Download

35 Čo znamená pojem analógia medzi fyzikálnymi