Zaujímate sa o vysokorýchlostné pripojenie k internetu za výhodných podmienok?
ISSO Vám prináša neobmedzené pripojenie cez vlastnú sieť PrievidzaNET.
Bonusy PrievidzaNET k základným službám (platí pre 5G)
• vysoká rýchlosť načítania internetových stránok a e-mailov nezávislá od rýchlosti používaného programu a dvojnásobne
rýchlejšie sťahovanie dát z internetu v nočných a ranných hodinách
• všetky služby sú bez pevnej agregácie, uplatňuje sa väčšinou len prirodzená agregácia podľa vyťaženia uzlov
• vysoká rýchlosť odosielania dát (UPLOAD), napríklad oproti aDSL pripojeniu, vysoká rýchlosť odosielania správ na
mailserver PrievidzaNET nezávislá od rýchlosti používaného programu
Pokrytie sieťou PrievidzaNET
Pripojenie realizujeme z našich vysielačov v Prievidzi, Partizánskom, Bojniciach, Handlovej, Novákoch a v
týchto obciach a ich okolí: Bystričany, Čereňany, Cígeľ, Hradec, Horná Ves, Chalmová, Chrenovec-Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kolačno, Kľačno, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Lipník, Malá Čausa, Malá Lehôtka, Malé Bielice, Malé
Uherce, Malinová, Morovno, Návojovce, Nitrianske Pravno, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Podhradie, Poluvsie, Poruba,
Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Skačany, Tužina, Veľká Čausa, Veľká Lehôtka, Veľké Bielice a Veľké Uherce.
Mesačný program – technológia 5G
PrievidzaNET HOME 5G
Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie do internetu pre jednu domácnosť s „x“ počítačmi. Zdieľané pripojenie s
dynamickou agregáciou, max. do 1:6 (cez NAT s neverejnou IP adresou).
MAX. rýchlosť v kbps download/upload
Mesačná platba
Mesačná platba pri predplatnom vopred
s viazanosťou
bez viazanosti
na 6 mesiacov
ZĽAVA 5%
na 12 mesiacov
ZĽAVA 10%
12,90 €
1600/512
1100/512
12,26 €
11,61 €
15,90 €
2200/512
1600/512
15,11 €
14,31 €
18,90 €
2800/768
2200/512
17,96 €
17,01 €
22,90 €
3400/1024
2800/768
21,76 €
20,61 €
28,90 €
4400/1536
3400/1024
27,46 €
26,01 €
35,90 €
5200/2048
4400/1536
34,11 €
32,31 €
Hardware 5G potrebný na príjem signálu
Rýchlosť programu HOME 5G
Základná cena bez viazanosti
99,00 €
1600/512
2200/512
2800/768
3400/1024
4400/1536
5200/2048
Viazanosť 18 mesiacov
59,90 €
47,70 €
35,50 €
23,30 €
19,90 €
19,90 €
Viazanosť 24 mesiacov
47,70 €
35,50 €
23,30 €
19,90 €
19,90 €
19,90 €
Prenájom hardware 2G/5G potrebný na príjem signálu
Platí pre všetky rýchlosti programov HOME 5G a KLASIK 2G
Základná cena bez viazanosti
8,25 € / mesačne
Počas viazanosti 24 mesiacov
40,00 € / jednorázovo
Jednorazové poplatky
Zriaďovacie poplatky
Občania (ceny s DPH)
Firmy (ceny bez DPH)
Individuálny zriaďovací poplatok
9,00 €
9,00 €
Inštalácia, nastavenie a montáž u klienta
19,00 €
19,00 €
BEZPLATNÉ MERANIE si dohodnite na PrievidzaNET Hotline 0905 350 512!
Kvalitné pripojenie do internetu so zárukou spoľahlivosti a seriózneho prístupu Vám prináša ISSO.
Predajňa: A. Hlinku 40 (pod kláštorom), Prievidza, tel.: 046/5111 666, 0905 68 68 23
Mesačný program – technológia 2G
PrievidzaNET KLASIK 2G
Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie do internetu pre jednu domácnosť s „x“ počítačmi. Zdieľané pripojenie s
dynamickou agregáciou, max. do 1:12 (cez NAT s neverejnou IP adresou).
