208
3. SINIF
1. DERS KURULU (SEMİYOLOJİ, NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM)
15 EYLÜL – 31 EKİM 2014
Sınıf Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÖZDEMİR
Sınıf Koordinatör Yardımcısı :
Ders Kurulu Sorumlusu :
Yrd.Doç.Dr. M. Bilgehan PEKTAŞ
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÖZDEMİR
Ders Kurulu Sorumlu Yardımcısı:
Yrd.Doç.Dr. M. Bilgehan PEKTAŞ
Ders Kurulu Sorumlu Yardımcısı:
Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELEŞ
Öğr.Grv.Dr. Esra ASLAN
DERS SAATLERİ
TIP DERSLERİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
29
-
29
DERS KURULU ÖĞRETİM ÜYELERİ
Doç.Dr. Reha DEMİREL, Yrd.Doç.Dr. Kadriye AVCI
Prof.Dr. Gürsel ACARTÜRK, Doç.Dr. Mehmet YILMAZER,Yrd.Doç.Dr.
Ayşegül BÜKÜLMEZ, Yrd.Doç.Dr. Ahmet BAL
Doç.Dr. Reşit KÖKEN, Doç.Dr. Tolga Altuğ ŞEN, Öğr.Grv.Dr. Ayhan
PEKTAŞ
*SEMİYOLOJİ
28
8
36
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
10
-
10
**PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
-
12
12
Görevli Öğretim Elemanları
İÇ HASTALIKLARI
16
-
16
Doç.Dr. Şeref YÜKSEL, Yrd.Doç.Dr. Mükremin UYSAL, Yrd.Doç.Dr.
Memnune Sena ULU
TIBBİ BİYOKİMYA
10
-
10
Prof.Dr. Tülay KÖKEN, Prof.Dr. Ahmet KAHRAMAN
TIBBİ FARMAKOLOJİ
19
-
19
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Bilgehan PEKTAŞ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
9
-
9
Doç.Dr. Recep KEŞLİ, Yrd.Doç.Dr. Gülşah AŞIK
TIBBİ PATOLOJİ
8
4 (4x2)
12
Prof.Dr. Hasan İlyas ÖZARDALI
MESLEKİ İNGİLİZCE III
12
-
12
Doç.Dr. Mehmet Ali SÖZEN
130
24
165
TOPLAM
SEÇMELİ DERS
10
10
Görevli Öğretim Elemanları
* Semiyoloji dersleri 4 grup olarak (İç hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın hastalıkları ve doğum, Çocuk sağlığı ve hastalıkları Anabilim Dallarında) dönüşümlü verilmektedir.
**Proje Uygulama Çalışması 25 Öğretim üyesi tarafından Pratik ders olarak 25 gruba verilmektedir.
3. SINIF 1. KURUL
1. HAFTA (15 EYLÜL – 19 EYLÜL 2014)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
1.
08:3009:20
KURUL TANITIMI
SEMİYOLOJİ
Deri muayenesi ve anamnez
S. D. KAÇAR
2.
09:3010:20
SEMİYOLOJİ
Hastaya yaklaşım
G. ACARTÜRK
SEMİYOLOJİ
Baş boyun hastalıkları semiyolojisi
Ş.ULU
3.
10:3011:20
BAM
Sağlıkta araştırmanın önemi ve
araştırma planlama
R. DEMİREL
SEMİYOLOJİ
Burun hastalıkları semiyolojisi
E.OKUR
4.
11:3012:20
BAM
Araştırma tipleri
R. DEMİREL
SEMİYOLOJİ
Kulak hastalıkları semiyolojisi
A.AYÇİÇEK
5.
13:0013:50
6.
14:0014:50
7.
15:0015:50
SEMİYOLOJİ
Anamnez alma
G.ACARTÜRK
SEMİYOLOJİ
Fizik muayene esasları
Ş.YÜKSEL
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SEMİYOLOJİ
Gögüs hastalıklarında smptomlar
anamnez ve fizik muayenesi
E. GÜNAY
SEMİYOLOJİ
Kas iskelet sisteminde anamnez ve
muayene
A.ULAŞLI
SEMİYOLOJİ
Nörolojik muayene
S.ORUÇ
SEMİYOLOJİ
Kardiyovasküler sistemde anamnez
ve fizik muayene
E.ONRAT
SEMİYOLOJİ
Ortopedi ve travmatolojide
semptomatoloji
Ö.ÖZCAN
SEMİYOLOJİ
Ortopedik alt ve üst ekstremite
muayenesi
M.EROĞLU
SEMİYOLOJİ
Temel göz muayenesi
S.İNAN
SEMİYOLOJİ
Batın muayenesi
G.ACARTÜRK
SEMİYOLOJİ
Ortopedik pelvis ve omurga
muayenesi
Ö.ÖZCAN
SEMİYOLOJİ
Göz hastalıkları semiyolojisi
M.DOĞAN
SEMİYOLOJİ
Jinekolojik anamnez ve muayene
S.ÜNLÜ
SERBEST ÇALIŞMA
BAM
Tanımlayıcı araştırmalar
R. DEMİREL
SEMİYOLOJİ
Obstetrik anamnez ve muayene
M.PEKTAŞ
SEÇMELİ DERS
8.
16:0016:50
SEMİYOLOJİ
Genel durum muayenesi
Ş.YÜKSEL
BAM
Kesitsel araştırmalar
R. DEMİREL
SEMİYOLOJİ
Ürolojik muayene
M.KARALAR
SEMİYOLOJİ
Psikiyatride görüşme ve muayene
K.Ş.COŞKUN
MESLEKİ
İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
209
210
3. SINIF 1. KURUL
2. HAFTA (22 EYLÜL – 26 EYLÜL 2014)
SAAT
PAZARTESİ
1.
08:3009:20
2.
09:3010:20
3.
10:3011:20
4.
11:3012:20
5.
13:0013:50
6.
