Škola: Gymnázium
Tematický celok: SILA A POHYB
Test č.7: ODPOR PROSTREDIA. ODPOROVÁ SILA
MENO A PRIEZVISKO:
TRIEDA:
1. Odpor prostredia je fyzikálny jav, ktorý nastáva pri:
a.
b.
c.
d.
A.
B.
C.
vzájomnom pohybe telesa a tekutiny,
pohybe tekutiny v potrubí,
ak sa nachádza pevné teleso v tekutine,
vzájomnom styku telesa a tekutiny.
2. Veľkosť odporovej sily Fo závisí od:
1.
2.
3.
4.
5.
5. Parašutista pri voľnom páde môže v smere pádu zaujímať rôzne polohy,
ktorými ovplyvňuje rýchlosť svojho pádu Možné polohy sú na obrázkoch:
rýchlosti pohybu tekutiny,
veľkosti telesa,
tvaru telesa,
hustoty tekutiny,
vzájomnej rýchlosti pohybu telesa a tekutiny.
Správne tvrdenia sú:
a. 1., 2. a 4.
b. 3., 4. a 5.
c. 2., 3. a 5.
d. 1., 3. a 4.
3. Najmenšiu hodnotu tvarového koeficientu odporu C má teleso tvaru
..... 1 ..... . Najväčšiu hodnotu tvarového koeficientu odporu C má teleso
tvaru ..... 2 ..... .
4. Príčina vzniku odporovej sily spočíva v tom, že:
a. tekutina na teleso naráža a v mieste nárazu nastáva pokles tlaku,
pri pohybe tekutiny sa uplatňujú sily trenia a nastáva nárast
b.
tlaku,
c. v oblasti za telesom sa tvoria víry a nastáva tam nárast tlaku,
d. v oblasti za telesom sa tvoria víry a nastáva tam pokles tlaku.
Vyberte správne tvrdenie:
parašutista na obrázku A. padá najmenšou rýchlosťou, odporová sila
1. v tejto polohe je najmenšia,
parašutista na obrázku B. padá najrýchlejšie, odporová sila v tejto
2.
polohe je najväčšia,
parašutista na obrázku A. padá najmenšou rýchlosťou, odporová sila
3.
v tejto polohe je najväčšia,
parašutista na obrázku C. padá najmenšou rýchlosťou, odporová sila
4. v tejto polohe je najväčšia,
parašutista na obrázku B. padá najrýchlejšie, odporová sila v tejto
5.
polohe je najmenšia.
Správne tvrdenia sú:
a.
b.
1. a 2.
4. a 5.
c.
d.
3. a 5.
2. a 4.
6. Automobil priečneho rezu 3 m2 sa pohybuje rýchlosťou veľkosti 20 m.s-2.
Hustota vzduchu je  =1,2 kg.m-3 a tvarový koeficient odporu automobilu
C = 0,3. Na automobil pôsobí odporová sila veľkosti:
a.
b.
c.
d.
Fo = 21,6 N,
Fo = 432 N,
Fo = 10,8 N,
Fo = 216 N.
Autor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
Download

Test - Odpor_prostredia._Odporová_sila