ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim Yılı
Dönem II
7. Ders Kurulu
“HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ”
Eğitim Programı
Eğitim Başkoordinatörü
Dönem II Koordinatörü
Koordinatör Yardımcısı
: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN
: Prof. Dr. Mustafa EDREMİTLİOĞLU
: Yrd. Doç. Dr. M. Hilal ŞEHİTOĞLU
: Yrd. Doç. Dr. S. Zeynep TEKİN
Ders kurulu başkanı
:Prof. Dr. Fatma SILAN
Eğitim Süresi
Ders Kurulu Tarihleri
:5 Hafta
:21 Nisan 2014- 23 Mayıs 2014
ÇOMÜ kredisi
AKTS kredisi
:8 kredi
:8 kredi
Pratik sınav
Teorik sınav
:22 Mayıs 2014
:23 Mayıs 2014
Komitede dersleri olan öğretim üyeleri:
Biyokimya
Doç. Dr. Dilek Ülker ÇAKIR
Deontoloji ve Tıp Tarihi
Fizyoloji
Dr. A T KÖKÇÜ
Prof. Dr. Mustafa EDREMİTLİOĞLU
Doç. Dr. Mustafa DENİZ
Mikrobiyoloji Doç. Dr. Müşerref OTKUN
Doç. Dr. Alper AKÇALI
Patoloji
Prof. Dr. Metehan UZUN
Doç. Dr. Ahmet ÜNVER
Yrd. Doç. Ahmet VURAL
Doç. Dr. Nihal KILINÇ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Genetik Prof. Dr. Öztürk ÖZDEMİR
Yrd Doç Dr Ahmet ULUDAĞ
Prof. Dr. Fatma SILAN
Ders ve Soru Sayıları
Ders Sayısı
SORU SAYISI
Anabilim Dalı / Dersin Adı
Kuramsal
Uygulama
TOPLAM
TEORİK
UYGULAMA
BİYOKİMYA
7
-
7
6
-
DEONTOLOJİ ve TIP TARİHİ
10
-
10
9
-
FARMAKOLOJİ
6
-
6
6
-
FİZYOLOJİ
12
-
12
11
-
MİKROBİYOLOJİ
22
4x2
22 + 4
20
4
PATOLOJİ
6
-
6
6
-
TIBBİ GENETİK
20
-
20
18
-
PDÖ
30
-
30
20
TOPLAM
83
4(+4)
87 + 4
96
4
Ders Kurulunun Amacı:
Ders kurulunda temel immünoloji kavramları ve konağın savunması, genetik hastalıkların
sınıflandırılması ve genetik temellerinin yanında organ sistemlerine göre fizyopatoloji
bilgilerinin, sistematik farmakolojiyi öğrenmeden önce farmakokinetiği ve farmakodinamiği
içeren temel farmakoloji öğrenilmesi, tıp etiği ve sistematiği, ana etik yaklaşımlar hakkında
bilgi sahibi olmak ve tıbbi etik sorunları tanımlayabilmek, etik değerlendirme yapabilmek ve
çözüm önerileri oluşturmak, temel patoloji tanımlarının tanıtılması amaçlanmıştır.
