List1
Cenník stavebných prác
Cenník je len orientačný, presná cena sa stanoví až po obhliadke
Búracie práce
Jednotka
Demontáž jadra a rozvodov
Odstránenie preičok (porobetón, sadrokartón)
Odstránenie preičok 100 (tehla)
Odstránenie 150(tehla)
Osekanie dlažby a obkladov
Brúsne práce (brúskou na betón)
Sekacie práce (sekacím kladivom)
Odstránenie podláh (pvc, parkety, plávajúce)
Odstránenie tapiet
Oškrabanie starých náterov
Osekanie plste, lepenky a lepidiel z betónu
Demontáž šrubovanej zárubne
Vysekanie oceľovej zárubne zaliatou betónovou zmesou
Odvoz sute (podľa množstva)
Otvor na dvere 60-90 x203 v panley 8cm
Otvor na dvere 60-90 x203 v panley 15cm
Otvor na dvere 60-90 x203 v tehle 10cm
Otvor na dvere 60-90 x203 v tehle 15cm
ks
m2
m2
m2
m2
cm3
1 hod
m2
m2
m2
m2
ks
ks
Murárske práce
Jednotka
Murovanie (porobetónove tvárnice)
Murovanie (paletne tehly)
Murovanie zvislých stien do oblúku
Hrubé omietky
Kotvenie múrov
Nanesenie a orezanie montážnej peny
Vymurovanie rohov mimo 90°
Vymurovanie klenby
Vymurovanie otvorov
Osadenie oceľových zárubni
Špalety (otvory, výklenky okolo okien a dverí) vyrovnávanie
Špalety (otvory, výklenky okolo okien a dverí) finálna úprava
Sieťkovanie stien
Sieťkovanie stropov
Penetrovanie 1x
Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 1cm
Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 2cm
Vyrovnávanie stien a stropov nad 2cm
Vyrovnávanie podláh (betónový poter)
Bandažovanie styčných spojov sklotextilnou sieťkou
Stierkovanie stien
Stierkovanie stropov
Murovanie betónovimi tvárnicami Premac
Betonáž základových pasov, pätiek, múrov
Viazanie betónovej ocele
m2
m2
m2
m2
1 kotva
bm
ks
ks
ks
ks
bm
bm
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1 vrece
bm
m2
m2
m3
m3
kg
Strana 1
ks
ks
ks
ks
Cena s DPH
135,00 €
8,30 €
12,00 €
18,00 €
8,00 €
0,01 €
16,60 €
2,00 €
2,70 €
2,70 €
3,32 €
6,00 €
67,00 €
100,00 €
130,00 €
300,00 €
30,00 €
45,00 €
Cena s DPH
11,00 €
13,00 €
40,00 €
4,00 €
0,70 €
0,30 €
33,19 €
50,00 €
19,92 €
24,90 €
6,64 €
6,64 €
3,50 €
5,00 €
0,50 €
6,00 €
9,96 €
13,00 €
6,00 €
2,00 €
5,00 €
6,00 €
29,00 €
21,50 €
0,40 €
List1
Vyhotovenie debnení vencov, trámov, prekladov
Hydroizolácie náterom asfaltovým
Hydroizolácie natavením pásov asfaltovým
Rozkladanie prefabrikatovaného stropu
Murovanie komínov s komplet osadením
Stavba krbu
Obmúrovanie (zvodu zrážkovej vody a teplovedné potrubie)
Vymurovka sklobetón (sklenené tvárnice)
Vystuženie prekladov roxormi (nad dverami a otvormi)
Osadenie keramických prekladov
Izolovanie stien (kamenná vlna)
