037/7832286
Cenník prístupu do siete internet prostredníctvom siete MOBILATAK_NET,
Prevádzkovatelia/Poskytovatelia MOBILA ATAK NR s.r.o IČO 45298777, MOBIL ATAK VRABLE s.r.o IČO 45299188, MOBIL ATAK
NZ s.r.o IČO 45298572, MOBIL ATAK ZM s.r.o IČO 45299293, MOBIL ATAK s.r.o. IČO 45 297 941, MOBIL ATAK ISP s.r.o. IČO
45455376 sídla Štefanovičová 2, 951 15
Obchodné zastúpenie : Moravská 308, 952 01 Vráble, t.č. 037/7832286 poštová adresa : P. O. BOX 82, 952 01 Vráble
Firma MOBIL ATAK – regionálny internetový poskytovateľ v Nitrianskom kraji
prináša aj Vám možnosť bezplatného nezáväzného vyskúšania našich služieb na
dobu dva týždne a pri viazanosti 24 mesiacov získať mesiac pripojenia a 8 GB USB
kľúč ZDARMA.
AKCIA pri prechode od iného poskytovateľa 2 mesiace pripojenia ZDARMA*
Možnosti zriadenia individuálneho rádiového pripojenia v pásme 5 Ghz
Pripojenie
5 GHz
Max.
rýchlosť
Max.
agregácia
Cena mesačne
Aktivácia
-viazanosť
24 mesiacov
Aktivácia
-viazanosť
12 mesiacov
Aktivácia –bez
viazanosti
zapožičanie
zariadenia
Aktivácia
–bez
viazanosti
-odpredaj
zariadenia
9,90 €
13,28 €
19,92 €
26,56 €
29 €
1€
1€
1€
39 €
29 €
19 €
9€
49 €
49 €
39 €
29 €
99 €
99 €
99 €
99 €
5G Basic
1536 / 256
1:8
5G Doma
7168 / / 512
1:8
5G Standard
11264/ 512
1:8
5G
Profesional
15360/
1024
1:8
Pri viazanosti zariadenie zostáva majetkom poskytovateľa.
V cene inštalácií je zahrnuté:
- klientské zariadenie, 5-24 dB anténa s 0,5 metrovým anténnym káblom, 5 metrov sieťového káblu
- pripevnenie antény na vonkajšiu stenu za okno či na balkón alebo na existujúci stožiar a jej nasmerovanie
- 1xprieraz (8mm diera) do bytu z okna či balkónu
- nalisovanie (krimpovanie) koncoviek konektorov RJ45 na oboch stranách
- 1xaktivácia služby a jej predvedenie zákazníkovi - nastavenie plne funkčného PC užívateľa. Ak technik zistí technickú poruchu na
strane odberateľa, ktorá sa nedá odstrániť jednoduchým zásahom, tak preukáže funkčnosť pripojenia na servisnom notebooku. V
prípade naliehania zo strany zákazníka technik bude toto pripojenie účtovať ako servisný zásah. Služby ako napr. lištovanie či
schovávanie káblu v byte, inštalácia operačného systému, zabezpečenie počítača firewallom či antivírom, odstránenie spyware či
adware zo systému, nie sú v cene inštalácie, sú spoplatnené sumou podľa platného cenníka.
Príplatky: Sieťový kábel 0,35€/meter. Koncovky 0,35€/kus, IP56 krabica 10€, sieťová karta 10€, Konzola 14€. Konfigurácia ďalšieho
počítača 10€.
Pri platbe rok vopred zľava 10 %.Pri platbe polroka vopred zľava 5 %.
Aktuálne pokrytie :
Babindol, Branč, Čeladice, Čechynce, Dolné Obdokovce, Dyčka, Dyčka – Majer, Černík, Červený Hrádok, Čierne Klačany, Čifáre, Golianovo,
Horný Ohaj, Hosťová, Húl - časť, Ivanka pri Nitre, Janíkovce, Lovce, Lúčnica nad Žitavou, Klasov, Komjatice , Kmeťovo, Machulicne, Malanta,
Malá Maňa, Malé Chyndice, Malé Vozokany Malý Cetín, Malý Lapáš, Martinová, Melek, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Nemčiňany, Nevidzany ,
Nitra – Krškany, Nitra – Čermáň, Nitra – Zobor, Nitra – mesto, Nitrianske Hrnčiarovce, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Podhájska, Pohranice, Prílepy,
Radava-časť, Slepčany, Štitáre, Tajná, Telince, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Veľká Maňa, Veľké Chyndice, Veľké Vozokany, Veľký Cetín,
Veľký Kýr, Veľký Lapáš, Vieska nad Žitavou, Vinodol, Vlkas, Volkovce, Vráble, Vráble – Vinice,Zlaté Moravce, Žikava, Žitavany, Žitavce, Naše
pokrytie neustále rozširujeme.
Uplatňovanie FUP, po prenose 6000 MB dát v čase 8-22 hod. v oboch smeroch(download+upload) môže poskytovateľ obmedziť maximálnu
rýchlosť pripojenia do konca dňa na 512/100 kbit/s s agregáciou 1:8. Obnovenie pôvodnej rýchlosti sa vykoná automaticky o 00:10.Rýchlosť sa
udáva v kbit/sekunda, kde prvé číslo udáva download(prijímanie) a druhé číslo upload(odosielanie) dát. Pripojenie slúži na pripojenie max. troch
počítačov v rámci domácnosti do dátovej siete. V cene je jedna neverejná IP adresa. Platba prevodom/vkladom na náš účet mesiac vopred do 15teho
dňa v mesiaci. Neakceptujeme platby poštovou poukážkou. Pri viazanosti zariadenie zostáva majetkom poskytovateľa.
Na Vaše otázky Vám radi odpovieme v predajni MOBIL ATAK, Moravská 308 /nová zelená budova oproti
poliklinike/ Vráble.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na široký sortiment nových i používaných mobilných telefónov, počítačov, príslušenstva
a poskytovania servisu, ktoré tiež ponúkame.
Môžete nás kontaktovať aj telefonicky na 037/7832286 alebo mailom na [email protected]
* Podmienkou využitia tejto akcie je kópia zmluvy,výpovede a poslednej faktúry od iného poskytovateľa
Vo Vrábľoch, dňa 08. 01. 2015, platí od 09.01.2015. Všetky ceny pre MOBIL ATAK s.r.o. sú vrátane DPH
20%. Pre ostatných prevádzkovateľov sú to ceny konečné, nie sú platcami DPH.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––tel: 0377832286
email: [email protected] web: www.mobilatak.sk
Download

VIDIEK EURO 20150108