CENNÍK platný od 1.8.2011
HGdata s.r.o. , Ždiar 473, 059 55 Ždiar, IČO: 36852252, DIČ: 2022475477.
Poštová adresa: Ždiar 473, 059 55 Ždiar, Bank. spojenie: 262 115 8221/1100
Aktivácia služby internet
jednorázovo
Zriadenie služby v rodinnom dome – bez viazanosti.
Inštalácia technického vybavenia spoločnosti Hgdata s.r.o na pripojenie užívateľa na
Internet (V cene inštalácie je zariadenie na pripojenie k internetu s LAN káblom dĺžky do
20 metrov)
od 1€
LAN kábel, cena za každý ďalší meter nad 20 metrov
0,33 €
Program
Rýchlosť
mini
5120/1024 kbps
6560/1536kbps
basic
business
8192/2048 kbps
LAN
10/2 mbps
* - Pripojenie je prevádzkované v pásme 5Ghz.
Zriaďovací poplatok
od 1€
od 1€
od 1€
od 1€
Mesačný poplatok
13,30 €
18,50 €
25,00 €
25,00 €
- V cene zriaďovacieho poplatku je inštalácia, nakonfigurovanie parametrov jedného počítača, odskúšanie a odovzdanie
zákazníkovi.
- Uvedené ceny sú koncové.
- Zariadenie ostáva majetkom poskytovateľa.
- Pripojenie je časovo a dátovo neobmedzené.
- Agregácia max. 1:10.
Ostatné poplatky
Verejná IP (formou NAT 1:1) – vhodná pre užívateľov rapidshare.com
Wifi router pre bezdrôtové pripojenie počítača/notebooku v domácnosti
poplatok za dočasné odpojenie na žiadosť užívateľa
poplatok za znovupripojenie po odpojení na žiadosť užívateľa
poplatok za znovupripojenie po odpojení pri porušení zmluvných podmienok
poplatok za preloženie klienta
kópia faktúry a iného administratívneho dokladu
poplatok za vyhotovenie a zaslanie upomienky
porušenie zmluvných podmienok
2,50 €
35, - €
0, - €
10,00 €
20, - €
10, - €
1, - €
3, - €
do 100, - €
Servisné poplatky
cestovné náklady
výjazd technického pracovníka (počíta sa každá začatá hodina)
0,20 € / kilometer
10, - €
Download

CENNÍK platný od 1.8.2011 Aktivácia služby internet