Femoral Arter Kapatma
Cihazları
Dr. Eralp Tutar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Femoral Giriş Yeri Komplikasyonları
• Kanama
– Hematom
– Retroperiton
•
•
•
•
Psödoanevrizma
AV fistül
Enfeksiyon
Diğer
Komplikasyon
riski
yüksek
hastalar
High Risk Population
• > 65 yaş
• Kadın
• Periferik arter hastalığı
• Yüksek doz antikoagülan tx
• İşlemin uzun süresi
• Girişimin komplex ve acil olması
Komplikasyonların götürüsü ne ?
• Yatış süresi uzuyor
• Hastane maliyeti artıyor
Femoral Giriş Yeri Komplikasyonları
• Kanama
– Hematom
– Retroperiton Hemoraji
Kanama kontrolünü nasıl
sağlıyoruz?
• Manuel bası
• Mekanik bası cihazları
• Koagülasyonu kolaylaştıran
patchler
• Femoral kapatma cihazları
Femoral kapatma cihazlarına neden
gereksinim duyuyoruz?
• ACT düzeyinin düşmesini beklemiyoruz
• Erken hemostaz+ erken taburculuk=
maliyet azalması
• Kasığına birileri eliyle bastırmayacak
• Bel ve eklem sorunu olanlar uzun süre
yatar pozisyonda kalmayacak
Femoral kapatma cihazları
StarClose
Sutürle kapama
Angio-Seal
Perclose
StarClose
StarClose
Angio-Seal
StarClose
Femoral kapatma cihazlarının
komplikasyonu yok mu?
•
•
•
•
•
•
•
•
Emboli
Enfeksiyon
Damar obstrüksiyonu
Diseksiyon
Kanama
Psödoanevrizma
AV fistül
Bacak iskemisi
Enfeksiyon
Kapatma cihazlarının kullanımı
komplikasyonları azalttı mı?
Kapatma cihazları ne kadar etkili, ne
kadar güvenilir?
AM Heart J 2010
Kanama riskini azaltmada hangi
yöntem daha başarılı?
JAMA 2010
Kanama riskini azaltmada hangi
yöntem daha başarılı?
Kanama riskini azaltmada hangi
yöntem daha başarılı?
Kapatma cihazına bağlı
komplikasyon riskini nasıl azaltırız?
C - approximate location of inguinal ligament
B - point of maximum pulse
A - bottom of femoral head
D - CFA bifurcation
Retroperitoneal Kanama
Femoral Kapatma Cihazına uygun
olmayan durumlar
Bifürkasyon
RAO 30O
LAO 30O
Femoral
Kapatma
Cihazına uygun
“Low Stick”
- Arteriotomy in bifurcation
olmayan durumlar
Bifürkasyon
RAO
Femoral
Kapatma
Cihazına
uygun
“Low Stick” - Arteriotomy
near bifurcation,
with Plaque
olmayan durumlar
Bifürkasyon ve plak
LAO 30O
Femoral“Low
Kapatma
Cihazına uygun
Stick” with High Bifurcation
olmayan durumlar
Bifürkasyon
LAO 30O
Femoral Kapatma Cihazına uygun
olmayan durumlar
Referans Çap < 4mm
RAO
Femoral Kapatma Cihazına uygun
olmayan durumlar
Giriş yerinin 2 cm yakınında PAH
RAO
Femoral Kapatma Cihazına uygun
olmayan durumlar
Giriş yerinin 2 cm yakınında tıkanıklık
Anterior-Posterior
Femoral Kapatma Cihazına uygun
olmayan durumlar
Ciddi PAH
RAO
Femoral Kapatma Cihazına uygun
olmayan durumlar
?
Teşekkürler
Download

Femoral Arter Kapatma Cihazları