Škola: Gymnázium
Tematický celok: SILA A POHYB
Test č.5: ZOTRVAČNOSŤ. PRVÝ POHYBOVÝ ZÁKON
MENO A PRIEZVISKO:
TRIEDA:
1. Zotrvačnosť je:
a.
b.
c.
d.
snaha telesa vzdorovať zmene stavu,
snaha telesa vzdorovať zmene polohy,
snaha telesa vzdorovať zmene tvaru,
snaha telesa vzdorovať zmene rýchlosti.
d. FG1 > Fpp,
2. Pre zotrvačnosť platí:
1.
2.
3.
4.
5.
4. Na naklonenej rovine je teleso, na ktoré pôsobí tiažová sila FG a sily
pôsobiace proti pohybu Fpp.
Teleso sa bude pohybovať rovnomerným Fpp
priamočiarym pohybom vtedy, ak platí:
FG1
a. FG > Fpp,
FG 2
b. FG1 = Fpp,
FG
c. FG = Fpp,
zotrvačnosť telesa v pokoji sa prejavuje v prípade, ak chceme teleso
uviesť do pohybu,
zotrvačnosť telesa v pokoji sa prejavuje v prípade, ak chceme zmeniť
veľkosť rýchlosti pohybu telesa,
zotrvačnosť telesa v pohybe sa prejavuje v prípade, ak chceme zmeniť
smer rýchlosti pohybu telesa,
zotrvačnosť telesa v pohybe sa prejavuje v prípade, ak chceme zmeniť
veľkosť rýchlosti pohybu telesa,
zotrvačnosť telesa v pohybe sa prejavuje v prípade, ak chceme teleso
uviesť do pohybu.
5. Pri prudkom pohybe otvorenej fľašky s kečupom otočenej hore dnom
smerom nadol a prudkom zastavení fľašky kečup z fľašky vyteká, pretože:
a.
b.
c.
d.
6. Keď zakopneme o prekážku, padáme smerom dopredu, pretože:
a. nohy zastanú, ale telo zotrváva v pohybe smerom dopredu,
nohy zotrvajú v pokoji a telo pokračuje v pohybe smerom
b.
dopredu,
nohy zotrvajú v pohybe a telo pokračuje v pohybe smerom
c.
dopredu,
d. nohy zastanú, ale telo zotrváva v pohybe smerom dozadu.
Správne tvrdenia sú:
a. 1., 2. a 4.
b. 3., 4. a 5.
c. 2., 3. a 5.
d. 1., 3. a 4.
3. Prvý Newtonov pohybový zákon:
Teleso zotrváva v stave ..... 1 ..... , alebo ..... 2 ..... , pokiaľ nie je nútené
zmeniť svoj pohybový stav pôsobením ..... 3 ..... .
Mierou zotrvačnosti telesa je ..... 4 ..... . Teleso s väčšou
..... 6 ..... zotrvačnosť.
..... 5 ..... má
kečup zotrváva v pohybe smerom nahor,
fľaška zotrváva v pohybe smerom nadol,
kečup zotrváva v pohybe smerom nadol,
fľaška zotrváva v pohybe smerom nahor.
7. Vo výťahu je človek s hmotnosťou 90 kg. Výťah má hmotnosť 200 kg a
pohybuje sa rovnomerným pohybom smerom nahor. Motor výťahu pôsobí
silou:
a.
b.
c.
d.
F = 2844,9 N smerom nahor,
F = 1079,1 N smerom nahor,
F = 1079,1 N smerom nadol,
F = 2844,9 N smerom nadol.
Pri riešení použite g=9,81 m.s-2.
Autor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
Download

Test - Zotrvačnosť._Prvý_pohybový_zákon