Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
Cenník platný pre nových aj stávajúcich zákazníkov Špačince ,Dechtice ,Malženice od 1.1.2015
k zmluve o pripojení na poskytovanie retransmisie a internetu spoločnosti
Stelartv s.r.o. Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
cable TV mini
DTV / ATV
Pre všetky tv v
domácnosti
DIGITÁL
A
ANALÓG
CENA S DPH
cableTV - mini
MESAČNE
ŠTVRŤROČNE
POLROČNE
ROČNE
Počet dostupných tv
programov DTV 40 ATV 18
4,10 €
12,30 €
24,60 €
49,20 €
FTA
Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 € poštové služby
Možnosť doobjednať set-top-box DVB-C mpeg 2 / mpeg 4 s nastavením a pripojením v cene 64 € s DPH
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programovej štruktúry na základe meniacej sa ponuky na trhu .
cable DUO play mini
cable DUO ultimate
INTERNET
A
TELEVÍZIA
platba mesačne
zákazník KDS
cable TVmini 4,10 €
cable NET ultimate
5,80 €
9,90 €
CENA S DPH
cable DUO Štart
cable DUO doma
cable TVmini 4,10 €
cable TVmini 4,10 €
cable NET štart 12,50 € cable NET doma 16,50 €
16,60 €
20,60 €
Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 € poštové služby
cable DUO premium
cable TVmini 4,10 €
cable NET Premium
20,50 €
24,60 €
aktivačný poplatok (v cene aktivačného poplatku zahrnutý 1 mesačný paušál)
75,00 €
65,00 €
60,00 €
55,00 €
Aktivačný poplatok zahŕňa káblový modem,zapojenie a inštaláciu zariadenia plus odskúšanie .
Uplatňujú sa pravidlá FUP 320 GB mesačne , agregácia max 1:20
Možnosť doobjednať set-top-box DVB-C mpeg 2 / mpeg 4 s nastavením a pripojením v cene 64 € s DPH
Možnosť doobjednať wi-fi – router s nastavením a pripojením v cene 25 € s DPH .
www.stelartv.sk tel:0940 810 431 , 0949 866 751
Stelartv s.r.o. ©
Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
cable TV basic
DTV / ATV
Pre všetky tv v
domácnosti
DIGITÁL-BASIC
KODOVANE
Podmienený
prístup na kartu
CENA S DPH
cableTV – basic 62 TV
cableTV mini - 4,10 €
Pay TV basic – 6,80 €
MESAČNE
ŠTVRŤROČNE
POLROČNE
ROČNE
10,90 €
32,70 €
65,40 €
130,80 €
Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 € poštové služby
Možnosť doobjednať set-top-box DVB-C mpeg 2 / mpeg 4 s nastavením a pripojením v cene 64 € s DPH
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programovej štruktúry na základe meniacej sa ponuky na trhu .
CAM modul
37 € jednorazovo
Prístupová karta (hlavná)
6 € jednorazovo
Sesterská karta k hlavnej karte
2 € mesačne
cable DUO play basic
cable DUO ultimate
INTERNET
A
TELEVÍZIA
platba mesačne
zákazník KDS
cable TVmini 4,10 €
pay TV basic 6,80 €
cable NET ultimate
5,80 €
15,90 €
CENA S DPH
cable DUO Štart
cable DUO doma
cable TVmini 4,10 €
pay TV basic 6,80 €
cable NET štart
12,50 €
cable TVmini 4,10 €
pay TV basic 6,80 €
cable NET doma
16,50 €
21,60 €
25,60 €
Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 € poštové služby
cable DUO premium
cable TVmini 4,10 €
pay TV basic 6,80 €
cable NET premium
20,50 €
29,60 €
aktivačný poplatok (v cene aktivačného poplatku zahrnutý 1 mesačný paušál)
70,00 €
60,00 €
55,00 €
50,00 €
Aktivačný poplatok zahŕňa káblový modem,zapojenie a inštaláciu zariadenia plus odskúšanie .
Uplatňujú sa pravidlá FUP 320 GB mesačne ,agregácia max 1:20
Možnosť doobjednať set-top-box DVB-C mpeg 2 / mpeg 4 s nastavením a pripojením v cene 64 € s DPH
Možnosť doobjednať wi-fi – router s nastavením a pripojením v cene 25 € s DPH .
www.stelartv.sk tel:0940 810 431 , 0949 866 751
Stelartv s.r.o. ©
Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
jednotková
cena
Názov služby
Káblový modem EOC
wifi router - TP link s nastavením a pripojením
RJ - 45
Poštové služby
Galvanický oddelovač zeme
F - konektor tlakový cabelcon RG 06
F - konektor tlakový cabelcon RG 11
Koncovky do TV F/IEC male - F/IEC female
Tv rozbočovač F 2xTV
Tv rozbočovač F 3xTV
Tv rozbočovač F 4xTV
Tv rozbočovač F 6xTV
Tv rozbočovač F 8xTV
Koaxiálny kábel vnútorný RG 06
Práca / hod naviac
Výjazd technika na vyžiadanie cez pracovné dni pondelok až piatok od 8 00
hod. do 16 00 hod.
