T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
III. SINIF
EĞİTİM PROGRAMI
2014-2015
ÖNSÖZ
Sevgili Öğrencilerimiz,
Öncelikle hepinize başarılı bir 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı dilerim.
3.sınıfta hem Klinik Bilimlere Giriş Dersleri (İç Hastalıklarına Giriş, Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş,
Cerrahiye Giriş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş), hem de Temel Dersleri (Patoloji, Klinik Mikrobiyoloji,
Farmakoloji, Tıp Tarihi, Deontoloji, Klinik Genetik, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Tıbbi İngilizce) Esentepe
Kampüsü ve afiliye olduğumuz Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde alacaksınız.
Üniversite hastanelerinde yatak sayımız arttığından çok yüksek standartlarda eğitim alacaksınız.
Bir insanı tedavi etme; sağlığı ve hayatı hakkında karar verme sorumluluğu mesleğimizi en zor ancak en
onurlu mesleklerden biri yapıyor. Siz değerli öğrencilerimizin bu bilince fazlasıyla sahip olduğunuza,
üniversitemizde kazandığınız hekimlik sanatını en güzel şekilde icra edeceğinize, yeni gelişmelerle kendinizi
sürekli yenileyeceğinize; bu güzel mesleği vicdani, ahlaki değerleriniz doğrultusunda en iyi şekilde
yapacağınıza, vatanımıza ve tüm insanlığa en güzel şekilde hizmet edeceğinize güvenimiz sonsuz.
Bu düşünce ve duygularla sizlere başarılı bir öğrenim yılı diliyorum.
Prof. Dr. Aslı ÇURGUNLU
Dekan
T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖN LİSANS/LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
02 Haziran-20 Haziran 2014
07 Temmuz-25 Ağustos 2014
30 Haziran-25 Temmuz 2014
11 Ağustos-15 Ağustos 2014
25 Temmuz 2014
01 Eylül-05 Eylül 2014
08 Eylül-12 Eylül 2014
22 Eylül 2014
17 Kasım-28 Kasım 2014
15‐19Aralık2014
02 Ocak 2015
05 Ocak-16 Ocak 2015
19 Ocak-30 Ocak 2015
23 Ocak 2015
ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ(Eski Kayıtlı Öğrenciler)
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
YENİ ÖĞRENCİ KAYITLARI
TEK DERS SINAVI (MEZUN DURUMDA OLANLAR İÇİN)
YABANCIUYRUKLUÖĞRENCİKAYITLARI
GÜZ YARIYILI DERS KAYDI
GÜZ YARIYILI DERS BAŞLANGICI
ARA SINAVLAR
11Şubat2015
20 Şubat 2015
09 Şubat-13 Şubat 2015
23 Şubat 2015
20 Nisan-01 Mayıs 2015
MAZERETARASINAVLARI
GÜZ YARIYILI DERS BİTİMİ
GÜZ YARIYILI BİTİRME SINAVLARI
YARIYIL TATİLİ
GÜZ YARIYILI BAŞARI NOTLARININ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞİ
VE TESLİMİ İÇİN SON GÜN
GÜZ YARIYILI BİTİRME TELAFİ SINAVLARI
BAŞARI NOTLARININ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞİ VE TESLİMİ
İÇİN SON GÜN
TEK DERS SINAVI (MEZUN DURUMDA OLANLAR İÇİN)
BAHAR YARIYILI DERS KAYDI
BAHAR YARIYILI DERS BAŞLANGICI
ARA SINAVLAR
15Mayıs2015
BAHARŞENLİĞİ
02 Şubat-06 Şubat 2015
18Mayıs‐22Mayıs2015
05 Haziran 2015
08 Haziran-19 Haziran 2015
MAZERETARASINAVLARI
BAHAR YARIYILI DERS BİTİMİ
BAHAR YARIYILI BİTİRME SINAVLARI
BAHAR YARIYILI BAŞARI NOTLARININ OTOMASYON SİSTEMİNE
26Haziran2015
GİRİŞİ VE TESLİMİ İÇİN SON GÜN
06 Temmuz-10 Temmuz 2015
BAHAR YARIYILI BİTİRME TELAFİ SINAVLARI
BAŞARI NOTLARININ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞİ VE TESLİMİ
15Temmuz2015
İÇİN SON GÜN
TIP FAKÜLTESİ 4.,5. VE 6.SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN
4.VE 5.SINIF
Başlangıç
Bitiş
ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ
02.06.2014
20.06.2014
GÜZ YARIYILI
01.09.2014
02.01.2015
GÜZ YARIYILI DERS KAYDI
25.08.2014
28.08.2014
TELAFİ SINAVLARI
02.02.2015
06.02.2015
BAHAR YARIYILI
23.02.2015
19.06.2015
TELAFİ SINAVLARI
06.07.2015
10.07.2015
6.SINIF
Başlangıç
Bitiş
ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ
02.06.2014
20.06.2014
DERS KAYDI
29.07.2013
02.08.2013
GÜZ YARIYILI
04.08.2014
BAHAR YARIYILI
31.07.2015
Not: Tıp Fakültesi 4., 5.ve 6.sınıflarda dönüşümlü olarak okutulan dersler için ayrıca belirtilen takvim kullanılacaktır.
Tıp Fakültesi 1., 2., 3.4.sınıflarda dönüşümsüz (yarıyıllık) ders olarak okutulan derslerde ve diğer tüm konularda ana akademik takvim
uygulanacaktır.
I.HAFTA
22 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
İç Hastalıklarına Giriş. Klinik muayeneye giriş, hastaya yaklaşım. Prof. Dr. Tevfik Ecder
09.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş. Anamnez alma Prof. Dr. Tevfik Ecder
10:30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş. Temel muayene metodları-I. Prof. Dr. Tevfik Ecder
11:30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş. Temel muayene metodları-II. Prof. Dr. Tevfik Ecder
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-I: Hücre zedelenmesi, Adaptasyonu ve ölüm. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-I: Hücre zedelenmesi, inflamasyon ve onarım. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I: Bilim,Bilimsel Araştırma-Temel Kavramlar, Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri.
Yard. Doç. Dr. Albena Gayef
23 EYLÜL 2014 SALI
08.30-10.20 İç Hastalıklarına Giriş: Klinik uygulama. Prof. Dr. Tevfik Ecder
10.30-11.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Bakteriyolojik Taksonomi. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
11.30-12.20
Klinik. Mikrobiyoloji-I: Staphylococcus. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
13.30-15.20
15.30-16.20
17.30-18.20
İç Hastalıklarına Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Gökhan Demir
Tıp Tarihi: Tıp tarihine giriş, Prehistorik dönem. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
İç Hastalıklarına Giriş. Acil Dahiliye. ŞOK. Prof. Dr. Aslı Çurgunlu
24 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Introduction-Course book- Lymph/Immune systems/structure. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: The way we read. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-I: Farmakolojiye giriş ve ilaç kaynakları. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-I: Farmakolojiye giriş ve ilaç kaynakları. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-I: Hücre zedelenmesi, inflamasyon ve onarım. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Kl. Mikrobiyoloji-I: Staphylococcus. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
Klinik Genetik-I: Tıpta Genetiğin yeri ve klinik genetiğe giriş. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-I: Tıpta Genetiğin yeri ve klinik genetiğe giriş. Prof. Dr. Volkan Baltac
25 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08:30-10:20
İç hastalıklarına giriş Uygulama A Grubu
08:30-09:20
Patoloji Lab. B Grubu. : Hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölüm. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan
can Akdur
09:30-10:20
Patoloji Lab. B Grubu. Hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölüm. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan
can Akdur
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş. Toraks ve akciğer hastalarında anamnez. Doç. Dr.Levent Dalar
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş. . Toraks ve akciğer muayenesi. Doç. Dr. Levent Dalar
13:30-14:20
can Akdur
14:30-15:20
13:30-15:20
14:30-15:20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-I Lab A grubu. : Hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölüm. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan
Patoloji-I Lab A grubu. Hücre zedelenmesi, adaptasyonu ve ölüm. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan
can Akdur
İç Hastalıklarına Giriş Uygulama B grubu
İç Hastalıklarına Giriş Uygulama B grubu
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab: Lab. giriş, besiyerleri ve boyalar. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab: Lab. giriş, besiyerleri ve boyalar. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
26 EYLÜL 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Introduction-Course book- Lymph/Immune systems/structure. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: The way we read. LL Perry
10.30-11.20 İç Hastalıklarına Giriş. Öksürük, hemoptizi. Doç. Dr. Levent Dalar
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş. . Dispne. Doç. Dr. Levent Dalar
13.30-14.20
14.30-15.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab: Lab. giriş, besiyerleri ve boyalar. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab: Lab. giriş, besiyerleri ve boyalar. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
2. HAFTA
29 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
İç Hastalıklarına Giriş: Hematopoietik sistem hasta. anamnez ve muayene. Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya
09.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş: Kanama diyatezi. Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş: Anemili hastaya yaklaşım. Prof. Dr. Mutlu Arat
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş: Lenfadenomegaliler ve splenomegaliler. Prof. Dr. Mutlu Arat
13.30-14.20
13.30-14.20
15.30-16.20
Patoloji-I: Akut ve kronik iltihap. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-I: Akut ve kronik iltihap. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I: Nitel Araştırma Yöntemleri, Nicel Araştırma Töntemleri. Yard. Doç. Dr. Albena
Gayef
30 EYLÜL 2014 SALI
08.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş Klinik uygulama
10.30-11.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Streptococcus . Prof. Dr. Ayşe Arısoy
11.30-12.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Streptococcus. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
13.30-15.20
15.30-16.20
17.30-18.20
İç Hastalıklarına Giriş Klinik uygulama.
Tıp Tarihi: Eski uygarlıklarda tıp. Mezopotamya ve Eski Mısır’da tıp. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
İç Hastalıklarına Giriş: Acil Dahiliye; Zehirlenmelere yaklaşım. Yard. Doç. Dr. Elif Akün
Prof. Dr. Aslı Çurgunlu
01 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Lymphatic system-inflammatory response-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: The specific. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-I: İlaç araştırma ve geliştirilme süreçleri ve eşdeğerlilik çalışmaları. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-I: İlaç araştırma ve geliştirilme süreçleri ve eşdeğerlilik çalışmaları. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-I: Akut ve kronik iltihap. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Kl. Mikrobiyoloji-I: Enterococcus. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
Klinik Genetik-I: Otozomal dominant kalıtılan hastalıklar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-I: Otozomal dominant kalıtılan hastalıklar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
02 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş Klinik uygulama. A Grubu
08.30-09.20
Patoloji-I Lab B Grubu Akut ve Kronik İltihap. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
09.30-10.20
Patoloji-I Lab B Grubu Akut ve Kronik İltihap. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş: Böbrek hastalıklarında öykü ve fizik muayene. Prof. Dr. Tevfik Ecder, Yard. Doç.Dr. Ayşe
Sinangil
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş: Böbrek fonksiyonlarının ölçülmesi, idrar tahlili ve bunların klinik önemi. Prof. Dr. Tevfik
Ecder, Yard. Doç. Dr. Ayşe Sinangil
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
İç Hastalıklarına Giriş Klinik uygulama. B Grubu
Patoloji-I Lab A Grubu Akut ve Kronik İltihap. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Patoloji-I Lab A Grubu Akut ve Kronik İltihap. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu Klinik mikrobiyoloji laboratuarında kültür yapılacak uygun örneklerin alınması.1.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu Klinik mikrobiyoloji laboratuarında kültür yapılacak uygun örneklerin alınması.1.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
03 EKİM 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Lymphatic system-inflammatory response-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: The specific. LL Perry
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş: Primer ve sekonder hipertansiyon. Prof. Dr. Tevfik Ecder
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş: Poliüri ve oligüri ayırıcı tanısı. Prof. Dr. Tevfik Ecder
KURBAN BAYRAMI ARİFE GÜNÜ TATİLİ
3. HAFTA
KURBAN BAYRAMI
(06-07 EKİM 2014)
08 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Fighting infection-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Comprehension- plural nouns. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-I: İlaçların uygulama şekilleri. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-I: İlaçların uygulama şekilleri. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
11.30-12.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-I: Doku onarımı. Hücre rejenerasyonu ve fibrozisi.. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Kl. Mikrobiyoloji-I:Enterococcus. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
Klinik Genetik-I: Otozomal resessif kalıtılan hastalıklar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-I: Otozomal resessif kalıtılan hastalıklar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
09 EKİM 2014 PERŞEMBE
08:30-10:20
İç Hastalıklarına Giriş Uygulama A grubu
08:30-09.20
Patoloji-I Lab B grubu. Doku onarımı: Hücre rejenerasyonu ve fibrozisi. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard.Doç. dr.
Fatmagül Kuşku Çubuk
09.30-10.20
Patoloji-I Lab B Grubu. Doku onarımı: Hücre rejenerasyonu ve fibrozisi. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard.Doç. dr.
Fatmagül Kuşku Çubuk
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş:Sindirim sistemi hastalıklarında anamnez. Glomerul Hastalıklarına Yaklaşım. Prof. Dr. Tevfik
Ecder Prof. Dr. Levent Erdem
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş:Disfajiler, karın ağrıları. Tubulus Hastalıklarına Yaklaşım. Prof. Dr. Tevfik Ecder Prof. Dr.
Levent Erdem
13:30-15:20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
İç Hastalıklarına Giriş Uygulama B grubu
Patoloji-I Lab A Grubu Doku onarımı: Hücre rejenerasyonu ve fibrozisi. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard.Doç. dr.
Fatmagül Kuşku Çubuk
Patoloji-I Lab A Grubu. Doku onarımı: Hücre rejenerasyonu ve fibrozisi. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard.Doç. dr.
Fatmagül Kuşku Çubuk
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu Klinik mikrobiyoloji laboratuarında kültür yapılacak uygun örneklerin alınması.2.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu Klinik mikrobiyoloji laboratuarında kültür yapılacak uygun örneklerin alınması.2.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
10 EKİM 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Fighting infection-Examination Techniques.. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Comprehension- plural nouns LL Perry
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş Sıvı Elektrolit Bozukluklarına Yaklaşım. Prof. Dr. Tevfik Ecder
:Karın Fizik Muayenesi, Assit.. Doç. Dr. Murat Akyıldız
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş:Sarılıklar. İç Hastalıklarına Giriş:Asit-Baz Bozukluklarına yaklaşım. Prof. Dr. Tevfik Ecder
Doç. Dr. Murat Akyıldız
13.30-14.20
14.30-15.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu Klinik mikrobiyoloji laboratuarında kültür yapılacak uygun örneklerin alınması.12. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu Klinik mikrobiyoloji laboratuarında kültür yapılacak uygun örneklerin alınması.12.Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
4. HAFTA
13 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
İç Hastalıklarına Giriş:Kardiyovasküler Hastalıklarda Semptomlar. Prof. Dr. Nurcan Arat
09.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş:Kardiyovasküler sistem Hastalıklarında anamnez. Prof. Dr. Nurcan Arat
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş:Kardiyovasküler Sistemde Fizik Muayene. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş:Göğüs Ağrıları Ayırıcı tanısı (Kardiyak ve Diğer Nedenler). Prof. Dr. Nurcan Arat
13.30-14.20
13.30-14.20
15.30-16.20
Patoloji-I: Hemodinamik bozukluklar, tromboz ve şok. Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
Patoloji-I: Hemodinamik bozukluklar, tromboz ve şok. Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I: Bilimsel Araştırma Konusunun Seçilmesi. Tanımlanması ve Amaçların
Belirlenmesi. Yard. Doç. Dr. Albena Gayef
14 EKİM 2014 SALI
08.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş Klinik uygulama
10.30-11.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Neisseria, Moraxella. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
11.30-12.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Neisseria, Moraxella Prof. Dr. Ayşe Arısoy
13.30-15.20
15.30-16.20
17.30-18.20
İç Hastalıklarına Giriş: Klinik uygulama
Tıp Tarihi: Eski uygarlıklarda tıp: Eski Çin ve Hint Tıbbi. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
İç Hastalıklarına Giriş: Geriyatri. Yaşlanma ile Ortaya çıkan Değişiklikler,.Geriyatrik Hastalıklara Yaklaşım Prof.
Dr. Aslı Çurgunlu
15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Immunisation-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Expressions with prepositions-nouns together. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-I: Farmakokinetik-İlaçların emilimi. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-I: Farmakokinetik-İlaçların emilimi. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-I: Hemodinamik bozukluklar, tromboz ve şok. Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
Kl. Mikrobiyoloji-I: Bacillus. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
Klinik Genetik-I: Yapısal-Sayısal kromozomal hastalıklar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-I: Yapısal-Sayısal kromozomal hastalıklar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
16 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş Klinik uygulama A grubu
08.30-09.20
Patoloji-I Lab B Grubu:Hemodinamik Bozukluklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
09.30-10.20
Patoloji-I Lab B Grubu: Hemodinamik Bozukluklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş:Diyare ve Konstipasyon. Prof. Dr. Levent Erdem
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş: Gastrointestinal Kanamalar. Prof. Dr. Levent Erdem
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
İç Hastalıklarına Giriş Klinik uygulama B grubu
Patoloji-I Lab A Grubu:Hemodinamik Bozukluklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
Patoloji-I Lab A Grubu: Hemodinamik Bozukluklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu Üst solunum yolu enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A grubu Üst solunum yolu enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
17 EKİM 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Immunisation-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Expressions with prepositions-nouns together. LL Perry
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş: Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tanı Yöntemleri. Doç. Dr. Murat Akyıldız
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş: Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıkları. Doç. Dr. Murat Akyıldız
13.30-14.20
14.30-15.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab: Üst solunum yolu enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab: Üst solunum yolu enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
5. HAFTA
20 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
İç Hastalıklarına Giriş: Endokrin Hastalıklarında Anamnez ve muayene. Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen
09.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş:Tiroid Hastalıkları. Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş:Sürrenal Hastalıklar. Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş:Diyabetes Mellitus. Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-15.20
Patoloji-I: Immun sistem hastalıkları-I. Doç. Dr. Nuray Başsüllü
Patoloji-I: Immun sistem hastalıkları-I. Doç. Dr. Nuray Başsüllü
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I: Bilimsel Araştırmada Literatür Tarama. Yard. Doç. Dr. Albena Gayef
21 EKİM 2014 SALI
08.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş Klinik uygulama
10.30-11.20
Klinik Mikrobiyoloji-I:.Corynebacterium Prof. Dr. Ayşe Arısoy
11.30-12.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Corynebacterium Prof. Dr. Ayşe Arısoy
13.30-15.20
15.30-16.20
17.30-18.20
İç Hastalıklarına Giriş Ara Sınavı
Tıp Tarihi: Eski Yunan Tıbbi: Mitolojik Dönem. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
İç Hastalıklarına Giriş: İç Hastalıklarında Radyolojik Tanı. Prof. Dr. N. Cem Balcı
22 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Bacteria-viruses-protists-fungi-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English:Apostrophy’s’ – myself/your self. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-I: Farmakokinetik-İlaçların dağılımı ve Proteinlere bağlanması. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-I: Farmakokinetik-İlaçların dağılımı ve proteinlere bağlanması. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-I: Immun sistem hastalıkları-I. Doç. Dr. Nuray Başsüllü
Klinik Mikrobiyoloji-I: Listeria, Erysipelothyrix . Prof. Dr. Ayşe Arısoy
Klinik Genetik-I: X’e bağlı kalıtılan hastalıklar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-I: X’e bağlı kalıtılan hastalıklar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
23 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş Klinik uygulama A grubu
08.30-09.20
Patoloji-I Lab B Grubu: İmmün Sistem Hastalıkları (1). Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
09.30-10.20
Patoloji-I Lab B Grubu: İmmün Sistem Hastalıkları (1). Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş:İnfeksiyon Hastalıklarında Anamnez ve Fizik muayene. Yard. Doç. Dr. Aslıhan Demirel
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş: Ateşli Hastalıklar. Yard. Doç. Dr. Aslıhan Demirel
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
15.30-16.20
Patoloji-I Lab A Grubu: İmmün Sistem Hastalıkları (1). Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Patoloji-I Lab A Grubu: İmmün Sistem Hastalıkları (1). Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A grubu: Gram pozitif bakterilerin identifikasyonu. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard.Doç.
