyolojik ve
patolojik özelliklerini belirtebilmeleri,
17. Romatizmal hastalıklara yaklaşımın temel prensiplerini açıklayabilmeleri,
18. İskelet kası hastalıklarının klinik ve patolojik özelliklerini belirtebilmeleri,
19. Kas-iskelet sistemini tutan paraziter hastalıkları sayabilmeleri,
20.Nöromuskuler bloke edici ilaclar, santral etkili kas gevşeticiler, non-steroid antienflamatuvar ilaçlar gibi
kas-iskelet sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların özelliklerini belirtebilmeleri,
21. Kas-iskelet sitemine yönelik klinik pratik yaklaşımı yapabilmeleri hedeflenmektedir.
202
KURUL VIII: NÖROLOJİK BİLİMLER, PSİKİYATRİ ve KAS-İSKELET SİSTEMİ
Tarih
Ders adı
4 Mayıs 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Nöroloji
10.10-11.00 Nöroloji
11.10-12.00 Beyin Cerrahisi
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
Konu
Öğretim üyesi
Nörolojik belirti ve bulgular (ÖnT-A)
Nörolojik belirti ve bulgular (ÖnT-A
BOS fizyolojisi ve KİBAS (A)
Dr. V. Çilingir
Dr. V. Çilingir
Dr. A.Aycan
Sant. sinir sist. hüc. ve doku. deği. (ÖnT)
Sant. sinir sist. hüc. ve doku. deği. (ÖnT)
SSS ilaçlarına giriş
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. H. Özdemir
Serebrovasküler hastalıklar (T-A-K-İ)
Doğumsal Nöroşirürjikal Hastalıklar (T-K)
Serebellar Sistem ve Ataksi (ÖnT)
5 Mayıs 2015 Salı
8.10 - 9.00 Beyin Cerrahisi
9.10-10.00 Beyin Cerrahisi
10.10-11.00 Nöroloji
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
Yenidoğanın hipoksik iskemik ensefalopatisi (A-K)
Dr. A.Aycan
Dr. M. Arslan
Dr. A. Milanlıoğlu
Dr. E. Peker
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
SSS’nin infeksiyoz ve iltihabi hast.
SSS’nin infeksiyoz ve iltihabi hast.
SSS’nin infeksiyoz hastalıkları
SSS’nin infeksiyoz hastalıkları
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
6 Mayıs 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00 Nöroloji
9.10-10.00 Nöroloji
10.10-11.00 Nöroloji
11.10-12.00 Nöroloji
Multipl skleroz (ÖnT)
Serebrovasküler hastalıklar (T-A-K-İ)
Serebrovasküler hastalıklar (T-A-K-İ
Bilinç bozuklukları (T-A-K-İ)
Dr. V. Çilingir
Dr. T. Tombul
Dr. T. Tombul
Dr. T. Tombul
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00
16.10-17.00
SSS’nin damar hast. ve travmaları (T-A-K-İ)
SSS’nin damar hast. ve travmaları (T-A-K-İ)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
7 Mayıs 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Beyin Cerrahisi
10.10-11.00 Beyin Cerrahisi
11.10-12.00 Beyin Cerrahisi
Kafa Travmaları (A)
Spina bifida (A)
Spinal Travmalar (A)
Dr. A. Aycan
Dr. M.Arslan
Dr. İ. Gülşen
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Sant. sinir sist. toksik ve met. hast. (ÖnT)
Sant. sinir sist. toksik ve met. hast. (ÖnT)
SSS’nin tümörleri (ÖnT)
SSS’nin tümörleri (ÖnT)
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Spinal tümörler (ÖnT-K)
Disk hernileri (ÖnT-K)
İntrakranial yer kaplayıcı lezyonlar (ÖnT)
Hidrosefali (ÖnT)
Dr. İ. Gülşen
Dr. İ. Gülşen
Dr. M. Arslan
Dr. M. Arslan
SSS’nin dejeneratif hastalıkları (ÖnT)
SSS’nin tümörleri (ÖnT)
SSS’nin tümörleri (ÖnT)
Dr. G. Bulut
Dr. İ. Bayram
Dr. İ. Bayram
Patoloji
Patoloji
Patoloji Lab.