14:0014:50
PATOLOJİ
Neoplazinin sınıflandırılması
H.İ.ÖZARDALI
SALI
BİYOKİMYA
Tümör belirteçleri
T. KÖKEN
PATOLOJİ
Neoplazide etyoloji
H.İ.ÖZARDALI
PATOLOJİ
Kanserin moleküler temelleri
H.İ.ÖZARDALI
MİKROBİYOLOJİ
Onkojenik mikroorganizmalar,
onkojenite mekanizmaları ve
korunma
R.KEŞLİ
İÇ HASTALIKLARI
Onkolojide temel kavramlar
M. UYSAL
FARMAKOLOJİ
Histamin
M.B. PEKTAŞ
BAM
Vaka-kontrol tipi araştırmalar
R. DEMİREL
BAM
Kohort tipi araştırmalar
R. DEMİREL
BİYOKİMYA
Kanser biyokimyası
T. KÖKEN
7.
15:0015:50
PERŞEMBE
CUMA
PATOLOJİ
Radyasyon etkileri
H.İ.ÖZARDALI
PATOLOJİ
PRATİK (B)
Temel tümör patolojisi
H.İ.ÖZARDALI
İÇ HASTALIKLARI
Paraneoplastik sendrom
M. UYSAL
FARMAKOLOJİ
Peptid yapılı otakoidler
M.B. PEKTAŞ
FARMAKOLOJİ
Eikozanoidler
M.B. PEKTAŞ
FARMAKOLOJİ
Antihistaminikler
M.B. PEKTAŞ
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
İÇ HASTALIKLARI
Onkolojik aciller
M. UYSAL
BAM
Deneysel araştırmalar
R. DEMİREL
SEMİYOLOJİ
Pratik
8.
16:0016:50
ÇARŞAMBA
BAM
Metodolojik araştırmalar
R. DEMİREL
FARMAKOLOJİ
Serotonin ve antagonistleri
M.B. PEKTAŞ
PATOLOJİ
PRATİK (A)
Temel tümör patolojisi
H.İ.ÖZARDALI
SEÇMELİ DERS
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
3. SINIF 1. KURUL
3. HAFTA (29 EYLÜL – 03 EKİM 2014)
SAAT
PAZARTESİ
1.
08:3009:20
BİYOKİMYA
Demir metabolizması
A.KAHRAMAN
2.
09:3010:20
BİYOKİMYA
Porfirialar
A.KAHRAMAN
3.
10:3011:20
BAM
Örneklem ve örnekleme yöntemleri
R. DEMİREL
4.
11:3012:20
BAM
Anket ve anket türleri
R. DEMİREL
5.
13:0013:50
İÇ HASTALIKLARI
Hematolojik hastalıklarda belirti ve
bulgular
Ş. YÜKSEL
6.
14:0014:50
İÇ HASTALIKLARI
Hematopoez ve periferik yayma
Ş. YÜKSEL
SALI
BİYOKİMYA
Anemilerde Laboratuar testleri
A.KAHRAMAN
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Anemili hastaya yaklaşım
K. YÜMLÜ
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Demir eksikliği anemisi
K. YÜMLÜ
MİKROBİYOLOJİ
İmmünsuprese hastaların
infeksiyonlarında mikrobiyolojik
yaklaşım
R.KEŞLİ
BAM
Araştırmalarda hata kaynakları
R. DEMİREL
7.
15:0015:50
ÇARŞAMBA
İÇ HASTALIKLARI
Demir eksikliği anemisi ve diğer
hipoproliferatif anemiler
Ş. YÜKSEL
İÇ HASTALIKLARI
Megaloblastik anemiler
Ş. YÜKSEL
SERBEST ÇALIŞMA
BİYOKİMYA
Hemostatik testler
A.KAHRAMAN
İÇ HASTALIKLARI
Koagülasyon bozuklukları ve tromboz
M.S. ULU
İÇ HASTALIKLARI
Hemolitik anemiler
Ş. YÜKSEL
FARMAKOLOJİ
Nitrik oksit ve diğer otokoidler
B. PEKTAŞ
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Kan transfüzyonları
A. KUNDAK
İÇ HASTALIKLARI
Aplastik anemi ve myelodisplazi
M.S. ULU
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
immüntrombositopenikpurpura ve
trombosit hastalıkları
A. KUNDAK
FARMAKOLOJİ
Analjezik, antipiretik ve
antiinflamatuar ilaçlar
B. PEKTAŞ
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Kanama bozuklukları
A. KUNDAK
SERBEST ÇALIŞMA
FARMAKOLOJİ
Nitrik oksit ve diğer otokoidler
B. PEKTAŞ
SEÇMELİ DERS
BAM
Tablo ve grafik türleri
R. DEMİREL
CUMA
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Hemoglobinopatiler
A. KUNDAK
SEMİYOLOJİ
Pratik
8.
16:0016:50
PERŞEMBE
SERBEST ÇALIŞMA
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
211
212
3. SINIF 1. KURUL
4. HAFTA (06 EKİM – 10 EKİM 2014)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
1.
08:3009:20
SERBEST ÇALIŞMA
2.
09:3010:20
SERBEST ÇALIŞMA
3.
10:3011:20
FARMAKOLOJİ
Antianemik ilaçlar ve eser
elementlerle tedavi
M.B. PEKTAŞ
İÇ HASTALIKLARI
Transfüzyon
M.S. ULU
İÇ HASTALIKLARI
Lenfoproliferatif hastalıklar
M. UYSAL
4.
11:3012:20
İÇ HASTALIKLARI
Hemoglobinopatiler
M.S. ULU
İÇ HASTALIKLARI
Akut lösemiler
M. UYSAL
İÇ HASTALIKLARI
Myeloproliferatif hastalıklar
M. UYSAL
SERBEST ÇALIŞMA
FARMAKOLOJİ
Farmakovijilans (Analjezik antipiretik
ilaçlar)
M.B. PEKTAŞ
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇMELİ DERS
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
SERBEST ÇALIŞMA
PATOLOJİ
Lenfoid sistem patolojisi
H.İ.ÖZARDALI
KURBAN BAYRAMI
SERBEST ÇALIŞMA
KURBAN BAYRAMI
5.
13:0013:50
6.
14:0014:50
7.
15:0015:50
8.
16:0016:50
3. SINIF 1. KURUL
5. HAFTA (13 EKİM – 17 EKİM 2014)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
1.
08:3009:20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
2.