Vykopanie základov – ručne
Vykopanie základov – strojom
Debnenie základu
Debnenie stropu
Zhotovenie betónového schodiska (jednoduché)
Osadenie plastových okien do peny
m2
m2
m2
m2
bm
ks
1 tvárnica
1preklad
1preklad
m2
1 hod
1 hod
m2
m2
ks
bm
13,30 €
0,17 €
1,70 €
12,50 €
20,00 €
dohodou
66,39 €
3,32 €
6,00 €
8,00 €
3,30 €
7,00 €
dohodou
6,00 €
10,00 €
700,00 €
5,00 €
Obkladačské práce
Jednotka
Cena s DPH
Pokládka obkladačiek
Pokládka dlažby
Pokládka obkladačiek 15x15 cm a menej
Pokládka obkladačiek 20x20 cm a menej
Pokládka dlažby a obkladov nad 60cm
Mozaika
Mozaika (prekladaná do tehličiek)
Pokládka dekoratívneho kameňa
Príplatok za pokládku obkladačiek a dlažby diagonálne
Príplatok za pokládku obkladačiek a dlažby bez škár
Príplatok za pokládku obkladačiek (15x15) a dlažby (20x20) diagonálne
Montáź soklov
Montáž lištel, bombát cigár a dekorov
Vykrúženie otvorov do obkladu
Montáž rohových líšt na obklad
Brúsenie obkladov na vonkajšie rohy
Lepenie zrkadla + olištovanie
Škárovanie jednofarebne
Škárovanie dvojfarebne
Múrovane police
Vyrovnanie stien pod obklad
Úprava povrchu pod zámkovú dlažbu
Pokládka zamkovej dlažby
Osadenie obrudníkov
Montáž žľabov
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
+30% m2
+30% m2
+30% m2
bm
ks
ks
bm
bm
ks
m2
m2
bm
m2
m2
m2
bm
bm
Zateplenie omietky a fasád
Jednotka
Zateplenie fasády – polystyrén, sieť, povrchová úprava
Výstupky okolo okien
Vyrovnanie fasády
Omietka tenkovrstvová, Ytong
Omietka -špric, jadro, štuk – Protherm
m2
bm
m2
m2
m2
Strana 2
13,28 €
13,28 €
18,26 €
16,26 €
22,00 €
35,00 €
70,00 €
30,00 €
3,98 €
3,98 €
5,48 €
5,00 €
1,00 €
3,00 €
6,70 €
15,50 €
49,79 €
2,70 €
3,70 €
50,00 €
3,00 €
40,00 €
10,00 €
4,00 €
5,00 €
Cena s DPH
12,00 €
7,00 €
2,00 €
6,00 €
7,00 €
List1
Penetrácia povrchov
m2
Vodoinštalatérske práce
Jednotka
Výmena odpadovej odbočky na WC v stupačke
Zapustenie potrubia do poteru (frézovanim)
Výmena alebo preinštalovanie stupačkového ventilu a vodomerov
Montáž nových rozvodov (voda, odpad)
Montáž rohových ventilov
Vŕtanie otvorov (akrytálova vaňa, nerezový drez)
Vŕtanie otvorov (kamenínový drez)
Montáž umývadla
Montáž WC (combi)
Montáž WC (závesné)
Montáž stenovej batérie
Montáž podomietkovej batérie
Montáž stojankovej batérie
Osadenie vane k obkladu
Osadenie vane pod obklad (precízne osadená vaňa s plastovými lištami)
Osadenie sprchovej vaničky
Osadenie sprchovacieho kúta
Kompletáž sprchovacieho kúta
Osadenie sprchovacích dverí
Kompletáž a zapojenie sprchovacieho boxu
Montáž doplnkov (zrkadlo, vešiaky, skrinky a pod.)