Patoloji Lab.
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
8 Mayıs 2015 Cuma
8.10 - 9.00 Beyin Cerrahisi
9.10-10.00 Beyin Cerrahisi
10.10-11.00 Beyin Cerrahisi
11.10-12.00 Beyin Cerrahisi
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji Lab.
15.10-16.00 Patoloji Lab.
16.10-17.00
203
Tarih
Ders adı
11 Mayıs 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Nöroloji
10.10-11.00 Nöroloji
11.10-12.00 Nöroloji
13.10-14.00 Nöroloji
14.10-15.00 Nöroloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
12 Mayıs 2015 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Nöroloji
10.10-11.00 Nöroloji
11.10-12.00 Beyin Cerrahisi
13.10-14.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
14.10-15.00 Farmakoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
Konu
Öğretim üyesi
Spinal kord hastalıkları (ÖnT)
Piramidal sistem (ÖnT)
Ekstrapiramidal s.ve Parkinson hst. (ÖnT)
Dr. A. Milanlıoğlu
Dr. A. Milanlıoğlu
Dr. A. Milanlıoğlu
Kranial sinirler (ÖnT)
Kranial sinirler (ÖnT)
Periferik sinir sistemi hastalıkları (ÖnT)
Dr. R. Sayın
Dr. R. Sayın
Dr. G. Bulut
Periferik sinir sistemi hastalıkları (ÖnT)
Periferik sinir sistemi hastalıkları (ÖnT)
Santral sinir sistemi enfeksiyonları (ÖnT)
Dr. R. Sayın
Dr. R. Sayın
Dr. İ. Gülşen
Febril konvülsiyon (TT-A-K)
Antiparkinson ilaçlar
OSS. nörotransmitterler ve ilaçları
Dr. O. Tuncer
Dr. G. Oto
Dr. H. Özdemir
Epilepsi (ÖnT-İ)
Epilepsi (ÖnT-İ)
Epilepsi (ÖnT-İ)
Dr. T. Tombul
Dr. T. Tombul
Dr. N. Ceylan
Dr. M. Garipardıç
13 Mayıs 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00 Nöroloji
9.10-10.00 Nöroloji
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
Çocukluk çağı geliş. anomal. ve mental retardas. (T)
13.10-14.00 Psikiyatri
14.10-15.00 Psikiyatri
15.10-16.00
16.10-17.00
Psikyatrik bozukl. tanı. sınıfl. Epidem.(T-A)
Psikyatrik bozukl. tanı. sınıfl. Epidem.(T-A)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. O. Özdemir
Dr. O. Özdemir
14 Mayıs 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00 KBB
10.10-11.00 Psikiyatri
11.10-12.00 Psikiyatri
İşitme kayıpları (ÖnT)
Psikiyatrik görüşme (ÖnT)
Psikiyatrik görüşme (ÖnT)
Dr. M. F. Garça
Dr. O. Özdemir
Dr. O. Özdemir
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Bilişsel işlevler ve bozuklukları (T-A)
Bilişsel işlevler ve bozuklukları (T-A)
Antiepileptik ilaçlar
Migren tedavisi ve ergot alkoloidleri
Dr. O. Özdemir
Dr. O. Özdemir
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
Elektroterapi (ÖnT)
Algı ve bozukluları (ÖnT)
Algı ve bozukluları (ÖnT)
Dr. L. Ediz
Dr. O. Özdemir
Dr. O. Özdemir
Bellek ve bozuklukları (T-A-K-İ)
Nöroleptik ilaçlar
Antidepresan ve antimanik ilaçlar
Dr. P. Özdemir
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
Psikiyatri
Psikiyatri
Farmakoloji
Farmakoloji
15 Mayıs 2015 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00 FTR
10.10-11.00 Psikiyatri
11.10-12.00 Psikiyatri
13.10-14.00 Psikiyatri
14.10-15.00 Farmakoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
204
Tarih
Ders adı
18 Mayıs 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Farmakoloji
10.10-11.00 Psikiyatri
11.10-12.00 Psikiyatri
13.10-14.00 Psikiyatri
14.10-15.00 Romatoloji-İç Hast.
