FAKTÚRA (daňový doklad číslo: 112002363)
Dodávateľ:
Websupport, s.r.o.
Staré grunty 12
841 04 Bratislava
IČO: 36 421 928
IČ DPH: SK2021869234
DIČ: 202 186 9234
Register: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 63270/B
Slovenská republika:
peňažný ústav: VÚB a.s.
č.úctu: 1878949155 / 0200
(IBAN: SK41 0200 0000 0018 7894 9155)
peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
č.úctu: 2620845396 / 1100
(IBAN: SK35 1100 0000 0026 2084 5396)
Česká republika:
peňažný ústav: Raiffeisenbank a.s.
č.úctu: 2842133001 / 5500
(IBAN: CZ43 5500 0000 0028 4213 3001)
Odberateľ:
Univerzum pétanque club
Romanova 38
Bratislava
85102
IČO: 31815022
DIČ:
IČ DPH:
Objednávka:
variabilný symbol:
konštantný symbol:
dátum vystavenia:
povinnosť fakturovať:
deň dodania služby:
dátum splatnosti:
spôsob úhrady:
Cena bez
DPH
Text faktúry:
Custom hosting univerz-um.sk od 07.02.2012 do
06.02.2013
.sk doména univerz-um.sk od 06.02.2012 do
05.02.2013
K úhrade celkom
DPH %
1123655
0308
19.01.2012
19.01.2012
19.01.2012
26.01.2012
prevod.príkazom
DPH
Cena s
DPH
25.8 EUR 20 %
5.16 EUR
30.96 EUR
12.3 EUR 20 %
2.46 EUR
14.76 EUR
Cena bez DPH
DPH %
DPH
38.1 EUR
20 %
7.62 EUR
Celkom s DPH
45.72 EUR
(1377.36 SKK)
Sme platcami DPH.
Faktúru vystavil: Michal Truban (konateľ)
This document is signed by
Signatory
Date/Time
Issuer-Certificate
Serial-No.
Method
[email protected], CN=Michal Truban, OU=IT,
O=WebSupport, L=Bratislava, C=SK
Thu Jan 19 05:11:12 CET 2012
CN=Prva Slovenska Certifikacna Autorita, O=Viasec s.r.o.,
C=SK
45248
urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)
Download

Websupport, sro Staré grunty 12 841 04 Bratislava - univerz