Cenník prístupu do siete internet prostredníctvom siete MOBILATAK_NET,
Prevádzkovatelia/Poskytovatelia MOBILA ATAK NR s.r.o IČO 45298777, MOBIL ATAK VRABLE s.r.o IČO
45299188, MOBIL ATAK NZ s.r.o IČO 45298572, MOBIL ATAK ZM s.r.o IČO 45299293, MOBIL ATAK s.r.o. IČO
45 297 941, MOBIL ATAK ISP s.r.o. IČO 45455376 sídla Štefanovičová 2, 951 15
Kontaktné centrum : Moravská 308, 952 01 Vráble, t.č. 037/7832286 poštová adresa : P. O. BOX 82, 952 01 Vráble
Pri platbe rok vopred zľava 10 %.Pri platbe polroka vopred zľava 5 %.
Pripojenie
5 GHz
Max.
rýchlo
sť
Max.
agreg
ácia
Cena
mesačne
Aktivácia
-viazanosť
24 mesiacov
Aktivácia
-viazanosť
12 mesiacov
5G Basic
1536 /
256
7168 /
512
11264
/ 512
15360/
1024
1:8
9,90 €
29 €
1:8
13,28 €
1:8
5G Doma
5G
Standard
5G
Profesional
Káblové
pripojenie
Vráble
** Cable
Flat Basic
Cable Flat
Start
Cable Flat
Mini
Cable Flat
Standard
Káblové
pripojenie –
bytové domy
Bytovka LAN
Fiber Doma
Fiber Doma
plus
Fiber Doma
extra
Aktivácia –bez
viazanosti -odpredaj
zariadenia
39 €
Aktivácia –bez
viazanosti
zapožičanie
zariadenia
49 €
1€
29 €
49 €
99 €
19,92 €
1€
19 €
39 €
99 €
1:8
26,56 €
1€
9€
29 €
99 €
Max. rýchlosť
Max.
agregácia
Cena
mesačne
1:4
6,61 €
Aktivácia
-viazanosť
12 mesiacov
16 €
Aktivácia –bez
viazanosti
512 / 128
Aktivácia
-viazanosť
24 mesiacov
1€
1536 / 256
1:8
10,62 €
1€
16 €
49 €
8192 / 384
1:15
13,28 €
1€
16 €
49 €
9216 / 384
1:15
19,92 €
1€
16 €
49 €
Max. rýchlosť
Max.
agregácia
Cena
mesačne
1:8
1:15
1:15
13,28 €
13,28 €
19,92 €
Aktivácia
-viazanosť
12 mesiacov
29 €
29 €
29 €
Aktivácia –bez
viazanosti
7168/1024
7168 / 1024
11264/1024
Aktivácia
-viazanosť
24 mesiacov
1€
1€
1€
22528/2048
1:15
26,56 €
1€
29 €
49 €
99 €
49 €
49 €
49 €
49 €
*linky už nie je možné aktivovať a nie je na ne poskytovaná zľava pri pol/ročnej platbe
** Nie je poskytovaná zľava pri pol/ročnej platbe
Uplatňovanie FUP, po prenose 6000 MB dát v čase 8-22 hod. v oboch smeroch(download+upload) môže poskytovateľ
obmedziť maximálnu rýchlosť pripojenia do konca dňa na 512/100 kbit/s s agregáciou 1:8. Obnovenie pôvodnej rýchlosti sa
vykoná automaticky o 00:10.Rýchlosť sa udáva v kbit/sekunda, kde prvé číslo udáva download(prijímanie) a druhé číslo
upload(odosielanie) dát. Pripojenie slúži na pripojenie max. troch počítačov v rámci domácnosti do dátovej siete. V cene je
jedna neverejná IP adresa. Platba prevodom/vkladom na náš účet mesiac vopred do 15teho dňa v mesiaci. Neakceptujeme
platby poštovou poukážkou. Pri viazanosti zariadenie zostáva majetkom poskytovateľa. Časová dostupnosť služieb je 97
%
Ostatné poplatky
Služba
Interval účtovania
Vystavenie a zaslanie upomienky DPH 0%
jednorázovo
Znovu aktivácia programu služieb po odpojení z dôvodu neplatenia
jednorázovo
Manipulačný poplatok za zmenu služby na službu s nižšou
jednorázovo
konektivitou do internetu
Konfiguračné , systémové, montážne a údržbové práce
každých začatých 30 minút
Cestovné náklady
Km
Zaslanie faktúry elektronicky
Zaslanie faktúry poštou
jednorázovo
Vystavenie opisu faktúry staršej ako tri mesiace
jednorázovo
Vystavenie opisu zmluvy
jednorázovo
Verejná IP adresa
mesačne
Aktivácia Verejnej IP adresy
jednorázovo
Deaktivácia Verejnej IP adresy
jednorázovo
Administratívny poplatok za zmenu v systéme(zmena MAC adresy,
jednorázovo
údajov užívateľa)
Nahlasovanie porúch a poskytovanie technickej podpory telefonicky
mesačne
mimo pracovnej doby – je nutné registrovať číslo z ktorého budú
hovory uskutočňované
Inštalácia operačného systému
jednorázovo
Odstránenie spyware a vírusov
jednorázovo
Zvýšenie uploadu na dvojnásobok
mesačne
Zvýšenie FUP limitu na dvojnásobok
mesačne
Pripojenie
2,4 GHz
Max. rýchlosť
Cena
mesačne
192 / 64
Max.
agregáci
a
1:4
*/**Flat
Basic
*Flat Start
*Flat Mini
*Flat
Standard
512 / 128
2560 / 256
2560 / 384
1:8
1:8
1:8
Suma EUR
3,32
16,60
16,60
11
0,40
0
0
3,32
3,32
3,95
8,30
8,30
3,32
16,60
16,60
25
3,50
50 % z ceny
mesačného paušálu
Aktivácia -viazanosť
12 mesiacov
Aktivácia –bez
viazanosti
6,61 €
Aktivácia
-viazanosť
24 mesiacov
19 €
29 €
59 €
10,62 €
13,28 €
19,92 €
19 €
19 €
19 €
29 €
29 €
29 €
59 €
59 €
59 €
Dátum vydania cenníka 08.01.2015 Cenník platí od 09.01.2015.
Všetky ceny pre MOBIL ATAK s.r.o. sú vrátane DPH 20%. Pre ostatných prevádzkovateľov sú to ceny konečné, nie sú
platcami DPH. www.mobilatak.sk
Download

cennik internet MOBIL ATAK ku zmluvam 20150108_v2