Ders Kurulunun Öğrenim Hedefleri:



Bağışıklık sisteminin hücresel ve dokusal yapılarının tanımlanması
Humoral ve hücresel yanıtın işleyişi, düzenlenmesi, konağın yabancıya yanıtlarının
kavranması
İmmun patolojiler, aşırı duyarlılık reaksiyonları sınıflanması ve hastalıkta katkısı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ









İmmunolojik laboratuvar analiz yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi
olmak, klinikte serolojik testlerin yorumlanması
Genetik hastalıkların sınıflandırılması ve genetik, klinik temellerinin öğrenilmesi
Organ sistemlerine göre hastalıkların fizyopatolojisinin öğrenilmesi
İmmün sistemde biyokimyasal süreçler ve kontrolünün öğrenilmesi
Kanserin biyokimyasal temeli ve tümör varlığında saptanan kimyasal faktörlerin
öğrenilmesi
Tıp etiğinin temel kavramlarını anlama ve uygulama becerisi
Klinik etik sorunları tanımlama ve çözüm önerme becerisi
Farmakolojiye giriş: ilaçların sınıflandırılması, ilaçların uygulanması, farmakokinetik
(emilim, dağılım, metabolizma ve atılım), farmakodinamik (etki mekanizmaları, ilaçreseptör etkileşmeleri, doz-konsantrasyon ilişkisi, ilaç-ilaç ilaçların yan ve toksik
etkileri) farmakogenetik, teropatik ilaç izleme, pazarlama sonrası izlem hakkında
bilgilenme
Hastalıklara neden olan anormal uyarana karşı hücre ve dokuların temel tepkileri
Ölçme değerlendirme:
Ders kurulu sonunda her biri 1 puan değerinde ve kuramsal ders içeriklerine dengeli
dağıtılmış 76 çoktan seçmeli sorudan oluşan bilgi sınavı yapılır. Soruların dağılımı üstteki
tabloda verilmiştir. 4 Puanlık Mikrobiyoloji uygulama sınavı yapılır. PDÖ modülü sonunda 20
puanlık klinik nedenselleştirme sınavı uygulanır. Sayılan sınavlarda elde edilen puanların
birleştirilmesi ile 100 puanlık ders kurulu notu hesaplanır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2014 AKADEMİK YILI
DÖNEM II KURUL 7
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ
1. Hafta 21-25 Nisan 2014
22.04.2014
Salı
08.30 - 09.20
GEN_01
Pedigri sembolleri ve
çizimi
Dr F SILAN
09.30 - 10.20
GEN _02
Pedigri sembolleri ve
çizimi
Dr F SILAN
10.30 - 11.20
FİZ _01
Hematopoetik sistem
fizyopatolojisi
Dr M DENİZ
24.04.2014
Perşembe
25.04.2014
Cuma
GEN_03
Tıbbi genetikte etik
Dr Ö ÖZDEMİR
GEN_07
Otozomal dominant
kalıtın ve sık görülen
OD hast
Dr F SILAN
MKB_01
Konak savunma
yanıtının unsurları
Dr A AKÇALI
GEN _04
Tıbbi genetikte etik
Dr Ö ÖZDEMİR
GEN_08
Otozomal resesif
kalıtın ve OR hast.
Dr F SILAN
MKB_02
Konak savunma
yanıtının unsurları
Dr A AKÇALI
GEN_09
Farmakogenetik
Dr A ULUDAĞ
MKB _03
Konak savunma
yanıtının unsurları
Dr A AKÇALI
11.30 -12.20
FİZ _02
Hematopoetik
sistem
fizyopatolojisi
Dr M DENİZ
GEN_10
Farmakogenetik
Dr A ULUDAĞ
PAT_01
Patolojiye Giriş
Dr. N. KILINÇ
Yabancı Dil
PAT_02
Hücre içi, hücreler
arası madde birikimleri
Dr. N. KILINÇ
Yabancı Dil
Yabancı Dil
GEN_05
Genetik hastalıkların
sınıflandırılması ve
sıklığı
Dr A ULUDAĞ
GEN_06
Genetik hastalıkların
sınıflandırılması ve
sıklığı
Dr A ULUDAĞ
12.30 -13.20
13.30 - 14.20
DTT 01
Biyoetik ve biyotıp
sözleşmesi
Dr. A T KÖKÇÜ
14.30 - 15.20
DTT 02
Tıbbi etik
değerlendirmeler ve
etik sorun alanı