09:3010:20
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Lösemiler
T. ŞEN
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Lenfoadenopatiler
R. KÖKEN
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Wilms tümörü ve nöroblastom
R. KÖKEN
BAM
Araştırma verilerin dağılım türleri
K. AVCI
BAM
Araştırmalarda önemlilik testleri ve p
değeri
K. AVCI
3.
10:3011:20
BAM
Araştırma raporu yazımı,yayın
aşamaları
R.DEMİREL
4.
11:3012:20
BAM
Araştırma raporu ,poster sunumu
R.DEMİREL
5.
13:0013:50
SERBEST ÇALIŞMA
6.
14:0014:50
7.
15:0015:50
MİKROBİYOLOJİ
Kan bankası uygulamaları
G. AŞIK
FARMAKOLOJİ
Kanser kemoterapisi
M.B. PEKTAŞ
BAM
Araştırma verilerinin girişi (SPSS
programı)
K. AVCI
PATOLOJİ
Pratik (B)
Lenfoid sistem patolojisi
H.İ.ÖZARDALI
BAM
Araştırmanın gücü, tip I ve tip II
hatalar
K. AVCI
BAM
Araştırmalarda kullanılan Parametrik
ve Nonparametrik testler
K. AVCI
BAM
Araştırma verilerin sınıflandırılması
K. AVCI
BAM
Araştırma verilerin merkezi eğilim ve
yayılma göstergeleri
K. AVCI
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
SERBEST ÇALIŞMA
SEMİYOLOJİ
Pratik
8.
16:0016:50
MİKROBİYOLOJİ
Kan ve doku parazitleri
G. AŞIK
PATOLOJİ
Pratik (A)
Lenfoid sistem patolojisi
H.İ.ÖZARDALI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇMELİ DERS
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
213
214
3. SINIF 1. KURUL
6. HAFTA (20 EKİM – 24 EKİM 2014)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
1.
08:3009:20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
2.
09:3010:20
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Lenfomalar
R. KÖKEN
FARMAKOLOJİ
Antianemik ilaçlar ve eser
elementlerle tedavi
M.B. PEKTAŞ
İÇ HASTALIKLARI
Lenfomalar
M. UYSAL
FARMAKOLOJİ
Trombolitik ve hemostatik ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
3.
10:3011:20
4.
11:3012:20
5.
13:0013:50
6.
14:0014:50
BAM
Araştırmalarda kullanılan iki grup
karşılaştırma testleri
K. AVCI
MİKROBİYOLOJİ
Kan ve kan ürünleri ile bulaşan
enfeksiyonlar ve biyoterörizm
G.AŞIK
BAM
Araştırmalarda kullanılan üç ve üzeri
grup karşılaştırma testleri
K. AVCI
FARMAKOLOJİ
Antitrombositik antikoagülan ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
BAM
Araştırmalarda kullanılan ki- kare
testleri
K. AVCI
FARMAKOLOJİ
İmmünomodülatör ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
BAM
Araştırmalarda kullanılan korelasyon
ve regresyon analizleri
K. AVCI
FARMAKOLOJİ
Farmakovijilans (Hemotopoetik
ilaçlar)
M.B. PEKTAŞ
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
SERBEST ÇALIŞMA
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
7.
15:0015:50
SERBEST ÇALIŞMA
SEMİYOLOJİ
Pratik
8.
16:0016:50
SEÇMELİ DERS
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
3. SINIF 1. KURUL
7. HAFTA (27 EKİM – 31 EKİM 2014)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
RESMİ TATİL
PRATİK SINAV
TEORİK SINAV
1.
08:3009:20
2.
09:3010:20
SERBEST ÇALIŞMA
3.
10:3011:20
4.
11:3012:20
SERBEST ÇALIŞMA
5.
13:0013:50
6.
14:0014:50
TATİL
7.
15:0015:50
8.
16:0016:50
215
216
3. SINIF
2. DERS KURULU (SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ)
03 KASIM – 05 ARALIK 2014
Sınıf Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÖZDEMİR
Sınıf Koordinatör Yardımcısı :
Ders Kurulu Sorumlusu :
Yrd.Doç.Dr. M. Bilgehan PEKTAŞ
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÖZDEMİR
Ders Kurulu Sorumlu Yardımcısı:
Yrd.Doç.Dr. M. Bilgehan PEKTAŞ
Ders Kurulu Sorumlu Yardımcısı:
Yrd.Doç.Dr. Sevinç SARINÇ ULUŞLI
Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir BUÇAK
DERS SAATLERİ
TIP DERSLERİ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
DERS KURULU ÖĞRETİM ÜYELERİ
Doç. Dr. Tolga Altuğ ŞEN, Yrd.DoçDr. Kadir YÜMLÜ
Öğr.Grv.Dr. Ayhan PEKTAŞ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
9
-
9
*SEMİYOLOJİ
-
4(X4)
4
GÖĞÜS HASTALIKLARI
14
-
14
KARDİYOLOJİ
22
-
22
Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ, Yrd.Doç.Dr. Ersin GÜNAY, Yrd.Doç.Dr. Sevinç
SARINÇ ULAŞLI
Prof. Dr. Ersel ONRAT, Prof. Dr. Alaettin AVŞAR, Yrd.Doç.Dr. Gülay
ÖZKEÇECİ,Yrd.Doç.Dr. Önder AKCİ
MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ
7
7(X3)
14
Yrd.Doç.Dr. Hasan ERBAY
**PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
-
12
12
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Bilgehan PEKTAŞ
TIBBİ BİYOKİMYA
6
1(X2)
7
Prof. Dr. Tülay KÖKEN, Doç. Dr. Ahmet KAHRAMAN
TIBBİ FARMAKOLOJİ
16
-
16
Yrd. Doç. Dr. M. Bilgehan PEKTAŞ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
8
-
8
Doç. Dr. Recep KEŞLİ
TIBBİ PATOLOJİ
11
1(X2)
12
Prof. Dr. Çiğdem TOKYOL, Yrd. Doç.Dr. Çiğdem ÖZDEMİR
MESLEKİ İNGİLİZCE III
8
-
8
Doç. Dr. Mehmet Ali SÖZEN
106
25
131
TOPLAM
SEÇMELİ DERS
8
8
Görevli Öğretim Elemanları
* Semiyoloji dersleri 4 grup olarak (İç hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın hastalıkları ve doğum, Çocuk sağlığı ve hastalıkları Anabilim Dallarında) dönüşümlü verilmektedir.
**Proje Uygulama Çalışması 25 Öğretim üyesi tarafından Pratik ders olarak 25 gruba verilmektedir.
3. SINIF 2. KURUL
1. HAFTA (03 KASIM – 07 KASIM 2014)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
1.
08:3009:20
KURUL TANITIMI
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Üst Solunum Yolu Hastalıklarına
Yaklaşım
K. YÜMLÜ
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Çocukluk çağı tüberkülozu
T. A. ŞEN
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Bronşial astım
S. S. ULAŞLI
2.
09:3010:20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Akciğer fonksiyon testleri
E. GÜNAY
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Alt solunum yolu hastalıklarına
yaklaşım
K. YÜMLÜ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Diffuz parankimal akciğer
hastalıklarına yaklaşım
S. S. ULAŞLI
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
S. S. ULAŞLI
3.
10:3011:20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Arter kan gazları
E. GÜNAY
4.
11:3012:20
PATOLOJİ
Solunum yolu enfeksiyonları
Ç.TOKYOL
5.
13:0013:50
MBE
Göğüs muayenesi ve solunum
seslerini değerlendirme
M .SARIAYDIN
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Alt solunum yolu enfeksiyonları
S. S. ULAŞLI
SERBEST ÇALIŞMA
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Akciğer tüberkülozu
E. GÜNAY
6.
14:0014:50
7.
15:0015:50
SEMİYOLOJİ
Pratik
8.
16:0016:50
MİKROBİYOLOJİ
Üst solunum yolu enfeksiyonlarında
mikrobiyolojik tanı
R. KEŞLİ
PATOLOJİ
Restriktif akciğer hastalıkları
Ç.TOKYOL
FARMAKOLOJİ
Antitussif mukolitik ve ekspektoran
ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Pulmoner emboli
E. GÜNAY
MİKROBİYOLOJİ
Tüberkülozun mikrobiyolojik tanısı
ve anti tbc ilaçlar
R.KEŞLİ
CUMA
FARMAKOLOJİ
Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
MİKROBİYOLOJİ
Alt solunum yolu enfeksiyonlarında
mikrobiyolojik tanı
R.KEŞLİ
PATOLOJİ
Obstrüktif akciğer hastalıkları
Ç.TOKYOL
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
SERBEST ÇALIŞMA
MBE
PRATİK A
Göğüs muayenesi ve solunum
seslerini değerlendirme
M .SARIAYDIN
BİYOKİMYA
PRATİK (A)
Laboratuar araç ve gereçleri
T. KÖKEN
MBE
PRATİK B
Göğüs muayenesi ve solunum
seslerini değerlendirme
M .SARIAYDIN
BİYOKİMYA
PRATİK (B)
Laboratuar araç ve gereçleri
T. KÖKEN
SEÇMELİ DERS
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
217
218
3. SINIF 2. KURUL
2. HAFTA (10 KASIM – 14 KASIM 2014)
SAAT
PAZARTESİ
1.
08:3009:20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Sigara ve sağlığa zararları
E. GÜNAY
2.
09:3010:20
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Uykuda solunum bozuklukları
S. S. ULAŞLI
3.
10:3011:20
MBE
PRATİK C
Göğüs muayenesi ve solunum
seslerini değerlendirme
M .SARIAYDIN
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Akciğer kanseri
S. S. ULAŞLI
4.
11:3012:20
MBE
PRATİK D
Göğüs muayenesi ve solunum
seslerini değerlendirme
M .SARIAYDIN
FARMAKOLOJİ
Oksijen ve diğer tedavi gazları
M.B. PEKTAŞ
5.
13:0013:50
MBE
El yıkama becerisi
H. ERBAY
KARDİYOLOJİ
Aterogenez
Ö. AKCİ
6.
14:0014:50
MBE
Steril Eldiven giyme ve kullanılmış
eldiveni çıkarma becerisi
H. ERBAY
7.
15:0015:50
SEMİYOLOJİ
Pratik
8.
16:0016:50
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
PATOLOJİ
Solunum Sistemi tümörleri
Ç.TOKYOL
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Plevra hastalıkları
E. GÜNAY
BİYOKİMYA
Kardiyovasküler hastalıkların
biyokimyası
T. KÖKEN
KARDİYOLOJİ
Sistemik hipertansiyon (primer,
esansiyel)
A.AVŞAR
PATOLOJİ
Ateroskleroz ve hipertansiyon
patolojisi
Ç. ÖZDEMİR
PATOLOJİ
Pratik (A)
Solunum sistemi hastalıkları
Ç.TOKYOL
FARMAKOLOJİ
Hipolipidemik ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
PATOLOJİ
Pratik (B)
Solunum sistemi hastalıkları
Ç.TOKYOL
MBE
PRATİK A
El yıkama becerisi
H. ERBAY
MBE
PRATİK C
El yıkama becerisi
H. ERBAY
MBE
PRATİK B
El yıkama becerisi
H. ERBAY
MBE
PRATİK D
El yıkama becerisi
H. ERBAY
PATOLOJİ
Ateroskleroz dışı damar hastalıkları
patolojisi
Ç. ÖZDEMİR
MBE
Flakondan ve ampulden ilaç çekme
becerisi
H. ERBAY
KARDİYOLOJİ
Kardiyovasküler hastalıkların
tanısında laboratuar yöntemleri
E. ONRAT
FARMAKOLOJİ
Antihipertansif ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
SEÇMELİ DERS
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
3. SINIF 2. KURUL
3. HAFTA (17 KASIM – 21 KASIM 2014)
SAAT
1.
08:3009:20
2.
09:3010:20
PAZARTESİ
KARDİYOLOJİ
EKG ye giriş
E. ONRAT
SALI
KARDİYOLOJİ
Kapak hastalıkları
Ö. AKCİ
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
KARDİYOLOJİ
Angina pektoris
A.AVŞAR
KARDİYOLOJİ
Aritmiler
E. ONRAT
KARDİYOLOJİ
Myokard enfarktüsü ve
komplikasyonları
A.AVŞAR
3.
10:3011:20
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Ateşli çocuğa yaklaşım
K. YÜMLÜ
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Siyanotik konjenital kalp hastalıkları
A.PEKTAŞ
4.
11:3012:20
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Akut romatizmal ateş
A.PEKTAŞ
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Asiyanotik kalp hastalıkları
A.PEKTAŞ
FARMAKOLOJİ
Anti anginal ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
5.
13:0013:50
PATOLOJİ
Romatizmal ateş ve endokardit
patolojisi
Ç. ÖZDEMİR
MBE
PRATİK A
Flakondan ve ampulden ilaç çekme
becerisi
H. ERBAY
MBE
PRATİK A
İntramuskuler enjeksiyon yapma
H. ERBAY
MBE
İntramuskuler enjeksiyon yapma
H. ERBAY
MBE
PRATİK B
Flakondan ve ampulden ilaç çekme
becerisi
H. ERBAY
MBE
PRATİK B
İntramuskuler enjeksiyon yapma
H. ERBAY
MBE
PRATİK C
Flakondan ve ampulden ilaç çekme
becerisi
H. ERBAY
MBE
PRATİK C
İntramuskuler enjeksiyon yapma
H. ERBAY
MBE
PRATİK D
Flakondan ve ampulden ilaç çekme
becerisi
H. ERBAY
MBE
PRATİK D
İntramuskuler enjeksiyon yapma
H. ERBAY
6.
14:0014:50
7.
15:0015:50
SEMİYOLOJİ
Pratik
8.
16:0016:50
KARDİYOLOJİ
Kardiyak arrest ve ani ölüm
G. ÖZKEÇECİ
KARDİYOLOJİ
Kardiyojenik şok
Ö. AKCİ
PATOLOJİ
Kalp hipertrofisi, dilatasyonu ve
kardiyomyopatİ
Ç. ÖZDEMİR
CUMA
KARDİYOLOJİ
Kalp yetersizliği
A.AVŞAR
FARMAKOLOJİ
Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
FARMAKOLOJİ
Antiaritmikler
M.B. PEKTAŞ
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
SEÇMELİ DERS
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
219
220
3. SINIF 2. KURUL
4. HAFTA (24 KASIM – 28 KASIM 2014)
SAAT
1.
08:3009:20
2.
09:3010:20
3.
10:3011:20
PAZARTESİ
BİYOKİMYA
Klinik enzimoloji 1
T. KÖKEN
FARMAKOLOJİ
Diüretikler
M.B. PEKTAŞ
4.
11:3012:20
5.
13:0013:50
6.
14:0014:50
PATOLOJİ
Perikardit Myokardit ve kalp
tümörleri
Ç. ÖZDEMİR
FARMAKOLOJİ
Periferik vazodilatatörler
M.B. PEKTAŞ
SALI
KARDİYOLOJİ
Enfektif endokardit ve perikardiyal
hastalıklar
G. ÖZKEÇECİ
8.
16:0016:50
KARDİYOLOJİ
Myokarditler,
G. ÖZKEÇECİ
KARDİYOLOJİ
Kardiyomyopatiler
G. ÖZKEÇECİ
PERŞEMBE
BİYOKİMYA
Klinik enzimoloji 2
T. KÖKEN
CUMA
MBE
PRATİK A
Steril Eldiven giyme ve kullanılmış
eldiveni çıkarma becerisi
H. ERBAY
MBE
PRATİK B
Steril Eldiven giyme ve kullanılmış
eldiveni çıkarma becerisi
H. ERBAY
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Enfektif endokardit
A.PEKTAŞ
KARDİYOLOJİ
Pulmoner ödem ve mekanizmaları
G. ÖZKEÇECİ
MBE
PRATİK A
İntravenöz enj. yapma becerisi
H. ERBAY
MBE
PRATİK C
Steril Eldiven giyme ve kullanılmış
eldiveni çıkarma becerisi
H. ERBAY
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Myokardit, perikardit
A.PEKTAŞ
FARMAKOLOJİ
Sıvı ve elektrolit, asid ve baz
dengesini etkileyen ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
MBE
PRATİK B
İntravenöz enj. yapma becerisi
H. ERBAY
MBE
PRATİK D
Steril Eldiven giyme ve kullanılmış
eldiveni çıkarma becerisi
H. ERBAY
MİKROBİYOLOJİ
Kardiyovasküler enfeksiyonlara
mikrobiyolojik yaklaşım
R.KEŞLİ
MBE
PRATİK C
İntravenöz enj. yapma becerisi
H. ERBAY
MİKROBİYOLOJİ
Sepsiste Mikrobiyolojik yaklaşım
R.KEŞLİ
MBE
PRATİK D
İntravenöz enj. yapma becerisi
H. ERBAY
FARMAKOLOJİ
Farmakovilijans
(Kardiovasküler ilaçlar)
M.B. PEKTAŞ
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
MBE
İntravenöz enjeksiyon yapma
becerisi
H. ERBAY
7.
15:0015:50
SEMİYOLOJİ
Pratik
ÇARŞAMBA
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇMELİ DERS
SERBEST ÇALIŞMA
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
3. SINIF 2. KURUL
5. HAFTA (01 ARALIK – 05 ARALIK 2014)
SAAT
PAZARTESİ
1.
08:3009:20
MBE
İntra venöz sıvı takma becerisi
H. ERBAY
2.
09:3010:20
MBE
PRATİK A
İntra venöz sıvı takma becerisi
H. ERBAY
3.
10:3011:20
MBE
PRATİK B
İntra venöz sıvı takma becerisi
H. ERBAY
4.
11:3012:20
MBE
PRATİK C
İntra venöz sıvı takma becerisi
H. ERBAY
5.
13:0013:50
MBE
PRATİK D
İntra venöz sıvı takma becerisi
H. ERBAY
6.
14:0014:50
7.
15:0015:50
8.
16:0016:50
SERBEST ÇALIŞMA
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST ÇALIŞMA
PRATİK SINAV
SERBEST ÇALIŞMA
TEORİK SINAV
221
222
3. SINIF
3. DERS KURULU (ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM)
08 ARALIK 2014 – 23 OCAK 2015
Sınıf Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÖZDEMİR
Sınıf Koordinatör Yardımcısı :
Ders Kurulu Sorumlusu :
Yrd.Doç.Dr. M. Bilgehan PEKTAŞ
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÖZDEMİR
Ders Kurulu Sorumlu Yardımcısı:
Yrd.Doç.Dr. M. Bilgehan PEKTAŞ
Ders Kurulu Sorumlu Yardımcısı:
Yrd.Doç.Dr. Şahin ULU
Öğr.Grv.Dr. Esra ASLAN
DERS SAATLERİ
TIP DERSLERİ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
DERS KURULU ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
7
-
7
*SEMİYOLOJİ
-
12
12
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
12
-
12
GENEL CERRAHİ
7
-
7
İÇ HASTALIKLARI
16
-
16
MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ
3
3(X4)
6
Yrd.Doç.Dr. Hasan ERBAY
**PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
-
12
12
Görevli Öğretim Elemanları
TIBBİ BİYOKİMYA
16
6(X2)
18
Prof. Dr. Tülay KÖKEN, Prof. Dr. Ahmet KAHRAMAN
TIBBİ FARMAKOLOJİ
28
-
25
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Bilgehan PEKTAŞ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
24
-
26
Doç.Dr. Recep KEŞLİ, Yrd.Doç.Dr. Gülşah AŞIK
TIBBİ PATOLOJİ
17
5(X2)
21
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÖZDEMİR, Prof. Dr. H.İlyas ÖZARDALI
12
-
12
Doç. Dr. Mehmet Ali SÖZEN
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Bilgehan PEKTAŞ
123
37
175
-
12
12
MESLEKİ İNGİLİZCE III
TOPLAM
SEÇMELİ DERS
Doç. Dr. Tolga Altuğ ŞEN, Doç. Dr. Ayşegül BÜKÜLMEZ
Doç.Dr.Neşe DEMİRTÜRK
Yrd. Doç. Dr.Ziya Taner ÖZKEÇECİ, Yrd.Doç.Dr. Rüçhan Bahadır CELEP,
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZSOY
Prof. Dr. Gürsel ACARTÜRK
Görevli Öğretim Elemanları
* Semiyoloji dersleri 4 grup olarak (İç hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın hastalıkları ve doğum, Çocuk sağlığı ve hastalıkları Anabilim Dallarında) dönüşümlü verilmektedir.
**Proje Uygulama Çalışması 25 Öğretim üyesi tarafından Pratik ders olarak 25 gruba verilmektedir.
3. SINIF 3. KURUL
1. HAFTA (08 ARALIK – 12 ARALIK 2014)
SAAT
1.
08:3009:20
PAZARTESİ
SALI
SERBEST ÇALIŞMA
BİYOKİMYA
Plazma proteinleri
T. KÖKEN
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
PATOLOJİ
Bakteri ve enfeksiyonlarının
patolojisi
Ç. ÖZDEMİR
FARMAKOLOJİ
Florokinolonlar ve glikopeptidler
M.B. PEKTAŞ
ENFEKSİYON HAST.
Kan ve vücut sıvıları ile bulaşan
enfeksiyonlar ve korunma yolları
N. DEMİRTÜRK
FARMAKOLOJİ
Amfenikoller ve tetrasiklinler
M.B. PEKTAŞ
ENFEKSİYON HAST.
Lokalize enfeksiyonlar ve apseler
N. DEMİRTÜRK
BİYOKİMYA
Biyokimyasal inflamatuvar markırlar
A.KAHRAMAN
FARMAKOLOJİ
Farmakovijilans
(Antibiyotikler)
M.B. PEKTAŞ
G.AŞIK
MİKROBİYOLOJİ
Antibiyotikler,antiviral araçlar ve
direnç mekanizmaları
R.KEŞLİ
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇMELİ DERS
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
2.
09:3010:20
Kurul Tanıtımı
ENFEKSİYON HAST.
Hastane enfeksiyonları
N. DEMİRTÜRK
3.
10:3011:20
ENFEKSİYON HAST.
Ateş fizyopatolojisi ve tipleri
N. DEMİRTÜRK
FARMAKOLOJİ
Aminoglikozidler
M.B. PEKTAŞ
4.
11:3012:20
ENFEKSİYON HAST.
Enfeksiyon hastalıklarında rutin ve
spesifik laboratuar testlerinin
değerlendirilmesi
N. DEMİRTÜRK
5.
13:0013:50
6.
14:0014:50
MİKROBİYOLOJİ
Bakteri ve virus infeksiyonları
immunolojisi
R. KEŞLİ
7.
15:0015:50
FARMAKOLOJİ
Beta-laktam antibiyotikler
M.B. PEKTAŞ
MİKROBİYOLOJİ
Mantar ve parazit infeksiyonları
immunolojisi
R.KEŞLİ
MİKROBİYOLOJİ
Hastane enfeksiyonları yönetimi
FARMAKOLOJİ
Sülfonomidler ve üriner antiseptikler
M.B. PEKTAŞ
SEMİYOLOJİ
Pratik
8.
16:0016:50
FARMAKOLOJİ
Makrolid ve linkozamidler
M.B. PEKTAŞ
SERBEST ÇALIŞMA
223
224
3. SINIF 3. KURUL
2. HAFTA (15 ARALIK – 19 ARALIK 2014)
SAAT
1.
08:3009:20
2.
09:3010:20
3.
10:3011:20
PAZARTESİ
BİYOKİMYA
Akut faz proteinleri ve
paraproteinemiler
T. KÖKEN
MİKROBİYOLOJİ
Antifungaller,antiparaziter ilaçlar ve
direnç mekanizmaları
G. AŞIK
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST ÇALIŞMA
FARMAKOLOJİ
Antistafilokokal, antianaerobik
antibiyotikler
M.B. PEKTAŞ
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Döküntülü viral hastalıklar
T. A. ŞEN
ENFEKSİYON HAST.
Genitoüriner sistem enfeksiyonu
olan hastaya yaklaşım
N. DEMİRTÜRK
PATOLOJİ
Tüberküloz, lepra ve sfilisin patolojisi
Ç. ÖZDEMİR
FARMAKOLOJİ
Antitüberküloz ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
PATOLOJİ
Viral enfeksiyonların patolojisi
Ç. ÖZDEMİR
ENFEKSİYON HAST.
Santral sinir sistemi enfeksiyonu olan
hastaya yaklaşım
N. DEMİRTÜRK
ENFEKSİYON HAST.
