ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim Yılı
Dönem III 3. Ders Kurulu
“ENFEKSİYON HASTALIKLARI”
Eğitim Programı
Eğitim Başkoordinatörü:
Dönem Koordinatörü:
Koordinatör Yardımcısı:
Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ULUDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Adem BEKLER
Yrd. Doç. Dr. Hacer ŞEN
Ders kurulu başkanı
Başkan Yardımcısı
:Prof. Dr. Suzan SAÇAR
:Doç. Dr. Alper ŞENER
Ders Kurulu Tarihleri
: 20 Ekim- 14 Kasım 2014
Eğitim Süresi
AKTS kredisi:
: 4 Hafta
: 6 kredi
Pratik sınav
Teorik sınav
PDÖ sınav
: 6 Kasım 2014
: 7 Kasım 2014
: 14 Kasım 2014
Komitede dersleri olan öğretim üyeleri:
Prof. Dr. H.E. AKSULU
Prof. Dr. M. OTKUN
Prof. Dr. C. DUMAN
Prof. Dr. S. SAÇAR
Doç. Dr. N. KILINÇ
Doç. Dr. C. SILAN
Doç. Dr. A. ŞENER
Yrd. Doç. Dr. N. TOPALOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ö. ÇIKMAN
Yrd. Doç. Dr. S. ÖZDEMİR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Dersin Adı
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Kuramsal Uygulama
TOPLAM
SORU SAYISI
TEORİK
Uygulama
3
-
3
4
-
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
17
-
17
22
-
FARMAKOLOJİ
27
4
31
35
-
GENEL CERRAHİ
1
-
1
1
-
KLİNİK BİYOKİMYA
4
-
4
5
-
NÜKLEER TIP
1
-
1
1
-
PATOLOJİ
5
-
5
8
KLİNİK UYGULAMA
-
12
12
-
-
PDÖ
-
40
40
20
-
60
58
118
96
4
Toplam
Genel Bilgiler:
Dört haftalık program süresi içinde insanları enfekte eden virüslerin, bakterilerin, mantarların
ve parazitlerin yapıları, replikasyon mekanizmalarını ve yaptıkları enfeksiyonların patogenezi,
bu hastalıkların önlenmesine yönelik yaklaşımlar ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan
antibiyotikler, antiviral, antiparaziter ve antifungal ilaçlar hakkında hakkında bilgi
verilmektedir. Ayrıca immunolojik ve alerjik hastalıkların patofizyolojisi, tanısı ve tedavisi
hakkında da bilgi verilmektedir.
Dönem 3 Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu eğitimi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dekanlık binası dersliklerinde yürütülmektedir. Eğitim etkinlikleri Enfeksiyon Hastalıkları,
Farmakoloji, Nöroloji, Genel Cerrahi, Dermatoloji, Göğüs Hastalıkları, Biyokimya, Nükleer Tıp,
Patoloji, ve Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.
Programın son haftası PDÖ şeklinde yürütülmektedir. Otoimmun veya enfeksiyon hastalığı
olan olgu üzerinden hastalığın patogenezi, tanısı, tedavisi tartışılacaktır.
Ders Kurulunun Amacı:
Bu ders kurulunun amacı öğrencilere enfeksiyon hastalıklarının temel konuları hakkında
gerekli olan bilgileri vermektir. Konular hücre ve doku hasarı, apopitozis, enflamasyon ve
enflamatuar mediatörler, ödem, enflamasyonun ve etyolojisi ve mekanizması, enfeksiyon
hastalıklarının temel immünolojik mekanizmaları ve patofizyolojisi, antibiyoterapi,akılcı
farmakoterapi ve iyi reçete yazılımına yönelik kılavuzları içermektedir.
Ders Kurulunun Öğrenim Hedefleri :
 Viral, bakterileriyel ve mantar hastalıklarının patofizyolojisini öğrenmek.
Antibiyotikler, antiviral, antiparaziter ve antifungal ilaçları bilmek.
 Paraziter hastalıkların (amebiyazis, toksoplazmozis, sestodlar, rematodlar ve sıtma)
patofizyolojisini, kemoterapisini ve önlemesini bilmek
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 İmmünolojik hastalıkların temel immünolojik mekanizmaları, immünolojik tolerans,
hücresel immün yanıt cevabı örnekleri, otoimmunite, otoimmun hastalıkların
patolojisi immun yetmezliğe klinik yaklaşım, immun sistem bozukluklarına yönelik
tanı testleri, immunomodülatör ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak
 Allerjik hastalıkları tanımak: Çocuk ve erişkinlerde allerjik hastalıkların patofizyolojisi,
allerjik hastalıklar açısından risk faktörleri ve önlenmesi, ilaç allerjisi-antiallerjik
ilaçlar, akut faz reaktanları
 Akut-kronik enflamasyonı bilmek: Nedenleri, enflamasyonun bulgu ve tipleri,
enflamatuvar mediatörler, mediatörlere ilişkin ilaçlar (histamin ve serotonin
antagonistleri, eikozonoidler ve nosteroid antienflamatuvar ilaçlar)
Ölçme değerlendirme:
Programın sonunda yazılı sınav yapılmaktadır.