Dr. A T KÖKÇÜ
15.30 - 16.20
DTT 03
Etik karar verme
süreçleri
Dr. A T KÖKÇÜ
DTT 04
Çifte yükümlülük, etik
ikilemler ve bildirim
sorunu
Dr. A T KÖKÇÜ
DTT 05
Tıpta sınırlı
kaynakların
kullanımı sorunu
Dr. A T KÖKÇÜ
DTT 06
Hasta hakları
Dr. A T KÖKÇÜ
23.04.2014
Çarşamba
RESMİ TATİL
21.04.2014
Pazartesi
Yabancı Dil
16.30- 17. 20
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2014 AKADEMİK YILI
DÖNEM II KURUL 7
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ
2. Hafta 28 Nisan-02 Mayıs 2014
28 Nisan 2014
Pazartesi
30 Nisan 2014
Çarşamba
08.30 - 09.20
BYK_01
Sinyal iletimi
Dr D.U. ÇAKIR
FİZ_05
Solunum sistemi
fizyopatolojisi
Dr.M.EDREMİTLİOĞLU
BYK_03
İmmün sistem
biyokimyası
Dr D.U. ÇAKIR
09.30 - 10.20
BYK_02
Sinyal iletimi
Dr D.U. ÇAKIR
BYK_04
İmmün sistem
biyokimyası
Dr D.U. ÇAKIR
FİZ_03
Üriner sistem
fizyopatolojisi
Dr. M.EDREMİTLİOĞLU
FİZ_04
Üriner sistem
fizyopatolojisi
Dr. M.EDREMİTLİOĞLU
FİZ_06
Solunum sistemi
fizyopatolojisi
Dr.M.EDREMİTLİOĞLU
MKB_10
Enfeksiyöz etkenlere
karşı immun yanıt
Dr A AKÇALI
MKB_11
Enfeksiyöz etkenlere
karşı immun yanıt
Dr A AKÇALI
13.30 - 14.20
MKB_06
Hücresel immun yanıt
Dr A AKÇALI
MKB_08
Humoral immun yanıt
Dr A AKÇALI
BYK_05
Kanser biyokimyası
Dr D.U. ÇAKIR
14.30 - 15.20
MKB_07
Hücresel immun yanıt
Dr A AKÇALI
MKB_09
Hücresel immun yanıt
Dr A AKÇALI
BYK_06
Kanser biyokimyası
Dr D.U. ÇAKIR
MKB_13
Enfeksiyöz etkenlere
karşı immun yanıt
Dr A AKÇALI
DTT 07
Tıbbi gerçeğin hastaya
söylenmesi
Dr. A T KÖKÇÜ
BYK_07
Tümör belirteçleri
Dr D.U. ÇAKIR
Yabancı Dil
10.30 - 11.20
MKB_04
Humoral immun yanıt
Dr A AKÇALI
11.30 -12.20
MKB_05
Humoral immun yanıt
Dr A AKÇALI
12.30 -13.20
15.30 - 16.20
16.30- 17. 20
PAT_03
Hücre zedelenmesi
tipleri,nedenleri,
mekanizmaları
Dr. N. KILINÇ
PAT_04
Hücre büyümesi ve
adaptasyonu
Dr. N. KILINÇ
DTT 08
Aydınlatılmış onam
Dr. A T KÖKÇÜ
01 Mayıs 2014
Perşembe
RESMİ TATİL
29 Nisan 2014
Salı
02 Mayıs 2014
Cuma
MKB_12
Enfeksiyöz etkenlere
karşı immun yanıt
Dr A AKÇALI
Yabancı Dil
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2014 AKADEMİK YILI
DÖNEM II KURUL 7
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ
3. Hafta 05 Mayıs -09 Mayıs 2014
05 Mayıs 2014
Pazartesi
06 Mayıs 2014
Salı
07 Mayıs 2014
Çarşamba
08 Mayıs 2014
Perşembe
08.30 - 09.20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
09.30 - 10.20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
10.30 - 11.20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
11.30 -12.20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
09 Mayıs 2014
Cuma
PDÖ SINAVI
12.30 -13.20
13.30 - 14.20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
14.30 - 15.20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
15.30 - 16.20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
16.30- 17. 20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2014 AKADEMİK YILI
DÖNEM II KURUL 7
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ
4. Hafta 12 -16 Mayıs 2014
12 Mayıs 2014
Pazartesi
13 Mayıs 2014
Salı
14 Mayıs 2014
Çarşamba
FİZ_09
Dolaşım sistemi
fizyopatolojisi
Dr M DENİZ
FAR_03
Farmakokinetik II
Dr H.E AKSULU
09.30 - 10.20
FİZ_08
Sinir sistemi