Dr.Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu: Gram pozitif bakterilerin identifikasyonu. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard.Doç.
Dr.Neşe İnan
24 EKİM 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Bacteria-viruses-protists-fungi-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English:Apostrophy’s’ – myself/your self. LL Perry
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş: Döküntülü Hastalıklar. Yard. Doç. Dr. Aslıhan Demirel
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş: İnfeksiyon hastalıklarında sarılık. Yard. Doç. Dr. Aslıhan Demirel
13.30-14.20
14.30-15.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B grubu: Gram pozitif bakterilerin identifikasyonu. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard.Doç.
Dr.Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B Grubu: Gram pozitif bakterilerin identifikasyonu. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard.Doç.
Dr.Neşe İnaN
6. HAFTA
27 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
İç Hastalıklarına Giriş: Moleküler Onkoloji ve Tıbbi Onkolojinin Prensipleri. Doç. Dr. Sezer Sağlam
09.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş:Malignite Belirti ve Bulguları. Yard. Doç. Dr. Çetin Ordu
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş:Kanserlerin önlenmesinde Koruyucu Hekimlik Yaklaşımı. Doç. Dr. Sezer Sağlam
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş:Kanser Tarama Programları. Prof. Dr. Coşkun Tecimer
13.30-14.20
13.30-14.20
15.30-16.20
Patoloji-I: Immun sistem hastalıkları-II. Doç. Dr. Nuray Başsüllü
Patoloji-I: Immun sistem hastalıkları-II. Doç. Dr. Nuray Başsüllü
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I: Bilimsel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenilirlik. Yard. Doç. Dr. Albena Gayef
28 KASIM 2014 SALI
08.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş Klinik uygulama
10.30-11.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: E. Coli, Klebsiella. Proteus. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
11.30-12.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: E. Coli, Klebsiella, Proteus. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
13.30-15.20
15.30-16.20
17.30-18.20
İç Hastalıklarına Giriş. Klinik uygulama
Tıp Tarihi: Hipokrat dönemi, Roma ve Bizans uygarlıklarında tıp. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
İç Hastalıklarına Giriş:Tıbbi Genetik. Temel Kavramlar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
29 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
(CUMHURİYET BAYRAMI)
30 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş Klinik uygulama A grubu
08.30-09.20
Patoloji-I Lab B grubu: İmmün Sistem Hastalıkları (2). Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku
Çubuk
09.30-10.20
Patoloji-I Lab B Grubu: İmmün Sistem Hastalıkları (2). Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku
Çubuk
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş:Kas-İskelet Sisteminin Genel Anatomisi ve Romatolojik Hastalıkların Sınıflandırılması. Prof.
Dr. Şule Yavuz, yard. Doç. Dr. Neslihan Yılmaz
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş:Romatolojik Hastalıklarda Belirti ve Bulgular. Prof. Dr. Şule Yavuz, Doç. Dr. Neslihan
Yılmaz
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
İç Hastalıklarına Giriş. Klinik uygulama B Grubu
Patoloji-I Lab A Grubu: İmmün Sistem Hastalıkları (2). Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku
Çubuk
Patoloji-I Lab A Grubu: İmmün Sistem Hastalıkları (2). Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku
Çubuk
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu: Alt solunum yolu enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu: Alt solunum yolu enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
31 EKİM 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Allergies-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: There/it-some/any.. LL Perry
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Artritli Hastaya Yaklaşım. Prof. Dr. Şule Yavuz, Doç. Dr. Neslihan Yılmaz
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş:Yumuşak doku Romatizması ve Osteoartritler. Prof. Dr. Şule Yavuz, Doç. Dr. Neslihan
Yılmaz
13.30-14.20
14.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B Grubu: Alt solunum yolu enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B Grubu: Alt solunum yolu enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B Grubu: Sindirim sistemi enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard.Doç. Dr.Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B Grubu: Sindirim sistemi enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard.Doç. Dr.Neşe İnan
7. HAFTA
03 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
İç Hastalıklarına Giriş:Kardiyovasküler Hastalıklarda tanı yöntemleri. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi
09.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş:Hipertansiyon ve Kalp Hastalıklarında Sınıflama. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş: EKG Fizyopatolojisi. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş: EKG ve Kalp Hastalıkları. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-I: Neoplazi (Tümör)-I. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-I: Neoplazi (Tümör)-I. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I: Bilimsel araştırmada yöntem: araştırma modeli ve türleri..
Yard. Doç. Dr. Albena Gayef
04 KASIM 2014 SALI
08.30-10.20 İç Hastalıklarına Giriş Klinik uygulama.
10.30-11.20
Klinik Mikrobiyoloji-I:Vibrio Cholerar, Gardnerella. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
11.30-12.20
Klinik Mikrobiyoloji-I Vibrio Cholerar, Gardnerella .Prof. Dr. Ayşe Arısoy
13.30-15.20
15.30-16.20
17.30-18.20
İç Hastalıklarına Giriş. Klinik uygulama.
Tıp Tarihi: Ortaçağ Tıbbı, Tıp okulları ve salgın hastalıklar. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
İç Hastalıklarına Giriş:İç Hastalıklarında Laboratuvar Tanı. Prof. Dr. N. Cem Balcı
05 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Auto-immune/lymphatic disorders-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Story-much/many/few. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-I: Farmakokinetik ilaçların biyotransformasyon süreçleri. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-I: Farmakokinetik ilaçların biyotransformasyon süreçleri. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-I: Neoplazi (Tümör)-I. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Kl. Mikrobiyoloji-I: Salmonella, Shigella, Pseudomonas ve diğer Gram negatif nonfermentatif bakteriler. Prof. Dr.
Ayşe Arısoy
Klinik Genetik-I: Non Mendelian kalıtılan hastalıklar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-I: Non Mendelian kalıtılan hastalıklar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
06 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30-10.20
İç Hastalıklarına Giriş Klinik uygulama. A grubu
08.30-09.20
Patoloji-I Lab B Grubu: Neoplazi (tümör)(1). Prof. Dr. Vildan Karpuz, yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
09.30-10.20
Patoloji-I Lab B Grubu: Neoplazi (tümör)(1). Prof. Dr. Vildan Karpuz, yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş: Sinir Sistemi Hastalıklarında Anamnez. Doç Dr. Barış Topçular
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş:Sinir Sistemi Hastalıklarında Muayene. Doç. Dr. Barış Topçular
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
İç Hastalıklarına Giriş. Klinik uygulama. B grubu
Patoloji-I Lab A grubu: Neoplazi (tümör)(1). Prof. Dr. Vildan Karpuz, yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
Patoloji-I Lab A Grubu: Neoplazi (tümör)(1). Prof. Dr. Vildan Karpuz, yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu: Genel Demonstrasyon Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu: Genel Demonstrasyon Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
07 KASIM 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Auto-immune/lymphatic disorders-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Story-much/many/few. LL Perry
10.30-11.20
İç Hastalıklarına Giriş: Baş Ağrısı ve Baş Dönmesinde yaklaşım. Prof. Dr. Gülşen Akman Demir
11.30-12.20
İç Hastalıklarına Giriş:Konvülsiyon ve Komaya Yaklaşım. Prof. Dr. Gülşen Akman Demirof
13.30-14.20
14.30-15.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B grubu: Genel Demonstrasyon Prof. Dr. Ayşe Arısoy,Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B grubu: Genel demonsrasyon. Prof. Dr. Ayşe Arısoy,Yard. Doç. Dr. Neşe İna
ARA SINAVLAR
(10-21 KASIM 2014)
10 KASIM 2014 PAZARTESİ
İç Hastalıklarına Giriş Final sınavı
11 KASIM 2014 SALI
Tıp Tarihi
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
Patoloji-I
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
14 KASIM 2014 CUMA
Cerrahiye Giriş Final sınavı
17 KASIM 2014 PAZARTESİ
Klinik Mikrobiyoloji-I
18 KASIM 2014 SALI
Tıbbi İngilizce-V
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
Farmakoloji-I
20 KASIM 2014 PERŞEMBE
Klinik Genetik-I
21 KASIM 2014 CUMA
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I
Sınav Saati: 14.00
10. HAFTA
24 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Pediatriye giriş, temel kavramlar. Dr. Banu Yazıcı
09.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Pediatride anamnez alma. Dr. Banu Yazıcı
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Fizik Muayene. Dr. Banu Yazıcı
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Çocuk Sağlığı İzlemi Dr. Banu Yazıcı
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-I: Neoplazi (Tümör)-II. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-I: Neoplazi (Tümör)-II. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I: Bilimsel araştırmada yöntem: Evren ve Örneklem, Örneklem Seçim Yöntemleri.
Yard. Doç. Dr. Albena Gayef
25 KASIM 2014 SALI
08.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Klinik uygulama. Dr. Banu Yazıcı
10.30-11.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Camphylobacter ve Helicobacter. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
11.30-12.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Camphylobacter ve Helicobacter .Prof. Dr. Ayşe Arısoy
13.30-15.20
15.30-16.20
17.30-18.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Klinik uygulama. Dr. Banu Yazıcı
Tıp Tarihi: Rönesans Döneminde Tıp (14, 15.Yüzyıllar) Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş:Sık Görülen Genetik Hastalıklar. Dr. Hande Kaymakçalan
26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Myths and misunderstanding-alternative medicine. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Both of/neither of..-phrasal verbs. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-I: Farmakokinetik ilaçların eliminasyonu. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-I: Farmakokinetik ilaçların eliminasyonu. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-I: Neoplazi (Tümör)-II. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Klinik Mikrobiyoloji-I: Brucella. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-I: Maternal kalıtılan hastalıklar (Mitakondriyal kalıtım). Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-I: Maternal kalıtılan hastalıklar (Mitakondriyal kalıtım). Prof. Dr. Volkan Baltacı
27 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş A grubu: Klinik uygulama. Dr. Banu Yazıcı
08.30-09.20
Patoloji-I Lab B Grubu:Neoplazi (Tümör) (2). Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
09.30-10.20
Patoloji-I Lab B Grubu:Neoplazi (Tümör) (2). Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Aşı Uygulamaları. Dr. Banu Yazıcı
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Beslenme, Vitamin ve Mineral İhtiyacı. Beslenme Durumunun
değerlendirilmesi. Dr. Banu Yazıcı
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş B grubu: Klinik uygulama. Dr. Banu Yazıcı
Patoloji-I Lab A Grubu:Neoplazi (Tümör) (2). Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Patoloji-I Lab A Grubu:Neoplazi (Tümör) (2). Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu: Sindirim sistemi enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard.Doç. Dr.Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu: Sindirim sistemi enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard.Doç. Dr.Neşe İnan
28 ARALIK 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Myths and misunderstanding-alternative medicine. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Both of/neither of..-phrasal verbs. LL Perry
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Baş ve Boyun Muayenesi.Üst Havayolu semptomları ve Muayenesi Dr.
