19 Kasım 2014, Çarşamba / 19th November 2014, Wednesday
Açılış Töreni / Opening Ceremony
18:15
18:30
18:45
19:00
20:00
Ali Ayhan
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı
President of the Turkish Society of Gynecologic Oncology
Cansun Demir
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı
President of the Turkish Society of Obstetrics and Gynecology
Ana Salon / Main Hall
KEY LECTURE
Endo metriyum kanserinin dünü, bugünü ve yarını?
PANEL
Kanserle dans derneği
Ali Ayhan
Sevil Gürkan, Nazife Yılmaz
Açılış Kokteyli / Opening Coctail
Akşam Yemeği/ Dinner
20 Kasım 2014, Perşembe / 20th November 2014, Thursday
Salon 3 / Hall 3
07:20-08:00 SÖZLÜ SUNUMLAR 1 / ORAL PRESENTATION (SS-01, SS-02, SS-03, SS-04, SS-05, SS-06, SS-07)
Oturum Başkanı / Chair: Kunter Yüce
Ana Salon / Main Hall
08:00-10:20 1. OTURUM / SESSION 1
Oturum Başkanları / Chairs: Ali Ayhan, M. Faruk Köse
08:00-08:30 Over kanseri etyolojisinde yeni görüşler
New perspectives on the etiology of ovarian cancer
08:30-08:45 Over kanseri evrelemesinde yeni gelişmeler, Niçin?
New advancements in ovarian cancer, Why?
08:45-09:15 Herediter over kanserinde tanı, tedavi ve koruma
Diagnosis, treatment and prevention of hereditary ovarian cancer
09:15-09:35 Epitelyal over kanserinde primer sitoredüktif cerrahi
Primary cytoreductive surgery in epithelial ovarian cancer
09:35-10:05 Epitelyal over kanserinde neoadjuvan kemoterapi ve interval cerrahi
Neoadjuvant chemotherapy and interval surgery in epithelial ovarian cancer
10:05-10:20 Tartışma / Discussion
10:20-10:30
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
-14-
www.trsgo.org
Ayşe Ayhan
Çağatay Taşkıran
Jacob Korach
Ali Ayhan
Muhieddine Seoud
Ana Salon / Main Hall
10:30-12:00 2. OTURUM / SESSION 2
Oturum Başkanları / Chairs: Ergin Bengisu, Bülent Özçelik
10:30-10:45 Germ hücreli over kanseri cerrahisinde yenilikler
What’s new in ovarian germ cell tumors
10:45-11:00 Seks kord stromal over kanserlerine yaklaşım
Approach to sex cord stromal ovarian cancer
11:00-11:15 Rekürren over kanseri tedavisinde cerrahi
Surgery in the treatment of recurrent ovarian cancer
11:15-11:30 Epitelyal over kanseri tedavisinde kemoterapide yenilikler
Innovations in chemotherapy for epithelial ovarian cancer
11:30-11:45 Over kanseri hastaları nasıl takip edilmeli
How to follow up the ovarian cancer patients
C. Müfit Yenen
Sinan Berkman
Macit Arvas
Nilüfer Güler
Hakan Yetimalar
11:45-12:00 Tartışma / Discussion
12:00-12:45 UYDU SEMPOZYUMU / SATELLITE SYMPOSIUM
Oturum Başkanları / Chairs: Derin Kösebay, Çağatay Taşkıran
Epitelyal over kanserlerinde HIPEC’in yeri
Place of HIPEC in epithelial ovarian cancer
Türkiye deneyimleri
Turkish experience
12:45-13:30
C. William Helm
Nejat Özgül
ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
13:30-15:15 3. OTURUM / SESSION 3
Oturum Başkanları / Chairs: Tufan Bilgin, Ali Yanık
13:30-13:45 Borderline over tümörlerinde cerrahi yaklaşım
Surgical approach to borderline ovarian tumors
13:45-14:00 Uterin sarkomlar: Prognostik özellikler ve lenfadenektominin yeri
Uterine sarcomas: Prognostic features and role of lymphadenectomy
14:00-14:15 Koruyucu HPV aşılarında gerçek sonuçlar
Actual results for HPV vaccines
14:15-14:30 Terapötik HPV aşılarının bugünü ve geleceği
Today and the future of therapeutic HPV vaccines
14:30-15:45 PET jinekolojik tümörlerin yönetiminde ne kadar güvenilir?
