Dušan Sika – Stelar
Bankové spojenie č.ú. 906647202 / 0200
Lysiná 737 , 916 21 Čachtice
IČO: 14051231 IČ DPH: SK1029172804
Cenník platný od 1.6.2014 pre KDS Trebatice k zmluve o pripojení na poskytovanie
retransmisie spoločnosti Dušan Sika - Stelar , 916 21 Čachtice . servis 0940 810 431
[email protected] www.stelartv.sk
DTV – Digitál + ATV Analóg
DTV / ATV
Pre všetky TV v
domácnosti
cable TV - 40
CENA S DPH
MESAČNE
ŠTVRŤROČNE
POLROČNE
ROČNE
5,50 €
15,50 €
29,50 €
57 €
Počet dostupných tv
programov
DIGITÁL
A
ANALÓG
DTV 40 –DVB-C
ATV 20
Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 € poštové služby
Aktivačný poplatok nový zákazník 20 €
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programovej štruktúry na základe meniacej sa ponuky na trhu
Možnosť doobjednať set-top-box DVB-C / T mpeg 2 / mpeg 4 s nastavením a pripojením v cene 80 € s DPH
Cenník platný od 1.1.2015 pre KDS Trebatice k zmluve o pripojení na poskytovanie retransmisie spoločnosti
Stelartv s.r.o. , 916 21 Čachtice . servis 0940 810 431 [email protected] www.stelartv.sk
DTV – Digitál + ATV Analóg
Pre všetky TV v
domácnosti
DTV / ATV
cable TV – štart
CENA S DPH
MESAČNE
ŠTVRŤROČNE
POLROČNE
ROČNE
5,50 €
16,00 €
31,50 €
62 €
Počet dostupných tv
programov
DIGITÁL
A
ANALÓG
DTV 41 –DVB-C
ATV 18
Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 € poštové služby
Aktivačný poplatok nový zákazník 20 €
Možnosť doobjednať set-top-box DVB-C / T mpeg 2 / mpeg 4 s nastavením a pripojením v cene 80 € s DPH
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programovej štruktúry na základe meniacej sa ponuky na trhu
Stelar ©
Dušan Sika – Stelar
Bankové spojenie č.ú. 906647202 / 0200
Lysiná 737 , 916 21 Čachtice
IČO: 14051231 IČ DPH: SK1029172804
Cenník služieb a výkonov cena s DPH

Galvanický oddelovač zeme
F - konektor tlakový cabelcon RG 06
F - konektor tlakový cabelcon RG 11
Koncovky do TV F/IEC male - F/IEC female
Tv rozbočovačF 2xTV
Tv rozbočovačF 3xTV
Tv rozbočovačF 4xTV
Tv rozbočovačF 6xTV
Tv rozbočovačF 8xTV
Koaxiálny kábel vnútornýRG 06
Práca / hod naviac
Výjazd technika na vyžiadanie cez pracovné dni pondelok až piatok od 8 00
hod. do 16 00 hod.
Výjazd technika na vyžiadanie mimo pracovné dni a víkendy
Naladenie TV ,alebo set top boxu na vyžiadanie
Poštové služby
Zaslanie upomienky
Set top box . DVB T/C mpeg2/mpeg4 amiko
Znovupripojenie účastníka po odhlásení
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1m
1 hod
5,00 €
0,60 €
4,20 €
0,60 €
3,00 €
4,00 €
5,00 €
6,00 €
8,00 €
0,60 €
16,50 €
1 výjazd
15,00 €
1 výjazd
domácnost
mesačne
1 ks
1 ks
1x
25,00 €
5,00 €
1,00 €
2,50 €
80,00 €
5,00 €
Znovupripojenie účastníka po odpojení z dôvodu neplatenia
1x
15,00 € + nedoplatok
Zapojenie nového zákazníka (v cene zapojenia nie sú zahrnuté zemné
práce , lištovanie v objekte, murárske práce a pod. )
1x
20,00 € -110,00 €
Neopodstatnený výjazd
1 hod.
20,00 €
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programovej štruktúry na základe meniacej sa ponuky na trhu .
Stelar ©
Download

DTV – Digitál + ATV Analóg