Kazım Öztarhan
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Alt Havayolu semptomları ve Muayenesi. Alerjik Hastalıkların
Değerlendirilmesi. Dr. Kazım Öztarhan
13.30-14.20
14.30-15.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B Grubu: : Sindirim sistemi enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard.Doç. Dr.Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B Grubu: : Sindirim sistemi enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı.
Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard.Doç. Dr.Neşe İna
11. HAFTA
01 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Deri Muayenesi. Dr. Hande Kaymakçalan
09.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Gastrointestinal Sistem muayenesi. Dr. Hande Kaymakçalan
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Karın Ağrısı Olan Çocuğa Yaklaşım. Dr. Hande Kaymakçalan
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Hepatosplenomegaliye Yaklaşım. Dr. Hande kaymakçalan
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-I: Genetik hastalıklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku Çubuk
Patoloji-I: Genetik hastalıklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku Çubuk
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I: Hipotez oluşturma, Değişken ve Değişken Türleri. Yard. Doç. Dr. Albena Gayef
02 ARALIK 2014 SALI
08.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Klinik uygulama. Dr. Hande Kaymakçalan
10.30-11.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Haemophilus ve Pasterurella. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
11.30-12.20
Klinik. Mikrobiyoloji-I: Haemophilus ve Pasterurella . Prof. Dr. Ayşe Arısoy
13.30-15.20
15.30-16.20
17.30-18.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Klinik uygulama. Dr. Hande Kaymakçalan
Tıp Tarihi: İslam Tıbbında tercüme ve telif dönemi, İslam Tıbbının önemli Hekimleri ve Tıbba katkıları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Göğüs Ağrısına Yaklaşım. Doç. Dr. Cenap Zeybek
03 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Germ warfare-super bugs-anti-biotics (the future). IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Each/every-phrasal verbs. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-I: İlaçların Etki Mekanizmaları-Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkileri. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-I: İlaçların Etki Mekanizmaları-Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkileri. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-I: Genetik hastalıklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku Çubuk
Kl. Mikrobiyoloji-I: Francisella ve Bordetella. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
Klinik Genetik-I: Multifaktoriyel kalıtım ve örnekleri. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-I: Multifaktoriyel kalıtım ve örnekleri. Prof. Dr. Volkan Baltacı
04 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş A Grubu: Klinik uygulama. Doç. Dr. Merih Çetinkaya
08.30-09.20
Patoloji-I Lab B Grubu: Genetik Hastalıklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku Çubuk
09.30-10.20
Patoloji-I Lab B Grubu: Genetik Hastalıklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku Çubuk
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Neonatolojiye Giriş. Doç. Dr. Merih Çetinkaya
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Fetal ve Neonatal Anamnez. Yenidoğanın Muayenesi ve Bakımı. Doç. Dr.
Merih Çetinkaya
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş B grubu: Klinik uygulama. Doç. Dr. Merih Çetinkaya
Patoloji-I Lab A grubu: Genetik Hastalıklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku Çubuk
Patoloji-I Lab A grubu: Genetik Hastalıklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku Çubuk
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A grubu: Gram negatif bakterilerin identifikasyonu. Prof. Dr. Ayşe Arısoy,
Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu: Gram negatif bakterilerin identifikasyonu. Prof. Dr. Ayşe Arısoy,
Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
05 ARALIK 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Germ warfare-super bugs-anti-biotics (the future). IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Each/every-phrasal verbs LL Perry
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Kardiyovasküler Sistem Muayenesi. EKG Değerlendirmesi. Doç. Dr. Cenap
Zeybek
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Siyonatik Kalp Hastalıkları. Asiyanotik Kalp hastalıkları. Prof. Dr. Yalım
Yalçın
13.30-14.20
14.30-15.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab: Gram negatif bakterilerin identifikasyonu. Prof. Dr. Ayşe Arısoy,
Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab: Gram negatif bakterilerin identifikasyonu. Prof. Dr. Ayşe Arısoy,
Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
12. HAFTA
08 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Nörolojik Muayene. . Yard. Doç. Dr. Ayfer Akçay
09.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Nöromotor\Psikososyal gelişim. . Yard. Doç. Dr. Ayfer Akçay
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Nörolojik Hastalıklara yaklaşım. . Yard. Doç. Dr. Ayfer Akçay
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Ürogenital Sistem Muayenesi. Dr. Kazım Öztarhan
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-I: Pediatrik hastalıklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr.İpek Çoban
Patoloji-I: Pediatrik hastalıklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr.İpek Çoban
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I: Veri Toplama Yöntemleri. Yard. Doç. Dr. Albena Gayef
09 ARALIK 2014 SALI
08.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Ayfer Akçay
10.30-11.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Mycobacteriumlar. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
11.30-12.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Mycobacteriumlar. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
13.30-15.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş Ara Sınavı
15.30-16.20
17.30-18.20
Tıp Tarihi: Eski Türklerde ve Selçuklularda tıp. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Genetik Hastalıklarda tanı ve Korunma. Dr. Hande Kaymakçalan
10 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Stress and pain management-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Relative clauses. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-I: Reseptör-reseptör/ilaç ilişkileri. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-I: Reseptör-reseptör/ilaç ilişkileri. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-I: Pediatrik hastalıklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr.İpek Çoban
Kl. Mikrobiyoloji-I: Nocardia. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
Klinik Genetik-I: Hemoglobinopatilerin genetiği. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-I: Hemoglobinopatilerin genetiği. Prof. Dr. Volkan Baltacı
11 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş. Klinik uygulama A Grubu. Doç. Dr. Cenap Zeybek
08.30-09.20
Patoloji-I Lab B grubu: Pediatrik Hastalıklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
09.30-10.20
Patoloji-I Lab B Grubu: Pediatrik Hastalıklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Hematüri, Proteinüri. Dr. Kazım Öztarhan
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: İdrar Yolu Enfeksiyonuna Yaklaşım.
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş. Klinik uygulama B Grubu. Doç. Dr. Cenap Zeybek
Patoloji-I Lab A grubu: Pediatrik Hastalıklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
Patoloji-I Lab A Grubu: Pediatrik Hastalıklar. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu: Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik tanısı Prof. Dr. Ayşe Arısoy,
Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu: Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik tanısı Prof. Dr. Ayşe Arısoy,
Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
12 ARALIK 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Stress and pain management-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Relative clauses. LL Perry
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Tam İdrar tahlilinin Değerlendirilmesi . Dr. Kazım Öztarhan
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Tam İdrar tahlilinin Değerlendirilmesi . Dr. Kazım Öztarhan
13.30-14.20
14.30-15.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B Grubu: Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik tanısı . Prof. Dr. Ayşe Arısoy,
Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B Grubu: Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik tanısı . Prof. Dr. Ayşe Arısoy,
Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
13. HAFTA
15 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Hematopoetik Uyum. Dr. Tuğba Belgeman
09.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Hematolojik hastalıklarda Semptom Ve Bulgular. Dr. Tuğba Belgeman
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Anemili Hastaya Yaklaşım. Dr. Tuğba Belgeman
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: . Tam Kan sayımının Değerlendirilmesi. Dr. Tuğba Belgeman
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-I: Çevresel hastalıklar ve beslenme bozuklukları. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-I: Çevresel hastalıklar ve beslenme bozuklukları. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I: Anket ve Anket Hazırlama, Anket formu Kodlama. Yard. Doç. Dr. Albena Gayef
16 ARALIK 2014 SALI
08.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Klinik uygulama. Dr. Nurcan Cebeci
10.30-11.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Anaerop Gram Pozitif Sporlu Basiller; Clostridium spp. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
11.30-12.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Anaerop Gram Pozitif Sporlu Basiller; Clostridium spp. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
13.30-15.20
15.30-16.20
17.30-18.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Klinik uygulama. Prof. Dr. Yalım Yalçın
Tıp Tarihi: Osmanlı Tıbbı. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Genel tekrar.Dr. Banu Yazıcı
17 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Death-dying-bereavement-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Story-prepositions. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-I: İlaçların etkilerini değiştiren Faktörler-İlaçlar Arası Etkileşimler. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-I: İlaçların etkilerini değiştiren Faktörler-İlaçlar Arası Etkileşimler. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-I: Çevresel hastalıklar ve beslenme bozuklukları. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Kl. Mikrobiyoloji-I:Anareop Gram Pozitif sporsuz basiller. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
Klinik Genetik-I: Nöromusküler hastalıklar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-I: Nöromusküler hastalıklar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
18 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş A grubu. Klinik uygulama. Dr. Tuğba Belgeman
08.30-09.20
Patoloji-I Lab B grubu: Çevresel hastalıklar ve Beslenme Bozuklukları. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr.
İpek Çoban
09.30-10.20
Patoloji-I Lab B Grubu: Çevresel hastalıklar ve Beslenme Bozuklukları. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr.
İpek Çoban
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Bakteri ve Virüs Enfeksiyonları. Dr. Banu Yazıcı
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Parazit Enfeksiyonları. Ateşli çocuğa yaklaşım. Dr. Banu Yazıcı
13.30-15.20
13.30-14.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş B grubu. Klinik uygulama. Dr. Tuğba Belgeman
Patoloji-I Lab A Grubu: Çevresel hastalıklar ve Beslenme Bozuklukları. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr.
İpek Çoban
14.30-15.20
Patoloji-I Lab A Grubu: Çevresel hastalıklar ve Beslenme Bozuklukları. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr.