How reliable is PET in the management of gynecological tumors?
15:00-15:15 Tartışma / Discussion
15:00-15:30
KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
-15-
www.trsgo.org
Tevfik Güvenal
Ateş Karateke
M. Faruk Köse
Anıl Onan
Fatih Güçer
Ana Salon / Main Hall
15:30-17:15 4. OTURUM / SESSION 4
Oturum Başkanları / Chairs: İlkkan Dünder, Muzaffer Sancı, Sakıp Pekin
15:30-15:45 Serviks kanserinde sentinel lenf nodu uygulamaları
Sentinel lymph node procedures in cervical cancer
15:45-16:00 Endometriyum kanserinde sentinel lenf nodu uygulamaları
Sentinel lymph node procedures in endometrial cancer
16:00-16:15 Vulva kanserinde sentinel lenf nodu uygulamaları
Sentinel lymph node procedures in vulvar cancer
16:15-16:30 Over kanserinde taramanın yeri ve erken tanının önemi
The role of screening in ovarian cancer and the importance of early diagnosis
16:30-17:00 Over kanseri taramasında genetik yenilikler
Genetic innovations in screening for ovarian cancer
İlkkan Dünder
Tugan Beşe
Taner Turan
Meral Aban
le-Ming Shih
17:00-17:15 Tartışma / Discussion
17:15-19:00 5. OTURUM / SESSION 5
Oturum Başkanları / Chairs: Macit Arvas, Talip Gül
17:15-17:45 Moleküler prognostik faktörler: Tedavi kararını etkiler mi?
le-Ming Shih
Molecular prognostic factors: Will it affect treatment decision
17:45-18:00 Tamoksifen kullanan olgulara yaklaşım
Müge Harma
Approach to the patients using tamoxifen
18:00-18:15 Psödomiksoma peritonei olgularında cerrahi yaklaşım ve medikal tedavi seçenekleri M. Ali Vardar
Surgical approach in cases of pseudomyxoma peritonei and medical treatment options
18:15-18:30 Jinekolojik onkolojide akut cerrahi sorun yönetimi
Demir Özbaşar
Management of acute surgical problems in gynecologic oncology
18:30-18:45 Tümör kemosensitivite testinin jinekolojik onkolojideki yeri
Özden Altundağ
Role of tumor chemosensitivity test in gynecologic oncology
18:45-19:00 Tartışma / Discussion
Salon 3 / Hall 3
19:00-20:00 VİDEO SUNUMLAR 1 / VIDEO PRESENTATION 1
Oturum Başkanı / Chair: Ali Ayhan
VS-001 Üst Abdominal Debulkinge Panaromik Bakış
Ali Ayhan
VS-002 Erken evre serviks kanserinde Indosiyanin Yeşili (ICG) uygulaması ile sentinel lenf
nodu taraması
M. Murat Naki, M. Faruk Köse
VS-003 Sağ üst kadran peritonektomisi sırasında diyafragma yaralanmasının yönetimi ve
intraoperatif tüp torakostomi yerleştirilmesi
Derman Başaran
-16-
www.trsgo.org
Salon 3 / Hall 3
VS-004 İnfralevator Anterior Ekzenterasyon
Polat Dursun, Ali Ayhan
VS-005 Erken evre serviks kanserinde Robotik Radikal Trakelektomi ve Pelvik Lenfadenektomi
M. Murat Naki, M. Faruk Köse
VS-006 Parakaval bulky lenf nodları varlığında inferior vena kavanın hemostatik kontrolü
Derman Başaran
VS-007 Porta hepatis tutulumu olan over kanserinde yönetim: porta hepatis diseksiyonu
Gökhan Boyraz
VS-008 Erken evre vulva kanseri
Veysel Şal, Nedim Tokgözoğlu, Tugan Beşe, Fuat Demirkıran, Macit Arvas
20:00
Akşam Yemeği/ Dinner
-17-
www.trsgo.org
Download

19 Kasım 2014, Çarşamba / 19th November 2014, Wednesday 20