Peter Doskočil- PETROCOMP, Oslobodenia 794/24 , 922 03 Vrbové
IČO: 41 294 751
IČ DPH: SK1070638063
ČÚ: 5061222662/0900
__________________________________________________________________________
Cenník k zmluve o pripojení a poskytovaní retransmisie
prostredníctvom KDS Vrbové, platný od 1.7.2014.
Základná programová štruktúra - program ŠTANDARD
Digitálne vysielanie / Analógové vysielanie
Cena s DPH
(štvrťročne)
Počet dostupných televíznych programov:
Digitálne vysielanie: 41 programov
Analógové vysielanie 27 programov
21,- €
(7,- € mesačne)
Aktivačný poplatok
10,- €
Aktivačný poplatok z dôvodu nenahlásenia
prípojky
30,- €
DVB-C set-top-box s nastavením
74,- €


Digitálne vysielanie – Digitálny televízny príjem (potrebný DVB-C prijímač alebo DVB-C
set-top box)
Analógové vysielanie – Analógový televízny príjem (možnosť prijímať na každom televíznom
prijímači)
POZNÁMKA: Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programovej štruktúry na základe
meniacej sa ponuky na trhu.
Peter Doskočil- PETROCOMP, Oslobodenia 794/24 , 922 03 Vrbové
IČO: 41 294 751
IČ DPH: SK1070638063
ČÚ: 5061222662/0900
__________________________________________________________________________
Cenník materiálu, služieb a práce. Uvedené ceny sú vrátane DPH.
F – konektor Cavel
F – spojka female
F – spojka male
F – spojka uhlová
Redukcia F-IEC male
Redukcia F-IEC female
Scart kabel HQ 1,5 m
HDMI kabel 19mm, 2m
Galvanický oddeľovač zeme
IEC konektory (male-female) Cavel
TV rozbočovač 2xTV
TV rozbočovač 3x TV
TV rozbočovač 4x TV
Koaxiálny kábel vnútorný
Práca / hod naviac
Výjazd technika na vyžiadanie (pracovné dni)
Naladenie TV alebo set-top-boxu na vyžiadanie *
Špecifické zoradenie kanálov podľa požiadaviek
zákazníka
Zaslanie upomienky
Amiko DVB-C set-top-box
Amiko mini DVB-C set-top-box
Znovu pripojenie účastníka po odhlásení
Znovu pripojenie účastníka po odpojení z dôvodu
neplatenia
Zapojenie nového zákazníka (v cene zapojenia nie sú
zahrnuté zemné práce, lištovanie, murárske práce
a pod.)
Neopodstatnený výjazd
C200 DVB-C BOX (MPEG-4, HD, PVR)

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1m
1 hod
1 ks
1 ks
1x
1,- €
1,- €
1,70,- €
2,- €
1,70,- €
1,70,- €
7,- €
8,- €
5,- €
1,5,- €
6,- €
8,- €
10,- €
0,60,- €
16,60,- €
15,- €
5,- €
3,- €
1 ks
1 ks
1 ks
1x
1x
2,5,- €
74,- €
59,- €
5,- €
15,-€ + nedoplatok
1x
20,-€
1 hod
1 ks
20,-€
50,-€
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeno programovej štruktúry na základe meniacej sa ponuky na trhu
* nie všetky set-top-boxy dostupné na trhu sú schopné prijímať všetky programy poskytované
prostredníctvom KDS Vrbové
* nie všetky televízne prijímače sú schopné príjmu digitálneho vysielania
Download

Cenník k zmluve o pripojení a poskytovaní retransmisie