İpek Çoban
13.30-14.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu: Genital Sistem Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik tanısı Prof. Dr. Ayşe Arısoy,
Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
14.30-15.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu: Genital Sistem Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik tanısı Prof. Dr. Ayşe Arısoy,
Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
19 ARALIK 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Death-dying-bereavement-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Story-prepositions. LL Perry
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Ekstremite Muayenesi. Dr. Hande Kaymakçalan
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Kemik ve eklem Enfeksiyonları. Dr. Banu Yazıcı
13.30-14.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B Grubu: Genital Sistem Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik tanısı . Prof. Dr. Ayşe Arısoy,
Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
14.30-15.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B Grubu: Genital Sistem Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik tanısı . Prof. Dr. Ayşe Arısoy,
Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
14. HAFTA
22 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Büyüme Ölçümler ve değerlendirilmesi. Dr. Nurcan Cebeci
09.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Boy Kısalıkları. Dr. Nurcan Cebeci
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Puberte ve Adolesan Muayenesi. Dr. Nurcan Cebeci
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Sık Görülen Döküntülü Hastalıklar. Dr. Banu Yazıcı
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-I: İnfeksiyöz Hastalıkların Genel Patolojisi. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-I: İnfeksiyöz Hastalıkların Genel Patolojisi. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I: Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi ve Raporlanması. Yard. Doç. Dr. Albena
Gayef
23 ARALIK 2014 SALI
08.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Klinik uygulama. Dr. Nurcan Cebeci
10.30-11.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Mycoplasma ve Ureaplasma. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
11.30-12.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Mycoplasma ve Ureaplasma. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
13.30-15.20
15.30-16.20
17.30-18.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Klinik uygulama. Prof. Dr. Yalım Yalçın
Tıp Tarihi: Çağdaş, Bilimsel, Deneysel Tıp. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Genel tekrar.Dr. Banu Yazıcı
24 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Revision and Consolidation. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Revision and Consolidation. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-I: Farmakogenetik ve Farmakoekonomi. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-I: Farmakogenetik ve Farmakoekonomi. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-I: İnfeksiyöz hastalıkların genel patolojisi. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Klinik Mikrobiyoloji-I: Anaerop koklar, Anaerop Gram negatif basiller. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
Klinik Genetik-I: Üçlü tekrar dizisi hastalıkları. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-I: Üçlü tekrar dizisi hastalıkları. Prof. Dr. Volkan Baltacı
25 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş A grubu. Klinik uygulama. Dr. Tuğba Belgeman
08.30-09.20
Patoloji-I Lab B Grubu: İnfeksiyöz Hastalıkların genel Patolojisi. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül
Kuşku Çubuk
09.30-10.20
Patoloji-I Lab B Grubu: İnfeksiyöz Hastalıkların genel Patolojisi. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül
Kuşku Çubuk
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Genel Tekrar
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Genel Tekrar
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş B grubu. Klinik uygulama. Dr. Tuğba Belgeman
Patoloji-I Lab A Grubu: İnfeksiyöz Hastalıkların genel Patolojisi. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül
Kuşku Çubuk
Patoloji-I Lab A Grubu: İnfeksiyöz Hastalıkların genel Patolojisi. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül
Kuşku Çubuk
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A grubu: BOS inceleme ve kültürü. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A Grubu: BOS inceleme ve kültürü. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
26 ARALIK 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Revision and Consolidation. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Revision and Consolidation. LL Perry
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Genel Tekrar
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Genel Tekrar
13.30-14.20
14.30-15.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B Grubu: BOS inceleme ve kültürü. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab B grubu: BOS inceleme ve kültürü. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
15. HAFTA
29 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Genel Tekrar
09.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Genel Tekrar
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Genel Tekrar
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Genel Tekrar
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-I:Genel Tekrar. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-I:Genel Tekrar. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I: Bilimseel Araştırma ve Etik. Yard. Doç. Dr. Albena Gayef
30 ARALIK 2014 SALI
08.30-10.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Klinik uygulama
10.30-11.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Leptospira, Chlamydia, R,ckettsia ve Coxiella. Prof. Dr. Ayşe Arısoy
11.30-12.20
Klinik Mikrobiyoloji-I: Leptospira, Chlamydia, R,ckettsia ve Coxiella . Prof. Dr. Ayşe Arısoy
13.30-15.20
15.30-16.20
17.30-18.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş. Klinik uygulama
Tıp Tarihi: Cumhuriyet Dönemi Tıbbı, Tıbbiyeliler, Üniversite Reformu Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Genetik Hastalıklarda tanı ve Korunma. Dr. Hande Kaymakçalan
31 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Revision and Consolidation. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Revision and Consolidation. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-I: Farmakovijilans-İlaçların toksik ve istenmeyen etkileri.. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-I: Farmakovijilans-İlaçların toksik ve istenmeyen etkileri.. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-I: Genel Tekrar. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Kl. Mikrobiyoloji-I:Treponema, Borrelia. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-I: Genel Tekrar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-I: Genel Tekrar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
01 OCAK 2015 PERŞEMBE
(YILBAŞI TATİLİ)
02 OCAK 2015 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Revision and Consolidation. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Revision and Consolidation. LL Perry
10.30-11.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Genel Tekrar
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş: Genel Tekrar
13.30-14.20
14.30-15.20
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A-B grubu: Pratik Sınav. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I Lab A-B Grubu:Pratik Sınav. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
YARIYIL SONU SINAVLARI
(05-16 OCAK 2015)
05 OCAK 2015 PAZARTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş Final
06 OCAK 2015 SALI
Tıp Tarihi
07 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
Patoloji-I
08 OCAK 2015 PERŞEMBE
09 OCAK 2015 CUMA
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş Final
12 OCAK 2015 PAZARTESİ
Klinik Mikrobiyoloji-I
13 OCAK 2015 SALI
Tıbbi İngilizce-V
14 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
Farmakoloji-I
15 OCAK 2015 PERŞEMBE
Klinik Genetik-I
16 OCAK 2015 CUMA
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I
Sınav saati: 14.00
I.HAFTA
02 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
Cerrahiye Giriş: Cerrahiye giriş. Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal
09.30-10.20
Cerrahiye Giriş: Cerrahiye giriş. Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: Cerrahi hastada anamnez. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: Cerrahi hastada anamnez. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-II: Kan damarları. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-II: Kan damarları. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II: Temel istatistiki kavramlar. Yard. Doç. Dr.Albena Gayef
03 ŞUBAT 2015 SALI
08.30-10.20
Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal
10.30-11.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Viral Enfeksiyon Tanısı I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
11.30-12.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Viral Enfeksiyon Tanısı I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
13.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab B Grubu: Viral Enfeksiyon Tanısı I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab B Grubu: Viral Enfeksiyon tanısı I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
04 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Respiratory system-function-structure-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Adjectives. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-II: Kemoterapötiklere giriş ve antimikrobik tedavinin esasları. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-II: Kemoterapötiklere giriş ve antimikrobik tedavinin esasları. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Kan damarları. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Klinik Mikrobiyoloji-II: Klinik virolojiye giriş. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-II: Kırık sendromları. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-II: Kırık sendromları. Prof. Dr. Volkan Baltacı
05 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
08.30-09.20
A Grubu: Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
08.30-09.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Kan damarları. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdur
09.30-10.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Kan damarları. Pankreas. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdur
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş. Cerrahi hastada fizik muayene. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş. Cerrahi hastada fizik muayene. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
B Grubu: A Grubu: Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
Patoloji-II Lab A Grubu: Kan damarları. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdur
Patoloji-II Lab B Grubu: Kan damarları. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdur
Deontoloji: Deontoloji ve Tıp Etiğine Giriş. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
06 ŞUBAT 2015 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Respiratory system-function-structure-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Adjectives. LL Perry
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş. Cerrahi hastada fizik muayene. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş. Cerrahi hastada fizik muayene. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
10.30-11.20
11.30-12.20
15.30-16.20
Kl. Mikrobiyoloji-II: Papovaviruslar. Human papillomavirus, Polyomavirus. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II: Adenoviruslar. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Cerrahiye Giriş. Cerrahi hastada fizik muayene. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
2. HAFTA
09 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
Cerrahiye Giriş: Travmalı hastaya yaklaşım. Prof. Dr. Ediz Altınlı
09.30-10.20
Cerrahiye Giriş: Travmalı hastaya yaklaşım. Prof. Dr. Ediz Altınlı
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: Şok fizyopatolojisi. Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: Şok fizyopatolojisi. Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-II: Kalp. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-II: Kalp. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II:Normallik Sınaması. Shapiro Wilk Tedsti. Yard. Doç. Dr.Albena Gayef
10 ŞUBAT 2015 SALI
08.30-10.20
Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Ediz Altınlı
10.30-11.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Viral Enfeksiyon Tanısı I I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
11.30-12.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Viral Enfeksiyon Tanısı I I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
13.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Viral Enfeksiyon Tanısı I I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Viral Enfeksiyon Tanısı I I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
11 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Respiratory system-gaseous exchange-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Speech organs. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-II: Tüberküloz ve lepra tedavisinde kullanılan ilaçlar. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-II: Tüberküloz ve lepra tedavisinde kullanılan ilaçlar. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Kalp. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Klinik Mikrobiyoloji-II: Human Herpesviruslar. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-II: Mikrodelesyon ve contiguos (ardışık) gen sendromları. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-II: Mikrodelesyon ve contiguos (ardışık) gen sendromları. Prof. Dr. Volkan Baltacı
12 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
08.30-10.20
A Grubu: Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal
08.30-09.20
Patoloji-II Lab B Grubu:Kalp. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
09.30-10.20
Patoloji-II Lab B Grubu:Kalp. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: Sıvı elektrolit dengesi. Doç. Dr. Yunus Yavuz
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: Sıvı elektrolit dengesi. Doç. Dr. Yunus Yavuz
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
B Grubu: Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal
Patoloji-II Lab A Grubu: Kalp. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Patoloji-II Lab A Grubu: Kalp. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Deontoloji: Tıp Etiği İlkeleri; Özerklik ilkesi, kötü davranmama ilkesi. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
13 ŞUBAT 2015 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Respiratory system-gaseous exchange-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Speech organs. LL Perry
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: Sıvı elektrolit dengesi. Doç. Dr. Yunus Yavuz
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: Sıvı elektrolit dengesi. Doç. Dr. Yunus Yavuz
10.30-11.20
11.30-12.20
15.30-16.20
Kl. Mikrobiyoloji-II: Human Herpesviruslar. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II: Poxvirus, Parvovirus. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Cerrahiye Giriş: Asit-Baz dengesi. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
3. HAFTA
16 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
Cerrahiye Giriş: Özofagus hastalıkları semiyolojisi. Doç. Dr. Yunus Yavuz
09.30-10.20
Cerrahiye Giriş: Özofagus hastalıkları semiyolojisi. Doç. Dr. Yunus Yavuz
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: Mide-Duodenum-İnce barsak hastalıkları semiyolojisi. Doç. Dr. Yunus Yavuz
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: Mide-Duodenum-İnce barsak hastalıkları semiyolojisi. Doç. Dr. Yunus Yavuz
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-II: Hematopoietik ve Lenfoid sistem. Doç. Dr. Nuray Başsüllü
Patoloji-II: Hematopoietik ve Lenfoid sistem. Doç. Dr. Nuray Başsüllü
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II:Parametrik Analiz teknikleri: Tek Örneklem t Testi, Bağımlı Örneklem Testi. Yard.
