Škola: Gymnázium
Tematický celok: SILA A POHYB
Test č.19: POTENCIÁLNA ENERGIA PRUŽNÉHO TELESA
MENO A PRIEZVISKO:
5. Na obrázku je grafická závislosť pôsobiacej sily F a predĺženia pružiny
l pri jej naťahovaní.
TRIEDA:
F
N
1. Ak naťahujeme pružinu silou F, pružina sa predlžuje. Predĺženie
pružiny je:
a.
b.
c.
d.
6
priamo úmerné pôsobiacej sile, F=k/l,
4
nepriamo úmerné pôsobiacej sile, F=k/l,
2
priamo úmerné pôsobiacej sile, F=kl.
0
2. Pružina sa pôsobením sily F= 2 N predĺžila o l=8 cm.
Tuhosť pružiny je :
a.
b.
c.
d.
k= 0,25 N.m-1,
k= 25 N.m-1,
k= 0,04 N.m-1,
l
k= 4 N.m-1.
F
4. Potenciálna energia pružnosti natiahnutej pružiny závisí od:
prostredia, ktorom sa pružina nachádza,
predĺženia pružiny,
dĺžky pružiny,
tuhosti pružiny,
počtu závitov pružiny.
Správne tvrdenia sú:
a.
b.
1. a 4.
2. a 5.
c.
d.
2. a 4.
1. a 3.
5
10
15
20
l
cm
a. Tuhosť použitej pružiny je:
3. Práca sily pružnosti sa pri naťahovaní pružiny ..... 1 ..... , čo sa prejaví
zmenou vlastnosti pružiny. Pružina ..... 2 .....
..... 3 ..... energiu
pružnosti.
1.
2.
3.
4.
5.
8
nepriamo úmerné pôsobiacej sile, F=kl,
a.
b.
c.
d.
k= 40 N.m-1,
k= 0,4 N.m-1,
k= 8 N.m-1,
k= 2,5 N.m-1.
b. Práca vykonaná pri predĺžení pružiny o 10 cm je:
a.
b.
c.
d.
W = 0,2 J,
W = 2,0 J,
W = 0,02 J,
W = 20, J.
c. Ak je pružina natiahnutá tak, že jej predĺženie je 20 cm, jej
potenciálna energia pružnosti je:
a.
b.
c.
d.
Ep = 8,0 J,
Ep = 1,6 J,
Ep = 0,8 J,
Ep = 1,6 kJ.
Autor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
Download

Test - Potenciálna_energia_pružného_telesa