EKONOMICKÉ PRAVIDLÁ AEROKLUBU MARTIN v roku 2014
P.č.
Platby klubových činnosti
Predmet
Splatnosť
1
Cena (€)
Platby komerčných činnosti
Cena (€/MJ)
Cena (€/MJ)
Poznámka
Cena denného prenájmu (€)
Bezhotovostné platby v prospech Aeroklubu Martin, o.z.
realizovať: Slovenská sporitelňa a.s., číslo účtu: 61327840/0900
Členské na rok 2014
1.1 Riadny člen
31.3.2014
30.6.2014
1.2 Registrovaný člen (ďalej len RČ)
Pilot hostujúci člen - (na obdobie do 6 mesiacov)
pri aktivácii RČ
200,0
V dobe platnosti RČ, služby a lietanie má v úrovni klubových cien.
Pilot hostujúci člen - (na obdobie do 12 mesiacov)
pri aktivácii RČ
250,0
V dobe platnosti RČ, služby a lietanie má v úrovni klubových cien.
Žiak
pri aktivácii RČ
250,0
V dobe platnosti RČ, služby a lietanie má v úrovni klubových cien.
pri aktivácii ČČ
50,0
1.3 Čestný člen (ďalej len ČČ)
Fyzická osoba
2
Splatnoť v termíne alebo pri aktivácii ČČ.
Doplňujúce podmienky klubového lietania:
Kladné letové konto
Poistný certifikát poistenia spoluúčastí vo výške 2 000,00 €.
Platby letových činností
2.1 Vetrone
(polatok za MJ = 1 letovú hodinu)
BF - 4
16,0
20,0
50,0
Platí pre klubové lietanie: Pri nálete 3 hodín v celku na jeden štart
– štvrtá a ďalšia hodina zdarma.
Jánus
10,0
25,0
60,0
Platí pre klubové lietanie: Pri nálete 3 hodín v celku na jeden štart
– štvrtá a ďalšia hodina zdarma.
Týždenný
prenájom 300,00 €.
6,0
10,0
40,0
Platí pre klubové lietanie: Pri reprezentácii AK Martin na
vetroňoch VSO 10, Cirrus aeroklub bude dotovať 50% nákladov
letovej hodiny. Pri nálete 3 hodín v celku na jeden štart – štvrtá a
ďalšia hodina zdarma.
Cirrus
10,0
15,0
60,0
Platí pre klubové lietanie: Pri reprezentácii AK Martin na
vetroňoch VSO 10, Cirrus aeroklub bude dotovať 50% nákladov
letovej hodiny. Pri nálete 3 hodín v celku na jeden štart – štvrtá a
ďalšia hodina zdarma.
LS1-f
15,0
20,0
80,0
Platí pre klubové lietanie: Pri nálete 3 hodín v celku na jeden štart
– štvrtá a ďalšia hodina zdarma.
5,0
5,0
30,0
Platí pre klubové lietanie: Pri nálete 3 hodín v celku na jeden štart
– štvrtá a ďalšia hodina zdarma.
Výcvikový let - prevlek - voľné lietanie
2,0
2,5
0,0
Aerovlek
2,5
3,5
0,0
VSO 10
VT 116
zaradený do prevádzky)
2.2 Motorové
(nebude
(polatok za MJ = 1 letovú minútu)
WT 9
3
4
Prenájom hangárovacieho miesta
Denné
4,0
10,0
Dlhodobé - sezónne
2,0
3,0
Parkovné lietadiel
Denné
5,0
Dlhodobé
Trasportný voz
5
2,0
Pri parkovani nad 30 dní
1,0
(člen AK ročný poplatok) / komerčný poplatok na deň
Ubytovanie (posteľ/noc)
Leto (máj až september)
6
10,0
5,0
8,0
Zima (október až apríl)
10,0
12,5
karavan - sezonne
10,0
1,0
Poplatok za stan/karavan za deň / kemp
0,0
0,0
Cena za ubytovanie za osobu/deň v stane / kemp
5,0
5,5
Cena za ubytovanie za osobu/deň v karavane / kemp
6,0
6,5
(člen AK ročný poplatok) / komerčný poplatok na deň
Bar AKM
Akcie aeroklubu
0,0
Komerčné akcie
Altánok
50,0
1,0
Komerčný poplatok na osobu/deň.
Nie sme platcami DPH.
Spracoval: Ing. Jozef Kožár
Spracované z podkladov Uznesenia členskej schôdze aeroklubu a rokovaní Rady aeroklubu.
Schválené na rokovani Rady aeroklubu 26.2.2014.
Schválené na rokovani členskej schôdze aeroklubu 16.3.2014.
web_2014_ekonomicke_pravidla_AK Martin.xls
Download

2014 ekonomické pravidlá AK Martin