fizyopatolojisi
Dr. M. DENİZ
FİZ_10
Dolaşım sistemi
fizyopatolojisi
Dr M DENİZ
FAR_04
İlaç tipleri
Dr C. SILAN
10.30 - 11.20
MKB_14
Aşırı duyarlılık
reaksiyonları
Dr A AKÇALI
FAR_01
Farmakodinamik
Dr H.E AKSULU
11.30 -12.20
MKB _15
Doku uyumu ve
transplantasyon
Dr A AKÇALI
FAR_02
Farmakokinetik I
Dr H.E AKSULU
08.30 - 09.20
FİZ _07
Sinir sistemi
fizyopatolojisi
Dr. M. DENİZ
GEN_11
X’e bağlı kalıtım ve X’e
bağlı kalıtılan
hastalıklar
Dr F SILAN
GEN_12
Trinükleotid tekrar
hastalıkları
Dr F SILAN
15 Mayıs 2014
Perşembe
16 Mayıs 2014
Cuma
GEN_13
Otozomal kromozom
anomalileri
Dr A ULUDAĞ
GEN_14
Otozomal kromozom
anomalileri
Dr A ULUDAĞ
FAR_05
İlaç uygulama
yolları
Dr C. SILAN
FAR_06
Reçete
Dr C. SILAN
GEN_15
Klinik uygulamalarda
diagnostik (Tanı)
genetik
Dr Ö ÖZDEMİR
GEN_16
Kalıtsal metabolik
hastalıkların genetiği
Dr Ö ÖZDEMİR
12.30 -13.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30- 17. 20
DTT_09
Biyoetik ve yaşam
hakkı
Dr. A T KÖKÇÜ
DTT_10
Gebeliğin
sonlandırılmasında
karşılaşılan etik
sorunlar
Dr. A T KÖKÇÜ
PAT_05
Sıvı-hemodinamik
bozukluklar
Dr. N. KILINÇ
PAT_06
Sıvı-hemodinamik
bozukluklar
Dr. N. KILINÇ
MKB_16
Enfeksiyöz etkenlere
karşı immun yanıt
Dr A AKÇALI
MKB_18
İmmun patolojiler
Dr A AKÇALI
MKB_20
İmmun sistemin
gözden geçirilmesi
Dr A AKÇALI
MKB 17
İmmun patolojiler
Dr A AKÇALI
MKB_19
İmmun patolojiler
Dr A AKÇALI
MKB_21
Laboratuvarda antijen
antikor tepkimeleri
Dr A AKÇALI
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2014 AKADEMİK YILI
DÖNEM II KURUL 7
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ
5. Hafta 19 - 23 Mayıs 2014
19 Mayıs 2014
Pazartesi
20 Mayıs 2014
Salı
21 Mayıs 2014
Çarşamba
08.30 - 09.20
FİZ_01
Sindirim sistemi
fizyopatolojisi
Dr.M UZUN
GEN_17
Gonozomal kromozom
anomalileri
Dr F SILAN
09.30 - 10.20
FİZ_12
Sindirim sistemi
fizyopatolojisi
Dr.M UZUN
GEN_18
Gonozomal kromozom
anomalileri
Dr F SILAN
10.30 - 11.20
MKB_22
Antimikrobiyal aşılar
Dr A AKÇALI
11.30 -12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30- 17. 20
RESMİ TATİL
12.30 -13.20
MKB_U01
İmmunolojik tetkikler
ve seroloji (1.grup)
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
MKB_U02
İmmunolojik tetkikler
ve seroloji (1.grup)
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
MKB_01
İmmunolojik tetkikler
ve seroloji (2.grup)
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
MKB_U02
İmmunolojik tetkikler
ve seroloji (2.grup)
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
22 Mayıs 2014
Perşembe
23 Mayıs 2014
Cuma
Pratik Sınavı
Teorik Sınavı
GEN_19
Cinsiyet gelişiminin
genetik temelleri
Dr F SILAN
GEN_20
Cinsiyet gelişiminin
genetik temelleri
Dr F SILAN
MKB_U03
İmmunolojik tetkikler
ve seroloji (1.grup)
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
MKB_U04
İmmunolojik tetkikler
ve seroloji (1.grup)
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
MKB_U03
İmmunolojik tetkikler
ve seroloji (2.grup)
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
MKB_U04
İmmunolojik tetkikler
ve seroloji (2.grup)
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
Download

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP