Škola: Gymnázium
Tematický celok: SILA A POHYB
Test č.8: ROVNOMERNE ZRÝCHLENÝ POHYB
MENO A PRIEZVISKO:
5. Z grafickej závislosti rýchlosti od času znázornenej na obrázku pre
pohyb telesa platí:
TRIEDA:
1. Rovnomerne zrýchlený pohyb koná teleso vtedy, ak za rovnaké časové
intervaly sa:
a.
b.
c.
d.
zväčší jeho rýchlosť o rovnaké hodnoty,
zväčší jeho zrýchlenie o rovnaké hodnoty,
zväčší jeho dráha o rovnaké hodnoty,
zmení sa jeho poloha o rovnaké hodnoty.
a.
b.
c.
d.
2. Zrýchlenie je fyzikálna veličina určená podielom zmeny ..... 1 .....
a zodpovedajúcej ..... 2 ..... , za ktorú zmena nastala.
3. Z grafickej závislosti znázornenej na obrázku pre pohyb telesa vyplýva
pre veľkosť jeho zrýchlenia:
v
a = 0 m.s-2,
-2
a = 0,5 m.s ,
-2
a = 1,5 m.s ,
a = 2,0 m.s-2.
m.s
1
2,0
1,5
1,0
v = 4 m.s-1,
v = 36 m.s-1,
v = 216 m.s-1.
20
10
0
a.
b.
c.
d.
a = 500 m.s-2,
a = 125 m.s-2,
2
4
8
6
t
s
s
m
1000
a = 0,833 m.s-2,
800
a = 0,0347 m.s-2.
600
200
0,5
1
2
3
4
t
s
-2
4. Teleso sa pohybuje s konštantným zrýchlením veľkosti a = 3,0 m.s .
Po 12 sekundách od začiatku jeho pohybu má rýchlosť veľkosť:
v = 0,25 m.s-1,
30
400
0
a.
b.
c.
d.
40
6. Z grafickej závislosti znázornenej na obrázku pre pohyb bicyklistu platí,
že sa pohybuje so zrýchlením veľkosti:
Pri zrýchlenom pohybe má vektor zrýchlenia smer ..... 3 ..... .
a.
b.
c.
d.
v
m.s -1
za t = 8 s teleso prešlo
dráhu s = 320 m,
za t = 8 s teleso prešlo
dráhu s = 5 m,
za t = 8 s teleso prešlo
dráhu s = 160 m,
za t = 8 s teleso prešlo
dráhu s = 80 m.
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
t
min
7. Automobil prešiel rovnomerne zrýchleným pohybom za 20 sekúnd
dráhu 150 m. Na konci tejto dráhy dosiahol rýchlosť veľkosti:
a.
b.
c.
d.
v = 7,5 m.s-1,
v = 30 m.s-1,
v = 112,5 m.s-1,
v = 15 m.s-1.
Autor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
Download

Test - Rovnomerne_zrýchlený_pohyb