Cenník prác pre rekonštrukcie bytov DREKON
Jednotka
Elektroinštalácie
Drážkovanie do betónu na jeden kábel
Drážkovanie do tehly na jeden kábel
Drážkovanie do pórobetónu na jeden kábel
Osadenie inštalačnej krabice do betónu a tehly ( pod omietku )
Osadenie inštalačnej krabice do pórobetónu ( pod omietku )
Osadenie inštalačnej krabice na omietku
Zapojenie svorkovnice v inštalačnej krabici
Montáž zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie
Montáž vypínača do inštalačnej krabice a zapojenie
Montáž anténnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie
Montáž telefónnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie
Demontáž starej skrinky s ističmi
Osadenie ističovej skrinky na omietku
Montáž ističa do ističovej skrinky a zapojenie
Montáž prúdového chrániča do ističovej skrinky a zapojenie
Montáž zvončeka do ističovej skrinky a zapojenie
Montáž PVC lišty pre káble
Montáž káblov – káblovanie
Montáž vodiča ( zemnenie oceľovej vane )
Vykrúžovanie otvorov so zameraním do sadrokartónového
stropu pre podhľadové svietidlá a ventilátor.
Zapojenie transformátora pre halogénové svetlá
Zapustenie a zapojenie podhľadového svietidla
Montáž a zapojenie stenového ventilátora
Montáž a zapojenie stropného ventilátora
Montáž a zapojenie nástenného svietidla
Montáž a zapojenie stropného svietidla
Montáž a zapojenie digestora
Montáž a zapojenie komínkového digestora
Nezamerateľné elektroinštalačné práce
Búracie práce
Demontáž jadra a rozvodov
Odstránenie priečok ( pórobetónových )
bm
bm
bm
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
bm
bm
bm
Cena €
9,96
5
1,66
10
5
2
9
4
2,5
4
2,5
8
21,5
3,3
8
3,3
1,7
0,75
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1h/1osoba
1,6
3
3
8
13
4
6
10
15
9
ks
m2
135
8,3
Osekanie dlažby a obkladov
Búracie práce ( brúskou na betón )
Sekacie práce ( sekacím kladivom )
Odstránenie podláh ( PVC, perkety, plávajúce podlahy )
Odstránenie tapiet
Oškrabanie starých náterov
Osekanie plste, lepenky a lepidiel z betónu
Demontáž šrubovanej zárubne
Vyrezanie oceľovej zárubne
Vysekanie oceľovej zárubne zaliatej betónovou zmesou
m2
cm3
1 hod.
m2
m2
m2
m2
ks
ks
ks
8
0,01
16,6
2
2,7
2,7
3,32
6
17
67
Výroba a montáž domácich a záhradných vodárničiek
Cena sa stanoví podľa druhu čerpadla, tlakovej nádoby a ostatných komponentov na základe
požiadaviek zákazníka.
Obkladačské práce
Pokládka obkladačiek
Pokládka dlažby
Pokládka obkladačiek 15 x 15 cm a menej
Pokládka dlažby 20 x 20 a menej
Pokládka dlažby a obkladov nad 60 cm
Mozaika
Mozaika ( pokládana do tehličiek )
Pokládka dekoratívneho kameňa
Príplatok za pokládku obkladačiek a dlažby diagonálne
Príplatok za pokládku obkladačiek ( 15x15) a dlažby ( 20x20 ) diagonálne
Montáž soklov
Montáž lištel, bombát a dekorov
Vykrúženie otvoru do obkladu
Montáž rohových a plastových líšt na obklad
Brúsenie obkladov na vonkajšie rohy
Lepenie zrkadla + olištovanie
Škárovanie
Murované police
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
+30%m2
+30% m2
bm
ks
ks
bm
bm
ks
m2
bm
13,28
13,28
18,26
18,26
22
35
70
30
3,98
5,48
5
1
3
6,7
8,5
49,79
2,7
50