15.10-16.00 Romatoloji-İç Hast.
16.10-17.00
19 Mayıs 2015 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Konu
Öğretim üyesi
Anksiyolitik ilaçlar
Düşünce ve bozuklukları (ÖnT)
Düşünce ve bozuklukları (ÖnT)
Dr. H. Özdemir
Dr. P. Özdemir
Dr. P. Özdemir
Dygulanım ve Duygudurum (ÖnT)
Vaskülitler ve behçet hastalığı (ÖnT)
Vaskülitler ve behçet hastalığı (ÖnT)
Dr. P. Özdemir
Dr. H. Emre
Dr. H. Emre
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK ve SPOR
BAYRAMI
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK ve SPOR
BAYRAMI
20 Mayıs 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00 Psikiyatri
9.10-10.00 Psikiyatri
10.10-11.00 FTR
11.10-12.00 FTR
Davranış Bozuklukları (ÖnT)
Psikiyatrik muayenede diğer işlevler (ÖnT)
Ankilozan spondilit tanı ve tedavi (ÖnT)
Ankilozan spondilit rehabilitasyonu (ÖnT)
Dr. P. Özdemir
Dr. P. Özdemir
Dr. M. Alpaycı
Dr. M. Alpaycı
13.10-14.00 FTR
14.10-15.00 Aktif Eğitim
15.10-16.00
16.10-17.00
Romatoid artrit tanı ve tedavi (ÖnT)
Tıp etiği
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. M. Alpaycı
Dr. D. Odabaşı
21 Mayıs 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Romatoloji-İç Hast.
10.10-11.00 Romatoloji-İç Hast.
11.10-12.00 FTR
SLE ve AFS (ÖnT)
SLE ve AFS (ÖnT)
Romatoid artrit rehabilitasyonu (ÖnT)
Dr. R. Esen
Dr. R. Esen
Dr. M. Alpaycı
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Geriatrik rehabilitasyon (ÖnT)
Pediatrik rehabilitasyon (ÖnT)
Tıp etiği
Tıp etiği
Dr. M. Alpaycı
Dr. M. Toprak
Dr. D. Odabaşı
Dr. D. Odabaşı
FMF (ÖnT)
Ankilozan spondilit ortopedik tedavisi (ÖnT)
Osteoartrit tanı ve tedavi (TT-K-İ)
Dr. H. Begenik
Dr. M. A. Gökalp
Dr. M. Toprak
Bel ağrısı ve ayırıcı tanısı (ÖnT)
Endokr. ve metab. h. eşlik eden artrit (ÖnT)
Dr. M. Toprak
Dr. M. Toprak
FTR
FTR
Aktif Eğitim
Aktif Eğitim
22 Mayıs 2015 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Romatoloji-İç Hast.
10.10-11.00 Ortopedi ve Travm.
11.10-12.00 FTR
13.10-14.00 FTR
14.10-15.00 FTR
15.10-16.00
16.10-17.00
205
Tarih
Ders adı
25 Mayıs 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Ortopedi ve Travm.
10.10-11.00 Ortopedi ve Travm.
11.10-12.00 Ortopedi ve Travm.
Konu
Öğretim üyesi
Septik artrit (TT-K-İ)
Osteoartrit ortopedik tedavisi (TT-K-İ)
Romatoid artrit ortopedik tedavisi ((ÖnT)
Dr. S. Güner
Dr. S. Güner
Dr. S. Güner
Artritlerin patolojisi (TT-K-İ)
Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar
Hipnosedatif İlaçlar
Dr. G. Bulut
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
26 Mayıs 2015 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00 FTR
10.10-11.00 FTR
11.10-12.00 FTR
Fibromiyalji (T)
Miyofasyal ağrı sendromu (ÖnT)
NSAI ilaçların kullanım ilkeleri (ÖnT)
Dr. M. Toprak
Dr. M. Toprak
Dr. L. Ediz
13.10-14.00 Farmakoloji
14.10-15.00 Farmakoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
NO donör ve inhibitörleri
Opioid analijezikler
SSS stimülanları
Dr. H. Özdemir
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
27 Mayıs 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Ortopedi ve Travm.
10.10-11.00 Ortopedi ve Travm.
11.10-12.00 FTR
Akut osteomyelit (ÖnT)
Tüberküloz osteomyelit (ÖnT)
İmmobilizasyonun etkileri (ÖnT)
Dr. S. Güner
Dr. M. A. Gökalp
Dr. L. Ediz
13.10-14.00 FTR
14.10-15.00 FTR
15.10-16.00
16.10-17.00
Kronik ağrı tedavisi (T)
Rehabilitasyon tıbbında aciller (A)
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Dr. L. Ediz
Dr. L. Ediz
28 Mayıs 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Ortopedi ve Travm.
10.10-11.00 FTR
11.10-12.00 FTR
Fibröz displazi ortopedik tedavisi (ÖnT)
Osteomalazi (ÖnT-K)
Osteoporoz (ÖnT-K)
Dr. M. A. Gökalp
Dr. L. Ediz
Dr. L. Ediz
İlaç suistimali ve bağımlılığı (ÖnT-K-İ)
Kemiğin enfeksiyon hastalıkları (ÖnT)
Kemiğin metabolik hastalıkları (ÖnT)
Dr. G. Oto
Dr. G. Bulut
Dr. G. Bulut
Doğumsal ortopedik hastalıklar ((T-K)
Nikotin ve gang. stim. ed. ve bloker.
Peptid yapılı otakoidler
Dr. M. A. Gökalp
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
Kırıklar (T-A)
Kemik tümörleri (ÖnT)
Kemik tümörleri (ÖnT)
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
Dr. R. Erten
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Farmakoloji
15.10-16.00 Farmakoloji
16.10-17.00
16.10-17.00 Farmakoloji Lab
13.10-14.00 Farmakoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
29 Mayıs 2015 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Ortopedi ve Travm.
10.10-11.00 Farmakoloji
11.10-12.00 Farmakoloji
13.10-14.00 Patoloji
14.10-15.00 Patoloji
15.10-16.00 Patoloji
16.10-17.00
206
Tarih
Ders adı
1 Haziran 2015 Pazartesi
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Halk Sağlığı
10.10-11.00 Farmakoloji
11.10-12.00 Farmakoloji
Kazaların epidemiyolojisi ve korunma (A)
Ekozanoidler ve diğer otakoidler
Lokal anestezikler
Dr. S. Ç. Dağlı
Dr. H. Özdemir
Dr. G.Oto
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Lokal anestezikler
Gen.anestezinin farmakolojik yönü
Kas hastalıkları (ÖnT)
Yumuşak doku tümörleri (ÖnT)
Dr. G.Oto
Dr. G.Oto
Dr. G. Bulut
Dr. R. Erten
2 Haziran 2015 Salı
8.10 - 9.00
9.10-10.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
10.10-11.00 Çocuk Sağ. ve Hast.
11.10-12.00 Farmakoloji
Çocuk istismarı (ÖnT-K-İ)
Çocuklarda kas hastalıkları (ÖnT)
Kolinerjik, parasempatomimetik ilaç.
Dr. O. Tuncer
Dr. M. Garipardıç
Dr. H. Özdemir
13.10-14.00 Farmakoloji
14.10-15.00 Farmakoloji
Parasempatolitik ilaçlar
Myorelaksanlar
Dr. G. Oto
Dr. G. Oto
Dr. H. Özdemir
Dr. G. Oto
Farmakoloji
Farmakoloji
Patoloji
Patoloji
Konu
15.10-16.00 Farmakoloji Lab
16.10-17.00
3 Haziran 2015 Çarşamba
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
4 Haziran 2015 Perşembe
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
5 Haziran 2015 Cuma
8.10 - 9.00
9.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
TEORİK SINAV (Saat: 9.30)
PRATİK SINAV (Saat: 14.00)
207
Öğretim üyesi
Download

Dönem III - Yüzüncü Yıl Üniversitesi