Solunum yolu enfeksiyonu olan
hastaya yaklaşım
N. DEMİRTÜRK
SERBEST ÇALIŞMA
ENFEKSİYON HAST.
Deri mukoza döküntüsü ile seyreden
enfeksiyon hastalıklarına yaklaşım
N. DEMİRTÜRK
4.
11:3012:20
5.
13:0013:50
6.
14:0014:50
7.
15:0015:50
8.
16:0016:50
MİKROBİYOLOJİ
Steril vücut sıvılarının incelenmesi
G. AŞIK
SERBEST ÇALIŞMA
FARMAKOLOJİ
Antiseptikler ve dezenfektanlar ve
ektoparazitlere etkili ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
SEMİYOLOJİ
Pratik
BİYOKİMYA
PRATİK (A)
Total protein ve albumin tayini
T. KÖKEN
BİYOKİMYA
PRATİK (B)
Total protein ve albumin tayini
T. KÖKEN
PATOLOJİ
PRATİK (A)
Enfeksiyon hastalıkları patolojisi
Ç. ÖZDEMİR
PATOLOJİ
PRATİK (B)
Enfeksiyon hastalıkları patolojisi
Ç. ÖZDEMİR
MİKROBİYOLOJİ
Anaerop infeksiyonlarda
mikrobiyolojik tanı,antianaerobik
etkili antibiyotikler
R.KEŞLİ
FARMAKOLOJİ
Antiviral ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇMELİ DERS
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
3. SINIF 3. KURUL
3. HAFTA (22 ARALIK – 26 ARALIK 2014)
SAAT
PAZARTESİ
1.
08:3009:20
ENFEKSİYON HAST.
Erişkinde bağışıklama
N. DEMİRTÜRK
2.
09:3010:20
3.
10:3011:20
SALI
FARMAKOLOJİ
Antimalaryal ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
MİKROBİYOLOJİ
Sistemik ve fırsatçı mantar
enfeksiyonları
G. AŞIK
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
FARMAKOLOJİ
Antihelmintikler
M.B. PEKTAŞ
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Karın muayenesi değerlendirilmesi
A.BÜKÜLMEZ
İÇ HASTALIKLARI
Özofagus kanseri ve midenin
tümörleri
G. ACARTÜRK
FARMAKOLOJİ
Antiparazitler ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
İÇ HASTALIKLARI
Gastrointestinal sistem
hastalıklarında anamnez, fizik
muayene ve semptomlar
G. ACARTÜRK
İÇ HASTALIKLARI
Peptik ülser ve gastritler
G. ACARTÜRK
PATOLOJİ
Oral bölge patolojisi
H. İ .ÖZARDALI
İÇ HASTALIKLARI
Gastroözofageal reflü hastalığı
G. ACARTÜRK
FARMAKOLOJİ
Peptik ülser tedavisinde kullanılan
ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
PATOLOJİ
Özofagus hastalıkları
H. İ .ÖZARDALI
İÇ HASTALIKLARI
Diğer özofagus hastalıkları
G. ACARTÜRK
FARMAKOLOJİ
Emetik, antiametik ve antidiareik
ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
PATOLOJİ
Mide hastalıkları
H. İ .ÖZARDALI
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
SEÇMELİ DERS
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
SERBEST ÇALIŞMA
4.
11:3012:20
5.
13:0013:50
FARMAKOLOJİ
Antifungal ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
BİYOKİMYA
PRATİK (A)
BOS analizi
T. KÖKEN
MİKROBİYOLOJİ
Zoonotik infeksiyonlar ve
mikrobiyolojisi
G.AŞIK
6.
14:0014:50
SERBEST ÇALIŞMA
7.
15:0015:50
SEMİYOLOJİ
Pratik
8.
16:0016:50
FARMAKOLOJİ
Sıvı ve elektrolit, asid ve baz
dengesini etkileyen ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
SERBEST ÇALIŞMA
BİYOKİMYA
PRATİK (A)
BOS analizi
T. KÖKEN
225
226
3. SINIF 3. KURUL
4. HAFTA (29 ARALIK 2014 – 02 OCAK 2015)
SAAT
1.
08:3009:20
2.
09:3010:20
PAZARTESİ
BİYOKİMYA
GİS hastalıklarında tanısal
laboratuar testleri
A.KAHRAMAN
3.
10:3011:20
PATOLOJİ
Bağırsak hastalıkları
H. İ .ÖZARDALI
4.
11:3012:20
PATOLOJİ
İltihabi bağırsak hastalıkları
H. İ .ÖZARDALI
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Akut gastroenteritler
A.BÜKÜLMEZ
İÇ HASTALIKLARI
Malabsorbsiyon sendromları
G. ACARTÜRK
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Avitaminozlar
A.BÜKÜLMEZ
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Konstipasyon
A.BÜKÜLMEZ
İÇ HASTALIKLARI
GİS’de vasküler hastalıklar
G. ACARTÜRK
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Gastrointestinal sistem kanamaları
A.BÜKÜLMEZ
MİKROBİYOLOJİ
Gastroenteritler ve mikrobiyolojik
tanısı
R.KEŞLİ
PATOLOJİ
PRATİK (A)
Gastrointestinal kanal patolojisi
H. İ .ÖZARDALI
PATOLOJİ
PRATİK (B)
Gastrointestinal kanal patolojisi
H. İ .ÖZARDALI
RESMİ TATİL
5.
13:0013:50
6.
14:0014:50
İÇ HASTALIKLARI
İnflamatuvar barsak hastalıkları
G. ACARTÜRK
ENFEKSİYON HAST.
Diareli hastaya enfeksiyon
hastalıkları yönünden yaklaşım
N. DEMİRTÜRK
7.
15:0015:50
FARMAKOLOJİ
Laksatif ve purgatifler
M.B. PEKTAŞ
FARMAKOLOJİ
Antidiareik ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
G.AŞIK
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
PATOLOJİ
Malabsorbsiyon
H. İ .ÖZARDALI
SEMİYOLOJİ
Prtk
8.
16:0016:50
MİKROBİYOLOJİ
Besin zehirlenmeleri ve tanısı
SERBEST ÇALIŞMA
PATOLOJİ
Bağırsak tümörleri
H. İ .ÖZARDALI
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
3. SINIF 3. KURUL
5. HAFTA (05 OCAK – 09 OCAK 2015)
SAAT
PAZARTESİ
1.