Doç. Dr.Albena Gayef
17 ŞUBAT 2015 SALI
08.30-10.20
Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Doç. Dr. Yunus Yavuz
10.30-11.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Serolojik Testler I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
11.30-12.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Serolojik Testler I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
13.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Cerrahiye Giriş Klinik uygulama: Doç. Dr. Yunus Yavuz
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Serolojik Testler I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Serolojik Testler I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
18 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Thoracic cavity-inspiration/expiration/forced/active/internal/external. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: So/such-enough/to. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-II: Beta laktam antibiyotikler. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-II: Beta laktam antibiyotikler. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Hematopoietik ve Lenfoid sistem.Doç. Dr. Nuray Başsüllü
Klinik Mikrobiyoloji-II: Picornavirus. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-II: İmprinting ve hastalıklardaki rolü. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-II: İmprinting ve hastalıklardaki rolü. Prof. Dr. Volkan Baltacı
19 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
08.30-10.20
A Grubu: Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal
08.30-09.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Hematopoietik ve Lenfoid Sistem. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül
Kuşku Çubuk
09.30-10.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Hematopoietik ve Lenfoid Sistem. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül
Kuşku Çubuk
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: GIS kanamaları semiyolojisi. Doç. Dr. Yunus Yavuz
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: GIS kanamaları semiyolojisi. Doç. Dr. Yunus Yavuz
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
B Grubu: Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal
Patoloji-II Lab A Grubu: Hematopoietik ve Lenfoid Sistem Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül
Kuşku Çubuk
Patoloji-II Lab A Grubu: Hematopoietik ve Lenfoid Sistem Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül
Kuşku Çubuk
Deontoloji: Tıp Etiği İlkeleri: Yararlılık ilkesi, Adalet ilkesi. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
20 ŞUBAT 2015 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Thoracic cavity-inspiration/expiration/forced/active/internal/external. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: So/such-enough/to. LL Perry
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: GIS kanamaları semiyolojisi. Doç. Dr. Yunus Yavuz
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: GIS kanamaları semiyolojisi. Doç. Dr. Yunus Yavuz
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Kl. Mikrobiyoloji-II: Paramyxovirus. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II: Ortomyxovirus. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Cerrahiye Giriş: GIS kanamaları semiyolojisi. Doç. Dr. Yunus Yavuz
4. HAFTA
23 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
Cerrahiye Giriş: Akut batın sendromu. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
09.30-10.20
Cerrahiye Giriş: Akut batın sendromu. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: Akut apandisit. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: Akut apandisit. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-II: Akciğer ve üst solunum yolları. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-II: Akciğer ve üst solunum yolları. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II: Parametrik Analiz Teknikleri: Tek Yönlü ANOVA Testi ve İki Yönlü ANOVA
Testi. Yard. Doç. Dr.Albena Gayef
24 ŞUBAT 2015 SALI
08.30-10.20
Cerrahiye Giriş: Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
10.30-11.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Serolojik Testler II. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard.Doç. Dr.Neşe İnan
11.30-12.20 Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Serolojik Testler II. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard.Doç. Dr.Neşe İnan
03.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Cerrahiye Giriş: Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Serolojik Testler II. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard.Doç. Dr.Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Serolojik Testler II. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard.Doç. Dr.Neşe İnan
25 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Thoracic cavity-continued. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Quite pretty-adjective sequences. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-II: Amfenikoller-tetrasiklinler. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-II: Amfenikoller-tetrasiklinler. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Akciğer ve üst solunum yolları. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Klinik Mikrobiyoloji-II: Reovirus. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-II: Mitakondriyal hastalıklar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-II: Mitakondriyal hastalıklar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
26 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
08.30-10.20
A Grubu: Cerrahiye Giriş: Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
08.30-09.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Akciğer ve Üst Solunum Yolları. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can
Akdur
09.30-10.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Akciğer ve Üst Solunum Yolları .Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can
Akdur
10.30-12.20
Cerrahiye Giriş Ara Sınavı
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
B Grubu: Cerrahiye Giriş: Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
Patoloji-II Lab A Grubu: Akciğer ve Üst Solunum Yolları . Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can
Akdur
Patoloji-II Lab A Grubu: Akciğer ve Üst Solunum Yolları. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can
Akdur
Deontoloji: Hekimin Hukuki sorumluluğu ve görevleri. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
27 ŞUBAT 2015 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Thoracic cavity-continued. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Quite pretty-adjective sequences. LL Perry
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: Kolorektal hastalıkların semiyolojisi. Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: Kolorektal hastalıkların semiyolojisi. Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal
10.30-11.20
11.30-12.20
15.30-16.20
Kl. Mikrobiyoloji-II: Rhabdovirus. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II: Togavirus. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Cerrahiye Giriş: Kolorektal hastalıkların semiyolojisi. Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal
5. HAFTA
02 MART 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
Cerrahiye Giriş:Anus ve anal kanal hastalıkları semiyolojisi. Prof. Dr. Ediz Altınlı
09.30-10.20
Cerrahiye Giriş: Anus ve anal kanal hastalıkları semiyolojisi. Prof. Dr. Ediz Altınlı
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: Meme muayenesi. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: Meme muayenesi. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
13.30-14.20
14.30-15.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Böbrek ve toplayıcı sistem. Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
Patoloji-II: Böbrek ve toplayıcı sistem. Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II: Nonparametrik Analiz Teknikleri: Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi,
Wilcoxon testi. Yard. Doç. Dr.Albena Gayef
03 MART 2015 SALI
08.30-10.20 Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Ediz Altınlı
10.30-11.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A grubu: Fungal infeksiyonlarda tanı I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
11.30-12.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A grubu: Fungal infeksiyonlarda tanı I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
13.30-14.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab B grubu: Fungal infeksiyonlarda tanı I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab B grubu: Fungal infeksiyonlarda tanı I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Respiratory disease/disorders-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Poetry reading-creative writing. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-II: Aminoglikozidler-sülfonamidler-kinolonlar. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-II: Aminoglikozidler-sülfonamidler-kinolonlar. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Böbrek ve toplayıcı sistem. Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdar
Klinik Mikrobiyoloji-II: Flavivurus. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-II: Konjenital malformasyonlar (dismorfoloji). Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-II: Konjenital malformasyonlar (dismorfoloji). Prof. Dr. Volkan Baltacı
05 MART 2015 PERŞEMBE
08.30-10.20
A Grubu: Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
08.30-09.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Böbrek ve Toplayıcı sistem. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
09.30-10.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Böbrek ve Toplayıcı sistem . Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: Meme hastalıkları semiyolojisi Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: Meme hastalıkları semiyolojisi .Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
B Grubu: Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
Patoloji-II Lab A Grubu: Böbrek ve Toplayıcı sistem . Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Patoloji-II Lab A Grubu: Böbrek ve Toplayıcı sistem . Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Deontoloji: Paternalizm ve aydınlatılmış onam. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
06 MART 2015 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Respiratory disease/disorders-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Poetry reading-creative writing LL Perry
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: Meme hastalıkları semiyolojisi. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: Meme hastalıkları semiyolojisi. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
10.30-11.20
11.30-12.20
15.30-16.20
Kl. Mikrobiyoloji-II: Bunyavirus. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-I: Retrovirus. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Cerrahiye Giriş: Meme hastalıkları semiyolojisi. Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
6. HAFTA
09 MART 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
Cerrahiye Giriş: Karaciğer hastalıkları semiyolojisi portal hipertansiyon. Yard. Doç. Dr. C. Ata Bozoklar
09.30-10.20
Cerrahiye Giriş: Karaciğer hastalıkları semiyolojisi portal hipertansiyon. Yard. Doç. Dr. C. Ata Bozoklar
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: : Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: : Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-II: Ağız boşluğu ve gastrointestinal sistem. Prof. Dr. Gülen Doğusoy
Patoloji-II: Ağız boşluğu ve gastrointestinal sistem. Prof. Dr. Gülen Doğusoy
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II: Ki-kare Testi. Yard. Doç. Dr.Albena Gayef
10 MART 2015 SALI
08.30-10.20
Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. C. Ata Bozoklar
10.30-11.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A grubu: Fungal infeksiyonlarda tanı II. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
11.30-12.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A grubu: Fungal infeksiyonlarda tanı II. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
13.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Doç. Dr. Sezer Sağlam
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A grubu: Fungal infeksiyonlarda tanı II. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A grubu: Fungal infeksiyonlarda tanı II. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
11 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Respiratory disorders-URTI-general-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Poems/rhythm. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-II: Antiviraller-antifungaller antiprotozoaller antihelmintikler. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-II: Antiseptik-dezenfektanlar. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Ağız boşluğu ve gastrointestinal sistem. Prof. Dr. Gülen Doğusoy
Klinik Mikrobiyoloji-II: Retrovirus. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-II: Kanser genetiği. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-II: Kanser genetiği. Prof. Dr. Volkan Baltacı
12 MART 2015 PERŞEMBE
08.30-10.20
A Grubu: Cerrahiye Giriş. Klinik uygulama. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
08.30-09.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Ağız boşluğu ve gastrointestinal sistem. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr.
Fatmagül Kuşku Çubuk
09.30-10.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Ağız boşluğu ve gastrointestinal sistem. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr.