Výjazd technika na vyžiadanie mimo pracovné dni a víkendy
Naladenie TV ,alebo set top boxu na vyžiadanie
Poštové služby
Zaslanie upomienky
Set top box Wellav DVB-C/mpeg2/mpeg4 – obsah balenia hdmi-kabel,
Prepojovací kábel pre analóg, diaľkové ovládanie + baterky,CAM modul
CAM modul – pre jeden Tv alebo stb
Prístupová karta – pre jeden Tv alebo stb
Pripojenie nového zákazníka na KDS pre TV - V cene pripojení nie sú zahrnuté
výkopové práce, lištovanie ,murárske práce
V cene pripojení nie sú zahrnuté výkopové práce, lištovanie ,murárske práce
Cable TV mini
Pay TV basic
Cable TV basic
Cable NET ultimate
Cable NET štart
Cable NET doma
Cable NET Premium
1 ks
1 ks
1 ks
mesačne
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1m
1 hod
60,00 €
25,00 €
0,50 €
1,00 €
5,00 €
0,60 €
4,20 €
0,60 €
3,00 €
4,00 €
5,00 €
6,00 €
8,00 €
0,60 €
16,50 €
1 výjazd
1 výjazd
domácnosť
mesačne
1 ks
15,00 €
25,00 €
5,00 €
1,00 €
2,50 €
1 ks
1 ks
1 ks
64,00 €
37,00 €
6,00 €
1 ks
20,00 €
mesiac
mesiac
mesiac
download 1 Mbit/s upload 512 kbps mesiac
download 5 Mbit/s upload 1 Mbit/s mesiac
download 10 Mbit/s upload 5 Mbit/s mesiac
download 15 Mbit/s upload 8 Mbit/s mesiac
4,10 €
6,80 €
10,80 €
7,80 €
14,50 €
18,50 €
22,50 €
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20 % .
www.stelartv.sk tel:0940 810 431 , 0949 866 751
Stelartv s.r.o. ©
Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
RASTER PROGRAMOV CABLE TV BASIC
CABLE TV MINI mesačne 4,10 € +
PAY TV BASIC mesačne 6,80 €
MINIMAX/C8 – MPEG2 , NICKELODEON – MPEG4 , JIM JAM – MPEG2 , CS MINI – MPEG2 ,
DISCOVERY – MPEG2 , ANIMAL PLANET – MPEG2 , FISHING & HUNTING – MPEG4 ,
VIASAT EXPLOR – MPEG2 , VIASAT HISTORY – MPEG2 , VIASAT NATURE - MPEG2 ,
CS FILM – MPEG2 , AXN – MPEG2 , AXN WHITE – MPEG2 , AXN BLACK – MPEG 2 ,
AMC – MPEG2 , FILM + - MPEG2 , SPORT 1 – MPEG2 , SPORT 2 – MPEG2 , SPORT5 – MPEG2
EUROSPORT – MPEG2 , TLC – MPEG2 , SPICE – MPEG2 -pre prístup týchto programov je
potrebný CAM modul + prístupová karta
STANICE Discovery , Animal planet , Tlc , Film+ , budú v priebehu roka 2015 preklopené z
Formátu MPEG2 do formátu MPEG4 .
www.stelartv.sk tel:0940 810 431 , 0949 866 751
Stelartv s.r.o. ©
Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
Splatnosť faktúr je vždy do 15. Dňa daného kalendárneho mesiaca.
V prípade iných ako mesačných platieb sú splatnosti nasledovné:




Štvrťrok: 15. január, 15. apríl, 15. júl, 15. október
Polrok: 15. január, 15 júl
Rok: 15. Január
Alebo splatnosť uvedená na faktúre
Výpovedé lehoty akceptujeme e-mailom a písomne na adresu .
Výpoveď cez telefonický kontakt neakceptujeme !!!
Pri mesačnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(výpoveď doručená do 25.01.20XX ,zmluva ukončená od 01.02.20XX )
Pri štvrťročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(výpoveď doručená do 25.03.20XX ,zmluva ukončená od 01.04.20XX )
Pri polročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(výpoveď doručená do 25.06.20XX ,zmluva ukončená od 01.07.20XX )
Pri ročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(výpoveď doručená do 25.12.20XX ,zmluva ukončená od 01.01.20XX )
Kontakty :
Stelartv s.r.o.
Lysiná 751
916 21 Čachtice
0940 810 431 , 0949 866 751
[email protected]
[email protected]
www.stelartv.sk tel:0940 810 431 , 0949 866 751
Stelartv s.r.o. ©
Download

Nový cenník na rok 2015 Špačince,Malženice,Dechtice pdf