Grafické práce
Grafická úprava, grafické práce, úprava dokumentov
Skenovanie diapozitívov (v cene základná retuš)
Skenovanie diapozitívov (v cene základná retuš)
Jazykové korektúry
1 hod.
v prípade väčšieho rozsahu
prác (kniha, brožúra)
1 ks
od 50 ks
1 strana
Digitálna tlač brožúr, kníh, katalógov (nie kusová tlač)
Farebná tlač (vrátane papiera)*
Farebná tlač (vrátane papiera)*
Čiernobiela tlač (vrátane papiera)*
Čiernobiela tlač (vrátane papiera)*
Pohľadnice (320 g kartón, obojstranná tlač - 1 x farebná, 1 x
čiernobiela)
Matné alebo lesklé laminovanie (vhodné pre pohľadnice a obálky
tlačené digitálnou tlačou)
30 €
cena
dohodou
10 €
8€
3€
A4
A3
jednostranná tlač
obojstranná tlač
jednostranná tlač
obojstranná tlač
1 hárok = 8 pohľadníc
0,12 €
0,24 €
0,06 €
0,12 €
3€
0,24 €
0,48 €
0,12 €
0,24 €
1 hárok
0,30 €
0,50 €
Možnosť tlače do formátu papiera 320 x 450 mm.
Uvedené ceny sú konečné ceny, nie sme platcami DPH.
*Pozn.:
Štandard 90g kopírovací papier, cena je závislá od druhu použitého papiera. V cenách digitálnej tlače je zahrnutý orez.
Ponúkame všetky vydavateľské činnosti: grafické práce, zalomenie, vybavenie ISBN, preklad textu do cudzích
jazykov, jazykové korektúry, ofsetová tlač a knihárske spracovanie.
Virvar, s. r. o.
Kvetná 33
900 51 Zohor
Slovenská republika
Produkcia:
Cukrová 14/403
813 39 Bratislava
Slovenská republika
www.virvar.sk
[email protected]
Download

Grafické práce Digitálna tlač brožúr, kníh, katalógov (nie