Mesačná platba
s viazanosťou
bez viazanosti
MAX. rýchlosť
v kbps
download/upload
14,60 €
16,20 €
17,60 €
20,60 €
Mesačná platba pri predplatnom vopred
na 6 mesiacov
ZĽAVA 5%
na 12 mesiacov
ZĽAVA 10%
1024/512
13,87 €
13,14 €
19,50 €
1536/512
16,72 €
15,84 €
22,90 €
2048/512
19,57 €
18,54 €
Hardware 2G potrebný na príjem signálu
Rýchlosť programu KLASIK 2G
Základná cena bez viazanosti
99,00 €
1024/512
1536/512
2048/512
Viazanosť 18 mesiacov
59,90 €
47,70 €
35,50 €
Viazanosť 24 mesiacov
47,70 €
35,50 €
23,30 €
Jednorazové poplatky
Zriaďovacie poplatky
Občania (ceny s DPH)
Firmy (ceny bez DPH)
Individuálny zriaďovací poplatok
9,00 €
9,00 €
Inštalácia, nastavenie a montáž u klienta
19,00 €
19,00 €
Základný cenník hardware na príjem signálu
Hardware potrebný na príjem signálu
bez DPH
s DPH
UTP-5G - prijímač mikrovlného signálu v pásme 5,4GHz s externou
anténou + príslušenstvo – programy HOME 5G
82,50 €
99,00 €
UTP-2G - prijímač mikrovlného signálu v pásme 2,4GHz s externou
anténou + príslušenstvo – programy KLASIK 2G
82,50 €
99,00 €
Konzola s príslušenstvom na uchytenie antény (podľa potreby)
8,33 €
10,00 €
Kábel 1m (podľa potreby)
0,28 €
0,33 €
Sieťová karta, vrátane montáže a nastavenia (voliteľné)
8,33 €
10,00 €
Wifi router (voliteľné, cena závisí od konkrétneho typu)
25,83 €
31,00 €
Konfigurácia wifi routra (podľa záujmu)
7,50 €
9,00 €
Ďalšie služby a manipulačné poplatky
Dočasné prerušenie služby na žiadosť uživateľa
(max. na 3 mesiace, potom sa opäť platí zriaďovací poplatok)
5,00 €
Prechod uživateľa na lacnejší
účastnícky program
20,00 €
Poplatok za znovupripojenie z dôvodu nezaplatenia
faktúry v lehote splatnosti
30,00 €
Poplatok za zaslanie
faktúry poštou
1,00 €
Možnosť presmerovania statickej verejnej IP adresy na lokálnu adresu za 8,30 € mesačne. Viazanosť na program sa uplatňuje na 12 mesiacov a
je možné ju kombinovať s viazanosťou na hardware. V prípade predčasnej výpovede viazanosti na program sa uplatňuje zmluvná pokuta vo výške
70,00 € a doplatok rozdielu medzi plnou a zľavnenou cenou.
Výpočet ceny hardware závisí od zvoleného programu HOME 5G resp. KLASIK 2G. Cena montáže a demontáže zariadenia a zriaďovací poplatok sa
platí podľa aktuálneho cenníka jednorázových zriaďovacích nákladov. V prípade predčasnej výpovede viazanosti na hardware sa uplatňuje zmluvná
pokuta vo výške 200,00 € v prípade viazanosti na 18 a 24 mesiacov resp. 270,00 € pri viazanosti na 36 mesiacov.
Zriaďovací poplatok v danej výške sa platí aj v prípade, že klient si zariadenie zadováži a namontuje vo vlastnej réžii. V tomto prípade si poskytovateľ
služby vyhradzuje právo posúdiť kompatibilitu zariadenia a povoliť resp. nepovoliť pripojenie zariadenia do siete.
Konečný rozpočet a konfigurácia budú vypracované po obhliadke miesta inštalácie. Použitie konkrétnej sady
hardware, závisí od technických podmienok príjmu mikrovlnného signálu, ktoré budú zistené pri bezplatnej obhliadke
miesta inštalácie - je nutná priama viditeľnosť z miesta inštalácie prijímacieho zariadenia na prístupový bod - vysielač.
BEZPLATNÉ MERANIE si dohodnite na PrievidzaNET Hotline 0905 350 512!
Kvalitné pripojenie do internetu so zárukou spoľahlivosti a seriózneho prístupu Vám prináša ISSO.
Predajňa: A. Hlinku 40 (pod kláštorom), Prievidza, telefón: 046/5111 666, mobil: 0905 68 68 23, www.prievidzanet.sk
Rýchlosti sú uvádzané v kilobitoch za sekundu v poradí download/upload. Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny sú s DPH.
© 2004-2011 ISSO s.r.o. Tento cenník je platný od 4.10.2011.
Download

Klasik 2G - PrievidzaNET