Vodoinštalačné práce
Výmena odpadovej odbočky na WC v stupačke
Zapustenie potrubia do poteru
frézovaním
Montáž nových rozvodov
( voda, odpad )
Montáž rohových ventilov
Vŕtanie otvorov ( akrylátová vaňa, nerezový drez )
Vŕtanie otvorov ( kameninový drez )
Montáž umývadla
Montáž WC combi
Montáž WC ( geberit )
ks
bm
1 vývod
ks
ks
ks
ks
ks
ks
50
16,6
24,9
3,3
6
7,5
19,92
19,92
59,75
Montáž stenovej batérie
Montáž stojánkovej batérie
Osadenie vane k obkldu
Osadenie vane pod obklad ( precízne osadená vaňa )
Osadenie sprchovej vaničky
Osadenie sprchového kúta
Kompletáž sprchovacieho kúta
Kompletáž a zapojenie sprchovacieho boxu
Montá doplnkov ( zrkadlo, vešiaky, skrinky... )
Silikónovanie
Sadrokartónarské práce
Stena stúpačiek s dvierkami
Sadrokartónový strop ( rovný )
Sadrokartónový strop ( s odskokmi )
Zhotovenie klenby
Osadenie rohových líšt
Tmelenie akrylátovým tmelom
Predsadená stena
Suché omietky – lepenie sadrokartónu
Montáž priečky
Osadenie zárubne
Príplatky za montáž :
Úprava rohov 90 st.
Úprava rohov s uhlom iným, ako 90 st.
Obklad strešného okna
Osadenie a obklad strešných schodov
Montáž parozábrany
Montáž tepelnej izolácie
Dvojstranný kastlík
Trojstranný kastlík
Obklad stĺpa
Maliarské práce
Oškrabanie starej farby
Penetrácia
2x náter klasickými bytovými farbami ( jednofarebne )
Tretí a každý další náter
2x náter klasickými bytovými farbami ( viacfarebne )
Tretí a každý další náter
2x náter špeciálnymi farbami ( nanášaný malým valčokom jednofarebne )
Tretí a každý další náter
2x náter špeciálnymi farbami ( nanášaný malým valčokom viacfarebne )
Tretí a každý další náter
Náter zárubne
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1 hod/osoba
bm
ks
m2
m2
ks
bm
bm
m2
m2
m2
ks
bm
bm
ks
ks
m2
m2/vrstva
bm
bm
bm
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ks
11,62
8,3
66,39
100
40
43
50
125
6,65
1,66
133
10
12
60
3,32
0,7
7
6
11
18
3,1
4,3
33
84
0,7
1
8
9,7
9,8
0,5
0,5
2
0,6
2,1
0,66
2,3
0,99
2,66
1,33
11,62
Náter rúr do priemeru 10 cm
Náter, prípadne striekanie radriátora
Prípravné práce ( akrylovanie, sadrovanie, presun nábytku, prikrývanie
fóliou ... )
Plávajúce podlahy
Príprava a vysávanie podkladu
Izolácia ( parozábrana )
Izolácia ( kročajová )
Pokládka drevenej a laminátovej podlahy ( plochy nad 3 x 3m )
Pokládka drevenej a laminátovej podlahy ( plochy do 3 x 3m )
Lištovanie ( obvodové lišty )
Ukončovanie bez prechodových prvkov ( obvodové lišty )
Ukončovacie a prechodové prvky ( obvodové lišty )
Lištovanie ( prechodové lišty )
Tmelenie parketovým tmelom
Káblovanie
Ostatné práce
Zameranie stavu a spracovanie cenovej ponuky bez stavebného
a inštalačného materiálu ( túto sumu v plnej výške vrátime pri
realizácii zákazky našou firmou )
Zameranie stavu a spracovanie cenovej ponuky vrátane stavebného
a inštalačného materiáli ( túto sumu v plnej výške vrátime pri realizácii
zákazky našou firmou )
Režijné náklady 8% zo sumy celkových nákladov
bm
ks
1,49
16,6
1 hod/ osoba
6,65
m2
m2
m2
m2
m2
bm
rez
ks
ks
1 hod/osoba
bm
0,5
0,17
0,17
4,5
5,3
2
1
0,27
3,32
6,65
6,64
30
50
Download

Cenník Drekon 2013 - rekonstrukcie