Poskytovateľ:
3omedia, s.r.o.
027 32 Habovka 266
IČO: 36766411, DIČ: 2022367072
e-mail: [email protected], tel.: 043 5395 206
Cenník poskytovaných služieb
Televízne služby
sociálny balík
3,00 EUR/mesačne
základný balík + balík digital
7,30 EUR/mesačne
jednorazové služby
cena za zriadenie koaxiálnej prípojky v rodinnom dome
35,00 EUR
dodávka materiálu a montáž 1 kus TV zásuvky vrátane krabice
10,00 EUR
servisné služby na žiadosť účastníka
18,00 EUR
neopodstatnený výjazd
18,00 EUR
znovupripojenie účastníka
20,00 EUR
zapojenie domového zosilňovača
99,00 EUR
dodatočná zmena zo sociálneho balíka na základný balík
0,00 EUR
dodatočná zmena zo základného balíka na sociálny balík
9,00 EUR
zmluvná pokuta za zaslanie upomienky formou listu
3,00 EUR
cena /mesiac
bez viazanosti
cena/mesiac
s viazanosťou 2 roky
I-FLAT cable do 6 Mbit / 2 Mbit
17,00 EUR
10,50 EUR
I-FLAT cable do 12 Mbit / 2 Mbit
20,00 EUR
13,00 EUR
I-FLAT cable do 18 Mbit / 2 Mbit
22,00 EUR
16,00 EUR
I-FLAT cable do 24 Mbit / 3 Mbit
24,00 EUR
19,00 EUR
-
19,90 EUR
jednorazový poplatok
bez viazanosti
jednorazový poplatok
s viazanosťou 2 roky
80,00 €
30,00 € *
35,00 EUR
35,00 EUR
Internetové služby
Multibalík TV + internet 12/2Mbit
Zriadenie, montáž, modem.
(Platí pre užívateľov pripojených na KDS)
Zriadenie koaxiálnej prípojky v rodinnom dome.
(Platí pre užívateľov, ktorí nemajú zriadenú prípojku na KDS)
Káblový internet s rýchlosťou a spoľahlivosťou optického internetu. E-mailová schránka zdarma. Pripojenie na
internet dátovo a časovo neobmedzené. Agregácia 1:16. Jednorazový poplatok za zmenu služby z vyššej na nižšiu
3,50 EUR. Zmena služby z nižšej na vyššiu je bezplatná.
* Modem zostáva majetkom spoločnosti 3omedia a po uplynutí viazanosti je potrebné ho vrátiť nepoškodený
s pôvodným obalom.
Cenník je platný pre káblový distribučný systém v obciach Oravský Podzámok a Dolná Lehota. Podrobný
popis programových balíkov je v zmluve o pripojení. Pri zriadení prípojky v bytovom alebo rodinnom
dome nie sú v cene zahrnuté murárske práce a lištovanie v objekte.
Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH.
Download

Stiahnite si kompletný cenník v PDF