…spájame Vaše svety…
Cenník IMAVÍZIA platný od 1. januára 2011
IMAVÍZIA je digitálna televízia najnovšej generácie poskytovaná našou spoločnosťou prostredníctvom Metropolitnej optickej siete
LIPTOVNET. IMAVÍZIA poskytuje okrem vynikajúceho obrazu aj v HD kvalite (vysoké rozlíšenie dostupné na moderných LCD alebo
plazmových televízoroch) a zvuku aj možnosti prehliadania internetu na televíznej obrazovke alebo hrania hier.
Zriaďovací
Zriaďovací
Zriaďovací
Zriaďovací
poplatok pri
poplatok pri
poplatok pri
Mesačná
Program:
poplatok
Zoznam vysielaných staníc
12 mesačnej 24 mesačnej 36 mesačnej
platba
bez viazanosti
viazanosti
viazanosti
viazanosti
IMAVÍZIA
Basic
125,00 €
100,00 €
75,00 €
50,00 €
6,66 €
Slovenské: STV1; STV2; STV3; MARKÍZA; TV DOMA; TV
JOJ; JOJ Plus; Televízo
České: ČT1; ČT2; Public TV
Filmové: Film+
Športové: NOVA sport
Spravodajstvo: TA3; ČT24; Z1*; N24; CNN*; BBC*;
Kresťanské: TV NOE; TV LUX;
Hudobné: Óčko; Musiq1; Music Box; City TV*
Detské: Disney Channel
Regionálne: Patriot; TV Liptov
Dokumentárne: Viasat Explorer, Viasat History
Program v HD rozlíšení: MARKÍZA HD, NOVA Sport HD
Nemecké: RTL, super RTL, SAT1, PRO7, Kabel1, VOX
+ slovenské a české rádia
Erotické: Spice
Pripravované programové služby na rok 2011
IMAVÍZIA
Klasik
125,00 €
100,00 €
75,00 €
50,00 €
IMAVÍZIA
Premium
125,00 €
100,00 €
75,00 €
50,00 €
predpokladaný
poplatok:
17,00 €
predpokladaný
poplatok:
29,00 €
IMAVÍZIA Basic + Zone reality; Discovery channel; Animal
Planet; MGM; Hallmark; Eurosport; MTV; VH1; MTV HITS;
MTV BASE; VH1 Classic; Hustler; JIM JAM; Minimax;
Animax; TV Paprika; SPORT1; TV DEKO; AXN; National
Geographic,
IMAVÍZIA Klasik + HBO, HBO2, HBO Comedy, Cinemax,
Cinemax2
Poznámky k programu IMAVÍZIA: Cena za predplatenú službu je nemenná počas celého obdobia viazanosti. Zriaďovateľ si vyhradzuje právo zmeny
zloženia TV staníc v službách v zmysle licenčných a autorských práv poskytovateľov. * - v testovacej prevádzke
V cene zriaďovacieho poplatku je 1ks SetTopBox zn. Motorola. V prípade záujmu o druhý SetTopBox je jeho cena 125 EUR, pričom sa nemení výška
mesačného poplatku.
Cenník a plánované balíčky IMAPLAY platný od 1. januára 2011
IMAPLAY je najlepšou voľbou pokiaľ hľadáte komplexné moderné služby do domácnosti. IMAPLAY spája to najlepšie, čo je dnes
možné na Liptove získať – vysokorýchlostný Internet až 35Mbps, digitálna televízia najnovšej generácie a telefonovanie bez
mesačných faktúr !
Pre existujúcich klientov, ktorí doposiaľ využívali len Internet je program IMAPLAY START najlacnejšou alternatívou ako získať do
domácnosti kvalitnú televíziu bez zvýšenia mesačných poplatkov !!!