Fatmagül Kuşku Çubuk
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: . Pankreas hastalıkları semiyolojisi. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: . Pankreas hastalıkları semiyolojisi. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
B Grubu: Cerrahiye Giriş. Klinik uygulama. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
Patoloji-II Lab A Grubu: Ağız boşluğu ve gastrointestinal sistem. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr.
Fatmagül Kuşku Çubuk
Patoloji-II Lab A Grubu: Ağız boşluğu ve gastrointestinal sistem. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr.
Fatmagül Kuşku Çubuk
Deontoloji: Tıbbi sır. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
13 MART 2015 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Respiratory disorders-URTI-general-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Poems/rhythm. LL Perry
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: . Pankreas hastalıkları semiyolojisi. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: . Pankreas hastalıkları semiyolojisi. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Kl. Mikrobiyoloji-II: Hepatit virusları. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II: Hepatit virusları. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Cerrahiye Giriş Pankreas hastalıkları semiyolojisi. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
7. HAFTA
16 MART 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
Cerrahiye Giriş. Tiroid hastalıkları. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
09.30-10.20
Cerrahiye Giriş: Tiroid hastalıkları. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: Paratiroid hastalıkları. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: Surrenal hastalıkları. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
13.30-14.20
14.30-15.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Karaciğer ve safra kanalları, pankreas. Yard. Doç. Dr. İpek Çoban, Doç. Dr. Nuray Başsüllü
Patoloji-II: Karaciğer ve safra kanalları, pankreas. Yard. Doç. Dr. İpek Çoban, Doç. Dr. Nuray Başsüllü
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II: Korelasyon Analizi. Yard. Doç. Dr.Albena Gayef
17 MART 2015 SALI
08.30-10.20
Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
10.30-11.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Paraziter hastalıklarda tanı I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy,Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
11.30-12.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Paraziter hastalıklarda tanı I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy,Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
13.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Cerrahiye Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab B Grubu: Paraziter hastalıklarda tanı I..Prof. Dr. Ayşe Arısoy,Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab B Grubu: Paraziter hastalıklarda tanı I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy,Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
18 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Respiratory disorders-COPD-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Story-colours in life. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-II: Antineoplastikler. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-II: Antineoplastikler. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Karaciğer ve safra kanalları, pankreas. Yard. Doç. Dr. İpek Çoban, Doç. Dr. Nuray Başsüllü
Klinik Mikrobiyoloji-II: Antiviral ilaçlar. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-II: Toplum taraması ve genetik hastalıklardan korunma. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-II: Toplum taraması ve genetik hastalıklardan korunma Prof. Dr. Volkan Baltacı
19 MART 2015 PERŞEMBE
08.30-10.20
A Grubu: Cerrahiye Giriş. Klinik uygulama. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
08.30-09.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Karaciğer ve safra kanalları, pankreas . Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan
Can Akdur
09.30-10.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Karaciğer ve safra kanalları, pankreas . Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan
Can Akdur
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: Organ nakli. Yard. Doç. Dr. C. Ata Bozoklar
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: Organ nakli. Yard. Doç. Dr. C. Ata Bozoklar
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
B Grubu: Cerrahiye Giriş. Klinik uygulama. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
Patoloji-II Lab A Grubu: Karaciğer ve safra kanalları, pankreas . Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan
Can Akdur
Patoloji-II Lab A Grubu: Karaciğer ve safra kanalları, pankreas . Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan
Can Akdur
Deontoloji: Hak kavramı, hasta ve hekim hakları. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
20 MART 2015 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Respiratory disorders-COPD-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Story-colours in life. LL Perry
10.30-11.20
Cerrahiye Giriş: Cerrahi dalak hastalıkları. Doç. Dr. Yunus Yavuz
11.30-12.20
Cerrahiye Giriş: Cerrahi dalak hastalıkları. Doç. Dr. Yunus Yavuz
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Kl. Mikrobiyoloji-II: Prion. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II: Klinik mikolojiye giriş. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Cerrahiye Giriş. Surrenal hastalıkları. Prof. Dr. Cemalettin Camcı
ARA SINAVLAR
(23 MART-03 NİSAN 2015)
23 MART 2015 PAZARTESİ
24 MART 2015 SALI
Deontoloji
Klinik Genetik-II
25 MART 2015 ÇARŞAMBA
Patoloji-II
26 MART 2015 PERŞEMBE
27 MART 2015 CUMA
30 MART 2015 PAZARTESİ
Klinik Mikrobiyoloji-II
31 MART 2015 SALI
Tıbbi İngilizce-VI
1 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
Farmakoloji-II
02 NİSAN 2015 PERŞEMBE
03 NİSAN 2015 CUMA
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II
Sınav Saati: 14.00
10. HAFTA
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Obstetri ve Jinekolojide Hastaya yaklaşım.Prof. Dr. İlkkan Dünder
09.30-10.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Obstetri ve Jinekolojide Hastaya yaklaşım.Prof. Dr. İlkkan Dünder
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Jinekolojik Anatomi Doç. Dr. Faruk Abike
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Gametogenez. Doç. Dr. Faruk Abike
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-II: Erkek genital sistem. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-II: Erkek genital sistem. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II: Regresyon Analizi. Yard. Doç. Dr.Albena Gayef
07 NİSAN 2015 SALI
08.30-10.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Nilgün Güdücü
10.30-11.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Paraziter hastalıklarda tanı II. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
11.30-12.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Paraziter hastalıklarda tanı II. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
13.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Nilgün Güdücü
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab B Grubu: Paraziter hastalıklarda tanı II. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab B Grubu: Paraziter hastalıklarda tanı II. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Revision and Consolidation. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Revision and Consolidation. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-II: Antineoplastikler. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-II: Antineoplastikler. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Erkek genital sistem. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Klinik Mikrobiyoloji-II: Yüzeyel, deri ve deri altı mikozları. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-II: Genetik yatkınlık ve popülasyon genetiği. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-II: Genetik yatkınlık ve popülasyon genetiği.. Prof. Dr. Volkan Baltacı
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30-10.20
A Grubu: Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Nilgün Güdücü
08.30-09.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Erkek genital sistem. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
09.30-10.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Erkek genital sistem. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Kadın Hayatı Evreleri. Doç. Dr. Banu B. Günenç
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Menstrüel Siklus ve Siklus Anomalileri. Yard. Doç. Dr. Herman İşci
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
B Grubu: Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Nilgün Güdücü
Patoloji-II Lab A Grubu: Erkek genital sistem Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Patoloji-II Lab A Grubu: Erkek genital sistem. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Deontoloji: Tıp araştırmalarında hayvan deneyleri ve etik. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
10 NİSAN 2015 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Revision and Consolidation. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Revision and Consolidation. LL Perry
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Jinekolojik anamnez ve muayene. Doç. Dr. Banu B. Günenç
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Obstetrik Anamnez ve muayene. Yard. Doç. Dr. Herman İşçi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Kl. Mikrobiyoloji-II: Sistemik mikozlar. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II: Fırsatçı mikozlar. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Jinekolojik Ultrasonografi ve Doppler. Doç. Dr. Faruk Abike
11. HAFTA
13 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Operatif Doğum.Yard. Doç. Dr. Nilgün Güdücü
09.30-10.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Gebelikte fizyolojik değişiklikler. Yard. Doç. Dr. Nilgün Güdücü
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Normal gebelik. Yard. Doç. Dr. Herman İşci
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Riskli Gebelikler ve Yaklaşım. Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter
13.30-14.20
14.30-15.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Kadın genital sistemi ve meme. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-II: Kadın genital sistemi ve meme. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II: Bilimsel Yazım Kuralları ve Genel Raporlama, İstatistiki Analizlerin
Raporlanması Örnekleri. Yard. Doç. Dr.Albena Gayef
14 NİSAN 2015 SALI
08.30-10.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter
10.30-11.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu:Kanda Sıtma Parazitinin Gösterilmesi I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr.
Neşe İnan
11.30-12.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Kanda Sıtma Parazitinin Gösterilmesi I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr.
Neşe İnan
13.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Klinik uygulama. Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab B Grubu:Kanda Sıtma Parazitinin Gösterilmesi I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr.
Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab B Grubu: Kanda Sıtma Parazitinin Gösterilmesi I. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr.
Neşe İnan
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Imaging the body-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Story-idioms. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-II: Otakoidler-histamin-serotonin-ergot alkoloidleri. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-II: Otakoidler-histamin-serotonin-ergot alkoloidleri. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Kadın genital sistemi ve meme. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Klinik Mikrobiyoloji-II: Antifungal ilaçlar. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-II: Genetik danışmanlık ve Pedigri analizi. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-II: Genetik danışmanlık ve Pedigri analizi. Prof. Dr. Volkan Baltacı
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30-09.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Kadın genital sistemi ve meme Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku
Çubuk
09.30-10.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Kadın genital sistemi ve meme Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku
Çubuk
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Prenatal Tanı Yöntemleri. Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Antenatal BakımDoç. Dr. Banu B. Günenç
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-II Lab A Grubu: Kadın genital sistemi ve meme Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku
Çubuk
Patoloji-II Lab A Grubu: Kadın genital sistemi ve meme . Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku
Çubuk
Deontoloji: Organ aktarımları ve etik kurallar. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
17 NİSAN 2015 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-V: Medical: Imaging the body-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-V: English: Story-idioms. LL Perry
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Obstetrikte Görüntüleme Yöntemleri Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Normal Doğum Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Kl. Mikrobiyoloji-II: Klinik parazitolojiye giriş. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II: Klinik parazitolojiye giriş. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Puerperium. Yard. Doç. Dr. Nilgün Güdücü
12. HAFTA
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş:Abortuslar. Yard. Doç. Dr. Nilgün Güdücü
09.30-10.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: İnfertilitede Tanı Yöntemleri. Prof. Dr. Bülent Baysal
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş:Fekondasyon, Plasentasyon ve Fetal Fizyoloji. Prof. Dr. Alin B. Yiğiter
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Fekondasyon, Plasentasyon ve Fetal Fizyoloji. Prof. Dr. Alin B. Yiğiter
13.30-14.20
14.30-15.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Endokrin sistem. Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku Çubuk, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Patoloji-II: Endokrin sistem. Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku Çubuk, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II: Örnek Makalelerin İncelenmesi. Yard. Doç. Dr.Albena Gayef
21 NİSAN 2015 SALI
08.30-10.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş Klinik uygulama. Doç. Dr. Cem Baykal
10.30-11.20
Kl. Mikrobiyoloj-II Lab A Grubu: Kanda Sıtma Parazitinin Gösterilmesi II. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr.