En Önerilen Kitaplar / Ders Kitapları
1. Prof. Dr. Oğuz Kayaalp. Tıbbi Farmakoloji, Pelikan Yayıncılık (2012)
2. Prof. Dr. Uğur Çevikbaş (Çeviri Ed.) “Robbins Basic Pathology (Temel Patoloji)”,
Nobel Tıp Kitapevleri, (2003)
3. Temel Biyokimya
4. Thompson and Thompson, (Çeviri Kurulu) Tıbbi Genetik, Güneş Kitabevi (2005)
5. J.M. Connor, M.A. Ferguson-Smith, Essential Medical Genetics, Blackwell Scientific
(1992)
6. Cura A., “Pediatrik Propedotik: Fizik Bakı ve Semptom Bilgisi”, (2001)
7. Tunçbilek E, Yurdakök M, Coşkun T,Çocuk sağlığı propedotik, Hacettepe yayınları
8. Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M (eds). Enfeksiyon Hastalıkları ve
Mikrobiyolojisi, Nobel Tıp Kitabevi, 2008
9. Tıbbi Mikrobiyoloji. Çeviri ed: A. Başustaoğlu, 2010
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM III
ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS PROGRAMI
1. HAFTA 04 KASIM – 08 KASIM 2013
20 Ekim 2014
Pazartesi
21 Ekim 2014
Salı
22 Ekim 2014
Çarşamba
08.30 - 09.20
EH_01
Semptomatik ve
asemptomatik
enfeksiyonlar
Dr. A. Şener
FAR_03
Antiviraller
Dr. C. Sılan
09.30 - 10.20
Enfeksiyon
hastalıklarında
laboratuvar tanı
Dr. A. Şener
EH_02
10.30 - 11.20
FAR_01
Makrolit yapılı
antibiyotikler
Dr. C. Sılan
FAR_03
Flourokinolonlar-1
Dr. C. Sılan
11.30 -12.20
FAR_02
Tetrasiklinler
Dr. C. Sılan
FAR_06
Aminoglikozidler
Dr. C. Sılan
12.30 -13.20
EH_06
Enfeksiyon
hastalıklarının
mekanizması: İnvazif
enfeksiyonlar
Dr. M. Otkun
EH_07
Enfeksiyon
hastalıklarının
mekanizması: Primer
toksik hastalıklar
Dr. M. Otkun
KBKY_01
Biyokimyasal
İnflamatuvar
Belirteçler
Dr. C. Duman
KBKY_02
Biyokimyasal
İnflamatuvar
Belirteçler
Dr. C. Duman
24 Ekim 2014
Cuma
KBKY_03
Akut Faz Proteinleri ve
Paraproteinler
Dr. C. Duman
KBKY_04
Akut Faz Proteinleri ve
Paraproteinler
Dr. C. Duman
FAR_18
Sıtma tedavisi,
Antimalaryal ilaçlar
Dr. C. Sılan
FAR_12
Helmint
enfeksiyonlarının
tedavisi
Dr. C. Sılan
FAR_19
Sıtma tedavisi,
Antimalaryal ilaçlar
Dr. C. Sılan
FAR_13
Flourokinolonlar-2
Dr. C. Sılan
ÖĞLE ARASI
13.30 - 14.20
FAR_16
İmmünomodülatör
ilaçlar
Dr. C. Sılan
14.30 - 15.20
FAR_17
İmmünomodülatör
ilaçlar
Dr. C. Sılan
15.30 - 16.20
FAR_04
Antiviraller
Dr. C. Sılan
23 Ekim 2014
Perşembe
EH_04
Döküntülü hastaya
yaklaşım
Dr. M. Otkun
EH_05
Enfeksiyon
hastalıklarına giriş,
konak parazit
ilişkileri
Dr. M. Otkun
FAR_22
Protozoal
enfeksiyonların
tedavisi
Dr. C. Sılan
EH_09
Yaşlılarda enfeksiyon
Dr. S. Saçar
FAR_23
Protozoal
enfeksiyonların
tedavisi
Dr. C. Sılan
EH_10
LAP, HSM’li hastaya
enfeksiyon yaklaşımı
Dr. S. Saçar
EH_08
Enfeksiyon
hastalıklarının
epidemiyolojisi
Dr. M. Otkun
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM III
ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS PROGRAMI
2. HAFTA 11 KASIM– 15 KASIM 2013
27 Ekim 2014
Pazartesi
28 Ekim 2014
Salı
29 Ekim 2014
Çarşamba
08.30 - 09.20
10.30 - 11.20
11.30 -12.20
FAR_07
Betalaktam
antibiyotikler
Dr. H.E. Aksulu
FAR_08
Betalaktam
antibiyotikler
Dr. H.E. Aksulu
12.30 -13.20
14.30 - 15.20
EH_16
Antibiyotik kullanımının
temel ilkeleri
Dr. S. Saçar
GCER_01
Septik şokta
fizyopatolojik
mekanizmalar
Dr. Ö. Çıkmans
FAR_24
Tüberküloz,
mikobakterium avium
Kompleks ve lepra
tedavisi
Dr. C. Sılan
FAR_25