Zriaďovací Zriaďovac
Zriaďovací
Zriaďovací
poplatok
í poplatok
poplatok
poplatok
Mesačná
Program:
pri
12
pri
24
pri 36
Zoznam vysielaných staníc
(Obsah balíkov IMAPLAY)
bez
platba
mesačnej mesačnej
mesačnej
viazanosti
viazanosti viazanosti
viazanosti
IMAPLAY START
STV1; STV2; STV3;MARKÍZA; TV JOJ; TV JOJ Plus, TA3;
(IMAVÍZIA s vybranými
125,00 €
100,00 €
75,00 €
50,00 €
10,00 €
ČT1; ČT2; ČT24; TV NOE; Televízo; PATRIOT; TV LIPTOV
programami + CITY 35Mbps +
IMAFON paušál 0,03 €)
IMAPLAY Basic
(IMAVÍZIA Basic + CITY 35Mbps
+ IMAFON paušál 2,02 €)
125,00 €
100,00 €
75,00 €
50,00 €
15,00 €
Slovenské: STV1; STV2; STV3; MARKÍZA (aj HD
rozlíšenie);
TV DOMA; TV JOJ; JOJ Plus; Televízo
České: ČT1; ČT2; Public TV
Filmové: Film+
Športové: NOVA sport
Spravodajstvo: TA3; ČT24; Z1*; N24; CNN*; BBC*;
Kresťanské: TV NOE; TV LUX;
Hudobné: Óčko; Musiq1; Music Box; City TV*
Detské: Disney Channel
Regionálne: Patriot; TV Liptov
Dokumentárne: Viasat Explorer, Viasat History
Program v HD rozlíšení: MARKÍZA HD, NOVA Sport HD
Nemecké: RTL, super RTL, SAT1, PRO7, Kabel1, VOX
+ slovenské a české rádia
Erotické: Spice
Pripravované programové služby na rok 2011
IMAPLAY Klasik
(IMAVÍZIA Klasik + CITY 35Mbps
+ IMAFON paušál 2,02 €)
IMAPLAY Premium
(IMAVÍZIA Premium + CITY
35Mbps + IMAFON paušál 2,02
€)
125,00 €
100,00 €
75,00 €
50,00 €
125,00 €
100,00 €
75,00 €
50,00 €
predpokladaný
poplatok:
26,00€
predpokladaný
poplatok:
40,00 €
IMAVÍZIA Basic + Zone reality; Discovery channel; Animal
Planet; MGM; Hallmark; Eurosport; MTV; VH1; CNN; MTV
HITS; MTV BASE; VH1 Classic; Hustler; JIM JAM; Minimax;
Animax; TV Paprika; SPORT1; TV DEKO; AXN; National
Geographic,
IMAVÍZIA Klasik + HBO, HBO2, HBO Comedy, Cinemax,
Cinemax2
IMAFEX® , spol. s r. o . , Be l o p o to c k é h o 4, 031 01 L i p t o v s k ý M i k u l á š ̶ IČO: 36 396 567 ̶ OR SR Ž i l i n a , oddiel
Sro, v l o ž k a č. 12684/L
tel . : +421 44 32 400 00 ̶ i nf o @i m a f ex .s k ̶ w w w. i m a f e x . s k
…spájame Vaše svety…
Poznámky k programu IMAPLAY:
Cena za predplatenú službu je nemenná počas celého obdobia viazanosti V cene zriaďovacieho poplatku je 1ks SetTopBox zn. Motorola. V prípade
záujmu o druhý SetTopBox je jeho cena 125 EUR, pričom sa nemení výška mesačného poplatku. IMAFON paušál je využiteľný na uskutočnenie
hovorov v celej výške mesačného paušálu. V prípade nevyčerpania IMAFON paušálu sa nevyčerpaná časť neprenáša do ďalšieho mesiaca.
Hovory sú oceňované podľa platného cenníka uvedeného na stránke https://portal.imafex.sk/index.php?sec=telefon&sub=5. Pre zákazníkov je
pripravená bohatá ponuka VOIP telefónov (telefóny zdarma, priamy predaj), ako aj možnosť telefonovania pomocou softwarového telefónu X-Lite.v testovacej prevádzke.
Cenník ďalších a servisných prác
Poplatok za znovupripojenie do siete LIPTOVNET po odpojení klienta z dôvodu neuhradenia si záväzkov
alebo iných poplatkov a pri odpojení podľa čl.11.9 Všeobecných podmienok poskytovateľa elektronických
komunikačných sietí a služieb spoločnosti IMAFEX s r.o. :
17,00 €
Porušenie zmluvných podmienok uvedených v čl.7 Všeobecných podmienok poskytovateľa elektronických
komunikačných sietí a služieb spoločnosti IMAFEX s r.o. :
80,00 €
Poplatok za písomné zaslanie upomienky:
2,00 €
Paušálny poplatok za výjazd servisného vozidla ku klientovi v pracovných dňoch počas pracovnej doby
(Po – Pia, 8:00 – 16:30) :
5,00 €
Paušálny poplatok za výjazd servisného vozidla ku klientovi v pracovných dňoch po pracovnej dobe
(Po – Pia, 16:30 – 20:00) :
10,00 €
Paušálny poplatok za výjazd servisného vozidla ku klientovi počas víkendu, sviatku alebo v deň
pracovného pokoja :
15,00 €
Paušálny poplatok za prácu servisného pracovníka u klienta, za každú i začatú polhodinu
6,00 €
Nastavenie WIFI – routra
10,00 €
Nastavenie WIFI – routra u zákazníka
20,00 €
1 m TP kábla
0,40 €
dvojzásuvka INTERNET/TV
5,00 €
konektor RJ 45
0,15 €
Všetky ceny sú uvedené s DPH 20% !
Cenníky je platný od 1.1.2011.
Spracoval dňa 15.decembra 2010
Jan Folwarczny, konateľ IMAFEX s.r.o.
IMAFEX® , spol. s r. o . , Be l o p o to c k é h o 4, 031 01 L i p t o v s k ý M i k u l á š ̶ IČO: 36 396 567 ̶ OR SR Ž i l i n a , oddiel
Sro, v l o ž k a č. 12684/L
tel . : +421 44 32 400 00 ̶ i nf o @i m a f ex .s k ̶ w w w. i m a f e x . s k
Download

Imafex - úradný list