Silikóvanie
ks
bm
ks
1 vývod
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1 hod/osoba
bm
Sadrokartónarské práce
Jednotka
Demontovateľná stena stupačky s dvierkami
Sadrokartónový strop (rovný)
Sadrokartónový strop (s odskokmi)
Zhotovenie klenby
Osadenie rohových líšt
Tlmenie akrylátovým ttmelom
Maľovanie sadrokartónu
Maľovanie impregnovaného sadrokartónu (zelený)
Sadrokartónové priečky
Sadrokartónové poličky
ks
m2
m2
ks
bm
bm
m2
m2
m2
bm/ks
Maliarske práce
Jednotka
Oškrabanie starej farby
Penetrácia
2x náter klasickými bytovými farbami (primalex jednofarebne)
Tretí a každý ďalší náter
2x náter klasickými bytovými farbami (primalex viacfarebne)
Tretí a každý ďalší náter
2x náter klasickými bytovými farbami (nanášaný malým valčekom
jednofarebne)
Tretí a každý ďalší náter
2x náter klasickými bytovými farbami (nanášaný malým valčekom
viacfarebne)
m2
m2
m2
m2
m2
m2
0,50 €
0,50 €
1,33 €
0,60 €
1,66 €
0,66 €
m2
m2
1,99 €
0,99 €
m2
2,66 €
Strana 3
0,50 €
Cena s DPH
50,00 €
16,60 €
11,62 €
24,90 €
3,30 €
6,00 €
7,50 €
19,92 €
19,92 €
59,75 €
11,62 €
11,62 €
8,30 €
66,39 €
100,00 €
40,00 €
43,00 €
50,00 €
50,00 €
125,00 €
7,20 €
1,66 €
Cena s DPH
133,00 €
11,62 €
13,28 €
60,00 €
3,32 €
0,70 €
1,33 €
3,30 €
15,00 €
20,00 €
Cena s DPH
List1
Tretí a každý ďalší náter
Náter zárubne
Náter rúr do priemeru 10cm
Náter alebo striekanie radiátora
Prípravné práce (akrylovanie, sadrovanie, presun nábytku, prikrývanie fóliou)
Maliarskeé výspravky
Náter dverí – obrúsenie, tlmenie, zaklad, vrchný email
Náter okien – opaľovanie, tlmenie ,brúsenie, zaklad, vrchný email
m2
ks
bm
ks
1 hod/osoba
1 hod/osoba
ks
ks
Plávajúce podlahy
Jednotka
Príprava a vysávanie podkladu
Izolácia (parozábrana)
Izolácia (kroková)
Pokládka drevenej a laminátovej podlahy (plochy nad 3x3 m)
Pokládka drevenej a laminátovej podlahy (plochy do 3x3 m)
Príplatok za pokládku podlahy diagonálne (plochy nad 3x3 m)
Príplatok za pokládku podlahy diagonálne (plochy do 3x3 m)
Lištovanie (obvodové lišty)
Ukončovanie bez prechodových prvkov (obvodové lišty)
Ukončovanie a prechodné prvky (obvodové lišty)
Lištovanie (prechodné lišty)
Tlmenie parketovým tmelom
m2
m2
m2
m2
m2
+30% m2
+30% m2
bm
rez
ks
ks
1 hod/osoba
Ostatné práce
Jednotka
Zrezanie dverí so zameraním
Montáž prahu
Montáž parapety
Osadenie obložkovej zárubne
Nezamerateľne práce
Demontáž a montáž steny stupačky so závesným WC (pri výmene stupačiek)
Demontáž a montáž steny stupačky s WC kombi (pri výmene stupačiek)
ks
ks
bm
ks
1 hod/osoba
Doprava
Jednotka
Nákup a dovoz stavebného a inštalačného materiálu
Dovoz sanity z jedného miesta (naloženie, vynesenie do bytu)
Jazda
Dovoz podláh, dlažieb a obkladov z jedného miesta (naloženie, vynesenie do
bytu)
Jazda
Prepava osôb na pracovisko (mimo mesta)
km
Obhliadka
Zameranie stavu a spracovanie cenovej ponuky bez stavebného a
inštalačného materiálu (túto sumu v plnej výške vrátime pri realizácii prác
našou firmou)
Zameranie stavu a spracovanie cenovej ponuky vrátane stavebného a
inštalačného materíalu ( túto sumu v plnej výške vrátime pri realizácii prác
našou firmou )
Jednotka
Materiál na dodanie
Jednotka
Obkladový a dlažbový kameň Andezita-2
Fasádna omietka v rôznych farbách
m2
kg
Strana 4
1,33 €
11,62 €
1,49 €
16,60 €
6,65 €
5,00 €
20,00 €
18,00 €
Cena s DPH
0,50 €
0,17 €
0,17 €
4,50 €
5,30 €
1,35 €
1,59 €
2,00 €
1,00 €
0,27 €
3,32 €
6,65 €
Cena s DPH
6,50 €
5,00 €
4,00 €
40,00 €
7,20 €
60,00 €
50,00 €
Cena s DPH
150,00 €
15,00 €
30,00 €
0,45 €
Cena s DPH
0,00 €
0,00 €
Cena s DPH
10,00 €
1,20 €
List1
Marmolit v rôznych farbách
16kg
Krovy-strechy-cena podla projektu alebo dohodou
Strana 5
25,00 €
Download

Cenník stavebných prác