Tüberküloz,
mikobakterium avium
kompleks ve lepra
tedavisi
Dr. C. Sılan
RESMİ TATİL
13.30 - 14.20
16.30 - 17.20
EH_12
Hastane
enfeksiyonları
Dr. A. Şener
EH_13
Hastanede enfeksiyon
kontrolü
Dr. A. Şener
31 Ekim 2014
Cuma
FAR_28
Anti-fungal ilaçlar
Dr. C. Sılan
FAR_29
Anti-fungal ilaçlar
Dr. C. Sılan
FAR_21
Antiseptik dezenfektan
ilaçlar
Dr. C. Sılan
FAR_11
Kinupristin/Dalfopristin
Dr. H.E. Aksulu
FAR_20
Sulfonamidler ve Kotrimoksazol
Dr. C. Sılan
EH_14
İmmünoprofilaksi
Dr. S. Saçar
FAR_09
Betalaktam
antibiyotikler
Dr. H.E. Aksulu
FAR_26
Rasyonel
Farmakoterapötik
Uygulamalar
Dr. H.E. Aksulu
FAR_10
Betalaktam
antibiyotikler
Dr. H.E. Aksulu
FAR_27
Rasyonel
Farmakoterapötik
Uygulamalar
Dr. H.E. Aksulu
ÖĞLE ARASI
EH_15
Antibiyotik kullanımının
temel ilkeleri
Dr. S. Saçar
15.30 - 16.20
RESMİ TATİL
09.30 - 10.20
EH_08
Akut ateşli hastaya
yaklaşım
Dr. M. Otkun
FAR_14
Dar spektrumlu
antistafilokkal ve
antianaerobik ilaçlar
Dr. C. Sılan
FAR_15
Dar spektrumlu
antistafilokkal ve
antianaerobik ilaçlar
Dr. C. Sılan
30 Ekim 2014
Perşembe
PAT_01
Genetik hastalıklar
Dr. N Kılınç
PAT_02
Otoimmun Hastalıklar
Dr. N Kılınç
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM III
ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU DERS PROGRAMI
3. HAFTA 18 KASIM– 22 KASIM 2013
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
3 Kasım 2014
Pazartesi
4 Kasım 2014
Salı
PED_03
Ateş ve nedenleri
Dr. H. Aylanç
PED_01
Çocukluk çağında döküntülü
hastalıklar
Dr. H. Aylanç
10.30 - 11.20
11.30 -12.20
EH_11
Zoonozlar
Dr. A. Şener
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Pratik SINAVI
(Saat 10.00)
FAR_30
Rasyonel Farmakoterapötik
Uygulamalar
Dr. H.E. Aksulu
FAR_31
Rasyonel Farmakoterapötik
Uygulamalar
Dr. H.E. Aksulu
12.30 -13.20
6 Kasım 2014
Perşembe
7 Kasım 2014
Cuma
serbest Çalışma
NTIP_01
PED_02
Enfeksiyon hastalıklarında Çocukluk çağında döküntülü
Nükleer Tıp Uygulamaları
hastalıklar
Dr. S. Özdemir
Dr. H. Aylanç
EH_17
Ateş/Ateşin semiyolojisi
Dr. A. Şener
13.30 - 14.20
5 Kasım 2014
Çarşamba
Ders Kurulu SINAVI
(Saat 10.00)
ÖĞLE ARASI
EH_18
Gebelik enfeksiyonları
Dr. S. Saçar
PAT_03
Bakteriyel hastalıklar ve
patolojisi
Dr. N Kılınç
PAT_04
Transplantasyon
patolojisi
Dr. N Kılınç
PAT_05
Viral/Fungal/Paraziter
Hastalıklar
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. N Kılınç
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM III
ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU DERS PROGRAMI
4. HAFTA 23 KASIM – 27 KASIM 2013
10 Kasım 2014
Pazartesi
11
Kasım 2014
Salı
12 Kasım 2014
Çarşamba
13 Kasım 2014
Perşembe
14
Kasım 2014
Cuma
08.30 - 09.20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
09.30 - 10.20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
10.30 - 11.20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
11.30 -12.20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
ÖĞLE ARASI
12.30 -13.20
13.30 - 14.20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
14.30 - 15.20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ MODÜL
SINAVI
13.30- 17.20
15.30 - 16.20
PDÖ
PDÖ
PDÖ
PDÖ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
Download

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP