Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
Vážený zákazník
Dovoľujeme si Vám oznámiť , že od 1.7.2014 bude zmena programovej štruktúry v analógovej a
digitálnej televízii v obci Malženice , zároveň dôjde aj k zmene platieb. Nasledujúca platba bude
účtovaná podľa cenníka ,ktorí je súčasťou tohto informačného listu . Nový cenník bude platný pre
KDS Malženice od 1.7.2014 , služby základ a rozšírená od 1.7.2014 nebudú viac dostupné . Pokiaľ
súhlasíte s platbou podľa nového cenníka prosíme o podpísanie zmluvy ,ktorá je súčasťou tohto
informačného listu . Pokiaľ nesúhlasíte s platbou podľa nového cenníka prosíme o odhlásenie od KDS
Malženice písomne na adresu Stelartv s.r.o. ,alebo e-mail [email protected] na zadnej strane
zmluvy je tabuľka pre vyplnenie výberu služby a platby aj zrušenie zmluvy (zákazník ktorí neodhlási
službu, automaticky súhlasí s novou tarifou ) podpísané zmluvy môžete odoslať na adresu
prevádzkovateľa , alebo na miestny obecný úrad .V cene mesačného poplatku za službu ATV + DTV
sú zahrnuté poplatky za autorské práva, platby televíziám a základný servis KDS . Všetky služby
a zmluva sú bez viazanosti a obmedzení .
Služba bude dostupná v analógovej forme 20 TV a digitálnej forme DVB-C 40 TV pre všetky televízne
prijímače v domácnosti vybavené tunerom DVB-C alebo set top box.
Zároveň sú dostupné aj internetové služby cez káblový rozvod .
Pripravuje sa pay-tv na kartu ,kde budú dostupné ďalšie tv programy .
Bližšie informácie pre pay-tv budú dostupné na stránke poskytovateľa www.stelartv.sk
Súčasťou tohto informačného listu je :
Cenník služieb platný pre rok 2014
Zmluva 2x - 1kópia spätná pre poskytovateľa
Všeobecné podmienky pre TV aj internet
Váš poskytovateľ
Stelartv s.r.o.
Lysiná 751
916 21 Čachtice
kontakty
www.stelartv.sk , [email protected]
konateľ Adrián Sika - 0905 312 283
konateľ Dušan Sika - 0949 719 889
servis [email protected] , 0940 810 431 , 0949 866 751
( KDS - káblový distribučný systém )
( ATV - analógová televízia , DTV - digitálna televízia )
( DVB-C - Digital Video Broatcasting cable )
( PAY-TV - platená televízia )
Stelartv ©
Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
Cenník platný od 1.7.2014 KDS Malženice k zmluve o pripojení na poskytovanie retransmisie
a internetu spoločnosti Stelartv s.r.o. Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
cable TV - štart
DTV / ATV
Pre všetky TV v
domácnosti
DIGITÁL
A
ANALÓG
CENA S DPH
cableTV - štart
MESAČNE
ŠTVRŤROČNE
POLROČNE
ROČNE
Počet dostupných tv
programov DTV 40 ATV 20
5,50 €
16,00 €
31,50 €
62,00 €
Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 € poštové služby
Možnosť doobjednať set-top-box DVB-C / T mpeg 2 / mpeg 4 s nastavením a pripojením v cene 80 € s DPH
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programovej štruktúry na základe meniacej sa ponuky na trhu
cable DUO play
cable DUO ultimate
INTERNET
A
TELEVÍZIA
platba mesačne
zákazník KDS
cable TV štart +
internet
1Mbit/s download
512 kb/s upload
12,00 €
85,00 €
CENA S DPH
cable DUO Štart
cable DUO doma
cable TV štart +
internet
5Mbit/s download
2Mbit/s upload
cable TV štart +
internet
10Mbit/s download
5Mbit/s upload
18,50 €
22,50 €
Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 € poštové služby
aktivačný poplatok
75,00 €
65,00 €
cable DUO premium
cable TV štart +
internet
15Mbit/s download
8Mbit/s upload
26,50 €
55,00 €
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programovej štruktúry na základe meniacej sa ponuky na trhu
Aktivačný poplatok zahŕňa káblový modem, zapojenie, inštaláciu zariadenia plus odskúšanie a jeden mesačný paušál.
Uplatňujú sa pravidlá FUP 300 GB agregácia max 1:15
Možnosť doobjednať set-top-box DVB-C / T mpeg 2 / mpeg 4 s nastavením a pripojením v cene 80 € s DPH
Možnosť doobjednať wi-fi – router s nastavením a pripojením v cene 25 € s DPH .
Stelartv ©
Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
Cenník Stelartv s.r.o. služieb a výkonov cena s DPH

káblový modem EOC
wifi router - TP link s nastavením a pripojením
RJ - 45
Galvanický oddeľovač zeme
F - konektor tlakový cabelcon RG 06
F - konektor tlakový cabelcon RG 11
Koncovky do TV F/IEC male - F/IEC female
Tv rozbočovač F 2xTV
Tv rozbočovač F 3xTV
Tv rozbočovač F 4xTV
Tv rozbočovač F 6xTV
Tv rozbočovač F 8xTV
Koaxiálny kábel vnútorný RG 06
Práca / hod naviac
Výjazd technika na vyžiadanie cez pracovné dni pondelok až piatok od 8 00
hod. do 16 00 hod.
Výjazd technika na vyžiadanie mimo pracovné dni a víkendy
Naladenie TV ,alebo set top boxu na vyžiadanie
Poštové služby
Zaslanie upomienky
Set top box . DVB T/C mpeg2/mpeg4 amiko
Znovupripojenie účastníka po odhlásení
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1m
1 hod
110,00 €
25,00 €
0,50 €
5,00 €
0,60 €
4,20 €
0,60 €
3,00 €
4,00 €
5,00 €
6,00 €
8,00 €
0,60 €
16,50 €
1 výjazd
15,00 €
1 výjazd
domácnosť
mesačne
1 ks
1 ks
1x
25,00 €
5,00 €
1,00 €
2,50 €
80,00 €
5,00 €
Znovupripojenie účastníka po odpojení z dôvodu neplatenia
1x
15,00 € + nedoplatok
Zapojenie nového zákazníka (v cene zapojenia nie sú zahrnuté zemné
práce , lištovanie v objekte, murárske práce a pod. )
1x
20,00 € -110,00 €
Neopodstatnený výjazd + ostatné náklady na opravu
1 hod.
20,00 €
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programovej štruktúry na základe meniacej sa ponuky na trhu .
Stelartv ©
Download

Stelartv © Vážený zákazník