Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
Cenník platný pre nových aj stávajúcich zákazníkov Krakovany , Trebatice od 1.1.2015
k zmluve o pripojení na poskytovanie retransmisie spoločnosti
Stelartv s.r.o. Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
cable TV mini
DTV / ATV
Pre všetky tv v
domácnosti
DIGITÁL
A
ANALÓG
CENA S DPH
cableTV - mini
MESAČNE
ŠTVRŤROČNE
POLROČNE
ROČNE
Počet dostupných tv
programov DTV 40 ATV 18
4,10 €
12,30 €
24,60 €
49,20 €
FTA
Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 € poštové služby
Možnosť doobjednať set-top-box DVB-C mpeg 2 / mpeg 4 s nastavením a pripojením v cene 64 € s DPH
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programovej štruktúry na základe meniacej sa ponuky na trhu .
cable TV basic
DTV / ATV
Pre všetky tv v
domácnosti
DIGITÁL-BASIC
KODOVANE
Podmienený
prístup na kartu
cableTV – basic 62 TV
CENA S DPH
MESAČNE
ŠTVRŤROČNE
POLROČNE
ROČNE
10,90 €
32,70 €
65,40 €
130,80 €
cableTV mini - 4,10 €
Pay TV basic – 6,80 €
Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 € poštové služby
Možnosť doobjednať set-top-box DVB-C mpeg 2 / mpeg 4 s nastavením a pripojením v cene 64 € s DPH
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programovej štruktúry na základe meniacej sa ponuky na trhu .
CAM modul
37 € jednorazovo
Prístupová karta (hlavná)
6 € jednorazovo
Sesterská karta k hlavnej karte
2 € mesačne
.
www.stelartv.sk tel:0940 810 431 , 0949 866 751
Stelartv s.r.o. ©
Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
jednotková
cena
Názov služby
Poštové služby
Galvanický oddelovač zeme
F - konektor tlakový cabelcon RG 06
F - konektor tlakový cabelcon RG 11
Koncovky do TV F/IEC male - F/IEC female
Tv rozbočovač F 2xTV
Tv rozbočovač F 3xTV
Tv rozbočovač F 4xTV
Tv rozbočovač F 6xTV
Tv rozbočovač F 8xTV
Koaxiálny kábel vnútorný RG 06
Práca / hod naviac
Výjazd technika na vyžiadanie cez pracovné dni pondelok až piatok od 8 00
hod. do 16 00 hod.
Výjazd technika na vyžiadanie mimo pracovné dni a víkendy
Naladenie TV ,alebo set top boxu na vyžiadanie
Poštové služby
Zaslanie upomienky
Set top box Wellav DVB-C/mpeg2/mpeg4 – obsah balenia hdmi-kabel,
Prepojovací kábel pre analóg, diaľkové ovládanie + baterky,CAM modul
CAM modul – pre jeden Tv alebo stb
Prístupová karta – pre jeden Tv alebo stb
Pripojenie nového zákazníka na KDS pre TV - V cene pripojení nie sú zahrnuté
výkopové práce, lištovanie ,murárske práce
V cene pripojení nie sú zahrnuté výkopové práce, lištovanie ,murárske práce
mesačne
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1m
1 hod
1,00 €
5,00 €
0,60 €
4,20 €
0,60 €
3,00 €
4,00 €
5,00 €
6,00 €
8,00 €
0,60 €
16,50 €
1 výjazd
1 výjazd
domácnosť
mesačne
1 ks
15,00 €
25,00 €
5,00 €
1,00 €
2,50 €
1 ks
1 ks
1 ks
64,00 €
37,00 €
6,00 €
1 ks
20,00 €
mesiac
mesiac
mesiac
4,10 €
6,80 €
10,80 €
Pre pripojenie v obci Trebatice sa informujte na miestnom Ocú
Cable TV mini
Pay TV basic
Cable TV basic
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20 % .
www.stelartv.sk tel:0940 810 431 , 0949 866 751
Stelartv s.r.o. ©
Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
RASTER PROGRAMOV CABLE TV BASIC
CABLE TV MINI mesačne 4,10 € +
PAY TV BASIC mesačne 6,80 €
MINIMAX/C8 – MPEG2 , NICKELODEON – MPEG4 , JIM JAM – MPEG2 , CS MINI – MPEG2 ,
DISCOVERY – MPEG2 , ANIMAL PLANET – MPEG2 , FISHING & HUNTING – MPEG4 ,
VIASAT EXPLOR – MPEG2 , VIASAT HISTORY – MPEG2 , VIASAT NATURE - MPEG2 ,
CS FILM – MPEG2 , AXN – MPEG2 , AXN WHITE – MPEG2 , AXN BLACK – MPEG 2 ,
AMC – MPEG2 , FILM + - MPEG2 , SPORT 1 – MPEG2 , SPORT 2 – MPEG2 , SPORT5 – MPEG2
EUROSPORT – MPEG2 , TLC – MPEG2 , SPICE – MPEG2 -pre prístup týchto programov je
potrebný CAM modul + prístupová karta
STANICE Discovery , Animal planet , Tlc , Film+ , budú v priebehu roka 2015 preklopené z
Formátu MPEG2 do formátu MPEG4 .
www.stelartv.sk tel:0940 810 431 , 0949 866 751
Stelartv s.r.o. ©
Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
Splatnosť faktúr je vždy do 15. Dňa daného kalendárneho mesiaca.
V prípade iných ako mesačných platieb sú splatnosti nasledovné:




Štvrťrok: 15. január, 15. apríl, 15. júl, 15. október
Polrok: 15. január, 15 júl
Rok: 15. Január
Alebo splatnosť uvedená na faktúre
Výpovedé lehoty akceptujeme e-mailom a písomne na adresu .
Výpoveď cez telefonický kontakt neakceptujeme !!!
Pri mesačnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(výpoveď doručená do 25.01.20XX ,zmluva ukončená od 01.02.20XX )
Pri štvrťročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(výpoveď doručená do 25.03.20XX ,zmluva ukončená od 01.04.20XX )
Pri polročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(výpoveď doručená do 25.06.20XX ,zmluva ukončená od 01.07.20XX )
Pri ročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(výpoveď doručená do 25.12.20XX ,zmluva ukončená od 01.01.20XX )
Kontakty :
Stelartv s.r.o.
Lysiná 751
916 21 Čachtice
0940 810 431 , 0949 866 751
[email protected]
[email protected]
www.stelartv.sk tel:0940 810 431 , 0949 866 751
Stelartv s.r.o. ©
Download

Nový cenník na rok 2015 Krakovany , Trebatice pdf