TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ
Ali Ayhan
Sinan Berkman
M. Faruk Köse
Ateş Karateke
Tugan Beşe
Orhan Ünal
Muzaffer Sancı
Aydın Özsaran
Tevfik Güvenal
LOKAL ORGANİZASYON KOMİTESİ
Remzi Abalı
Macit Arvas
Ernur Ferizcan
Nevzat Koç
M. Murat Naki
Abdullah Önen
Nicel Taşdemir
Ahmet Uysal
Füsun Varol
Mehmet Ali Yüce
*Soyad alfabetik olarak sıralanmıştır.
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
31 OCAK 2015
13.30-14.00 Açılış Konuşmaları
1. OTURUM
Oturum Başkanları: Macit Arvas, Füsun Varol
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
Trakya Bölgesi kadın sağlığı verileri
Füsun Varol, Remzi Abalı
Jinekolojik onkolojide yeni tarama stratejileri
Ahmet Uysal
Anormal sitoloji ve yönetimi
Tugan Beşe
Kolposkopi: Kime, ne zaman, yapılmalıdır ?
Nejat Özgül
Anormal histelojiye yaklaşım
Hakan Ozan
Preinvazif lezyonlarda eksizyonel vs. destrüktif tedavi sonuçları Çağatay Taşkıran
15-30-15.45
Kahve arası
2. OTURUM
Oturum Başkanı: Sinan Berkman, Nicel Taşdemir
15.45-16.00
16.30-16.45
16.45-17.00
Basit histerektomi spesmeninde invazif endometrium
Ali Ayhan
veya serviks kanseri tespit edilen ya da inkomplet over kanseri
cerrahisi yapılan hastaya yaklaşım
HPV aşıları: güncel durum
M. Faruk Köse
Jinekolojik onkolojide fertilitenin korunmasında temel
Fuat Demirkıran
prensipler
Gestasyonel trafoblastik hastalıklarda güncel durum
Sinan Özalp
Tartışma
17.00-17.15
Kahve arası
16.00-16.15
16.15-16.30
3. OTURUM
Oturum Başkanları: Tevfik Güvenal, Remzi Abalı
17.15-17.25
17.25-17.35
17.35-17.45
17.45-18.00
18.00-18.15
18.15-18.30
18:30-18:45
Adneksiyal kitlelerin tanısında görüntüleme
Adneksiyal kitlelerin tanısında tümör belirteçlerinin yeri
Adölesanlarda görülen adneksiyal kitlelerin yönetimi
Gebelerde gözlenen adneksiyal kitlelerin yönetimi
Premenopozal adneksiyal kitlelerin yönetimi
Postmenopozal adneksiyal kitlelerin yönetimi
Erken evre serviks kanserinde güncel yaklaşım
Esra Kuşçu
Cem İyibozkurt
Samet Topuz
Anıl Onan
M. Murat Naki
C. Müfit Yenen
Macit Arvas
01 ŞUBAT 2015
4. OTURUM
Oturum Başkanları: Ateş Karateke, Orhan Ünal
08.30-08.45
09.45-10.00
FIGO sınıflamasına göre anormal uterin kanamaların
değerlendirilmesi
Postmenopozal asemptomatik endometrial kalınlıkta
gözlem mi, müdahale mi?
Anormal uterin kanamalarda medikal yaklaşımlar
Anormal uterin kanamalarda cerrahi yaklaşımlar
Semptomatik pelvik relaksasyon olgularında organ
koruyucu cerrahi
Tartışma
10.00-10.15
Kahve arası
08.45-09.00
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-09.45
Coşan Terek
Ali Kolusarı
Uğur Saygılı
Muzaffer Sancı
Tayfun Güngör
5. OTURUM
Oturum Başkanları: Filiz Avşar, Haluk Dervişoğlu
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
Postpartum kanama nedenleri
Postpartum kanamalarda medikal yaklaşımlar
Postpartum kanamalarda cerrahi yaklaşımlar
Genital kondilomların prevalansı ve yönetimi
Ovulasyon indüksiyonu ve kanser
Tartışma
11.45-13.00
Yemek arası
Meral Aban
Mehmet Harma
Ömer Tarık Yalçın
Gökhan Tulunay
Hüsnü Çelik
6. OTURUM
Oturum Başkanları: Fırat Ortaç, Hüsnü Gökaslan
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
Minimal invaziv jinekolojik onkoloji vakalarında
İlkkan Dünder
robotik cerrahinin getiri ve götürüsü
Erken evre over kanserlerinde robotik cerrahinin limitasyonu Mete Güngör
Erken evre endometriyum kanserinde robotik cerrahi
Fatih Güçer
Erken serviks kanserinde robotik cerrahi
Ahmet Göçmen
Single port endoskopik yaklaşım jinekolojik onkolojide
M. Ali Vardar
yararlı mı, zorlama mı ?
Download

tıklayınız... - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi