Orientačný cenník stavebných a inštalatérskych prác pre rok 2013
VPJ - Vasil Stefanco
Duklianská 641/1, 08901 Svidník
IČO: 33109257
DIČ: SK1020768936
bankové spojenie č.ú: 1496079/5200
tel.č.: +421903 691 608 - Vasiľ Štefanco
+421902 538 134 - Ing. Martin Štefanco
e-mail: [email protected]
web: www.vpjstefanco.sk
Búracie práce
Názov
Mj
Cena bez DPH v € Odstránenie podláh ( pvc, parkety, plávajúce )
m2
3
Odstránenie lepeného korku
m2
4,5
Odstránenie tapiet
m
2
2,7
Odstránenie starých náterov
m
2
2,7
Odstránenie plste, lepenky a lepidiel z betónu
m
2
3,3
Demontáž šrubovanej oceľovej zárubne
ks
6
Vyrezanie zárubne
ks
17
Vysekanie oceľovej zárubne zaliatej betónovou zmesou
ks
67
Demontáž jadra a rozvodov
ks
140
Odstránenie priečok ( porobetón, sadrokartón, umakart)
m
2
8,5
Odstránenie priečok 100 mm ( tehla )
m2
12
Odstránenie priečok 150 ( tehla )
m2
18
Odstránenie nosnej steny ( tehla )
m3
65
Búranie stropu - železobetón do 100 mm
m
2
18
Búranie železobetónu ( strop a stena nad 100 mm, stĺp )
m
3
185
Búranie betónovej mazaniny 100 mm
m2
18
Búranie betónu ( hrúbka nad 100 mm )
m3
165
Osekanie dlažby a obkladov
m2
8
Brúsne práce ( brúskou na betón )
cm3
0,02
Sekacie práce ( sekacím kladivom )
hod
16,6
Vynosenie sute 1. poschodie
t
30
Vynosenie sute 2. poschodie
t
55
Vynosenie sute 3. poschodie
t
80
Vynosenie sute 4. poschodie
t
105
Odvoz sute (podľa množstva a vzdialenosti k zbernému dvoru)
-
cca.120
Mj
Cena bez DPH v € Murárske práce
Názov Priečka z presných tvárnic 75 - 150 mm
m2
7 až 9
Murivo nosné z presných tvárnic 300 - 450 mm
m3
27 až 30
Murivo nosné tehla 290x140x65
m3
60
Murovanie zvislých stien do oblúku
m2
40
Murovanie – lícové tehly
m2
23
kotva
0,8
Nanesenie a orezanie montážnej peny
bm
0,35
Vymurovanie rohov mimo 90°
ks
33,2
Vyspavenie škár po búraní
m2
5
Vymurovanie klenby
ks
55
Vymurovanie otvorov
ks
20
Osadenie oceľových zárubní
ks
25
Špalety ( otvory, výklenky okolo okien a dverí) vyrovnávanie
bm
6,65
Špalety (otvory, výklenky okolo okien a dverí) finálna úprava
bm
6,65
Odstránenie nosnej steny ( tehla )
m3
65
Sieťkovanie stien
m2
3,5
Kotvenie múrov
m2
Sieťkovanie stropov
5
Penetrovanie 1x
m
2
Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 1cm
m
2
6
Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 2cm
m
2
9,95
Vyrovnávanie stien a stropov nad 2cm
m
2
13
Vyrovnávanie podláh ( betónový poter )
vrece
6
Sieťkovanie panelových spojov
bm
2,5
Vyrovnávanie podlahy
m2
3,35
Stierkovanie stien
m2
5
Stierkovanie stropov
m2
6
tvarnica
3,35
ks
66,5
Vystuženie prekladov roxormi ( nad dverami a otvormi )
preklad
8,5
Osadenie keramických prekladov
preklad
10
Osadenie podomietkových rohových líšt
bm
1,7
Cementový špric ( stena )
m
2
2
Cementový špric ( strop )
m2
3
Mj
Cena bez DPH v € Vymurovka sklobetón ( sklenené tvárnice )
Obmurovanie (zvodu zrážkovej vody a teplovodné potrubie)
0,5
Cenník prác pri realizácii stavieb
Názov Debnenie
m2
8
Dlažby vonkajšie
m2
15,3
Klasické omietanie
m2
7
Odšalovanie
m2
5
Opláštenie OSB Doska
m2
6
Izolácia podlahy
m2
5
Pokládka obrubníkov
bm
3
Pokládka zámkovej dlažby – komplet
m2
11,2
Polystyrén do venca
bm
1
Šalovanie schodiska
m2
15
Škrabaná omietka
m2
5
Klasické omietanie
m2
7
Zateplenie
m2
10
Armovanie poteru
m2
1,35
Armovanie stropu
t
300
Armovanie venca
m2
5
Betonáž stropu
m3
20
Betonáž trámov
m3
20
Betonáž venca
m3
33
Dilatačka
bm
0,15
Drevený trámový strop
m3
210
Izolácia
m2
3
Montáž lešenia
m2
2,35
Drenáž
bm
2
Geotextília
m2
1,15
Izolácia – styrodur
bm
1
Izolácia vodorovná
m2
5
Betónovanie základovej dosky
m3
33
Betónovanie základových pásov
m3
33
Penetrácia podkladu
m2
2
Nopka
m2
1
Pokládka DT kvádrov
m2
10
Vytýčenie stavby
kpl
200
Zásyp zhutnený
m3
7,5
Zhutnenie podsypu pod základové pásy
m3
10
Zálievka DT kvádrov
m3
40
h
30
Výkop bágrom
Fóliovanie
m2
Izolácia krovu
m2
8
Krov bez latovania
m3
182
Obklad krovu
m2
3,5
Oplechovanie
bm
3,5
Pokrývanie
m2
10
Rošty
m2
3,5
Žlaby
bm
5
Debnenie
m2
1,35
Murovanie komínu
bm
33
Mj
Cena bez DPH v € 1
Obkladačské práce
Názov Pokládka keramických obkladačiek, dlažby
m
2
14
Pokládka obkladačiek 15 x 15 cm a menej
m
2
19
Pokládka dlažby 20 x 20 cm a menej
m
2
19
Pokládka dlažby a obkladov nad 59 cm
m
2
22
Pokládka obkladačiek a dlažby 5x5 cm
m
2
55
Mozaika na páse
m2
35
Mozaika ( prekladaná do tehličiek )
m
2
70
Pokládka dekoratívneho kameňa
m
2
30
Príplatok za pokládku obkladačiek a dlažby diagonálne
+30%m2
4,2
Príplatok za pokládku obkladačiek a dlažby bez škár
+40%m2
5,6
Príplatok za pokládku obkladačiek (15x15) a dlažby (20x20) diagonálne
+30%m2
5,7
Montáž soklov
bm
5
Montáž lištel, bombát a dekorov
ks
1
Vykrúženie otvorov do obkladu
ks
3
Vykrúženie otvorov od ø 6-18 mm do dlažby,gresu a kameňa
ks
5
Vykrúženie otvorov od ø18-40 mm do dlažby,gresu a kameňa
ks
8
Vykrúženie otvorov od ø40-70 mm do dlažby,gresu a kameňa
ks
12
Montáž rohových líšt na obklad
bm
6,7
Pokládka obkladačiek s brúsenim do 45° uhla
bm
15,5
Lepenie zrkadla + obloženie
ks
50
2,7
Škárovanie jednofarebne
m
2
Škárovanie dvojfarebne
m
2
3,7
Škárovanie kameniny
m2
3,7
Murovanie police
ks
50
Sadrokartónarske práce
Názov Demontovateľná stena stupačky s dvierkami Mj Cena bez DPH v € ks
135
Sadrokartónový strop ( rovný )
m
2
11,6
Sadrokartónový strop ( s odskokmi )
m2
13,5
Sadrokartónová priečka
m2
15
Zhotovenie klenby
ks
60
Osadenie rohových líšt
bm
3,3
Tmelenie akrylátovým tmelom
bm
0,7
Maľovanie impregnovaného sadrokartónu ( zelený )
m2
3,3
Osadenie zárubne do sadrokartónovej priečky
ks
10
Úprava sadrokartónovej priečky pre osadenie zariaďovacích predmetov
ks
7,5
Maliarske práce
Názov Mj Cena bez DPH v € 2x náter klasickými bytovými farbami ( primalex jednofarebne )
m2
1,4
Tretí a každý ďalší náter
m2
0,7
2x náter klasickými bytovými farbami ( primalex viacfarebne )
m2
1,7
0,7
2
Tretí a každý ďalší nater
m
2
2x náter špeciálnymi farbami ( nanášaný malým valčekom jednofarebne m
2
Tretí a každý ďalší náter
m
2
1