08:3009:20
FARMAKOLOJİ
Laksatif ve purgatifler
M.B. PEKTAŞ
2.
09:3010:20
FARMAKOLOJİ
Antidiareik ilaçlar
M.B. PEKTAŞ
3.
10:3011:20
GENEL CERRAHİ
Mekanik intestinal obstrüksiyon
R.B. CELEP
GENEL CERRAHİ
Karın travması
Z.T.ÖZKEÇECİ
4.
11:3012:20
GENEL CERRAHİ
Akut apandisit
Z.T.ÖZKEÇECİ
GENEL CERRAHİ
Batın duvarı fıtıkları
Z.T.ÖZKEÇECİ
5.
13:0013:50
6.
14:0014:50
7.
15:0015:50
8.
16:0016:50
MİKROBİYOLOJİ
Gastrointestinal parazitler ile
meydana gelen infeksiyonlar
G.AŞIK
İÇ HASTALIKLARI
Kolon polipleri ve kolon kanseri
G. ACARTÜRK
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
SERBEST ÇALIŞMA
FARMAKOLOJİ
Vitaminler
M.B. PEKTAŞ
MBE
Nazogastrik sonda uygulama becerisi
H. ERBAY
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SEMİYOLOJİ
Prtk
PATOLOJİ
Hepatit ve siroz
H. İ .ÖZARDALI
BİYOKİMYA
Karaciğer fonksiyon testleri ve
sarılıklar
S. ÇELİK
MBE
PRATİK A
Nazogastrik sonda uygulama becerisi
H. ERBAY
MBE
PRATİK B
Nazogastrik sonda uygulama becerisi
H. ERBAY
MİKROBİYOLOJİ
Hepatitlerin tanı ve yönetiminde
serolojik ve moleküler testler
R.KEŞLİ
BİYOKİMYA
PRATİK (B)
Bilirübin tayini
T. KÖKEN
İÇ HASTALIKLARI
Akut viral hepatitler
G. ACARTÜRK
İÇ HASTALIKLARI
Alkolik hepatit ve nonalkolik
steatohepatit
G. ACARTÜRK
İÇ HASTALIKLARI
Kronik viral hepatitler
G. ACARTÜRK
İÇ HASTALIKLARI
Otoimmun hepatitler
G. ACARTÜRK
BİYOKİMYA
PRATİK (A)
Bilirübin tayini
T. KÖKEN
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
MBE
PRATİK C
Nazogastrik sonda uygulama becerisi
H. ERBAY
SEÇMELİ DERS
SERBEST ÇALIŞMA
CUMA
MBE
PRATİK D
Nazogastrik sonda uygulama becerisi
H. ERBAY
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
227
228
3. SINIF 3. KURUL
6. HAFTA (12 OCAK – 16 OCAK 2015)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
1.
08:3009:20
PATOLOJİ
Hiperbilirübinemi ve safra yolu
hastalıkları, metabolik karaciğer
hastalıkları
H. İ .ÖZARDALI
İÇ HASTALIKLARI
Metabolik karaciğer hastalıkları
G. ACARTÜRK
İÇ HASTALIKLARI
Primer biliyer siroz ve primer
sklerozan kolanjit
G. ACARTÜRK
GENEL CERRAHİ
Sterilizasyon – dezenfeksiyon
R.B.CELEP
MBE
PRATİK A
Hasta ile etkin iletişim
H. ERBAY
2.
09:3010:20
PATOLOJİ
Portal hipertansiyon ve karaciğer
damar hastalıkları
H. İ .ÖZARDALI
İÇ HASTALIKLARI
Karaciğer sirozu ve komplikasyonları
G. ACARTÜRK
FARMAKOLOJİ
Akut zehirlenme tedavisi
M.B. PEKTAŞ
GENEL CERRAHİ
Yara iyileşmesi
R.B.CELEP
MBE
PRATİK B
Hasta ile etkin iletişim
H. ERBAY
3.
10:3011:20
ENFEKSİYON HAST.
Sarılıklı hastaya enfeksiyon
hastalıkları yönünden yaklaşım
N. DEMİRTÜRK
PATOLOJİ
Safra kesesi hastalıkları
H. İ .ÖZARDALI
MBE
PRATİKA
Dikiş alma ve atma becerisi
O. ORUÇ
MBE
PRATİK C
Hasta ile etkin iletişim
H. ERBAY
4.
11:3012:20
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST.
Kolestatik hastalıklara yaklaşım
A.BÜKÜLMEZ
MBE
PRATİKB
Dikiş alma ve atma becerisi
O. ORUÇ
MBE
PRATİK D
Hasta ile etkin iletişim
H. ERBAY
5.
13:0013:50
MBE
Dikiş alma ve atma becerisi
O. ORUÇ
6.
14:0014:50
BİYOKİMYA
Asit – baz metabolizma
bozukluklarında laboratuar testleri
T. KÖKEN
SERBEST ÇALIŞMA
PATOLOJİ
Karaciğer tümörleri
H. İ .ÖZARDALI
PATOLOJİ
PRATİK (A)
Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları
H. İ .ÖZARDALI
MBE
PRATİKC
Dikiş alma ve atma becerisi
O. ORUÇ
MBE
Hasta ile etkin iletişim
H. ERBAY
GENEL CERRAHİ
Tıkanma sarılığı
M.ÖZSOY
PATOLOJİ
PRATİK (B)
Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları
H. İ .ÖZARDALI
MBE
PRATİK D
Dikiş alma ve atma becerisi
O. ORUÇ
SEMİYOLOJİ
Prtk
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇMELİ DERS
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. A. SÖZEN
7.
15:0015:50
8.
16:0016:50
PROJE UYGULAMA ÇALIŞMASI
3. SINIF 3. KURUL
7. HAFTA (19 OCAK – 23 OCAK 2015)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
PRATİK SINAV
PERŞEMBE
CUMA
1.
08:3009:20
2.
09:3010:20
3.
10:3011:20
4.
11:3012:20
5.
13:0013:50
6.
14:0014:50
7.
15:0015:50
8.
16:0016:50
TEORİK SINAV
229
Download

I Yarıyıl