Škola: Gymnázium
Tematický celok: SILA A POHYB
Test č.11: PRÍČINA ZMENY SMERU POHYBU
MENO A PRIEZVISKO:
4. Ak chceme teleso udržať v rovnomernom pohybe po kružnici, musíme
naň pôsobiť silou, ktorá:
TRIEDA:
1. Pri rovnomernom pohybe hmotného bodu po kružnici vektor okamžitej
rýchlosti:
nemení počas pohybu veľkosť,
v každom okamihu má smer polomeru kružnicovej trajektórie,
v každom okamihu mení svoju veľkosť,
v každom okamihu mení smer,
v každom okamihu má smer dotyčnice ku kružnici.
1.
2.
3.
4.
5.
Správne tvrdenia sú:
a. 1., 3. a 4.
b. 1., 4. a 5.
2. Rovnomerný pohyb po kružnici je pohyb s ..... 1 ..... zrýchlením,
pretože sa v každom okamihu mení ..... 2 ..... okamžitej rýchlosti.
3. Na obrázkoch sú nakreslené okamžité polohy telesa pohybujúceho sa
rovnomerne po kružnici. V niektorých okamihoch sú na obrázkoch
nakreslené vektory okamžitej rýchlosti v a vektory zrýchlenia ad.
ad
v
ad
S
v
v
v
S
S
v
Vektory okamžitej rýchlosti a zrýchlenia sú správne nakreslené na
obrázku:
b.
je konštantná a má smer dotyčnice ku kružnicovej trajektórii,
má smer do stredu kružnicovej trajektórie a nie je konštantná,
má smer dotyčnice ku kružnicovej trajektórii a nie je konštantná.
a = 3 m.s-2,
a = 9 m.s-2,
a = 0,33 m.s-2,
a = 27 m.s-2,
6. V atletike je disciplína hod kladivom. Kladivo je železná guľa
s hmotnosťou 5 kg upevnená na oceľovom lane dĺžky 1m. Kladivár
pred odhodom kladivo roztočí tak, že sa pohybuje rýchlosťou veľkosti
6 m.s-1 po kružnici s polomerom 1,8 m.
a. Na guľu pred odhodom pôsobí kladivár silou veľkosti:
a.
b.
c.
d.
F = 100 N,
F = 16,66 N,
F = 10 N,
v
F = 166,6 N.
a. Na kladivára pôsobí pred odhodom kladiva sila veľkosti:
ad
ad
a.
je konštantná a smeruje do stredu kružnicovej trajektórie,
5. Pri pohybe kolotoča sa sedačka pohybuje po kružnicovej trajektórii
s polomerom 3 m rýchlosťou veľkosti v=3 ms-1. Sedačka sa pohybuje
so zrýchlením:
a.
b.
c.
d.
c. 2., 3. a 5.
d. 3., 4. a 5.
ad
a.
b.
c.
d.
c.
a.
b.
c.
d.
F = 166,6 N.
F = 10 N,
F = 16,66 N,
F = 100 N.
Autor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
Download

Test - Príčina_zmeny_smeru_pohybu