2x náter špeciálnymi farbami (nanášaný malým valčekom viacfarebne)
m
2
2,7
Tretí a každý ďalší náter
m
2
1,35
Náter zárubne
bm
Náter rúr do priemeru 10 cm
ks
7,5
Náter alebo striekanie radiátora
ks
16,6
1 hod/osoba
6,65
Prípravné práce ( akrylátovanie, sadrovanie, presun nábytku, prikrývanie fóliou )
1,5
Vodoinštalatérske práce
Názov Mj Cena bez DPH v € Výmena odpadovej odbočky na WC v stupačke
ks
50
Zapustenie potrubia do poteru ( frézovaním )
bm
16,6
Výmena alebo preinštalovanie stupačkového ventilu a vodomerov
ks
11,62
1 vývod
24,9
Montáž filtrov
ks
3,3
Montáž rohových ventilov
ks
3,3
Vŕtanie otvorov ( akrylátova vaňa, nerezový drez )
ks
6
Vŕtanie otvorov ( kameninový drez )
ks
7,5
Montáž umývadla
ks
19,92
Montáž WC ( combi )
ks
19,92
Montáž WC ( závesné )
ks
59,75
Montáž stenovej batérie
ks
11,62
Montáž podomietkovej batérie
ks
11,62
Montáž stojankovej batérie
ks
8,3
Osadenie vane k obkladu
ks
66,39
Osadenie vane pod obklad (precízne osadená vaňa s plastovými lištami)
ks
100
Vyhotovenie murovanej vaničky (cena sa určí po obhliadke)
€
1
Osadenie sprchovacej vaničky
ks
40
Osadenie sprchovacieho kúta
ks
43
Kompletáž sprchovacieho kúta
ks
50
Osadenie sprchovacích dverí
ks
50
Kompletáž a zapojenie sprchovacieho boxu
ks
125
Montáž nových rozvodov ( voda, odpad )
Montáž doplnkov ( zrkadlo, vešiaky, skrinky a pod. )
Silikónovanie
Výmena radiátorov (cena sa určí po obhliadke)
Nezamerateľné vodoinštalatérske práce
1 hod/osoba
8
bm
1,66
-
-
1 hod/osoba
5
Elektroinštalatérske práce
Názov Mj Cena bez DPH v € Drážkovanie do panelu frézovaním pre jeden kábel
bm
9,96
Drážkovanie do poteru frézovaním pre jeden kábel
bm
3,5
Drážkovanie do tehly frézovaním pre jeden kábel
bm
5
Drážkovanie do porobetónu pre jeden kábel
bm
1,66
Osadenie inštalačnej krabice do betónu a tehly ( pod omietku )
ks
10
Osadenie inštalačnej krabice do porobetónu ( pod omietku )
ks
5
Výmena inštalačnej krabice ( pod omietku )
ks
5
Osadenie inštalačnej krabice ( na omietku )
ks
2
Osadenie inštalačnej krabice do sadokartónu
ks
2
Zapojenie svorkovnice v inštalačnej krabici
ks
9
Montáž zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie
ks
4
Montáž vypínača do inštalačnej krabice a zapojenie
ks
2,5
Montáž anténnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie
ks
4
Montáž dátovej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie
ks
4
Montáž telefónnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie
ks
Demontáž starej skrinky s ističmi
ks
8
Osadenie ističovej skrinky na omietku
ks
21,5
Montáž ističa do ističovej skrinky a zapojenie
ks
3,3
Montáž prúdového chrániča do ističovej skrinky a zapojenie
ks
8
Montáž zvončeka do ističovej skrinky a zapojenie
ks
3,3
Montáž PVC lišty pre káble
bm
1,7
Montáž káblov ( káblovanie )
bm
0,75
Montáž vodiča ( zemnenie stupačky)
bm
1
Vykrúženie otvorov so zameraním do sadrokartónového stropu pre podhľadové svietidlá a ventilátor
ks
1,6
Zapojenie transformátora pre halogénové svietidlo
ks
3
Zapustenie a zapojenie podhľadového svietidla
ks
3
Montáž a zapojenie stenového ventilátora
ks
8
Montáž a zapojenie stropného ventilátora
ks
13
Montáž a zapojenie nástenného svietidla
ks
4
Montáž a zapojenie stropného svietidla
ks
6
Montáž a zapojenie digestora
ks
10
Montáž a zapojenie komínkového digestora
ks
15
Montáž a zapojenie bytového telefónu
1
6
Podlahové kúrenie do 3 m²
ks
50
Montáž termostatu pre podlahové kúrenie
ks
15
Nezamerateľné elektroinštalatérske práce
1 hod/osoba
9
2,5
Plávajúce podlahy
Názov Mj Cena bez DPH v € Príprava a vysávanie podkladu
m²
0,5
Izolácia ( parozábrana )
m²
0,17
Izolácia ( vyrovnávacia podložka )
m²
0,17
Pokládka drevenej a laminátovej podlahy (plochy nad 3 x 3 m)
m²
4,5
Pokládka drevenej a laminátovej podlahy (plochy do 3 x 3 m)
m²
5,3
Príplatok za pokládku podlahy diagonálne (plochy nad 3 x 3 m)
+30%m2
1,35
Príplatok za pokládku podlahy diagonálne (plochy do 3 x 3 m)
+30%m2
1,59
Lištovanie ( obvodové lišty )
bm
2
Ukončovanie bez prechodových prvkov ( obvodové lišty )
rez
1
Ukončovacie a prechodové prvky ( obvodové lišty )
ks
0,27
Lištovanie ( prechodové lišty )
ks
3,32
Tmelenie parketovým tmelom
1 hod/osoba
8
ks
6,64
Káblovanie
Ostatné práce
Názov Mj Cena bez DPH v € Vykrúženie otvoru do vetracej šachty
ks
6,5
Demontáž radiátora ( s inštalovanými ventilmi )
ks
7
Montáž radiátora ( s inštalovanými ventilmi )
ks
4
Zrezanie dverí so zameraním
ks
6,5
Montáž vnútorne parapety
bm
5
1 hod/osoba
8
Demontáž a montáž steny stupačky so závesným WC (pri výmene stupačiek)
kpl
60
Demontáž a montáž steny stupačky s WC kombi ( pri výmene stupačiek )
kpl
50
Nezamerateľné práce
Doprava
Názov Mj Cena bez DPH v € Doprava
Nákup a dovoz stavebného a inštalačného materiálu
Dovoz sanity z jedného miesta (naloženie,vynesenie do bytu)
kpl
150
jazda
15
Dovoz podláh, dlažieb a obkladov z jedného miesta (naloženie,vynesenie)
jazda
30
Vynosenie stavebného materiálu a sanity 1. poschodie
t
30
Vynosenie stavebného materiálu a sanity 2. poschodie
t
55
Vynosenie stavebného materiálu a sanity 3. poschodie
t
80
Vynosenie stavebného materiálu a sanity 4. poschodie
t
105
Montážne nábytkárske práce
Názov Mj Cena bez DPH v € Montáž a osadenie skriniek
ks
10
Vycentrovanie spodných skriniek
ks
7
Osadenie rovnej pracovnej dosky
bm
7
Osadenie rohovej pracovnej dosky
bm
10
Demontáž nábytku a kuchynskej linky
1h/osoba
8
Montáž obložkovej zárubne
ks
40
Montáž kovania a osadenie dverí
ks
5
Montáž prahu
ks
5
Osadenie obložiek a dverí stavebného púzdra
ks
60
Zameranie stavu a spracovanie cenovej ponuky bez stavebného a inštalačného materálu (pri byte/bytovom jadre/menšej rekonštrukcii)
rozpočet
zdarma
Zameranie stavu a spracovanie cenovej ponuky vrátane stavebného a inštalačného materálu (pri byte/bytovom jadre/menšej rekonštrukcii)
rozpočet
zdarma
Poznamka:
Uvedené ceny stavebných a inštalatérskych prác sú bez DPH, pri fakturácií sa započítava 20%.
Download

Orientačný cenník stavebných a inštalatérskych prác