Neşe İnan
11.30-12.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Kanda Sıtma Parazitinin Gösterilmesi II . Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr.
Neşe İnan
13.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Neşe İnan
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş Ara Sınavı
Kl. Mikrobiyoloj-II Lab A Grubu: Kanda Sıtma Parazitinin Gösterilmesi II Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr.
Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Kanda Sıtma Parazitinin Gösterilmesi II Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr.
22 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Imaging the body-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Poem. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-II: Otakoidler-vazoaktif peptidler. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-II: Otakoidler-vazoaktif peptidler. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Endokrin sistem. Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku Çubuk, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Klinik Mikrobiyoloji-II: Barsak protozoonları. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-II: Doğum öncesi tanı ve preimplantasyon genetik tanı. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-II: Doğum öncesi tanı ve preimplantasyon genetik tanı. Prof. Dr. Volkan Baltacı
23 NİSAN 2015 PERŞEMBE
(23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI RESMİ TATİL)
24 NİSAN 2015 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Imaging the body-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Poem. LL Perry
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş:.Cinsel Yolla Bulaşan hastalıklar. Doç. Dr. Banu B. Günenç
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş:Endoskopik tanı ve Girişimler. Prof. Dr. Cem Baykal
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Kl. Mikrobiyoloji-II: Kan protozoonları. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II: Doku protozoonları. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
A Grubu: Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Abortuslar. Yard. Doç. Dr. Nilgün Güdücü
13. HAFTA
27 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Obstetrşkte şok. Doç. Dr. Banu B. Günenç
09.30-10.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş:Anormal Uterin Kanamalrı. Prof. Dr. Cem Baykal
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Anormal Uterin Kanamalrı. Prof. Dr. Cem Baykal
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Menopoz. Yard. Doç. Dr. Herman İşci
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-II: Kas iskelet sistemi ve deri. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-II: Kas iskelet sistemi ve deri. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II:Örnek makalelerin İncelenmesi. Yard. Doç. Dr.Albena Gayef
28 NİSAN 2015 SALI
08.30-10.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş Klinik uygulama. Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter
10.30-11.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Genel Tekrar. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
11.30-12.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Genel Tekrar. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
13.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Klinik uygulama. Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Genel Tekrar. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Genel Tekrari. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
29 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Imaging the body-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Story.. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-II: Otakoidler-Lipid Yapıdaki Otakoidler ve NO. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-II: Otakoidler-Lipid Yapıdaki Otakoidler ve NO. Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Kas İskelet Sistemi. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Klinik Mikrobiyoloji-II: Nematodlar. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-II: Moleküler Sitogenetik ve array teknolojileri. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-II: Moleküler Sitogenetik ve array teknolojileri. Prof. Dr. Volkan Baltacı
30 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30-10.20
A Grubu: Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Banu B. Günenç
08.30-09.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Endokrin Sistem, Kas İskelet Sistemi. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
09.30-10.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Endokrin Sistem, Kas İskelet Sistemi Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş:.Jinekoloji ve Obstetrikte Akut Batın. Doç. Dr. Faruk Abike
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Jinekoloji ve Obstetrikte Akut Batın. Doç. Dr. Faruk Abike
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
B Grubu: Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Banu B. Günenç
Patoloji-II Lab A Grubu: Endokrin Sistem, Kas İskelet Sistemi. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Patoloji-II Lab A Grubu: Endokrin Sistem, Kas İskelet Sistemi .Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. İpek Çoban
Deontoloji: Yaşamın başlangıcı ve sonu ile ilgili etik kurallar. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
01 MAYIS CUMA
(RESMİ TATİL)
14. HAFTA
04MAYIS 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş:Jinekolojik Onkolojide Tanı ve tarama Yöntemleri. Prof. Dr. Cem Baykal
09.30-10.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Jinekolojik Onkolojide Tanı ve tarama Yöntemleri. Prof. Dr. Cem Baykal
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş:Jınekolojik Onkolojide Tedavi Prensipleri. Prof. Dr. İlkkan Dünder
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: :Jınekolojik Onkolojide Tedavi Prensipleri. Prof. Dr. İlkkan Dünder
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-II:Deri. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-II: Deri. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II:Etkili Sunum Teknikleri. Yard. Doç. Dr.Albena Gayef
05 MAYIS 2015 SALI
08.30-10.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş Klinik uygulama. Yard. Doç. Dr. Nilgün Güdücü
10.30-11.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Genel Tekrar. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
11.30-12.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Genel Tekrar. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
13.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Klinik uygulama. Doç. Dr. Cem Baykal
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Genel Tekrar. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Genel Tekrari. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
06 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Imaging the body-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Story. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-II: Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçlar ve Gut Hastalığının Tedavisi. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-II: Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçlar ve Gut Hastalığının Tedavisi . Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Deri. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Klinik Mikrobiyoloji-II: Nematodlar. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-II: Gen tedavisi ve genetik etik. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-II: Gen tedavisi ve genetik etik. Prof. Dr. Volkan Baltacı
07 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30-10.20
A Grubu: Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş Klinik uygulama. Doç. Dr. Cem Baykal
08.30-09.20
Patoloji-II Lab B Grubu:Deri, Sinir istemi. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku Çubuk
09.30-10.20
Patoloji-II Lab B grubu: Deri, Sinir Sistemi. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku Çubuk
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Genel Tekrar. Doç. Dr. Cem Baykal
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Genel Tekrar. Doç. Dr. Cem Baykal
08.30-10.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
B Grubu: Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş Klinik uygulama. Doç. Dr. Cem Baykal
Patoloji-II Lab A Grubu: Laboratuvar sınavı. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku Çubuk
Patoloji-II Lab A grubu: Laboratuvar sınavı. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Fatmagül Kuşku Çubuk
Deontoloji: Tıp etiği ile ilgili bildirgeler. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
08 MAYIS 2015 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Intergrated body systems-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Living with stress/comprehension. LL Perry
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Genel Tekrar. Prof. Dr. İlkkan Dünder
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Genel Tekrar. Prof. Dr. İlkkan Dünder
10.30-11.20
11.30-12.20
15.30-16.20
Kl. Mikrobiyoloji-II: Trematodlar. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II: Sestodlar. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
: Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Genel tekrar. Prof. Dr. İlkkan Dünder
15. HAFTA
11 MAYIS PAZARTESİ
08.30-09.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Genel Tekrar. Yard. Doç. Dr. Nilgün Güdücü
09.30-10.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş:Genel tekrarn. Yard. Doç. Dr. Nilgün Güdücü
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Genel tekrar. Prof. Dr.. Cem Baykal
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Genel Tekrar.Prof. Dr. Cem Baykal
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Patoloji-II: Sinir Sistemi. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Patoloji-II: Sinir sistemi. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II: K-kare testleri. Sözlü Bildiri ve Poster Hazırlama teknikleri. Yard. Doç. Dr.Albena
Gayef
12 MAYIS 2015 SALI
08.30-10.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş Klinik uygulama. Doç. Dr. Cem Baykal
10.30-11.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A Grubu: Pratik sınavı. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
11.30-12.20
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab A grubu: Pratik sınavı. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
13.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
A Grubu: Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Klinik uygulama. Doç. Dr. Cem Baykal
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab B Grubu: Pratik sınavı. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II Lab B grubu: Pratik sınavı. Prof. Dr. Ayşe Arısoy, Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
13 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Intergrated body systems-Examination Techniques. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Living with stress/comprehension. LL Perry
10.30-11.20
Farmakoloji-II: Genel Tekrar. Doç. Dr. Demet Akın
11.30-12.20
Farmakoloji-II: Genel Tekrar . Doç. Dr. Demet Akın
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Patoloji-II: Sinir sistemi. Prof. Dr. Vildan Karpuz
Klinik Mikrobiyoloji-II: Sestodlar. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Klinik Genetik-II: Genel tekrar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
Klinik Genetik-II: Genel tekrar. Prof. Dr. Volkan Baltacı
14 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30-10.20
A Grubu: Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Klinik uygulama. Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter
08.30-09.20
Patoloji-II Lab B Grubu: Laboratuvar sınavı. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdur
09.30-10.20
Patoloji-II Lab B grubu: Laboratuvar sınavı. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdur
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Genel tekrar. Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Genel tekrar. Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter
13.30-15.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
B Grubu: Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Klinik uygulama. Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter
Patoloji-II Lab A Grubu: Laboratuvar sınavı. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdur
Patoloji-II Lab A grubu: Laboratuvar sınavı. Prof. Dr. Vildan Karpuz, Yard. Doç. Dr. Noyan Can Akdur
Deontoloji: Yemin/And. Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
15 MAYIS 2015 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İngilizce-VI: Medical: Revision and Consolidation. IM Perry
09.30-10.20
Tıbbi İngilizce-VI: English: Revision and Consolidation. LL Perry
10.30-11.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Genel tekrar. Yard. Doç. Dr. Banu B. Günenç
11.30-12.20
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Genel tekrar. Yard. Doç. Dr. Banu B. Günenç
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Kl. Mikrobiyoloji-II: Antiparaziter ilaçlar. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
Kl. Mikrobiyoloji-II: Genel tekrar. Yard. Doç. Dr. Neşe İnan
A Grubu: Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş: Genel tekrar. Yard. Doç. Dr. Herman İşçi
YARIYIL SONU SINAVLARI
(18-30 MAYIS 2015)
18 MAYIS 2015 PAZARTESİ
19 MAYIS 2015 SALI
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
20 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
Patoloji-II
21 MAYIS 2015 PERŞEMBE
- Deontoloji
22 MAYIS 2015 CUMA
15 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ
Klinik Mikrobiyoloji-II
25 MAYIS 2015 SALI
Tıbbi İngilizce-VI
26 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
Farmakoloji-II
27 MAYIS 2015 PERŞEMBE
Klinik Genetik-II
28 MAYIS 2015 CUMA
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II
Sınav saati: 14.00
Download

III. Sınıf Ders İçerikleri - İstanbul Bilim Üniversitesi